News

POST SECTION

PERSPECTIVE

03-Mar-2017
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ လူအမ်ား ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖန္႔ခ်ိေသာသတင္း မွန္သည္၊ မွားသည္၊ ေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္မွာမူ ထိုသတင္း ျဖန္႔ခ်ိသူတို႔ အေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးတို႔ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ပ႐ိုဂရမ္အား တာဝန္ပုံခ်လွ်င္လည္း ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိပါ။
03-Mar-2017
သူ႔အေနနဲ႔ေတာ့ ဒီစနစ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေရဆုံးေျမဆုံး လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အရိပ္အေယာင္ေတြေတာ့ ျမင္ေနရဆဲပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္မွာေတာ့ YBS စနစ္ ေျပာင္းလဲမႈဟာ တစ္လေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးသြားျပည္သူ အမ်ားစု အသုံးျပဳတဲ့ ႐ုံးဆင္း႐ုံးတက္ခ်ိန္မ်ားမွာေတာ့ မွတ္တိုင္ မ်ားမွာ ဘတ္စ္ကားေတြကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရဆဲပါ။
03-Mar-2017
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ YBS ကို နမူနာ သင္ခန္းစာအျဖစ္ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္ သတိျပဳႏိုင္ပါက ေရွ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွိေနေသည့္ ျမားေျမာင္ လွစြာေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ အိမ္စာ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပႏိုင္ေစေၾကာင္း
02-Mar-2017
ဒီအတြက္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရရင္ အခုကိစၥဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ညီျခင္း၊ မညီျခင္း ဆိုတာထက္ ဥပေဒေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝအရ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ (Issue ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ (Conflict of Law) လို႔ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ၾကည့္ရင္လည္း ရႏိုင္ပါတယ္။
01-Mar-2017
စံလြဲတဲ့ ဆိုဆံုးမမႈေတြနဲ႔ပဲ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့ ကေလးအမ်ားစုဟာ လူငယ္လူႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ မူးယစ္ေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳး အရက္ေသစာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အလြယ္တကူ ရေနမႈအေျခအေနနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ျပႆနာေတြကို ယေန႔ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ခါးစည္းခံလာရပါတယ္။
01-Mar-2017
ျပည္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ားျဖင့္သာ ရပ္တည္ေနၾကသည့္ အစိုးရမ်ား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။ အမွန္တကယ္သာ အေသအခ်ာ ေကာက္ခံလွ်င္ ရေငြမ်ား အဆမတန္ တက္လာမည္။
28-Feb-2017
မိမိတို႔ခ်စ္တဲ့ ေထာက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ လူေတြရဲ႕ပံုေတြ အိမ္မွာ ခ်ိတ္ထား႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ သူတို႔ ႀကိဳးစားသလို ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္။ သူတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္သလို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။
28-Feb-2017
ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္က လူသားရင္းျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ႏႊယ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
27-Feb-2017
“ၾကည့္စမ္း ကြီးၿဖိဳး လုပ္လိုက္တာ ငါ့သား၊ ငါ့သမီးေတာ့ အိမ္ေစာေစာ ျပန္လာၿပီ”ဆိုၿပီး ေက်းဇူးေတြ တင္ၾကျပန္ေရာ
27-Feb-2017
ထိုလံုၿခံဳေရးကိစၥ၊ တရားမဝင္သည့္ ဥပေဒမဲ့ကိစၥမ်ားကို တားျမစ္ဖမ္းဆီးၾကရမည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္၊ မိမိတို႔ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။
26-Feb-2017
အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးရျခင္း၏ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ အရပ္ဘက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားမေကာင္းျခင္း၊ စြမ္းရည္နိမ့္က်ျခင္း၊ အရပ္ဘက္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ႔ရဲလာျခင္းမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႀကီးမားလာျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
25-Feb-2017
ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ခုလံုး ဖူကူယားမား လက္ခံယံုၾကည္လာခဲ့သည္မွာ သူၫႊန္းခဲ့ေသာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို ယခုလို အကၡရာတင္ခဲ့သည္။ “ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းဆိုေသာ ယာဥ္ကိုသာ စီးနင္းလိုက္ပါရင္ လစ္ဘရယ္ဝါဒမွာ ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေပလိမ့္မည္။
25-Feb-2017
ယခင္က ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟု တန္းၿပီးသိၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာဟုဆိုလိုက္လွ်င္ ရခိုင္ကိစၥကိုသာ တန္းေျပာၾကသည္။ အျခားေသာ အေရးႀကီးကိစၥ အားလုံးကို ရခိုင္ကိစၥကသာ လႊမ္းသြားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္လုံးတြင္ ရခိုင္ကိစၥေလာက္ အေရးမႀကီး။
24-Feb-2017
တကယ္လို႔မ်ား ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ စီးပြားေရးက ဆက္လက္က်ဆင္းေနမယ္ဆိုရင္ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကိုပါ ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိလာႏိုင္တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးကိုလည္း အထူးဦးစားေပး ႀကဳိးစားလုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
23-Feb-2017
... သူတို႔ကို ေဆး႐ွဴေနတုန္း ဖမ္းမိခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဖမ္းမိသည့္အခ်ိန္မွစလွ်င္ ယခုအခ်ိန္ထိ ရွစ္လေက်ာ္ ကိုးလနီးပါး ၾကာေနေသာ္လည္း အမႈက ၿပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေဆးစစ္ထားသည့္ အေျဖလည္း မရေသးေၾကာင္း …