News

POST SECTION

PERSPECTIVE

29-May-2018 tagged as
မဆလပါတီသည္ ကမၻာတည္သေ႐ြ႕ အာဏာတည္ၿမဲရမည္ဟု ယူဆလ်က္ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ ခိုင္မာေစရန္ အလို႔ငွာပါတီ၏ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမွအစ အေသအခ်ာ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ဗဟိုႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္ကို ဖြင့္လွစ္ကာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ပါတီဝင္ေကဒါမ်ားကို အေတြးအေခၚ သေဘာတရားမ်ား ႐ိုက္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ... ေအာက္ေျခ အုတ္ျမစ္ မည္သို႔ပင္ ခိုင္မာေအာင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔သည္ ဆင္းရဲျခင္းမက ဆင္းရဲတြင္း နက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္မွာလည္း အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သက္ဆင္းက်ေရာက္ခဲ့သည္။
ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ကေပးတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ေလးရ႐ံု၊ ကိုယ္ပိုင္က လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္႐ံု၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈရွိ႐ံု၊ လုပ္ခ်င္႐ံု၊ ႐ိုးသားႀကိဳးစား႐ံုနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အထက္က ခိုင္းရင္ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္တတ္တာ၊ ႐ိုက်ိဳးတာ၊ အမိန္႔နာခံတာ၊ အစိုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒအတိုင္း လိုက္လုပ္ေနတာေတြနဲ႔ေတာ့ ဒီဝန္ႀကီးအသစ္ဟာ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ိဳး မျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး။
29-May-2018 tagged as
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကား ညာသည့္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ႀကီးျပင္းလာသူမ်ား ျဖစ္ေလရာ ယခုထိ အလိမ္အညာကို ေန႔စဥ္ ထမင္းစားေရေသာက္ လုပ္တတ္ေနၾကသည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ပါေလေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သင္တန္းတြင္ သူတို႔ကို ႐ိုးသားျခင္းအေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပကာ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ သင္ေပးလိုက္ပါသည္။ ဘယ္ေလာက္ လိုက္နာၾကလိမ့္မည္မသိ။
26-May-2018 tagged as
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကေတာ့ ေက်ာက္ေခတ္က ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံေလး တစ္ခုလိုပါပဲ။ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုကို ယူၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ညအခ်ိန္ ၿဂိဳဟ္တုကေန ကမၻာကို႐ိုက္ထားတဲ့ အာရွတိုက္တစ္ဝိုက္က ေနရာေတြကိုၾကည့္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ မီးေရာင္ဖ်ဖ်ဆိုလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဝိုက္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ဝန္းက်င္သာ ျမင္ရတာ ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ က်န္တဲ့ေဒသ အားလံုးကေတာ့ ေမွာင္နဲ႔မည္းမည္း လေရာင္လည္း သဲမကြဲလင္းတယ္ဆိုသလို ေက်ာက္ေခတ္ကလိုပဲ ေမွာင္ေနဆဲပါ။
26-May-2018 tagged as ပညာေရး
အခုေတာ့ “COE” မရွိဘူး၊ ရွိတယ္။ ဝင္ခြင့္ မရွိဘူး၊ ရွိတယ္။ အခ်ိဳးမေျပတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြ ပို႔ပစ္မယ္။ ကုစား ရွိတယ္၊ မရွိဘူး။ အဆင့္ A, B, C ခြဲမယ္၊ မခြဲဘူး။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြထဲက သိပၸံတြဲကို လိုက္ႏိုင္တဲ့သူက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္ဘူးဆိုတဲ့ စကားေတြနဲ႔ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ ရြက္ျပဳေနသူႀကီးရဲ႕ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဘယ္ေလာက္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရမလဲ မေတြးရဲစရာပါ။
ခက္တာက သတင္းေပးသူမွာလည္းေျပာဖို႔က အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနျပန္တယ္။ အခုေျပာေနတာ ဘယ္႐ြာက ဘယ္သူဆိုတာကို အမွန္အတိုင္း ဖြင့္မေျပာရဲဘူး။ ေၾကာက္ေနရတယ္။ တရားမဝင္လုပ္ငန္း လုပ္တဲ့သူေတြဘက္မွာ အင္အားေတြ ရွိသတဲ့။ ကြန္ရက္ေတြ ခ်ိတ္ထားသတဲ့။ ဘယ္သူသတင္းေပးလို႔ ဘယ္ကိစၥေတာ့ အဖမ္းခံလိုက္ရၿပီဆိုရင္ သတင္းေပးသမားကို စံုစမ္းၿပီး တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ဒုကၡေပးဖို႔ လက္မတြန္႔တတ္ၾကဘူးဆိုပဲ။ တစ္ခါတစ္ခါမွာ အသက္ကိုေတာင္ ရန္ရွာတဲ့အထိ ျဖစ္လာၾကတယ္ဆိုပဲ။
26-May-2018 tagged as ရန္ကုန္
ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရတစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္သာ ေျပာင္းခဲ့ေပမယ့္လည္း သူမ်ားႏိုင္ငံက ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြလို ေျပာင္းလဲေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကတာ ဒါေတြက သက္ေသခံေနတာပါပဲ။ ျပည္သူ႔အတြက္ ေစတနာထားတဲ့ အစိုးရမ်ိဳး၊ အဂတိကင္းစင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို တန္းတူ သေဘာထားနားလည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမ်ိဳး၊ စီးပြားေရးအျမင္နဲ႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြလိုမ်ိဳးမွ ဒီလိုေတြ
