News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အမိုးလံုေသာ ဘဝမ်ားဆီသုိ႔
19-Jun-2019

ယိုေပါက္မ်ားစြာေအာက္တြင္ ခိုလံႈေနရပါေသာ အမိုးမလံုေသာ အိမ္ေလးထဲမွဘဝမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ျမင္ဖူးၾကပါ၏ေလာ။ လံုၿခံဳမႈမ်ားကို ဆာေလာင္ေနတတ္ၾကပါေသာ ဘဝမ်ားကိုေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ သတိထားမိၾကပါ၏ေလာ။

ျပည့္စံုျခင္းမ်ားကို လက္လွမ္းမမီေသးေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ မျပည့္စံုျခင္းမ်ားကိုပင္ ေပ်ာ္စရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရပါေသာ ဒုကၡတရားမ်ားကို ရယ္စရာဟာသေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖန္တီးႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ ဒုကၡတရားမ်ား၏ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သက္သာရာသက္သာေၾကာင္း ရွာေဖြႀကံဆသင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဒုကၡဆိုသည္မွာ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားအဖို႔မွာကား ပင္ပန္းျခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ေန၍မရႏိုင္ပါေပ။ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပင္ပန္းျခင္းမ်ားကိုအႏိုင္ယူ၍ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ႀကိဳးစားရေပမည္။ ဒုကၡတရားမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားကို ဟာသေတြအျဖစ္ ျပန္ေျပာႏိုင္ၾကဖို႔ရန္ အထူးႀကိဳးစားၾကရေပမည္။

ဒုကၡမ်ားၾကားတြင္ ရွင္သန္ခဲ့ရသည့္ဘဝမ်ားဆိုသည္မွာ ျပန္ေျပာျပန္လြမ္းၾကသည့္အခါ ဟာသေတြအျဖစ္ ရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡမ်ားၾကားတြင္ ေတြ႔ရွိခံစားခဲ့ရပါေသာ ေႏြးေထြးမႈမ်ားသည္ကား ႏွလံုးသားေပၚတြင္ ကမၸည္းထိုးခဲ့ရသည့္ ေမတၱာအကၡရာမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ လူသားတိုင္းတြင္ ေမ့မရႏိုင္ေသာ ဒုကၡတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ရွိခဲ့ၾကေပမည္။ ဒုကၡမ်ားစြာထဲတြင္ အမိုးမလံုစြာေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္ကား အဆိုးဆံုးျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ေမ့ပစ္လို႔မရပါေသာ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၏ အတိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္လည္း အမိုးမလံုစြာေနခဲ့ရပါေသာအခ်ိန္မ်ား ရွိခဲ့ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေနအိမ္ေလးသည္ အိမ္ဟုေခၚဆိုႏိုင္႐ံုကလြဲလွ်င္ ေခါင္းမိုး လံုးဝ မရွိခဲ့ပါေပ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေနအိမ္ေလးသည္ ေႏြးေထြးေအးျမေသာ လံုၿခံဳမႈမ်ားရွိခဲ့ေပသည္။ ေႏြးေထြးမႈေတြ ျပည့္လွ်ံေနေသာ တစ္မိုးေအာက္ဘဝမ်ားသည္ ေသြးေသာက္အိမ္ဟု ဆိုခ်င္မိေပသည္။ ရန္သူမရွိေသာဘဝမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေပ်ာ္ရႊင္မိၾကေသာ မိသားစုမ်ားသည္ကား အမိုးလံုေသာဘဝမ်ားဟု တစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ ဆိုခ်င္မိေပသည္။

အမိုးမလံုေသာ အိမ္ေလးတစ္လံုးထဲတြင္ အေမရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ရယ္၊ ညီမေလးသံုးေယာက္ႏွင့္ ညီေလးတစ္ေယာက္တို႔ အတူတကြ ေနထိုင္ခဲ့ရေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေနအိမ္ေလးသည္ ေခါင္မိုးလံုးဝမရွိေတာ့ေသာအိမ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္မိုးမရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အိမ္ေလးသည္ ထူးျခားစြာပဲ တံစက္ၿမိတ္မွာက အမိုးနည္းနည္းလံုေလသည္။ တံစက္ၿမိတ္သာ အမိုးနည္းနည္းမွ်လံုေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အိမ္ေလးသည္ ေမတၱာတရားတို႔ျဖင့္ ေႏြးေထြးလံုၿခံဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ အမိုးလံုေသာအိမ္ေလးတစ္လံုးကိုမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ေတာင့္တမိေပသည္။ ေခါင္မိုးရွိေသာ အိမ္ေလးတစ္လံုးကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္မိပါသည္။

