News

POST SECTION

PERSPECTIVE

15-May-2017 tagged as
လူဦးေရ ၃၁ သန္းရွိၿပီး ဗင္နီဇြဲလား ကဲ့သို႔ေသာ ေရနံႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အေျခအေန ယိုယြင္း ပ်က္စီးသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ မာဒူ႐ိုက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး မိမိတြင္ ပိုမို၍ ဩဇာအာဏာ ရွိေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။
15-May-2017 tagged as
အခု အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဆဲ၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းေတြ သေဘာတူညီမႈ ေတြအေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္႐ႈျမင္ၿပီး ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ ဆိုတာဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းလွသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။
13-May-2017 tagged as
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းမွ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ယူထားၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္သား ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား နားလည္မႈ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ထားဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။
13-May-2017 tagged as
NLD အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ “သစၥာ၊ ေမတၲာ”အေၾကာင္းေတြကို တစ္ခါမက ေတြ႔ေနရသည္။ “ေမတၲာတရား”ႏွင့္ “ေခါင္းေဆာင္မႈ”တို႔မွာ တူၾကပံုမေပၚပါ။ ေမတၲာတရားမွာ “ပုဂၢလိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Private Transaction) ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ “အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Public Transaction )ျဖစ္သည္။
11-May-2017 tagged as
ပုဒ္မခြဲ (ဇ)၌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္”ဟူ၍ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ျဖစ္ရာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အားသာလွ်င္ တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
11-May-2017 tagged as ပညာေရး
ကေလးလုပ္သားဦးေရ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေစသည့္ အခ်က္သည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေန၏။ တစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္ ကေလးလုပ္သား ဦးေရ တိုးပြားလာေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ အႏုတ္ လကၡဏာဒီေရ အမွတ္ျမင့္သထက္ ျမင့္လာျခင္းပင္မည္၏။
11-May-2017 tagged as
ၿပီးခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေတာင္အာဖရိက၊ လက္တင္ အေမရိက၊ ပိုလန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ ႀကံဳခဲ့ၾကဖူးသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာ ယူ၍ ႏွိပ္စက္သူႏွင့္ ခံရသူကို မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ရေအာင္ မျပဳလုပ္ပါဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။ ထိုသို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေပးလွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ ခံစားခ်က္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ႀကံဳၾကရသည္။
10-May-2017 tagged as
အျပာကားကိစၥလည္း အေသးအဖြဲပါ ဆိုေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံမွာက တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးက အားနည္းေတာ့ ဒီထက္ဆိုးဝါးလာမွာ လူေတြက စိုးရိမ္ၾကတယ္။ အခု သူနာျပဳဝတ္စံုနဲ႔ အျပာကား ႐ိုက္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ ဝတ္စံုအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႐ိုက္ကူးလာႏိုင္တယ္။ အြန္လိုင္း ေငြေခ်စနစ္ေတြအရဆို အျပာ႐ုပ္ရွင္ ေလာကဟာ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကီးထြားလာႏိုင္တယ္။
09-May-2017 tagged as
လူတိုင္းစာဖတ္အား ျမင့္တက္လာေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေပၚပင္လုပ္ေဆာင္မရသည္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ား သတိျပဳေစလိုပါသည္။ စာေပႏွင့္နီးစပ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၌ အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါသည္။
09-May-2017 tagged as
ျမန္မာက အက်ပ္အတည္း ႀကံဳေနေသာအခါ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ဟမ္ဘမ္တိုတာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မတၲလာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊
08-May-2017 tagged as
ဤေနရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္စကားကို ယူေျပာရလွ်င္ အဟုတ္တကယ္ ေျပာင္းလဲခ်င္လွ်င္ အေဟာင္းမ်ားကို တကယ္ျဖဳတ္ပစ္မွ ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္က အျပဳသေဘာ ေထာက္ျပ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
08-May-2017 tagged as
ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူဆိုတဲ့ ေသးသိမ္တဲ့ သေဘာထားရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ေသးသိမ္တဲ့ သေဘာထားရွိသူ လႊမ္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ဟာ ေရရွည္ မခံပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ ငါတို႔ ဘာလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံမွာပဲဆိုတာ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ဟုတ္တယ္။ ၂၀၁၅ အထိလည္း ဟုတ္ေနတုန္းပဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္အေျပာင္းအလဲသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ မတူျခင္းမွာ ျမန္မာသည္ သမား႐ိုးက် သြားေနခ်ိန္ တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေငြေရးေၾကးေရး နယ္ပယ္တြင္သာ မဟုတ္။ ျမန္မာရွိ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားသည္ အျခားသူမ်ား လုပ္သမွ် ထပ္တူလိုက္လုပ္ရန္ မလိုဘဲ သူတို႔ေနာက္ဆုံးေရာက္ေနသည့္ အဆင့္သို႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏိုင္ေျခ leap-frogging ရွိသည္။
06-May-2017 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျမန္မာလူထုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အျမင္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ‘စိန္ေခၚခ်က္’ အျဖစ္သာ ၾကည့္ျမင္ေလ့ရွိၿပီး ‘အခြင့္အလမ္း’ အျဖစ္ စဥ္းစားၾကသူ အေတာ္ပင္ နည္းပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ‘တစ္ခုတည္းေသာ ရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းမ’ စီမံခ်က္မွာ ေနာင္လာမည့္ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ပတ္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ရာ ဤအခ်က္ကို စနစ္တက် သုေတသနျပဳ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္ အေမရိကန္ အားၿပိဳင္မႈၾကားတြင္ ၾကားမညပ္ေစရန္လည္း ပါးပါးနပ္နပ္ ဗ်ဴဟာခင္းဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။
04-May-2017 tagged as
ယခုအခါ အမ်ားျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား၌ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါသည္။