News

POST SECTION

PERSPECTIVE

21-Feb-2018 tagged as
တစ္ဖန္ ေက်ာင္းထုတ္ေသာ အမိန္႔စာကို ထုတ္ျပန္ရသည္မွာ လြယ္၏။ ကၽြန္ေတာ့္လို ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့စြာျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ထိုေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာသင့္ပါသည္။ ယေန႔ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရေခတ္တြင္ ထိုအခ်က္ကို ပို၍အေလးအနက္ ထားသင့္ပါသည္။
အခြန္စည္းၾကပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က လ်ာထားေရးဆြဲထားတာကို ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ၊ လိုလားခ်က္၊ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ လိုတဲ့အခ်က္ေတြကို သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားသလို အႀကံျပဳစာေတြ ေပးပို႔ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္က ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံကတစ္ဆင့္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ေျပာဆိုၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီဥပေဒ ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကပဲ သူ႔တစ္ဖက္တည္းက ေရးဆြဲထားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးမျဖစ္ဘဲ ျပည္သူ႔အလိုက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္လာမွာပါ။
လက္ရွိ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔၏ ေျပာစကား၊ ဆိုစကားႏွင့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တို႔၏ ေျပာစကားတို႔ကို မည္သူက မွန္ကန္သည္ဟူ၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔သည္ မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းတို႔ကို အေျချပဳ၍၊ အေျခခံ၍ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို အားမနာတမ္း ေဖာ္ထုတ္၍ ဆန္းစစ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။
...“ကၽြန္မက စစ္ေတြမွာပဲ ေမြးတယ္၊ စစ္ေတြမွာပဲႀကီးတယ္။ ဟိုေမာင္ေတာက ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔က မတူပါဘူး”ဟုလည္း ထိုအမ်ိဳးသမီးက ရင္ဖြင့္သည္။ သူတို႔တစ္ေတြ ဒီမွာ ဒီလိုပဲ တစ္သက္လံုး ေနသြားရေတာ့မလား မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္မလာမီ ယခု သကၠယ္ျပင္ဒုကၡသည္စခန္းကို အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ဆိုေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္လည္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။...
19-Feb-2018 tagged as
ျပည္သူလုထုကလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အလံုအေလာက္ ေပၚထြန္းလာဖို႔ကို အခုဆိုရင္ ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါၿပီ။ ဒီကိစၥမွာလည္း လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ အထူးေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ လူငယ္ေတြ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အခြင့္အလမ္းႀကီးက မယံုႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားစြာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
19-Feb-2018 tagged as
လိုက္နာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ လိုက္နာႏိုင္ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနျခင္းဟာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခိုင္းသလို ျဖစ္ေနပါလိ္မ့္မယ္။ အခြန္ပိုမိုေကာက္ခံလိုပါက ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနျခင္း၊ အခြန္အရပ္ရပ္ တိုးျမႇင့္ေပးေဆာင္လာရျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနျခင္း၊ ဝင္ေငြ နည္းပါးေနျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ ခက္ခဲေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။
“နတလက လုပ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ CRR ကလုပ္တာ မတူပါဘူး။ နတလက ရန္ကုန္က က်ဴးေက်ာ္ေတြ၊ အိမ္ေျခရာမဲ့ေတြေခၚၿပီး ေနရာခ်ေပးတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကယ္ အလုပ္လုပ္ၿပီး လာေနမယ့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကို ဦးစားေပး ဖိတ္ေခၚၿပီး အကူအညီေပးတာ”
ယခုကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ားလာေနသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈျပစ္မႈမ်ားအေပၚ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္အေနႏွင့္ တရားစီရင္ၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူမ်ားအခန္းပါ ပုဒ္မ (၁၉) (ခ)တြင္ပါရွိသည့္ “ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး...”ဟူသည့္ တရားစီရင္ေရး အေျခခံမူမ်ား ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိသည္ႏွင့္အညီ တတ္ႏိုင္သမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ၊ အဂတိတရားကင္းစြာ တရားစီရင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
အနည္းဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲသက္တမ္း သံုးေလးခုေလာက္အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ ေလ့လာသင္ယူမႈကို အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းလုပ္ႏိုင္မွသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး ျမင့္မားလာဖို႔ရွိၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အဓိက တာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းသက္ေရာက္ႏိုင္ေရး ကိစၥလည္း ပီပီျပင္ျပင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။
ထိုစဥ္ကတည္းက ရခိုင္မွာ IDP (Internally Displacement People) ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ေပၚလာခဲ့သည္။ အမုန္းမ်ိဳးေစ့ သေႏၶတည္ခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားသည္ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚမွာ ထင္ရွားေသာ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ထင္က်န္သည္။ ကုလသမဂၢလို လူ႔အခြင့္အေရးစံျပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ လက္ညႇိဳးထိုးျပစရာ ျဖစ္သြားသည္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွသည္။
ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မေရွာင္မလႊဲသာ ပိုမိုျပင္းထန္လာပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျပင္းထန္လာစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ထက္ ပိုမို၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာမည္။ အေၾကာင္းမွာ ထရမ့္အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ျပည္ပတြင္ပါ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႔လာရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤေဒသသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဇာတိနယ္ေျမလည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဆရာေတာ္ႀကီးက အလံုးစံု သိနားလည္သည္။ ဤေဒသကို ဘဂၤါလီေတြ တျဖည္းျဖည္း လႊမ္းမိုးလာသည့္ကိစၥ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဒသကို စြန္႔ခြာသြားေနသည့္ကိစၥ၊ ေဒသ မဖြံ႔မၿဖိဳး ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနသည့္ကိစၥ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဘဝ မလံုမၿခံဳ ျဖစ္လာသည့္ကိစၥ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကိစၥအားလံုးကို ဆရာေတာ္ႀကီး သိသည္။
13-Feb-2018 tagged as
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဒင္ရြာျဖစ္စဥ္ကို Reuters က သတင္းေဖာ္ျပမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ပံုေတြ မတူညီၾကတာဟာ ျဖစ္ရပ္ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းထက္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ၾကည့္တဲ့ ႐ႈေထာင့္၊ သံုးသပ္တဲ့အျမင္၊ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတဲ့ အိုင္ဒီယာ မတူျခားနားၾကလို႔ပါ။
13-Feb-2018 tagged as
စာေရးသူ၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအျမင္ျဖင့္ေျပာရေသာ္ ဒီအစဥ္အလာေလးကို လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္မွာ မေကာင္းႏိုင္စရာ ဘာမွမရွိ။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္တတ္ေအာင္၊ တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ သင္ေပးေနျခင္းသည္ မေကာင္းဘယ္မွာ ရွိအံ့မည္နည္း။ ေကာင္းသည့္အေလ့အထေလးဟုပင္ ဆိုခ်င္သည္။ ေကာင္းေအာင္ သံုးတတ္ဖို႔သာ လိုပါသည္။
ဥပေဒနဲ႔အညီ မဟုတ္ဘဲ ဘယ္အေၾကာင္းျခင္းရာကိုမွ အမွန္လို႔ မသတ္မွတ္ရပါဘူး။ ဥပေဒဆိုတာ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္စြာ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြတဲ႔လုပ္ငန္း (Process of searching for justice)ျဖစ္ပါတယ္။