News

POST SECTION

PERSPECTIVE

08-Mar-2018 tagged as
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အခန္းက႑သံုးခုျဖင့္ ေျဖ႐ွင္း အေရးယူသင့္ပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အသက္မျပည့္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးသည္ အေရးေပၚ စီမံေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။
07-Mar-2018 tagged as အစိုးရ e-Government
အစိုးရသစ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိတဲ့က႑မ်ားကို အေနာက္ကို ေ႐ႊ႕ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ e-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိစၥဆိုတာကလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ နည္းပညာ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မပါဝင္တာေၾကာင့္ e-Government စနစ္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒေတြ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
07-Mar-2018 tagged as
ထူးျခားသည္မွာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားအေပၚ အစိုးရဘက္ပိုင္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက မည္သို႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးၾကရမည္ဟု မပါဝင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား လိုက္နာရန္ႏွင့္ မလိုက္နာပါက အေရးယူမည့္ ကိစၥမ်ားကိုသာ ေဇာင္းေပးျပ႒ာန္းထားသည္မွာလည္း သဘာဝ မက်လွေခ်။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူတန္းစား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရတို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်မွ်တတ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ မွ်ေျခတစ္ခုအေပၚမွၾကည့္ၿပီး ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။
စီးပြားေရးရာစုမွာ ကမၻာကို ေရွ႕ကမ်ားဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာရွသားတို႔ရဲ႕ေရွ႕ေရးက ေ႐ႊေရာင္လႊမ္းေနပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာတစ္လႊား ႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္မွ်ေဝေပးႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းဟာ အာရွရဲ႕လက္ထဲကို ေရာက္ရွိလာေနတာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီအခြင့္အလမ္းကို အမိအရ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ဖို႔ အေျမာ္အျမင္သာ လိုအပ္ပါတယ္။
07-Mar-2018 tagged as တရား႐ံုး
သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တရား႐ံုးမ်ားအေနႏွင့္ တည္ရွိၿပီးေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိဘဲ တရားစီရင္ထံုးမ်ား ေနာက္သို႔သာ လိုက္ပါခဲ့ပါက ႏိုင္ငံသူ/ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား စြန္႔စားခိုင္းသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး ေရွ႕ေနမ်ားအေနႏွင့္လည္း တရားစြဲဆိုရာတြင္ ေက်နပ္မႈ မရွိႏိုင္ဘဲ သံသယျဖစ္ဖြယ္ျဖင့္သာ က်န္ရစ္ခဲ့မည္သာျဖစ္ရာ တရား႐ံုး၏ေရွ႕တြင္ တင္ျပလ်က္ရွိသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈမ်ားမွာ ကြာဟသြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
06-Mar-2018 tagged as
စာမဖတ္၊ စာမေရးေတာ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံုတရား နည္းလာပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံုတရားနည္းလာေတာ့ အေျပာအဆိုမ်ား ၾကမ္းတမ္းလာပါတယ္။ မၾကားဝံ့မနာသာ ျပစ္မႈမ်ားက ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျမင္ေနရ၊ ၾကားေနရ၊ ဖတ္ေနရပါတယ္။
...“သူတို႔ ဒီအတိုင္းဆို ျပန္လာမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဆိုသည္။ “အဲဒီေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လိုျပန္လာမလဲ”ေမးၾကည့္ေတာ့ “အာရ္တူးပီ R2P ကို ေစာင့္ေနတာ”ဟု ေျဖတာၾကားခဲ့ရသည္။ R2P က ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုစကားၾကားေတာ့ ကိုယ္တိုင္ အနည္းငယ္ တုန္လႈပ္သြားသည္။
03-Mar-2018 tagged as
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကို အားမကိုးဘဲ သဘာဝ သယံဇာတ မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ေနမႈေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေနလွ်င္ အဆိုပါ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားမွာ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ကုန္ခန္းသြားမည့္အရာမ်ားသာျဖစ္သည္။ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မလုပ္ဘဲ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကိုသာ ထုတ္ယူသံုးစြဲေနၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ေနပါက ထိုသဘာဝသယံဇာတမ်ား ကုန္ခန္းသြားေသာအခါ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေတာ့မည္။
