News

POST SECTION

PERSPECTIVE

ယခုအခ်ိန္အထိ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ သည္းခံစိတ္ရွည္ေသာ သေဘာထားတစ္ရပ္ကုိ ျပသႏုိင္ျခင္းအတြက္ ပီကင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။ ထုိသို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားအျမင္ကုိ ကုိင္စြဲထားသည့္အတြက္ ျမန္မာလူထုႏွင့္ အထက္လႊာမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ား ရရွိႏုိင္ေပသည္။
တ႐ုတ္ျပည္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ျဖန္႔ၾကက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပီကင္းမွ ႏုိင္ငံျခားေရး ေပၚလစီ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အထူးတာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ထားေသာ ယာယီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္သံတမန္ဆက္ဆံေရး နည္းပရိယာယ္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ပံု ရေပသည္။
... ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ပါတီမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအၾကားတြင္ မလုပ္အပ္သည့္အရာ ျဖစ္ေနခဲ့သျဖင့္ ထုိဆက္ဆံမႈမွာ တုိေတာင္းခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပင္လွ်င္ မၾကာခဏ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအဖို႔​စစ္အစုိးရ မေက်မနပ္ျဖစ္မည္စုိး၍ ထုိအထူးအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ၏ ဟန္ခ်က္ထိန္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အေနာက္တုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆုိးဝါးလာခ်ိန္မွ​လက္ရွိ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ တည္ဆဲျဖစ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းၾကားက ထြက္လာေသာ ဘံုသေဘာရလဒ္ ျဖစ္ပံုရေပသည္။
အေနာက္အုပ္စုက တ႐ုတ္ျပည္ကို ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔သည့္ကာလကလည္း တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးကြက္လပ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးကာ တိန္႔ေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလမတိုင္ခင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပကမၻာ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေလသည္။
09-Dec-2017 tagged as ပညာေရး
ယေန႔ ပညာေရး တိုးတက္ေနပါသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ေက်ာင္းသားကို ေပးထားခ်က္ကိန္းေသအျဖစ္ထား၍ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုသာ ကိန္းရွင္ထားကာ အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
08-Dec-2017 tagged as
ဟာ...တို႔ႏိုင္ငံမွာ အႀကီးအကဲေတြ စာေတာ္ေတာ္ဖတ္ၾကတာပဲဟလို႔ေလ။ ဝမ္းသာသြားတာ တကယ္ပါ။ စာဖတ္သူႀကီးေတြရွိတဲ့တိုင္းျပည္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိျပန္တယ္ေလ။ မူးေဆးအိုး ဘာေရးမွန္းေတာ့ ဖတ္မၾကည့္ရ ေသးပါဘူး။ စာဖတ္အားက အႀကီးအကဲေတြလို လိုက္မမီေသးဘူးေျပာရမယ္။ တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔စားရတဲ့ ဘဝသမားဟာကိုး။ စာဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္မရဘူး။
08-Dec-2017 tagged as
ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာတရားႏွင့္ ဘာသာစကားအလိုက္ လူနည္းစုအတြင္း ပါဝင္ေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ဟာ ၎တို႔ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေပးတာကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးေစလိုပါတယ္။
06-Dec-2017 tagged as
အားနည္းေနတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခိုင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုတာက မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါ။ အစိုးရ တစ္ဆက္ ႏွစ္ဆက္နဲ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မခိုင္မာလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ႀကီး ယိုင္လဲမသြားရေလေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ခိုင္မာေအာင္ စဥ္းစားျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ ခရီးဆက္ၾကဖို႔ပါ။
05-Dec-2017 tagged as
...အဆင့္ဆင့္ေသာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ပါေစ မိမိဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
05-Dec-2017 tagged as
အင္ဖာတြင္ နယူးေဒလီမွလာေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ ထိုအေခၚအေဝၚ၊ ေဝါဟာရကိစၥ ပါလာသည္။ မိမိတို႔က “ဘဂၤါလီ”ဟု ေခၚေဝၚလိုက္ေသာအခါ အိႏၵိယသတင္းစာ ဆရာႀကီးေတြက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကသည္။
04-Dec-2017 tagged as
ဒီအေျခအေနမ်ားဟာ မၾကာခင္ကာလအတြင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္နဲ႔႐ုရွားတို႔က အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပိုၿပီးေႏြးေႏြးေထြးေထြးျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္သူေတြက ႐ႈျမင္ၾကပါတယ္။
04-Dec-2017 tagged as
ယေန႔အခ်ိန္အထိလည္း လက္ေတြ႕က်သည့္ နည္းလမ္းကို ႏွစ္ဖက္ စလံုးက ပညာသားပါပါ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက တစ္ခါတစ္ရံ ေကာင္းတူ ဆိုးဘက္ သေဘာမ်ိဳး ေဆာင္ေနတတ္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
29-Nov-2017 tagged as
International Humanitarian Law ထဲမွာပါတဲ့ Responsibility to Protect–R2P ကို ႐ုပ္လံုးေဖာ္ဖို႔ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ Ethinic Cleansing ဆိုသည့္အခ်က္ကို စတင္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ R2P ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေနာက္အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ Genocide ၊ War Crime နဲ႔ Crime Against Society ဆိုတဲ့ အခ်က္ သံုးခ်က္ဘက္ကို တျဖည္းျဖည္း လွည့္ယူရင္း ေဆာင္႐ြက္လာၾကတာကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႔လာရပါတယ္။
27-Nov-2017 tagged as
အခုဟာက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသက အင္မတန္ ဆင္းရဲပါတယ္ဆိုတဲ့ ကုန္းတြင္းပိတ္ လာအိုတို႔၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူသန္းခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ကေမၻာဒီးယားတို႔ ထက္ကို ျမန္မာက ေနာက္က်က်န္ေနတာေနာ္။ စီပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ ခက္ခဲေနတာေနာ္။ ဆုေတာင္းပြဲေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ ေလာက္မွာပဲ ေမ်ာမေနၾကနဲ႔။ ဒီအတိုင္းသြားေနရင္ ေနာက္ဆို ပိုဆိုးမယ္။