ေခါင္မိုးမရွိေသာ အိမ္ေလးထဲမွာေန၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုသည္ ၾကယ္ေတြကို အတူတကြ ေရတြက္ဖူးခဲ့ၾကပါသည္။ လမင္းႀကီးဆီက ထမင္းဆီဆမ္းကို ေ႐ႊလင္ပန္းႏွင့္ထည့္ေကၽြးဖို႔ ပူဆာဖူးခဲ့ေပသည္။ ၾကယ္ ေတြေႂကြက်သည္ကို ျမင္ရေသာအခ်ိန္တိုင္း လိုေသာဆုမ်ားေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေခါင္မိုးမရွိေသာအိမ္ေလးထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖင့္ ည၏ေအးခ်မ္းဆိတ္ၿငိမ္မႈ အလွတရားမ်ားကို ခံစားခြင့္ရခဲ့ေပသည္။ မျပည့္စံုေသာ္လည္း ေမတၱာတရားတို႔ထံုမႊမ္းထားပါေသာ အိမ္ေလးထဲမွာပင္ ေနထိုင္ၾကရင္း ေခါင္မိုးမရွိေသာအျဖစ္ကို တစ္ခါတစ္ရံ ေမ့ေနခဲ့ၾကေပသည္။ ေခါင္မိုးမရွိေသာ ဝမ္းနည္းမႈမ်ားကို တစ္ခါတေလ ေမ့ပစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ လံုးဝေမ့ထားႏိုင္သည္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ၾကပါေပ။

ေႏြရာသီမ်ိဳးတြင္ အမိုးမလံုေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အိမ္ေလးထဲသို႔ ေလႏုေအးေအးေလးမ်ားလည္း တိုးေဝွ႔တတ္ပါသည္။ ေနျခည္ေႏြးေႏြးေလးမ်ားလည္း ျဖန္႔ၾကက္ေနရာယူတတ္ေပသည္။ ေရာင့္ရဲမႈႏွင့္ မျပည့္စံုျခင္းၾကားတြင္ ႀကီးထြားရွင္သန္ခဲ့ရေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အမိုးမလံုေသာ အိမ္ေလးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေပးတတ္ေပသည္။

“မိုး႐ြာတုန္း ေရခံ”ဟူေသာ ေရွးပညာရွိမ်ား၏ ဆို႐ိုးစကားမ်ားလည္း ၾကားဖူးၾကေပမည္။ သို႔ေသာ္ အမိုးမလံုေသာအိမ္ေလးထဲတြင္ ေနခဲ့ရပါေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဘဝသည္ကား ထိုဆို႐ိုးစကားႏွင့္ ျခားနားခ်က္ပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မိုး႐ြာေသာအခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ အေမ့လက္ထဲ၌ ဇလံုေလးမ်ားကို ကိုင္ထားတတ္ေပသည္။ ညီမေလးမ်ားႏွင့္ ညီေလး၏လက္ထဲတြင္လည္း ဇလံုေလးမ်ားကို ကိုင္ထားရေပသည္။ မိုးယို၍မိုးစက္က်ေသာေနရာမ်ားတြင္ လက္လွမ္းမီရာၾကည့္ၿပီး ဇလံုေလးမ်ားကို ထိုးခံၾကရင္း မိုးလင္းခဲ့ရေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ အမိုးနည္းနည္းမွ်လံုပါေသာ တံစက္ၿမိတ္သည္လည္း ေလအေဝ့ႏွင့္အတူပါတတ္ေသာ မိုးေရစက္မ်ားကိုေတာ့ အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ပါေခ်။

တစ္နည္းအားျဖင့္ မိုး႐ြာတုန္း ေရခံခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေသာက္သံုးရန္ႏွင့္သံုးစြဲရန္ကား မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ပါေပ။ စိုရႊဲမႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္သာျဖစ္ေပသည္။ အမိုးမလံုေသာအိမ္ေလးထဲသို႔ ယိုက်လာေသာ မိုးစက္ေလးမ်ားကို ဇလံုေလးမ်ားျဖင့္ ထိုးခံရသည္ကိုပင္ ေပ်ာ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္မိခဲ့ၾကေပသည္။ တစ္ခါတေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မွားယြင္းေသာ ရင္ခုန္မႈမ်ိဳးကိုပင္ ႏွစ္သက္သလို ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ အမိုးမလံုေသာအိမ္ေလးထဲတြင္ ႀကံဳရာၾကည့္၍ ေပ်ာ္ရႊင္ရေသာေန႔ရက္မ်ားသည္ အတိတ္၌ နာက်င္ရေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ဘဝတြင္ ဟာသမ်ားအျဖစ္သာ ရွိေတာ့ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုသည္ အမိုးမလံုေသာ အိမ္ေလးထဲမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္းရာသီမ်ိဳးတြင္လည္း ႏွင္းဖြဲဖြဲက်လာသည္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေကာင္းလွေပသည္။

