News

POST SECTION

PERSPECTIVE

05-Nov-2018
႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က ျပန္လည္ေက်ေအးၾကေသာအခါ အေမရိကန္တို႔က စိုးရိမ္လာၾကျပန္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က စာခ်ဳပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ စာခ်ဳပ္ကတားျမစ္ထားသည့္ ဒံုးက်ည္ အမ်ားအျပား စမ္းသပ္လာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတထရမ့္က သူ၏ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၊ ေလယာဥ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တန္ဖိုးႀကီးေပးရေသာ လက္နက္မ်ားကို တပ္ဆင္ရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထရမ့္ကို ႏ်ဴကလီးယားစာခ်ဳပ္မွ ထြက္ခြာသြားေအာင္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။
02-Nov-2018
မိမိတို႔ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိမွသာ မိမိတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလို မိမိတို႔ရဲ႕အသံကိုလည္း နားေထာင္ေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ဘဝေတြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမယ့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရရွိေစဖို႔ ႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
02-Nov-2018
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕လက္ေအာက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနလ်က္က ေနာင္တက္လာမယ့္အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဆႏၵမဲေပးတာဆိုတာက အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲဆိုတာက အေၾကာက္တရားေအာက္က လြတ္ ေျမာက္ခ်င္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြ၊ နစ္နာမႈေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပခ်င္တယ္။ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးေတြ၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရး မူေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ မွ်မွ်တတေဆာင္႐ြက္ေစခ်င္တယ္။
31-Oct-2018
ဒီေတာ့ စာတတ္သူတိုင္း စာဖတ္ၾကဖို႔ဆိုရင္ ဖတ္ခ်င္စရာေကာင္း တဲ့စာေပမ်ိဳးေတြ အကန္႔အသတ္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္မရွိ လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႔ထြားလာဖို႔ လိုပါတယ္။ နည္းပညာေခတ္က စကၠန္႔နဲ႔အမွ် ေျပာင္းေနပါတယ္။ အေတြးအေခၚအယူအဆသစ္ေတြ ျမင့္မားလာေနတယ္။ ကမၻာႀကီးနဲ႔ စကၠန္႔ မလပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစု လူသားေတြအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ စိတ္ခြန္အားအတြက္ ဘာေတြေပးစြမ္းႏိုင္မွ ျဖစ္မလဲဆိုတာ သိၾကဖို႔လိုပါၿပီ။
31-Oct-2018
ယခုၾကားေနရသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚေနရျခင္းလား၊ ေျဖရွင္းနည္း နည္းလမ္းမ်ား မွားယြင္းေနလို႔လား၊ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရမည္လဲ။ ေနာက္တစ္ခုမွာ တာဝန္ရွိသည့္ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ ဌာနမ်ားက တာဝန္ယူဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေျဖရွင္းေပးၾကရမည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်အေကာင္အထည္ မေဖာ္၊ မဖြဲ႔စည္း မေဆာင္႐ြက္ၾကလို႔လား၊ တားျမစ္ခ်က္၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း မလိုက္နာမစီရင္ၾကလို႔လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုအားနာျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေနရျခင္းလားဆိုသည့္ အေမးမ်ား၏အေျဖကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စဥ္းစားေတြးေတာရင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကျခင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားဘက္တို႔ကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္အေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေစလိုပါေၾကာင္း
30-Oct-2018
ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပညာေရးအား မက္ခ႐ိုအဆင့္၊ မိုက္ခ႐ိုအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္တိုင္းအတြက္ အသံုးဝင္ေသာပညာရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအားလံုးကို ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္မွာ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပင္မ ယႏၲရားစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။
30-Oct-2018
၂၀၀၈ ခု စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ၿပီးကတည္းက ကမၻာႀကီးသည္ ယခင္ႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေပၚလစီမ်ား ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ေဈးကြက္က ျဖစ္မလာေသာအခါ လူမ်ားက ပညာရွင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းလာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဗဟိုဘဏ္သည္ ယခင္ကလို မိမိအျပဳအမူမ်ားကို တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္လုပ္၍ မရေတာ့ေပ။ ဗဟိုဘဏ္၏ အခန္းက႑မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေန၍မရေတာ့ေပ။
29-Oct-2018
