News

POST SECTION

PERSPECTIVE

15-Feb-2017
တျခားစီးပြားျဖစ္ေနတဲ့ အာရွႏိုင္ငံမ်ား (ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား) တို႔နဲ႔လည္း သိပ္ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရး မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ဟာ မဟာမိတ္ျပဳလို႔ရႏိုင္ရင္ ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားမေနပါဘူး။
14-Feb-2017
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (ဌာနဆိုင္ရာမ်ား) ကလည္း ငါတို႔ေကာက္၍ရသမွ် ေကာက္မည္။အစီရင္ခံစာကိုလည္း အျဖစ္သေဘာသာ တင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဘတ္ဂ်က္အတြက္ အဓိကက်သည့္ ရေငြအပိုင္းတြင္ အလြန္နည္းပါးၿပီး ဘ႑ာေရး ႏွစ္တိုင္း ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ လိုေငြ(Deficit) ျပသည့္သံသရာဆိုးမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
14-Feb-2017
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့ေနရာမွာ ေတာ္တယ္။ သူလည္း အဲသလိုျဖစ္ေအာင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ အေတြ႔အႀကံဳဆိုးကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေဒါက္တာဘေမာ္ကို အတုခိုး အားက်ေလ့က်င့္တာကေန ေနာင္ေသာအခါ သူ႔မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာစမွတ္တြင္ က်န္တဲ့မိန္႔ခြန္းေတြ ျဖစ္လာတာပါ။
13-Feb-2017
တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ေျပာၿပီး တက္လာခဲ့တဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို အေၾကာက္မွန္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လို အပ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
13-Feb-2017
သီေပါမင္း နန္းတက္ေရးအတြက္ မင္းညီ မင္းသား အမ်ားအျပားကို လုပ္ႀကံမႈကား အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံေရး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္းကို မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစခဲ့ပါသည္။
11-Feb-2017
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း တစ္ခုတြင္ ပရိသတ္ထဲမွ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးသည္။ ေမးခြန္းကို ၾကားေသာအခါ ခန္းမႀကီး တစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူသြားလွ်င္ သူ႔ေနရာ ဘယ္သူဆက္ခံမလဲ’
11-Feb-2017
“တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ အင္အားႀကီးမားလာမႈက လက္ရွိ ကမၻာ့အစီအစဥ္ကို စိန္ေခၚေနၿပီ”ဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ “အစိုးရမ်ားမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အင္အားစုမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမႈ (ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ တကၡႏိုလိုဂ်ီႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) သည္ပင္ လက္ရွိကမၻာ့အစီအစဥ္ကို နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုး သတ္သြားေစလိမ့္မည္”ဟု ဆိုၾကသည္။
10-Feb-2017
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေကာင္းဘက္ကဲသည့္ လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈ ပုံေပၚလာေနၿပီဟု နိမိတ္ဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လူမႈႏိုးၾကား လႈပ္ရွားမႈသည္ ေခတ္မီဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
10-Feb-2017
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူဝါဒႏုိင္ငံေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ မူဝါဒ ပညာရွင္မ်ား၏ ေပၚလစီေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ အစိုးရ၏ အသုံးခ်ႏုိင္မႈသာ လိုအပ္ပါေတာ့သည္။ အသုံးခ်လိမ့္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္မိသည္။
09-Feb-2017
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ဆို Fire Safety Manager ေထာင္ဂဏန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လိုပါလိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္မွာကိုပဲ လိႈင္သာယာနဲ႔ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ႏွစ္ခုမွာ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ တကယ္ လည္ပတ္ေနတဲ့ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုေတြဟာ လိႈင္သာယာမွာ ၁၁၀ဝ ေလာက္ရွိၿပီး ေရႊျပည္သာမွာလည္း ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္တယ္။ ဆိုေတာ့ အခု သင္တန္းဆင္း အေရအတြက္က အဲဒီစက္မႈဇုန္ ႏွစ္ခုစာေလာက္ပဲ ရွိေသးတဲ့ သေဘာေပါ့။
09-Feb-2017
စတုတၳအခ်က္အေနႏွင့္ ေျပာခ်င္သည္မွာ သင္ခန္းစာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ (သို႔မဟုတ္) သိခ်င္ေသာ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေမးျမန္းမႈ မရွိသေလာက္ ရွားပါးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
08-Feb-2017
ဒုတိယတစ္ဦးမွာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားျဖစ္၏။ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ရာတြင္ တန္ရာတန္ေၾကးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရယူၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိအလုပ္အေပၚ သစၥာရွိရန္၊ မိမိအိမ္ရွင္အေပၚ ႐ိုးသားရန္ လိုပါသည္။
08-Feb-2017
စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးဟုဆိုရာတြင္ လူအုပ္စုအတြင္း အခ်ီအခ်၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေရး၊ တစ္ဦးစကားကို တစ္ဦးက ေဝဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းျပဳေရး၊ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမျဖစ္ႏိုင္၊ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အႀကံအစည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ လူေပါင္းစံုႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
07-Feb-2017
“တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာင္းခ်င္ေအာင္၊ ေျပာင္းတတ္ေအာင္၊ ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္၊ ေျပာင္းရဲေအာင္” ဘယ္လို နည္းေပါင္းစံု သံုးရမလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးသမား အားလံုး ညီညႊတ္မွ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ႏိုင္ငံေရး တပ္ေပါင္းစု” ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မွ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း နားလည္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပါမက်န္) ပူးေပါင္းႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႔မွသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါတယ္။
07-Feb-2017
အမုန္းစကားေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္သင့္တာလဲဆိုတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား အမုန္းပြားၿပီး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာကာ ေသြးထြက္သံယို ရာဇဝတ္မႈေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ၿငိမ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို မင္းမဲ့စ႐ိုက္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။