News

POST SECTION

PERSPECTIVE

08-Jun-2017 tagged as
အဲဒီကတည္းက ဖိုးေတမွာ အမွန္တကယ္ သတၲိရွိသူ မဟုတ္၊ လက္႐ံုးအားကိုးျဖင့္ ေဟာက္စား၊ ေျခာက္စား၊ ေျမႇာက္စားသူ တစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးအေတြးနဲ႔ ေတြးခဲ့ဖူးတယ္။
08-Jun-2017 tagged as
အဲဒီေတာ့ မီးမွန္ေအာင္ မေပးႏိုင္ဘဲ လာရင္လည္း မီးအားနည္းေနတတ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ဝင္ေငြထက္ ထြက္ေငြမ်ားေနတဲ့ ျပည္သူက ထပ္တိုးမေပးခ်င္တာဟာ သဘာဝ က်တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူက တိုးမေပးလို႔ တိုးေပးလိုက္ရင္ ေျပလည္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ျပည္သူကို အျပစ္တင္တဲ့သေဘာမ်ိဳး ျပည္သူက ျမင္ရင္လည္း အေျဖထြက္မွာ မဟုတ္ေပ။
07-Jun-2017 tagged as Facebook
တခ်ိဳ႕ေသာမိတ္ေဆြမ်ားသည္ စာဖတ္အားနည္းသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း အားနည္းၾကသည္။ သူတစ္ပါး၏ လက္ကိုင္တုတ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကိုထိလွ်င္ ဘုမသိ ဘမသိ နာၾကသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။ မ်က္စိမွိတ္ ေထာက္ခံၾကသည္။ ဝါဒမိႈင္းတိုက္သည့္ အေကာင့္မ်ားက ထိုသူမ်ားကို လူၿပိန္းႀကိဳက္ ေျပာဆို၊ ေရးသား စည္း႐ံုးၾကသည္။
07-Jun-2017 tagged as ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)
လက္ရွိ ပစၥကၡကာလတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒႀကီး၏ ပင္မ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ျပ႒ာန္းခ်က္ အႏွစ္သာရမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ထိုပုဒ္မခြဲျဖစ္သည့္ ၆၆(ဃ) ဆိုသည္မွာလည္း နာမည္ဆိုးႏွင့္သာ ေက်ာ္ၾကားေနလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္ေနရာမွ ေလွ်ာက်လ်က္ ရွိေနေလေတာ့သည္။
06-Jun-2017 tagged as
NLD ပါတီထဲက မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေဝဖန္တာက လြယ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔လုပ္ရတာ မလြယ္ဘူး။ အျပင္ကေန ေဝဖန္ေနမယ့္အစား အထဲကိုလာၿပီး သူတို႔နဲ႔ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ပါလားလို႔ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေရးသူအပါဝင္ အျပင္ကေန အထဲကို ခဏဝင္ခြင့္ရသူေတြက အလည္လာခြင့္ပဲရွိၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ခြင့္ မရွိေသးပါ။
06-Jun-2017 tagged as
မင္းက ေတာ္တာပဲ ဘိုင္အိုတြဲယူ၊ ညည္းက က်က္အားေကာင္းတယ္ အီကိုတြဲယူ စသည့္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး မျပဳလုပ္ေစလိုေပ။ ၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို ေက်ာင္းသား ကိုယ္တိုင္ ေတြးေတာ စဥ္းစားႏိုင္ရန္သာ ပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုပါသည္။
05-Jun-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကေန ထြက္ခြာမယ္”လို႔ ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္က မပါဝင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္သားေတြ ပါဝင္လာမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ပါဝင္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ သေဘာထားအျမင္က ဥပေဒအရ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပစ္မႈအေပၚ အေရးယူမႈပိုင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေနသည့္အခ်က္က လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ျပန္လည္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည့္ကိစၥဟု ထင္သည္။
04-Jun-2017 tagged as
လိုခ်င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံုစံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ သြားခ်င္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေတြကေတာ့ တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ရွိေနၾကလိမ္႔မယ္၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔လည္း တူညီၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားမႈ စိတ္ဆႏၵ အတိုင္းအတာခ်င္းလည္း ကြဲျပားေနမွာ အမွန္ပါပဲ။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည္၊ စစ္ကို ရပ္စဲေစသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တိုက္ျခင္းကိုယ္တိုင္က စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေနလွ်င္မူ ထိုစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စစ္ကို အားေပးေပလိမ့္မည္။ ဥပမာ- ဓားျပတိုက္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ စစ္ျဖစ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမေအာက္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ား ခြင့္ျပဳမွ ေဆာင္ရြက္ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးရာ ထိုအမ်ိဳးအစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စစ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနသည္။
စာေရးသူမွာ ‘လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ဗမာျပည္ႀကီးကို ေျပာင္းပစ္မည္’ ဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ‘ေတာႏွင့္ ေတာင္’ တြင္ ကာလတစ္ခု က်င္လည္ခဲ့ဖူးသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးဆက္ေတြသာ ရခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ‘ေသနတ္မလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး’ ကို ေျပာင္းလဲခံယူခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အခ်ဳိ႕မွ်သာ ရွိေသးေသာ္လည္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ (အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေစ) ရွိသေလာက္ ရွိလာေပၿပီ။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးက ‘ၾကာေလ တိုင္းျပည္နာေလ’ ျဖစ္သည္။ ရန္သူေတြ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရေသာ ႏိုင္ငံေရးက ၾကာေလ နားလည္မႈ ပိုရေလ၊ သံသယကင္းေလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပိုနီးေလျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ အဘိုးအိုေပါက္စတစ္ဦး၏ တစ္သက္တာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ဟု ဆိုခ်င္သည္။
02-Jun-2017 tagged as
စင္စစ္အားျဖင့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ သင္ခန္းစာမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စ႐ိုက္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္း၊ ပံုစံေဟာင္းမ်ား ျပဳျပင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ယခင္ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေဟာင္းမ်ားအတြင္းမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးေပ။
01-Jun-2017 tagged as
“ကုလား”ဟူေသာစကားစုကို ပိတ္ပင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ NGO အခ်ိဳ႕၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု Facebook က ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့သေဘာ ျမန္မာ့မေနာႏွင့္ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းအယူ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို နားမလည္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔တိုင္ၾကားသည္ဟု မွတ္ယူမိသည္။
01-Jun-2017 tagged as
ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ ၆ ရက္တာက်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီအစည္းအေဝးႀကီးအေပၚ ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကည့္တဲ့အခါ ေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ရလဒ္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈဟာ NCA ႀကီးမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ေနၿပီဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရင္လည္း တင္းမာမႈေတြ ပိုၿပီး ျမင့္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေနာက္မွ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပါဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။