News

POST SECTION

PERSPECTIVE

10-Jul-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ မတူကြဲျပားတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးစံုနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစဥ္အလာေတြေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီလို သြားလို႔မျဖစ္ဘူး။ ျမန္မာ့ေရေျမနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ပံုစံနဲ႔ သြားမွရမယ္လို႔ ေျပာဆိုေနကတည္းက ဒါဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကေန နည္းနည္း လြဲေခ်ာ္ေနတဲ့သေကၤတ ျဖစ္ပါတယ္။
10-Jul-2017 tagged as စီးပြားေရး
ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ကမၻာေက်ာ္ Development Expert ဘႀကီးဆီမွ အလြန္ ႀကီးက်ယ္ထက္ျမက္တဲ့ Economic Policy ႀကီးကို ၾကားရေတာ့ မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားမိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေတာ္ကိုစိတ္ပ်က္သြား ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး သူက ဆက္ၿပီးေတာ့ “ခက္တာက ငါတို႔ လူမ်ိဳးက ဘိုးဘိုးေအာင္ကိုေမၽွာ္တယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲခ်င္ တယ္၊ ႀကီးပြားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ Economics မွာ ဘိုးဘိုးေအာင္မရွိ ဘူးကြ၊ တျဖည္းျဖည္း ႀကိဳးစားလုပ္သြားမွရတာ”
08-Jul-2017 tagged as
အထူးသျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ တာဝန္ယူထားရေသာ မီဒီယာေတြက အၿမဲတမ္း ေဝဖန္သံုးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုေဝဖန္မႈတြင္ မျပည့္စံုမႈေတြ၊ အမွားေတြလည္း ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္လာႏိုင္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္ဆိုသည့္ သေဘာထားခံယူခ်က္က ပို၍အေရးႀကီးသည္။
08-Jul-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
မိမိအဖြဲ႔အစည္း ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ေရး၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ဝင့္ဝင့္ထည္ထည္ ရပ္တည္ရန္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ား ရွိဖို႔လိုလာသည္။ ယင္းတို႔ ရွာေဖြျခင္း၊ ေမြးဖြားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အလိုလိုေနရင္း မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ ကိုယ္စားျပဳရာႏိုင္ငံတို႔မွာ မည္သူကမွ တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္ျခင္း မရွိပါဘဲ ေအာက္က်ေနာက္က် ဘဝသို႔ ထိုးက်သြားႏိုင္သည္။
06-Jul-2017 tagged as
အခု ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ခန္႔ထားရာမွာ အရည္အခ်င္းကို တန္ဖိုးမထားဘဲ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခကို ခ်ိဳးႏွိမ္ၿပီး ေဈးေပါေပါနဲ႔ရေအာင္ သံုးလတစ္ခါ လစာတိုးေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ငွားတယ္။ အတန္းပိုင္ ဆရာမဦးေရကို ခ်ံဳ႕လိုက္ၿပီး လုပ္အားခနဲ႔ မတန္ေအာင္ တာဝန္ေပးတယ္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာရွိရမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း မထားဘဲ ဝန္ထမ္းဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်တယ္။
06-Jul-2017 tagged as
ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ စာနယ္ဇင္းသည္ ေက်ာ႐ိုးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ သတင္းသမားသည္ ေလာကႀကီး၌ ေစာင္းေနတာေတြကို တည့္မတ္သြားေအာင္၊ ရြဲ႕ေနတာေတြကို မတ္သြားေအာင္ကို ေခတ္ကို ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေနသူ ျဖစ္သည္။ သတင္းသမားတြင္ အခ်စ္မရွိသလို အမုန္းမရွိပါ။ လူ႔က်င့္ဝတ္ လူ႔သိကၡာ ေဖာက္ျပန္ေနသူ မည္သူ၏အေၾကာင္းကိုမဆို သတင္းသမားက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားရပါလိမ့္မည္။
05-Jul-2017 tagged as
ဒီေန႔ေခတ္ ၁၀ တန္း ပညာေရးစနစ္လို႔ ဆိုရမယ့္ ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖ၊ (ဒေလးလံုး) ပညာေရးအတြက္ မလိႈင္ေက်ာင္းနည္းျဖစ္တဲ့ တုတ္နဲ႔မိုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့နည္းက အေကာင္းဆံုး အေျဖကို ထြက္ေစတယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႔ သက္ေသျပေနပါၿပီ။
အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးၾကၿပီး ထိုက္သင့္သည့္ပညာရပ္ႏွင့္ အလုပ္မရၾကသည့္ ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားလူငယ္မ်ားမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေလသည္။
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူသည္မွာ (All men are equality before the law) ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္မူဘဲ ရာထူးႀကီးသူ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ၊ အာဏာရွိသူမ်ား အေပၚတြင္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွာလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
04-Jul-2017 tagged as
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးစီတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထံုတမ္း အစဥ္အလာမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာမွာ တူညီၾကသည္မ်ား ရွိသလို မတူကြဲျပား ျခားနားၾကသည္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားမွာမူ ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔ ဘာသာစကားရွိသည္က မ်ားၿပီး လူမ်ိဳးႀကီးမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စာေပမ်ား ရွိၾကပါသည္။
03-Jul-2017 tagged as
...သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚေလ့လာၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပရလွ်င္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အားလံုးအတြက္ အဓိက တာဝန္ယူေျဖရွင္းကာ တာဝန္ခံေပးရမည့္သူမ်ားမွာ ပုဒ္မ(၂၇)အရ တာဝန္ယူထားၾကသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီပင္ ျဖစ္ေလသည္။
အလြန္ေျဖရခက္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားအၾကားပင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ရာ ျမန္မာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား အကဲဆတ္လွသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ထိုေမးခြန္းကိုေျဖျခင္း ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည္။
ခ႐ိုနီမ်ားကို တစ္ဖက္မွ ထိန္းထားစဥ္တြင္ လူလတ္တန္းစား တည္ေဆာက္ေရးကို အားျပဳသင့္သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးဖို႔လိုသည္။ သူတို႔အတြက္ အရင္းေရေသာက္ျမစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။
29-Jun-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ပံုစံက်အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနၿပီျဖစ္႐ံုမက ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ လည္း ႏိုင္ငံတကာအလယ္ ဝင္ဆံ့လိုလာသည့္အခါ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည့္ “စာေပစိစစ္ေရး”ကို ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းပါသည္။
29-Jun-2017 tagged as ပညာေရး
ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကျဖစ္စဥ္တြင္ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္သာ ျဖစ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုဆရာမ၏မိသားစုမ်ား ရင္က်ိဳးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ယူမည့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးထားသင့္ပါသည္။