News

POST SECTION

PERSPECTIVE

05-Oct-2016 tagged as
လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္၍ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ Agri Based Industries မ်ား အရည္အေသြးရွိ ေပၚထြက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ လယ္ယာက႑ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ေစေရး မက္လံုးေပး နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ပါတယ္။
04-Oct-2016 tagged as
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ(အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား)တြင္ မည္သည့္ေနရာသြားသြား လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ စသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက ထူေျပာ မ်ားျပားလာသည္ျဖစ္ရာ လူတိုင္းလိုလိုက မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ရန္ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဓားအ႐ြယ္အစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဆာင္လာၾကပါသည္။ ထိုအခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိသူမ်ားကလည္း ဓားကို အလြယ္တကူပင္ အိတ္ထဲထည့္ကာ ေဆာင္လာၾကပါေတာ့သည္။
04-Oct-2016 tagged as လူသတ္မႈ
ပညာရွင္ေတြအားလုံး သေဘာတူ လက္ခံထားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ 'မီဒီယာမ်ဳိးစုံကေန အၾကမ္းဖက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ဳိးစုံကို ပိုမိုေတြ႔ျမင္ ၾကားသိရေလေလ ၾကည့္႐ႈသူေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အမူအက်င့္ ပိုမိုျဖစ္လာေလေလ' ဆိုတာပါပဲ။
03-Oct-2016 tagged as
Trump တက္လာရင္ေတာ့ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးၿပီးကတည္းက ဝါဒစစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ အေမရိကန္တို႔ရဲ႕ Underground Policy ကို ေျမလွန္ပစ္လိုက္ႏိုင္သလို Trump ဇာတာက အာဏာရွင္ဘက္ ႏြယ္ေနတာမို႔ တ႐ုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွားတို႔နဲ ့တင္းမာမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ကိုးရီးယားအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ကို Balance လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါတယ္
03-Oct-2016 tagged as
ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ျပည္တြင္း ခ႐ိုနီကပဲ ဦးေဆာင္မလား၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကပဲ ဦးေဆာင္ သြားမလား။ ဒီၿပိဳင္ပဲြမွာလည္း အိမ္ရွင္ ခ႐ိုနီ (Crony) ကပဲ အသာရေနတာ ေတြ႔ရျပန္တယ္
02-Oct-2016 tagged as တရားဥပေဒ
မိမိတို႔ႏုိင္ငံမွ ဥပေဒကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကမွ မလိုက္နာႏိုင္လွ်င္ မေလးစားႏိုင္လွ်င္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း ေလးစားမည္ မဟုတ္။ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတစ္ခု၏ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းကို ေဖာ္ညႊန္းေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တရားဥပေဒေလးစားမႈကို မိမိတို႔ ျပည္သူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွလည္း လိုက္နာၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
01-Oct-2016 tagged as
မိမိသာမွန္သည္ ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္က လက္နက္ကိုင္စြဲသည္အထိ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သကဲ့သို႔ ထို မတူကြဲျပားမႈကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ခြန္အားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုမတူညီေသာ ခြန္အားမ်ားကို စုစည္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
01-Oct-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
တ႐ုတ္တို႔၏ “၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမ” စီမံခ်က္မွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ အျပန္႔ က်ယ္လွပါသည္။ ဘယ္လိုအေတြး၊ ဘယ္လိုစိတ္ကူးေတြျဖင့္ ဤ စီမံခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာ အထူးပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။
30-Sep-2016 tagged as ကေလး
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ အ႐ိုင္းဆန္လြန္းေနသည္၊ အၾကမ္းပတမ္း ဆန္လြန္းေနသည္ဟု တစ္ကုိယ္ေရ ခံစားရသည္။ အျပစ္လုပ္မိသူကို အျပစ္ေပးရာမွာ Degrading (လူ႔အျဖစ္မွ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ႏွိမ္ျခင္း၊ သိကၡာခ်ျခင္း) လုပ္ျခင္းႏွင့္ သူလည္း ဒီအတုိင္း ျပန္ခံစားသင့္သည္ ဟူေသာ ျပန္လည္လက္စားေခ်ျခင္း သေဘာမ်ားက မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးေနပါသည္။ ေနာက္တစ္ခုက ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ နာက်င္ေအာင္ လုပ္ျခင္းကို ေရာေထြးလက္ခံထားၾကသည္။
28-Sep-2016 tagged as အိမ္ေဖာ္
ခြဲျခား ဆက္ဆံတဲ့ အစဥ္အလာဆိုးေတြကို အဆုံးသတ္ဖို႔ အေရးမွာ မီဒီယာေတြဟာ အေရးပါလွပါတယ္။ မီဒီယာလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ သတင္းေလာကကိုခ်ည္း မျမင္ပါနဲ႔။ ႐ုပ္ရွင္ဟာ လူထု ဆက္ဆံေရး၊ လူထု ပညာေပးေရးမွာ အထူး အေရးပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔စာေပထဲက အိမ္ေဖာ္ေတြကို သ႐ုပ္ေဖာ္တဲ့ အခန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာ အျမင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ သင့္ပါတယ္။
28-Sep-2016 tagged as
ေလာ္ဘီလုပ္သည့္အုပ္စုမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳတတ္ပါသည္
27-Sep-2016 tagged as
လက္ရွိ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၂ဝ (ဂ) မွာ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလံုး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္”လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ “သမၼတ” ေအာက္မွာ သီးျခား ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ဟန္ျပသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ သယ္ပိုးမည့္ ဒီမုိကေရစီ ရဲေတြ ေပၚထြန္းလာဖို႔ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ အလိုလားဆံုး ဆႏၵပါ။
26-Sep-2016 tagged as ဥပေဒ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဆြးေႏြးၾကရင္း ေနာက္ဆုံးမဲခြဲၾကၿပီးလို႔ သမၼတဆီ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ေပးပို႔တဲ့ အခါမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဘက္က ထြက္လာမယ့္ ေကာက္ခ်က္ဟာ သမၼတထံက ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လာေလဦးမလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္တဲ့အတိုင္းပဲ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ေလမလား ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိတ္ကားအေပၚမွာပဲ ဆက္လက္႐ႈစားၾကပါစို႔လို႔ ေျပာၾကားရင္း အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေလးမို႔ မေမာႏိုင္ဘဲ ျဖန္႔ေဝလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။
ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ေအာင္ဆန္းကို ခေရဇီျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ အဲဒီေခတ္ ျမန္မာၿမီးေကာင္ေပါက္ေတြနဲ႔ ဒီေန႔ အိုင္စီတီေခတ္ ၿမီးေကာင္ေပါက္စ အမ်ားစုေတြနဲ႔ ‘ခေရဇီ’ ျဖစ္ၾကတာခ်င္းက မကြာျခားလြန္းေပဘူးလား ဆိုတာကို သိရင္ အိုင္တီေခတ္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အိုင္တီေခတ္ လူငယ္ေတြကို ဝန္းရံေျပာင္းလဲဖို႔လည္း အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေက်ာ္က ‘ရင္ေလးဖြယ္ပင္လံု’ အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးခဲ့ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆက္တြဲ ေတြ႔ရွိခ်က္အခ်ဳိ႕နဲ႔ အျမင္အခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဟာ ၂၁ ရာစုဆိုတဲ့ အမည္အတိုင္း ေခတ္တစ္ခုရဲ႕ ေနာက္ဆံုး သံုးသပ္ခ်က္အျမင္မ်ားအျဖစ္ ထူးျခားကြဲျပားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။