ေငြႏွင္းမႈန္တို႔၏ လတ္ဆတ္ေအးျမေသာ အထိအေတြ႔မ်ားေၾကာင့္ မျပည့္စံုေသာအမိုးမ်ားကိုပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေက်းဇူးတင္တတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေစာင္ထူထူမရွိေသာ္လည္း ႏွင္းစက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔အိပ္စက္ရသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစု ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွင္းစက္မ်ားႏွင့္ မ်ားမ်ား ထိေတြ႔မိေလ မိသားစု၏ ေႏြးေထြးမႈကိုယ္ေငြ႔ကို ခံစားသိရွိရေလျဖစ္သည္။ ဖ်င္ၾကမ္းေစာင္ႏွင့္ ဂံုနီအိတ္တို႔ျဖင့္ ေရာျပြမ္းခ်ဳပ္စပ္ထားေသာ အေႏြးထည္ေစာင္ေအာက္တြင္ ႐ွဴသြင္းခဲ့ရေသာေလထုသည္ကား မိသားစုရနံ႔မ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းလို႔ထားေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မျပည့္စံုေသာ ဘဝအတြက္လည္း ေရာင့္ရဲမႈျဖင့္ေနတတ္ခဲ့ရျခင္းသည္ပင္ ေပ်ာ္စရာျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

ေငြတြင္းနက္ေသာဘဝမ်ားကို ျဖတ္သန္းရွင္သန္ရေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အမိုးလံုေသာဘဝကို ပို၍မက္ေမာမိေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုသည္လည္း အမိုးလံုေသာ အိမ္ေလးတစ္လံုးကို တကယ္ လိုခ်င္မိခဲ့ၾကပါသည္။ အမိုးလံုေသာအိမ္ေလးထဲတြင္ ျပည့္စံုမႈမ်ားျဖင့္ ေနလိုၾကေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ ေနပူပူထဲကို သြားရသည့္အခ်ိန္အခါ မ်ိဳးမ်ားတြင္ ထီးတစ္လက္ကို ေတာင့္တတတ္ေပသည္။ မိုး႐ြာထဲကို လမ္းေလွ်ာက္ရေသာအခ်ိန္မ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း ထီးတစ္လက္ကို ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ၾကေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္မိပါေသာ ထီးတစ္လက္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဘဝႏွင့္ ထိုက္တန္မႈဟုဆိုရသည္ထက္ လိုအပ္မႈတစ္ခုအေနႏွင့္သာျဖစ္ေပသည္။

ေနပူပူထဲမွာျဖစ္ျဖစ္၊ မိုးသဲသဲထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ ထီးတစ္လက္ထက္သာ လြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အမိုးအကာအရံတစ္ခုကို ပို၍လိုခ်င္မိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏လက္ရွိဘဝသည္ စိတ္ကူးယဥ္ေသာေမွ်ာ္လင့္မႈထက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အမိုးသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ ေရာင့္ရဲ၍လည္း ခ်မ္းသာမႈျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ရေပမည္။ ျပည့္စံုျခင္းျဖင့္လည္း ခ်မ္းသာမႈရရွိႏိုင္ေအာင္ ရွာေဖြၾကရေပမည္။ အမိုးမလံုေသာအိမ္ေလးထဲတြင္ ေနခဲ့ရပါေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားသည္ ခိုင္မာသင့္သည္ထက္ ခိုင္မာခဲ့ၾကေပသည္။ အမိုးမလံုေသာအိမ္ေလးထဲမွ လွမ္းျမင္ခဲ့ရပါေသာ အလင္းတန္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရသမ်ားသာျဖစ္သည္။ အမိုးမလံုေသာအိမ္ေလးထဲမွာ က်ခဲ့ရေသာ မ်က္ရည္စက္မ်ားကိုကား ဇလံုေလးမ်ားျဖင့္ ထိုးခံထားလို႔ မရႏိုင္ခဲ့ၾကပါေပ။

အမိုးမလံုေသာအိမ္ေလးထဲတြင္ က်ခဲ့ၾကပါေသာ မ်က္ရည္မ်ားသည္ကား ဘဝ၏ မ်က္ရည္စစ္စစ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဝ၏နားခိုရာစစ္စစ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသာ အမိုးလံုေသာဘဝမ်ားကို လူသားတိုင္းရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ခိုင္ျမင့္ေဝ