News

POST SECTION

PERSPECTIVE

07-Feb-2017
အမုန္းစကားေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္သင့္တာလဲဆိုတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား အမုန္းပြားၿပီး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာကာ ေသြးထြက္သံယို ရာဇဝတ္မႈေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ၿငိမ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို မင္းမဲ့စ႐ိုက္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
06-Feb-2017
ျပင္ပကမာၻတြင္ အႏုတ္လကၡဏာအျမင္မ်ား ပိုမ်ားလာေလေလ ျပည္တြင္းရွိ လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားက ပိုမိုခံျပင္း၍ အမွားမ်ားေလေလျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အမွားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လက္ညႇဳိးထိုး ေထာက္ျပစရာမ်ား အျဖစ္ အထင္းသား ေပၚထြက္သြားတတ္သည္။
06-Feb-2017
ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လူေတြအၾကား ေသြးကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ကိုလိုနီစနစ္နဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ရွိတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုအာဏာရွင္မ်ဳိး မဆိုပါ လူထုညီညြတ္မႈေတြ ရွိရင္ ၿပဳိက်စၿမဲပါပဲ။
04-Feb-2017
ကမၻာ့ဘဏ္မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေနက် “Doing Business-Report” မ်ားမွာ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ ျပဳစုထားသည္ဟုဆိုရာ ကမၻာပတ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသူမ်ားေရာ၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္မ်ား အတြက္ပါ အက်ဳိးမ်ားစရာ ရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။
04-Feb-2017
Trump က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ေနရာမွ ေလွ်ာက်လာျခင္းမွာ အစဥ္အလာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ စည္းအျပင္ကလူ ျဖစ္သည့္ သူသမၼတ ျဖစ္မွသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ဟု အားနည္းခ်က္ကို အားသာခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္သည္။
03-Feb-2017
လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ရွိရင္းစြဲ လူဦးေရႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို ပုိ၍ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ဤသို႔မဟုတ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ စိတ္ပါလက္ပါ ယံုၾကည္မႈရွိစြာျျဖင့္ လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သျဖင့္ အမ်ားႀကိဳက္ေပၚျပဴလာ အမ်က္ေဒါသမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။
03-Feb-2017
ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ႀကီးဟာ တားဆီးဖို႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔​မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥရပ္ႀကီး ျဖစ္ေနတာကို အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ထက္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပိုမုိနားလည္သေဘာေပါက္တယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားပါ။
02-Feb-2017
က်ား၊ မ ခဲြျခားမႈ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားလာၾကသလို မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဗဟိုျပဳစဥ္းစားၾကသည့္ အေလ့အထမ်ားလည္း အားေကာင္းလာၾကသည္။ သူတို႔အေနႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား အေျခက်ၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားကို စိန္ေခၚလာၾကသည္။
02-Feb-2017
အေမရိကန္ သမၼတသစ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ ေထာက္ခံသူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတယ္လုိ႔ သတင္းေတြထဲ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါျဖင့္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေလးထားပါတယ္ဆုိတဲ့ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာၾကား တံတုိင္းေတြ ပုိရွည္လာႏုိင္ပါသလား။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က လူေတြ တရားမဝင္ ခုိးဝင္ေနလုိ႔ ဒီနယ္စပ္ကုိ တံတုိင္းကာၿပီး ပိတ္တာကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္လုိ႔ အမ်ားျပည္သူက ျမင္ေနၾကပါသလား။
01-Feb-2017
လူတစ္ေယာက္၏ႏိုင္ငံေရး ေရြးခ်ယ္မႈကိုအၿမဲတမ္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးသည့္အေကာင္းဆံုး ေဟာကိန္းထုတ္သူမွာသူ၏ "ဝင္ေငြ"ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
01-Feb-2017
ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ လုံၿခံဳေရးကိစၥကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာရတာကေတာ့ မၾကာေသးမီ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ထူေျပာလာျခင္းက အဓိက အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လုယက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေလးေလာင္းၿပဳိင္လူသတ္မႈ အပါအဝင္ အမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးတာဟာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
31-Jan-2017
သို႔ႏွင့္တိုင္ အေရးႀကီးေသာ အဓိပၸာယ္အရဆိုလွ်င္ ထရမ့္မွာ သူတို႔ ေျပာသလို မဟုတ္ပါေခ်။ အမွန္စင္စစ္ ‘ေဒၚနယ္ထရမ့္’ ဆိုေသာ ပုဂိၢဳလ္မွာ အေနာက္ဘက္ကမာၻျခမ္း တစ္ခုလံုး တစ္ဟုန္ထိုး အတက္ၾကမ္းလာေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာ လႈိင္းလံုးႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ‘အေနာက္ဘက္ကမာၻျခမ္း တစ္ခုလံုး’ ဆိုသည္မွာ အရပ္ရပ္ အေျခအေန ကြာခ်င္တိုင္း ကြာေနေသာ ႏိုင္ငံအားလံုး အက်ဳံးဝင္သည္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ ဆြီဒင္မွ အက်ပ္အတည္းျဖင့္ ဖိစီးခံေနရေသာ ဂရိထိ ပါဝင္သည္။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္မူ ‘အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒ’ မွာ အတိုက္အခံ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔တေစ အင္အားႀကီးမားလာေနသည္။ ဟန္ေဂရီလို အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ၎မွာ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးေတာ့မည့္ အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီပင္ ျဖစ္လာသည္။ ေနရာအားလံုးေလာက္တြင္မူကား အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒမွာ လူထု၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ေကာင္းေကာင္းဖမ္းစားထားႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
30-Jan-2017
အထူးသျဖင့္ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ လတ္တေလာ လုပ္ခ၊ လစာနည္းပါးမႈကို တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကံ့ႀကံ့ခံရင္း စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းေတြနဲ႔ အစိုးရကို တစ္တပ္တစ္အား ကူညီဝိုင္းဝန္းၾကရင္ မေဝးေတာ့တဲ့တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္စိုက္တဲ့အပင္ေတြရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို ကိုယ္ျပန္ရိတ္သိမ္း လာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
30-Jan-2017
ေျပာရလွ်င္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ ‘အဓိက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလုံး’ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ ေရာက္လာဖို႔လိုသည္။ သည္လိုမွ မဟုတ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဟု ေခၚဖို႔ခက္လိမ့္မည္။
28-Jan-2017
အဖြဲ႔အစည္းႀကီးလာေလေလ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ စိတ္ထားႏုိင္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္သည္။ လူတစ္ကိုယ္ တစ္ရက္ အခ်ိန္ ၂၄ နာရီ ရသည္ခ်င္း အတူတူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာတကာ အေသးစိတ္ လိုက္ၾကည့္ႏုိင္မည္ မဟုတ္။ အားလုံးေသာ တာဝန္မ်ားကို လိုက္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လက္လြတ္သြားမည္။ အခ်ဳိ႕အလုပ္တာဝန္မ်ားကို မိမိကဲ႔သုိ႔ ၾကပ္မတ္ဦးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊဲထားၿပီး မိမိလုပ္မွ ျဖစ္မည့္ အျခားအလုပ္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ရမည္။