News

POST SECTION

PERSPECTIVE

...“သူတို႔ ဒီအတိုင္းဆို ျပန္လာမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဆိုသည္။ “အဲဒီေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လိုျပန္လာမလဲ”ေမးၾကည့္ေတာ့ “အာရ္တူးပီ R2P ကို ေစာင့္ေနတာ”ဟု ေျဖတာၾကားခဲ့ရသည္။ R2P က ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုစကားၾကားေတာ့ ကိုယ္တိုင္ အနည္းငယ္ တုန္လႈပ္သြားသည္။
03-Mar-2018 tagged as
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကို အားမကိုးဘဲ သဘာဝ သယံဇာတ မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ေနမႈေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေနလွ်င္ အဆိုပါ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားမွာ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ကုန္ခန္းသြားမည့္အရာမ်ားသာျဖစ္သည္။ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မလုပ္ဘဲ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကိုသာ ထုတ္ယူသံုးစြဲေနၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ေနပါက ထိုသဘာဝသယံဇာတမ်ား ကုန္ခန္းသြားေသာအခါ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေတာ့မည္။
03-Mar-2018 tagged as
အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၉ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ကြန္ဂရက္က ျပင္ဆင္အဆို ၃၃ ခုသာ တင္သြင္းခဲ့ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ယင္းဥပေဒေရးဆြဲစဥ္ကာလက ဥပေဒေရးဆြဲခဲ့သူမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထားရွိတဲ့ ေစတနာ၊ အေျမာ္အျမင္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
... ဒီပုဒ္မ၂၅ ေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြက အက်ိဳးရွိသြားေစမလဲ၊ ဘယ္သူေတြကေတာ့ အက်ိဳးမဲ့သြားေစမလဲ၊ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အခြန္တိမ္းေရွာင္ခဲ့သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး တရားဥပေဒေတြကို လိုက္နာၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ နစ္နာသြားေစမလား၊ ဘဏ္ေတြထဲက ေငြမည္းေတြကိုထုတ္ၿပီး တရားဝင္ ေငြျဖဴလုပ္လို႔ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကိုပဲ ကိုင္လႈပ္သြားၾကမလား ဆိုတာေတြအေပၚ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက က်န္တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း သူတို႔ စဥ္းစားၾကဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။
01-Mar-2018 tagged as ပညာေရး
... ပုဂၢလိကက႑ရွိ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ရံဖန္ရံခါ ႀကံဳရတတ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ႀကံဳေတြ႔ရသည္ရွိေသာ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီအခ်ိဳ႕သည္ ပညာေရး ေဇာတိကမ်ားကို ေရႊေဖာ့႐ိုးႏွင့္သာ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးေလ့ရွိသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ရံဖန္ရံခါ ၾကားရသည္။ ယခုအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ရွိေသာ မိဘဆရာအသင္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေသာ ပုဂၢလိက ပညာေရးက႑တြင္လည္း မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ မိဘဆရာအသင္းမ်ား ေပၚေပါက္သင့္ပါသည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူအမ်ားစုအေနႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈကိုပင္ ေသဒဏ္စီရင္ဖို႔ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံေနၾကသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား အာဏာရလာလွ်င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အာဏာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပမာအရ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အီရန္တြင္ လူျမင္ကြင္း၌ ဝန္ခ်ီစက္တြင္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ကာ လူကို တျဖည္းျဖည္း ဆြဲတင္သည္။ ေသဒဏ္ေပးခံရသူမွာ မခ်ိမဆံ့ ခံစားရသည္။ လူထုႀကီးက လက္ခုပ္တီးသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စ႐ိုက္ရွိသည့္ လူထုကို အာဏာရွင္ လူၾကမ္းမ်ားကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး နိယာမတစ္ခု ျဖစ္သည္။
28-Feb-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး စသည့္ မ်ားျပားလွသည့္ တာဝန္မ်ားကို ယူထားရသည့္အတြက္ မႏိုင္ဝန္ကို ထမ္း႐ြက္ထားရသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အိမ္ရွင္မတာဝန္အျပင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တာဝန္ကိုပါ ယူထားရသည့္ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနရပါသည္။
27-Feb-2018 tagged as မ်ဳိးဆက္သစ္
မျမင္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားတခ်ိဳ႕ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာ ဒီဂရီအခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ ေပၚလြင္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ကိုယ့္ရဲ႕ေကာင္းတဲ့အက်င့္ကို သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ/မျပဳ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ကိုယ္က်င့္သီလကို ဘယ္သူမွမသိဘူးဆိုၿပီး ပ်က္ယြင္းေဖာက္ဖ်က္မိရင္ ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သတ္ပစ္လိုက္သလိုပါပဲ။
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ဘယ္ေလာက္ပင္ နားလည္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါေစ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကာလအတန္ၾကာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူ ဘဂၤါလီတို႔အၾကား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္လွ်င္ ဒုကၡသည္ျပႆနာက ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည့္ သေဘာမွာရွိသည္။
ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အစိုးရမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒသည္ ေသခ်ာေရရာမႈရွိဖို႔၊ အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ဦးတည္ခ်က္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္တာနဲ႔အညီ လစ္ဘရယ္ဝါဒကို အမွန္တကယ္ပဲ အေျခခံမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ္နဲ႔သင့္သလို ပံုေဖာ္ၿပီး အလုပ္ျဖစ္ (ေအာင္ျမင္) ခဲ့ၾကတဲ့ အေရွ႕အာရွ ေမာ္ဒယ္လ္ပဲသြားမွာလား ေရရာဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။
26-Feb-2018 tagged as တရားဥပေဒ
ပညာရွင္ဟူသည္မွာ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ပညာရွင္ဟု ေခၚဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စြယ္စံုတတ္ေျမာက္ရန္မွာ မလြယ္ကူသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၏အေရးအရာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း စြယ္စံုမေဆာင္႐ြက္သင့္ပါ၊ စြယ္စံုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူမ်ားမရွိဟု မဆိုလိုပါ၊ ရွိႏိုင္ပါသည္။
အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာႀကံဳေနရတဲ့အေျခအေနက ၾကာေလ စစ္ဘက္လႊမ္းမိုးမႈက ပိုမ်ားလာေလျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္ဘက္ကို အားနည္းသြားေအာင္ လုပ္မိ၊ ေျပာမိရင္ပဲ တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ထိခိုက္ေစသူ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိသူဆိုၿပီး တံဆိပ္ကပ္တဲ့ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့ အေတြးအေခၚေတြဝင္လာေနတာဟာ အေတာ္ဆိုးပါတယ္။
24-Feb-2018 tagged as
ေဟာင္ေကာင္တရားစီရင္ေရးမွာ လြတ္လပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္မႀကီးအေနႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမ်ားရွိသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္က ေဟာင္ေကာင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဤအခ်က္ကိုအသံုးျပဳ၍ အျငင္းပြားဖြယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ဖူးသည္။
24-Feb-2018 tagged as
လက္ရွိအေနအထားမွာ စစ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရယ္၊ အရပ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စစ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက စနစ္အက်ဆံုးနဲ႔ အားေကာင္းေမာင္းသန္ အရွိဆံုးျဖစ္တယ္ဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ ရပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုး ရထားတဲ့ပါတီ။ ရခိုင္လူထုရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိတယ္။ ဒီလို ေနရာျပန္ခ်ထားတဲ့ကိစၥ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီနဲ႔ တိုင္ပင္သင့္တယ္။ ဘဂၤါလီေတြကို ေနရာျပန္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ရခိုင္ေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္စရာေတြရွိေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။