News

POST SECTION

PERSPECTIVE

02-Jan-2017 tagged as
သစ္ေတာမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးကို ျပန္ေကာက္ရေသာ္ ကြ်န္းကို ဦးစားေပး၍ သစ္ေတာမ်ား ေနရာအႏွံ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အျပင္းအထန္ လုပ္ေဆာင္သင့္၏။ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္၍ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလက္တြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္၏။ ယင္းလုပ္ငန္းႀကီးသည္ ေတာေနၿမိဳ႕ေန လူငယ္လူလတ္ အမ်ားအျပားကို ေရရွည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေစၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကို ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္၏။
02-Jan-2017 tagged as
ရန္ကုန္မွာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေျမေနရာေတြ ရွားပါးလာတာဟာ ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူအတြက္ မြန္းက်ပ္မႈျဖစ္ေစ႐ံုမက ၿမိဳ႕ျပရဲ႕အလွကိုလည္း ပ်က္စီးေစပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး Institutions ႀကီး သုံးခုကို လူေျပာအလြန္မ်ားသည္။ စင္စစ္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ မဆက္စပ္သေလာက္ အေရးအလြန္ႀကီးေသာ Institutions ႀကီးလည္း သုံးခုပင္ ရွိပါသည္။
31-Dec-2016 tagged as
ထိုလြတ္လပ္ေရးကို အႏွစ္သာရ ျပည့္စုံေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ က်န္ရွိေနပါသည္။ လူသည္ အတၱကို အေျခခံေသာ သတၱဝါ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ႔ေလာကႀကီး၏ တရား မွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပရဟိတစိတ္ ေမြးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။
31-Dec-2016 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း “နာဂစ္” ဝင္ေမႊသြားခဲ့ဖူးရာ “နာဂစ္ေၾကာင့္ပင္ ယခင္ အာဏာရွင္တို႔၏ အေတြးအေခၚ မေျပာင္းလွ်င္ေသာ္မွ အျပဳအမူ ေျပာင္းသြားၾကသည္”ဟု ယူဆၾကသည္မ်ား ရွိသည္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ေဘးဒုကၡခံ အရင္းရွင္စနစ္မွာ “ေရွာ့ခ္႐ိုက္ကုထံုး” (Shock Therapy) ႏွင့္ တြဲသြားရရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စေရြးကိုက္ မကိုက္ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။
30-Dec-2016 tagged as ဝန္ထမ္း
အထူးသျဖင့္ ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရေခတ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူ၍ ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ရာ ျပည္သူထဲမွ ျပည္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အျငိမ္းစားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းသည္လည္း ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
29-Dec-2016 tagged as
ဆိုရွယ္လစ္ အစြဲသန္ေနသည့္ ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တာဝန္ယူၾကရပါမည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ဘဝမ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးမွာ မိမိဘာသာမိမိ ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရည္အေသြး တည္ေဆာက္ေရးမွာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သမိုင္းက ေပးအပ္သည့္ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
29-Dec-2016 tagged as
ဒုတိယ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ အရွိဆံုး အုပ္စုကေတာ့ ၿပိဳကြဲမႈဟာ စနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုသူေတြပါ။ သူတို႔က ပိုၿပီး လစ္ဘရယ္က်တဲ့ သေဘာရွိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အျမင္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီအျမင္က ဒီၿပိဳကြဲမႈဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ပင္ကိုခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာ ဘယ္လို က်င့္သံုးခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။
28-Dec-2016 tagged as
ဆႏၵရွိေနတာနဲ႔ အဲဒီဆႏၵအေလ်ာက္ တစ္ပါးသူအေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္တာဟာ တျခားစီပါပဲ။ တစ္ဖက္မွာလည္း အဲဒီဆႏၵေတြကို တားဆီး ပိတ္ပင္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့အျမင္ေတြဟာလည္း က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိတဲ့ အေတြးအေခၚပါပဲ။
27-Dec-2016 tagged as
အားလံုး သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ ျမန္မာမွာ အဲဒီအသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္အားက အင္မတန္ နည္းတယ္။ အားနည္းရင္၊ ဒုကၡေရာက္ရင္ေတာ့ ကူညီမယ္။ အေပၚ ေရာက္ရင္ ဆြဲခ်မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ လူမႈေရးလို၊ ဘာသာေရးလို အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မပါတဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာေတာ့ အုပ္စုဖြဲ႔ အလုပ္ လုပ္တာ အဆင္ေျပတယ္။
27-Dec-2016 tagged as
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဒီထက္မက စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ျပည့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ဒီထက္မက ေကာင္းမြန္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ဟု ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနရာ လာမည့္ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၇ တြင္ မည္သို႔ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္သြားမည္မွာ စဥ္းစားစရာ၊ ေဆြးေႏြးစရာ ျဖစ္ေနေပသည္။
26-Dec-2016 tagged as
ဝါသနာ ဟူသည္မွာ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္ သေဘာလည္း ရွိေလသည္။ ငယ္စဥ္က ဝါသနာက တစ္မ်ိဳး၊ အသက္အ႐ြယ္ ရလာေတာ့ စိတ္ဝင္စားမႈ ေျပာင္းလဲၿပီး ဝါသနာ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ မိမိ၏ဝါသနာ အစစ္အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရွိသြားၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ထိုဝါသနာကို ရာသက္ပန္ ထိန္းသိမ္းသြားၾကေတာ့သည္။
26-Dec-2016 tagged as
ဒါကလည္း အမွန္ဆိုရင္ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ (Issue Of Law) ေၾကာင့္ မဟုတ္သလို စည္းေႏွာင္အား (Binding Force) မေကာင္းလို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ေက်းဇူးကို ခံစားၿပီး ေက်းဇူး မသိၾကသူလူမ်ားရဲ႕ အတၲ၊ မာန၊ အက်င့္သီလ ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္သာ အခုလို ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။
26-Dec-2016 tagged as ျမန္မာ
ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ တက္လာေခ်ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံး ကုန္သြယ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ အတတ္တြင္ ကမာၻႀကီးကို အမီလိုက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္၏။
24-Dec-2016 tagged as
၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြအစား NLD ကို ဦးစားေပး မဲထည့္ခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္-တိုင္း အသီးသီးက တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို NLD အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လိုေနပါတယ္။