03-Mar-2018 tagged as
အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၉ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ကြန္ဂရက္က ျပင္ဆင္အဆို ၃၃ ခုသာ တင္သြင္းခဲ့ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ယင္းဥပေဒေရးဆြဲစဥ္ကာလက ဥပေဒေရးဆြဲခဲ့သူမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထားရွိတဲ့ ေစတနာ၊ အေျမာ္အျမင္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
... ဒီပုဒ္မ၂၅ ေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြက အက်ိဳးရွိသြားေစမလဲ၊ ဘယ္သူေတြကေတာ့ အက်ိဳးမဲ့သြားေစမလဲ၊ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အခြန္တိမ္းေရွာင္ခဲ့သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး တရားဥပေဒေတြကို လိုက္နာၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ နစ္နာသြားေစမလား၊ ဘဏ္ေတြထဲက ေငြမည္းေတြကိုထုတ္ၿပီး တရားဝင္ ေငြျဖဴလုပ္လို႔ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကိုပဲ ကိုင္လႈပ္သြားၾကမလား ဆိုတာေတြအေပၚ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက က်န္တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း သူတို႔ စဥ္းစားၾကဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။
01-Mar-2018 tagged as ပညာေရး
... ပုဂၢလိကက႑ရွိ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ရံဖန္ရံခါ ႀကံဳရတတ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ႀကံဳေတြ႔ရသည္ရွိေသာ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီအခ်ိဳ႕သည္ ပညာေရး ေဇာတိကမ်ားကို ေရႊေဖာ့႐ိုးႏွင့္သာ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးေလ့ရွိသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ရံဖန္ရံခါ ၾကားရသည္။ ယခုအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ရွိေသာ မိဘဆရာအသင္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေသာ ပုဂၢလိက ပညာေရးက႑တြင္လည္း မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ မိဘဆရာအသင္းမ်ား ေပၚေပါက္သင့္ပါသည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူအမ်ားစုအေနႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈကိုပင္ ေသဒဏ္စီရင္ဖို႔ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံေနၾကသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား အာဏာရလာလွ်င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အာဏာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပမာအရ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အီရန္တြင္ လူျမင္ကြင္း၌ ဝန္ခ်ီစက္တြင္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ကာ လူကို တျဖည္းျဖည္း ဆြဲတင္သည္။ ေသဒဏ္ေပးခံရသူမွာ မခ်ိမဆံ့ ခံစားရသည္။ လူထုႀကီးက လက္ခုပ္တီးသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စ႐ိုက္ရွိသည့္ လူထုကို အာဏာရွင္ လူၾကမ္းမ်ားကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး နိယာမတစ္ခု ျဖစ္သည္။
28-Feb-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး စသည့္ မ်ားျပားလွသည့္ တာဝန္မ်ားကို ယူထားရသည့္အတြက္ မႏိုင္ဝန္ကို ထမ္း႐ြက္ထားရသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အိမ္ရွင္မတာဝန္အျပင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တာဝန္ကိုပါ ယူထားရသည့္ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနရပါသည္။
27-Feb-2018 tagged as မ်ဳိးဆက္သစ္
မျမင္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားတခ်ိဳ႕ဟာ အျမင့္ဆံုးေသာ ဒီဂရီအခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ ေပၚလြင္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ကိုယ့္ရဲ႕ေကာင္းတဲ့အက်င့္ကို သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ/မျပဳ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ကိုယ္က်င့္သီလကို ဘယ္သူမွမသိဘူးဆိုၿပီး ပ်က္ယြင္းေဖာက္ဖ်က္မိရင္ ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သတ္ပစ္လိုက္သလိုပါပဲ။
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ဘယ္ေလာက္ပင္ နားလည္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါေစ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကာလအတန္ၾကာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူ ဘဂၤါလီတို႔အၾကား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္လွ်င္ ဒုကၡသည္ျပႆနာက ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည့္ သေဘာမွာရွိသည္။