News

POST SECTION

PERSPECTIVE

17-Oct-2016
အစိုးရအသစ္ အသစ္တစ္ခုတက္လာတိုင္း ၎တို႔ အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စည္းခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
16-Oct-2016
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္မည္ဆိုသည္ကိုကား ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
15-Oct-2016
မည္မွ်ထိ ေတာင့္ခံရမည္နည္းဟု လက္က်န္ေငြႏွင့္ ရက္မ်ားကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား မ်ားလာသည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ လူအမ်ား၏ အျမင္တြင္ အျမန္လႈပ္ႏိႈးမွသာ ရေတာ့မည္။ အစိုးရ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေအာင္ျမင္ေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမင္သမွ်၊ တြက္ခ်က္မိသမွ် ကိုအေျခခံကာ အေျဖရွာေပးလိုက္ပါသည္။
15-Oct-2016
ဘာသာတရားနဲ႔ ဆူညံမႈကို ေရာေထြးထားရွိသင့္သလား။ ဘာသာတရားနဲ႔ ဆူညံမႈမွာ လံုးဝ ေရာယွက္ျခင္း မရွိ။ ဆူညံျခင္းက လူကို ေဒါသျဖစ္ေစတဲ့ အား။
14-Oct-2016
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေစာဆံုး ေပၚေပါက္လာေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး (Coming Together) စိတ္တူကိုယ္တူ လာေရာက္ပူးေပါင္း စုဖဲြ႔ေသာပံုစံ ျဖစ္သည္။
13-Oct-2016
သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း မေတြ႔ရသလို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပသည္မ်ားကိုလည္း မၾကားရ၊ မေတြ႔ရပါ။
13-Oct-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကမွ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း တစ္ဖြဲ႔ေကာင္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပႆနာ မ်ားပါတယ္။ အက်ဳိးဆိုင္သူ မ်ားပါတယ္။
12-Oct-2016
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရဘက္မွလည္း စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ မရသလို ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ဥပေဒမဲ့ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ လိုက္ပါျပဳက်င့္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို ဆိုလိုလိုရင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
11-Oct-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၌ ပိုမို အားေကာင္းသည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခခံေဒသ အတည္တက် မရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္ မရွိပါက ရပ္တည္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံ၏ အေရးပါပုံကို တြက္ဆႏိုင္သည္။
11-Oct-2016
သမၼတႀကီးတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ စတင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ဧၿပီလသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ား တစ္လက္လက္ ေတာက္ပလာခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယားႀကီးမွာ အေျပာင္းအလဲဟူ၍ ထင္ရွားစြာ မေတြ႔ရဘဲ ယခင္အခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ႀကိဳးနီစနစ္၊ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအဖို႔ အလုပ္အကိုင္ ခက္ခဲေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
10-Oct-2016
ဒါေပမဲ့ အခြင့္အေရးဆုိတာ ႏွစ္ခါရဖုိ႔ မလြယ္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးနဲ႔ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ဳိး ေနာက္တစ္ခါ ရဖုိ႔ မလြယ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအခြင့္အခါေကာင္း ရထားတဲ့အခ်ိန္မွာမွ ႏွစ္ ၅ဝ ၾကာ အမွားအယြင္းကို ျပန္မျပင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ျပင္ခြင့္ မရတဲ့ အေျခအေနဆုိး တစ္ရပ္ဆီ ဦးတည္သြားႏုိင္ပါတယ္။
08-Oct-2016
ေရတိုကုထုံး အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဝင္စရာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေခ်းေငြ စသည္တို႔ ျမန္ျမန္ဝင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည္ႏွင့္အမွ် က်ပ္ေငြလိုမည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔ ဝင္လာလွ်င္ က်ပ္ေငြအတန္ငယ္ ဦးေမာ့လာႏိုင္သည္။
08-Oct-2016
လက္ခတ္သံတို႔ ေဂ်ာင္းေဂ်ာင္းေျပးခဲ့ေသာ အမရပူရ ရတနာ့ဂူ နတ္နန္းအနီးက ေၾကာင္လွ်ာရြာသည္ ယခင္ကလို ရြာထဲ လမ္းေဘးဝဲယာ ၿခံစည္း႐ိုးေတြမွာ လမ္းလုံးျပည့္မွ် လွမ္းထားေသာ ေဆးေရးခ်ိတ္ထည္တို႔ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။
08-Oct-2016
ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားစြာ တည္ရွိရာ ေနာက္ဆုံး မင္းေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕သက္ ၁၅ဝ ေက်ာ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ကို သဘာဝ ေဘးဒဏ္မ်ား ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ ခံရၿပီးလွ်င္လည္း ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေစရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (MCDC) က ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။