News

POST SECTION

PERSPECTIVE

29-Jun-2017
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ပံုစံက်အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနၿပီျဖစ္႐ံုမက ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ လည္း ႏိုင္ငံတကာအလယ္ ဝင္ဆံ့လိုလာသည့္အခါ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည့္ “စာေပစိစစ္ေရး”ကို ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းပါသည္။
29-Jun-2017
ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကျဖစ္စဥ္တြင္ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္သာ ျဖစ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုဆရာမ၏မိသားစုမ်ား ရင္က်ိဳးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ယူမည့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးထားသင့္ပါသည္။
28-Jun-2017
ထို႔ျပင္ ထူးခၽြန္ေမြးထုတ္ေက်ာင္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းေၾကာ္ျငာတင္ျပပံု သြယ္ဝိုက္မႈ သေဘာအရ ထိုေက်ာင္းမ်ား၌ (၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ေစသည့္ (သို႔) စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေစသည့္ နတ္ေရကန္ရွိသည့္အလား မိဘမ်ားစိတ္ထဲတြင္ ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ မိမိသားသမီးအားလည္း ထိုနတ္ေရကန္အတြင္း ခုန္ဆင္းခြင့္ရလိုၾကသည္။
27-Jun-2017
တစ္ခုရွိတာက အခုက်င္းပေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သေဘာမတူတာရွိရင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိတဲ့အထိ အေလွ်ာ့အတင္း အေပးအယူနဲ႔ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲ သိမ္ေမြ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။
27-Jun-2017
ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာတစ္ဦးသည္ ျမန္မာလို ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကိုမွ် နားမလည္ဘူးဆိုလွ်င္ စာဖတ္အား နည္းေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
26-Jun-2017
တရားဝင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ သတင္းမီဒီယာႀကီးတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး ယခုက်ေတာ့မွ တရား႐ံုးသတင္းရယူရာတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားဆိုၿပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ကိုးကားေဖာ္ျပေနသည္။
26-Jun-2017
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရွ႕တစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မစႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ ေလာေလာဆယ္ ဒုကၡသည္ ထပ္တိုးမလာေစေရး၊ IDP တပ္တိုးမလာေစေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုေနပါတယ္။
24-Jun-2017
ျမန္မာ့စီးပြားေရး လက္ရွိအေျခအေနသည္ မည္သည့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္သို႔ တာစူေနသည္။ မေျပာင္းလွ်င္လည္း မရေတာ့။ ၂၀၁၇ တြင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး စမလႈပ္လွ်င္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ေနာက္က်သြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ညိႇၾကႏိႈင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးသည္သာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည္။
24-Jun-2017
ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ ထိုသုံးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ဘယ္အလုပ္လုပ္ ထြန္းေပါက္မည္။ ယင္းသုံးျဖာတြင္လည္း ဝါသနာသည္ အေခါင္အခ်ဳပ္။ ဝါသနာပါေသာ အလုပ္၊ ပညာရပ္၊ နယ္ပယ္သာဆိုလွ်င္ ေစတနာပိုမည္။ ေစတနာပိုလွ်င္ အနစ္နာခံႏိုင္သည္။ မည္မွ်ပင္ပန္းပင္ပန္း သည္းခံႏိုင္သည္။ အလုပ္အရည္အေသြး ပိုေကာင္းရန္ ကာယအား၊ ဉာဏအား ပိုထည့္မည္၊ အခ်ိန္ကုန္သည္ကို သိပင္သိလိုက္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရြးရမည္ဆိုလွ်င္ ဝါသနာပါရာကို ဦးစားေပး ေရြးေစလိုသည္။
22-Jun-2017
လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္ အလြန္မ်ားျပားတာ မွန္ေပမယ့္ ဥပေဒျပဳတဲ့ တာဝန္ဟာ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အဓိက တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး ရွိ မရွိ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိ မရွိနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက ဥပေဒရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ မရွိ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး သံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
22-Jun-2017
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု မွားေနတာကို ေဝဖန္တဲ့အခါမွာလည္း အမွန္တရား ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ ထည့္သြင္း ေဝဖန္သင့္ပါတယ္။
21-Jun-2017
သို႔ျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားသည္သာ တေရြ႕ေရြ႕ ကုန္လြန္ေက်ာ္ျဖတ္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုပုဒ္မျပင္ဆင္ေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ ထိုပုဒ္မကို လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသည့္ဦးေရမွာလည္း တစ္ေန႔တျခား ျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ လူ ၇၀ မွ်ပင္ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
20-Jun-2017
သို႔ျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အဲဒီကေလးလုပ္သားေလးရဲ႕ အခမဲ့ ပညာသင္ယူျခင္း ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အိပ္ခ်ိန္ကိုေတာ့ ဝိုင္းဝန္းဖန္တီးၿပီး စာနာစိတ္နဲ႔ ကူညီေပးၾကပါဦးလို႔ တစ္ေလာကလံုးၾကားေအာင္ သူ႔ကိုယ္စား ဗ်ိဳ႕ဟစ္လိုက္ခ်င္တယ္ ေမာင္႐ို႕။
20-Jun-2017
တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္မွာ ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ ဥပေဒအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈႀကီး၊ အလြန္တရာ ႀကီးမားတဲ့ တရားစီရင္ေရး တိမ္းေစာင္းမႈႀကီး ေပၚေပါက္ေနတာကို ခ်က္ခ်င္း ကုစားမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ မျပဳဘဲ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနၾကတဲ့ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးတို႔မွာ လံုးဝ တာဝန္ရွိပါတယ္။
19-Jun-2017
အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ အခ်ိန္အခါသည္ (စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္) တရားစီရင္ေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ား (မည္သူ႔ကိုမွ် ေၾကာက္စရာ မလိုဘဲ) ျပည္သူလူထုအတြက္ မွန္ကန္မွ်တေသာ တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္ေပးရမည့္ အခ်ိန္အခါကို က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး ရပ္ဝန္းက ဝန္ထမ္းေတြ အဂတိတရား မကင္းစင္ႏိုင္သေ႐ြ႕ေတာ့ တရားေရးမ႑ိဳင္က ဆက္ၿပီးယိမ္းယိုင္လို႔သာ ေနပါဦးမည္။