News

POST SECTION

PERSPECTIVE

18-Jan-2017 tagged as SME
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ နားလည္ေသာ မိမိ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ တစ္ခုလိုသာ ျမင္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အၿမဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ မမီႏိုင္ နားမလည္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ စနစ္ႀကီးကိုသာ ျမင္ေနၾကရပါသည္။
17-Jan-2017 tagged as
မိုဒီ၏တိုက္ပြဲသည္ ျခစား ပ်က္စီးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားႏွင့္ မတရားခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝေနၾကေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ဂရက္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံပါတီ အားလံုးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်႐ံုမွတစ္ပါး၊ သူတို႔၏ ရန္ပံုေငြမ်ား တရားမဝင္ ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ အံ့ဩစိတ္ဆိုးၾက႐ံုမွတစ္ပါး ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။
17-Jan-2017 tagged as
ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသိဉာဏ္ (DQ) ကို ငယ္စဥ္ကပင္ ကေလးငယ္မ်ား နားလည္ေအာင္ ညႊန္ျပေပးရန္မွာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္တိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားကလည္း ဤသည္ကို အေလးအနက္ထား ေဖာ္ေဆာင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းသည္။
17-Jan-2017 tagged as
ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႔ အနည္ထိုင္ ငုပ္လွ်ိဳးေနသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတည္း ဟူေသာအရာႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ မနီးစပ္ႏိုင္ေသးေခ်။ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ၿပီး အေျခတက်ျဖစ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။
16-Jan-2017 tagged as
အစကနဦးပိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယာဥ္မ်ားက မည္သို႔ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေၾကာမ်ားက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ စီးၾကရသည္။ ယခင္ထက္ လ်င္ျမင္မႈ မရွိ။ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာသည္။ ယာဥ္စီးနင္းခႏႈန္းက မည္သို႔ ရွိေနသည္ စသည္တို႔ကို ၾကားၾကရဦးမည္သာျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပသံမ်ား ဆူညံေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။
14-Jan-2017 tagged as
ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဥပေဒ ေဝါဟာရမ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၄၀) ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အခန္း တစ္ခန္း ျပ႒ာန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ ရရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
14-Jan-2017 tagged as
၂၀၁၆ က တက္ခဲ့ေသာ အရပ္သားအစိုးရအတြက္ ၂၀၁၇ သည္ ဒုတိယေျမာက္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကလပ္အသစ္သို႔ ေျပာင္းေသာ ေဘာလံုးသမားတို႔တြင္ ဒုတိယႏွစ္သည္ သူ၏ၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္သကဲ့သို႔ ၂၀၁၇ သည္ အစိုးရကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးမည့္ႏွစ္ Make or Break year ျဖစ္သည္။ အစိုးရအတြက္ခ်ည္းသာေလာ။ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူအတြက္လည္း ျဖစ္သည္။
14-Jan-2017 tagged as
ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔အတူ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ သတိမ်ားလည္း ထားၾကပါ။ ၂၀၁၇ ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္တာနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထားဖို႔ အခ်င္းခ်င္း သတိေပးပါ။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစမယ့္အရာမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဝင္မပါမိေစဖို႔နဲ႔ သူမ်ားရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္မႈကို မလိုက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
14-Jan-2017 tagged as
NLD ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္။ ဂႏၵီလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ NLD သြားေနသည္မွာ ထိပ္တိုက္တိုးေရး မဟုတ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ၫႊန္းေလ့ရွိေသာ “ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေရး”ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ လက္ဝဲ ရယ္ဒီကယ္ အယူအဆမ်ား လႊမ္းမိုး အားေကာင္းေသာ ျမန္မာျပည္အတြက္ “အသစ္”ျဖစ္သည္။
13-Jan-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ NLD
အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ဘယ္လိုပဲ သတင္းထုတ္ျပန္ေနပါေစ၊ ဒါဟာ အစိုးရအာေဘာ္သာ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳခ်က္ ယူထားတဲ့ သတင္းမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းသမားေတြက အစိုးရ ေျပာတာကို ယုံၾကည္ေလ့ မရွိပါ။
အမွန္ဆိုရလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူ (စပယ္ယာ) မ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ (၅၅/ ၂၀၁၅) ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
12-Jan-2017 tagged as
NLD အစိုးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစေကာင္းခဲ့သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္အကုန္တြင္မူ ေသနတ္သံေတြႏွင့္သာ အဆံုး သတ္ခဲ့ရသည္။
11-Jan-2017 tagged as
ျပည္သူလို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ ခရီးသြားေရာ၊ ယာဥ္ေမာင္းေရာ၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ပါ အားလုံးဟာ ျပည္သူျဖစ္လို႔ ဒီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိေနပါတယ္။ အားလုံး ႀကဳိးစားၾကရပါလိမ့္မယ္။ ခရီးသြားသူ၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္လိုင္း အားလုံးက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ လိုပါတယ္။
10-Jan-2017 tagged as
၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္လံုးကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ One Lady Show ပြဲေတာ္ႀကီးဟူ၍ပင္ ဆိုရမလို ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ “ႏိ္ုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္”ဆိုေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမည္ႏွင့္တဲြ၍ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ NLD ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
10-Jan-2017 tagged as
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိစၥရပ္အားလုံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာအေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္လက္ခံတာ ကိုမွ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာက လက္ခံထားတဲ့ ကမၼႆကတသမၼာဒိ႒ိလို႔ ေခၚပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚေနသမွ် ကိစၥရပ္အားလုံးဟာ ေရွးအတိတ္ကံေၾကာင့္ခ်ည္း ျဖစ္ေပၚေနတာလို႔ယူဆတဲ့ ပုေဗၺကတေဟတုဒိ႒ိကို ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာက လုံုးဝ လက္မခံပါဘူး။