News

POST SECTION

PERSPECTIVE

22-Oct-2016 tagged as တရားဥပေဒ
ဒီမွာ တရားမဝင္ သြားတဲ့ ေရာက္လာတဲ့ လူေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ကာကြယ္ေပးမလဲ။ အခု ေနာက္ဆံုးရတဲ့ စာရင္းအရဆိုရင္ မဲေဆာက္ အပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတ္ခ႐ိုင္မွာ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္တဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား ေလးသိန္းေက်ာ္မွာ အေထာက္အထားရွိတဲ့ လူက ေျခာက္ေသာင္းပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါ နမူနာ တစ္ခုပါ။
21-Oct-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
႐ိုးသားေသာ ကမၻာ့ေရစီးႏွင့္ ကာလ တာရွည္ အဆက္ျပတ္ေန၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အကင္း မပါးလွေသာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာမ်ားက သတိ မျပဳမိဘဲ သူတို႔ က်ဳံးသြင္းသည့္အတိုင္း တည့္တည့္ႀကီး တိုးဝင္ခဲ့ရာမွ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ရသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ့စိတ္ရင္းအရဆိုလွ်င္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားကို အမုန္းပြားစရာ မရွိသလို လူမ်ဳိးျခား တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားကိုလည္း အသားလြတ္ မုန္းတီးစရာ အေၾကာင္း မရွိပါေခ်။
21-Oct-2016 tagged as မွဴးေဇာ္
ဂ်ီဟတ္ရဲ႕ ေသာ့ခ်က္က ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ နယ္နိမိတ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ႏႈိးဆြႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေသာ့ခ်က္မွာ အဓိက က်ေနတာက သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ သူတို႔နဲ႔ ဘာသာတူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းကပါမွ အျပင္က လာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ ျဖစ္သလို အတြင္းကပါမွ အျပင္က ႏႈိးဆြ စီစဥ္ေပးတဲ့အတိုင္း ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေျပာရရင္ “အတြင္းက အေရးႀကီးဆုံး” ျဖစ္ပါတယ္)
21-Oct-2016 tagged as
မေကာင္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ေကာင္းမႈမ်ားကို တတ္အားသမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင့္ရဲတတ္ျခင္းတို႔သည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေရာ အစဥ္သျဖင့္ပါ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကို ေပးအပ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသတည္း။
21-Oct-2016 tagged as
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုင္းျပည္အတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အားလုံးအတြက္ အသုံးခ်မွာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာမို႔ မလြဲမေရွာင္သာ သခၤါရတရား သေဘာကို ဝပ္ေရွာ့သြင္းဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝပ္ေရွာ့က ျပင္မရတဲ့ေရာဂါမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။
20-Oct-2016 tagged as မွတ္ပံံုတင္
ငါတေကာေကာၿပီး ထင္ရာစိုင္းလာခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္မွာ မလိုအပ္ဘဲ လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ား ေဖာင္းပြၿပီး ကမၻာ့အံ့ဖြယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းရမလို ျဖစ္ေနေပသည္။
19-Oct-2016 tagged as
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိေနရေပမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မလိုအပ္သည့္ ဆူညံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းသည္ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
19-Oct-2016 tagged as
စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား ေရာင္းဝယ္မႈသည္လည္း ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ သတင္းစာထဲတြင္ ေန႔တိုင္း စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးမႈက ပါေနၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ ပမာဏမွာ က်ပ္ေငြ သိန္းေထာင္၊ ေသာင္းခ်ီေနပါသည္။
17-Oct-2016 tagged as
ခုလို တံတိုင္းႀကီးေတြကာလိုက္တဲ့အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြကို ပိုမိုစြန္႔စားဖို႔ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသလို ျဖစ္တယ္လို႔ ယူေကႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုကၡသည္မ်ားနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စတိဗ္ဆိုင္မြန္ဆိုသူက ေျပာပါတယ္။
17-Oct-2016 tagged as
အစိုးရအသစ္ အသစ္တစ္ခုတက္လာတိုင္း ၎တို႔ အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စည္းခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
16-Oct-2016 tagged as
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္မည္ဆိုသည္ကိုကား ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
15-Oct-2016 tagged as စီးပြားေရး
မည္မွ်ထိ ေတာင့္ခံရမည္နည္းဟု လက္က်န္ေငြႏွင့္ ရက္မ်ားကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား မ်ားလာသည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ လူအမ်ား၏ အျမင္တြင္ အျမန္လႈပ္ႏိႈးမွသာ ရေတာ့မည္။ အစိုးရ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေအာင္ျမင္ေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမင္သမွ်၊ တြက္ခ်က္မိသမွ် ကိုအေျခခံကာ အေျဖရွာေပးလိုက္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေစာဆံုး ေပၚေပါက္လာေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး (Coming Together) စိတ္တူကိုယ္တူ လာေရာက္ပူးေပါင္း စုဖဲြ႔ေသာပံုစံ ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း မေတြ႔ရသလို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပသည္မ်ားကိုလည္း မၾကားရ၊ မေတြ႔ရပါ။