အခု ေဒးလီးအလဲဗင္းသတင္းစာက အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အပါအဝင္၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ၊ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္တို႔ အာမခံရၿပီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္က လြတ္ေျမာက္လာတာ အင္မတန္ကံေကာင္းတယ္လို႔ဆိုရမယ္။ ဒီအာမခံဟာ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈရွိေနသလဲေတာ့ မသိပါ။ ပထမ႐ံုးခ်ိန္းမွာ အာမခံမရခဲ့ၾကေပမယ့္ သမၼတရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးက ၫႊန္ၾကားခ်က္စာ ထြက္လာအၿပီးမွာ အာမခံရခဲ့ၾကပါတယ္။ တရားလို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို တိုင္ၾကားတဲ့အတြက္ ဒီအမႈ႐ုပ္သိမ္းေတာ့မယ္လို႔ ထင္ခဲ့ေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရွိေသးတာ ေတြ႔ရတယ္။
29-Oct-2018
အဆိုပါမိန္႔ခြန္းမ်ားထဲမွ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျပာၾကားသြားေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မနည္းလွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို လွမ္းျမင္ေနရပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးတြင္၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ တူညီေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
26-Oct-2018
တခ်ိဳ႕အမႈအခင္းေတြက အျပစ္မရွိေပမယ့္လည္း ေထာင္နန္းစံရမယ့္ကိန္း။ တခ်ိဳ႕အမႈေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း လူသိ ရွင္ၾကားသိေနေပမယ့္လည္း အမႈခ်ိန္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ သက္ေသေပါင္းမ်ားစြာေတြနဲ႔ မတင္မက်ျဖစ္ေနဆဲ။ တခ်ိဳ႕အမႈေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း အမွန္တရားေၾကာင့္ မခ်ိမဆံ့ခံၾကရ။ တကယ့္ဘဝမွာေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့ တရားစီရင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရဆဲပါ။
26-Oct-2018
ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ျခစားျခင္းဆိုသည္မွာ လူတြင္သာတာဝန္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီက ဤျပႆနာမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္ေပ။ စည္းကမ္းေဖာက္သူကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရပါမည္။ မေကာင္း သူမ်ားကို တစ္စတစ္စ ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ စနစ္သည္ ေကာင္းလာႏိုင္ရပါမည္။
25-Oct-2018
ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ (ရွိလည္း မရွိတဲ့) အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကို ေငြေၾကးေရာ နည္းပညာပါ ႂကြယ္ဝတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက အကူအညီေပးတာဟာ ေကာင္းတယ္လို႔ဆိုရေပမယ့္ ေညာင္သီးလည္းစား၊ ေလးသံလည္း နားေထာင္ဆိုသလို အစစအရာရာ သတိရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ အက်ိဳးစီးပြားေပၚအေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းၾကတာဆိုေပမယ့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကိုယူထားရတဲ့ အစိုးရမ်ားရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈက အဓိကက်ပါတယ္။
24-Oct-2018
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသားက်ေနေသာ ကြမ္းယာစားသံုးသူမ်ား ရွိေနသလို ကြမ္းယာ ေရာင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ မိသားစုမ်ားလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနျပန္ေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကြမ္းယာစားျခင္းကို ျဗဳန္းစားႀကီး အျမစ္ျပတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။
24-Oct-2018
အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာအတြက္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစေရး ျပည္တြင္းမွာရွိသည့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ ေနာက္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး မိ႐ိုးဖလာအသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအလုပ္မ်ားလည္းျဖစ္သည့္ ကာလတိုစီမံကိန္း စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုအပ္သည့္ ရင္းႏွီးပံ့ပိုးမႈမ်ားေထာက္ပံ့ကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
23-Oct-2018
ဒီေတာ့ ျပတ္သားသင့္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ျပတ္သားဖို႔လိုတယ္။ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ရပ္ဟာ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ေတာ့ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈ ရွိရမယ္။ ခိုင္လံုမႈ ရွိရမယ္ေပါ့။ လုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့လုပ္ငန္းရပ္အေပၚမွာလည္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရမွာပါ။ ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလႊဲလို႔ရတာမွ မဟုတ္တာ။ ဂုဏ္သိကၡာ ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာလိုရင္ေတာင္မွ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေခၚယူသတိေပးညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရင္ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ေတြ ဘယ္ျဖစ္လာပါေတာ့မလဲ။