23-May-2018 tagged as
တံု႔ဆိုင္းတံု႔ဆိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ e-Government စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတဲ့ Network စနစ္ေတြကို ႐ံုးေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ စတင္ စီမံေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။
... တိုင္းျပည္၏ အစိုးရယႏၲရားေပၚလစီကို ျပင္ႏိုင္မွသာလည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာ ကိုယ္ခ်င္းစာျခင္းကသာလည္းေကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေအာင္ျမင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ပါလိမ့္မည္။ ငါးႀကီးႀကီး ေၾကာ္ရမည္ဟူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟုတ္ (စီးပြားေရးပညာရွင္သက္သက္) တို႔၏ အယူအဆအရ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းအေနႏွင့္ မဆလပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသန္းစိန္၊ ဦးတင္ဝင္းညိဳ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသပါတီဥကၠ႒ ဦးစံရွိန္ စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေငြ၊ ပစၥည္း အလြဲသံုးစားမႈမ်ားျဖင့္ ရမယ္ရွာ အေရးယူကာ ေၾကာ္စားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိေၾကာင္း သမိုင္းသင္ခန္းစာ ရွိပါသည္။
22-May-2018 tagged as ပညာေရး
တကယ္ေတာ့ ကေလးေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြကိုၾကည့္ရင္ ေက်ာင္းေနစ အ႐ြယ္ကစလို႔ သင္ၾကားသင္ယူမႈကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အမ်ားဆံုး ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတာက မိဘနဲ႔အတူ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္းပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈေအာက္မွာ အခ်ိန္ကာလ အမ်ားဆံုး ထိေတြ႔ခဲ့ၾကရတာပါ။ ရံဖန္ရံခါမွာ မိဘကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ဆိုဆံုးမလမ္းၫႊန္မႈေတြကို ပိုၿပီးလက္ခံၾကတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတာင္ ရွိပါေသးတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာ ျမင့္မားမႈ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားရင္ ျမင့္မားသေလာက္ ကေလးေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္တယ္။ လိုခ်င္တဲ့ပံုကို ထုဆစ္ ပံုေဖာ္ႏိုင္တဲ့သေဘာပါပဲ။
ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ထိုအေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရွိေအာင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသင့္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္႔မ်ားေပးေန႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ မလိုက္နာမႈ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိလာပါက တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ တိတိက်က် အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကမွသာလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အညြန္းကိန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
21-May-2018 tagged as ပညာေရး
ေလာကသဘာဝအရ မူလစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေနၾကေစကာမူ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည့္သူမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ေကာင္းစြာနားလည္လက္ခံႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္ဖို႔၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမန္ဆန္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒအတိုင္း ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အထက္အမိန္႔ရမွလုပ္ေဆာင္တာ၊ မီဒီယာမွာေဖာ္ျပမွ လုပ္ေဆာင္တာ၊ တိုင္စာေရာက္မွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ ေနတာေတြဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ မခိုင္မာေသးဘူး၊ ဥပေဒမစိုးမိုးေသးဘူးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
19-May-2018 tagged as ပညာေရး
အခုေျပာေနတဲ့ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ နာမည္ကိုေတာ့ စည္းေစာင့္တဲ့အေနနဲ႔ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေက်ာင္းဟာ ပညာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနတယ္၊ လိုက္နာမႈ အားနည္းေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ရတယ္။ သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြက ငါေထာင္ထားတဲ့ေက်ာင္းဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆိုတာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၈)အရ ခြင့္ျပဳမွ ဖြင့္ခြင့္ရတာ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ သိေစခ်င္တာ။
19-May-2018 tagged as
လူတိုင္း မွားတတ္ပါတယ္။ မွားတတ္ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လူေတြ မွားတာက မေျပာပေလာက္တဲ့အရာေလးေတြပါ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပင္မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ မွားၾကတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေစ သူ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ဆိုတာေတာ့ ေပးရပါတယ္။