News

POST SECTION

PERSPECTIVE

28-Feb-2017
ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္က လူသားရင္းျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ႏႊယ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
27-Feb-2017
“ၾကည့္စမ္း ကြီးၿဖိဳး လုပ္လိုက္တာ ငါ့သား၊ ငါ့သမီးေတာ့ အိမ္ေစာေစာ ျပန္လာၿပီ”ဆိုၿပီး ေက်းဇူးေတြ တင္ၾကျပန္ေရာ
27-Feb-2017
ထိုလံုၿခံဳေရးကိစၥ၊ တရားမဝင္သည့္ ဥပေဒမဲ့ကိစၥမ်ားကို တားျမစ္ဖမ္းဆီးၾကရမည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္၊ မိမိတို႔ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။
26-Feb-2017
အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးရျခင္း၏ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ အရပ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားမေကာင္းျခင္း၊ စြမ္းရည္နိမ့္က်ျခင္း၊ အရပ္ဘက္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ႔ရဲလာျခင္းမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႀကီးမားလာျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
25-Feb-2017
ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ခုလံုး ဖူကူယားမား လက္ခံယံုၾကည္လာခဲ့သည္မွာ သူၫႊန္းခဲ့ေသာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို ယခုလို အကၡရာတင္ခဲ့သည္။ “ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းဆိုေသာ ယာဥ္ကိုသာ စီးနင္းလိုက္ပါရင္ လစ္ဘရယ္ဝါဒမွာ ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေပလိမ့္မည္။
25-Feb-2017
ယခင္က ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟု တန္းၿပီးသိၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာဟုဆိုလိုက္လွ်င္ ရခိုင္ကိစၥကိုသာ တန္းေျပာၾကသည္။ အျခားေသာ အေရးႀကီးကိစၥ အားလုံးကို ရခိုင္ကိစၥကသာ လႊမ္းသြားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္လုံးတြင္ ရခိုင္ကိစၥေလာက္ အေရးမႀကီး။
24-Feb-2017
တကယ္လို႔မ်ား ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ စီးပြားေရးက ဆက္လက္က်ဆင္းေနမယ္ဆိုရင္ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကိုပါ ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိလာႏိုင္တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးကိုလည္း အထူးဦးစားေပး ႀကဳိးစားလုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
23-Feb-2017
... သူတို႔ကို ေဆး႐ွဴေနတုန္း ဖမ္းမိခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဖမ္းမိသည့္အခ်ိန္မွစလွ်င္ ယခုအခ်ိန္ထိ ရွစ္လေက်ာ္ ကိုးလနီးပါး ၾကာေနေသာ္လည္း အမႈက ၿပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေဆးစစ္ထားသည့္ အေျဖလည္း မရေသးေၾကာင္း …
23-Feb-2017
ယခုေတာ့ လူႀကီးမ်ားသည္ စားပြဲဝိုင္းတြင္ အတူတကြ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ေပးေနသည့္တိုင္ စားပြဲဝိုင္းသို႔ ေရာက္မလာၾကေသးဘဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနၾကေသးသည့္အတြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
22-Feb-2017
ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၂၅ ဟုေခၚသည့္ (25th Amendment) ဆိုသည္မွာ သမၼတတစ္ဦးကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတနစ္ဆင္ကို ဝါးတားဂိတ္ကိစၥျဖစ္စဥ္က ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားေစရန္ ကြန္ဂရက္က ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ့သည္ မွာလည္း ဤျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမ်ားအရပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
22-Feb-2017
သို႔ျဖစ္ေလရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဩဇာတိကၠမႀကီးေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ေယာက္ကို တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္းေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ လြယ္ကူလွသည္ မဟုတ္ေခ်။
21-Feb-2017
အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပည္သူ႔အားကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်တတ္တယ္ဆိုၿပီး ခ်ီးက်ဴးၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း ျပည္သူေတြ လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး မပင္ပန္းရေအာင္၊ မဆင္းရဲရေအာင္ေတာ့ အေလးေပးေစလိုပါတယ္။
21-Feb-2017
...ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာကို ပင္လုံစာခ်ဳပ္ တစ္ခုတည္းအေပၚ အေသဆုပ္ကိုင္ ေျဖရွင္းလိုသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေျဖၾကားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူၾက။
20-Feb-2017
စစ္ပြဲတိုင္းဟာ မတရားပါဘူး။ တရားေသာစစ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိတဲ့ Conflict of Interest ကြဲျပားမႈေတြ မ်ားေနတာကို စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုၿပီး လြယ္လြယ္ေလး ေျပာေနလို႔လည္း မရပါဘူး။
20-Feb-2017
သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အခါသည္ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ် အရာရာေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ မည္သူ႔ေၾကာင့္ ဘယ္ဝါ့ေၾကာင့္ဟု အျပစ္တင္ေနၾကရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကပင္ တာဝန္ယူၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အပ္ျဖင့္ထြင္းရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ေဆာက္ျဖင့္ ထြင္းရႏိုင္သည္။