POST SECTION

PERSPECTIVE

22-Nov-2019
ျပည္ေထာင္စု၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာကြာဟမႈမရွိ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း သိသာမႈမရွိ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ စာေပဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆို ထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္စသည္တို႔သည္ ေနရာေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚလိုက္၍ ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိလွ်င္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းစသည့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲတို႔ေပ်ာက္ကာျမန္မာဟူေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ေပါင္းစည္းမိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ပင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမည္ေပသည္။
22-Nov-2019
ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ႔လူဆိုရင္အမွား၊ ကိုယ့္လူဆိုရင္အမွန္၊ သူ႔အဖြဲ႔ဆိုရင္အဆိုး၊ ကိုယ့္အဖြဲ႔ဆိုရင္အေကာင္း။ ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာရေသးခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္အေရာင္ဆိုးမႈေတြပါေနေတာ့ ယထာဘူတ က်က်႐ႈျမင္သံုးသပ္ၿပီး ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္က ၾကာေလေလ ပါးလ်ားလာေလေလျဖစ္သြားတယ္။ ဒီလို လုပ္တာေရရွည္အတြက္ မေကာင္းဘူးဆိုတာကို အေပၚယံသိ သိေပမယ့္ တကယ့္အတြင္းစိတ္က ဒီလိုေျပာမွကို သေဘာက်ေနမိတတ္ပါတယ္။
21-Nov-2019
ဒီထက္မွပိုၿပီး ဘာလို႔စည္းလုံးမႈမရွိတာလဲ၊ ဘာလို႔ စည္းလုံးမႈၿပိဳကြဲ ရတာလဲဆိုတဲ့အေျဖကို ထပ္ရွာၾကည့္ရင္ေတာ့ ယုံၾကည္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနလို႔ပါ။ တစ္ခါထပ္ၿပီး ဘာလို႔ယုံၾကည္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံးရတာလဲဆိုရင္ေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ တရားမွ်တမႈမရွိလို႔ပါဆိုတဲ့ အေျဖေတြ႕ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထဲမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာျဖစ္ျဖစ္ စည္းလုံးညီၫြတ္ဖို႔ဆိုရင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အရည္အခ်င္း ေကာင္းရွိမႈက အဓိကက်ပါတယ္။
21-Nov-2019
၁၉၂၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ဂ်ီစီဘီေအျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံႀကီး၌ အမ်ိဳးသားေန႔သတ္မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ အခ်ိဳ႕ကသီေပါဘုရင္ ပါေတာ္မူေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔ကို အႀကံေပးခဲ့ၾကသည္။
20-Nov-2019
အစမ္းသပ္ခံဘဝမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေနရေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြ၏ ရွင္သန္မႈမ်ားကို က်ဴးအျဖစ္မ်ိဳး ခံစားရသည့္ ေဝဒနာမ်ိဳးမ်ားမွာ အဆိုး႐ြားဆုံးျဖစ္မည္ဟု ထင္သည္။ ႏွလုံးသားႏုႏုတို႔ျဖင့္ ၿခံရံထားအပ္ပါေသာ ေမြးရာပါသယံဇာတေတြ မည္မွ်ပင္ေကာင္းေစကာမူ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမရရွိႏိုင္သည့္အခါ ေကာင္းေသာစိတ္ထားမ်ားသည္လည္း လူအခ်ိဳ႕၏အျမင္မ်ား၌ က်ဴးေက်ာ္မႈပုံစံမ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း အစမ္းေသခိုင္းၾကသည့္ ေခတ္ကာလပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
20-Nov-2019
ဖမ္းဆီးခံထားတဲ့ ရက္ေပါင္း ၁၆ ရက္ရွိတဲ့အခ်ိန္အထိ ျပန္ေပးဆြဲခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အျခားျပည္သူေတြ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးေနရဆဲ အေနအထားသာ ရွိေနပါေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈ အားနည္းလြန္းတယ္လို႔ သုံးသပ္လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအတြက္ျဖစ္ေစ မ်ားစြာအႏၲရာယ္မ်ားလွပါတယ္။
19-Nov-2019
ျပည္သူလူထုဘက္မွာ ငလ်င္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြသိထားလဲ၊ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားလဲဆိုတာ ေလ့လာတဲ့အခါ လူထုဆီမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ ငလ်င္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး သတိ္ေပးခ်က္ေတြကို ေလ့လာၿပီး ေလ့က်င့္ထားရပါမယ္။ တစ္ခုခုဆို အစိုးရကိုခ်ည္း အားကိုးမေနဘဲ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ျပင္ဆင္စရာရွိတာကို ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။
19-Nov-2019
ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကိုေျပာရရင္ ေမြးကတည္းက စိတ္ထားမေကာင္း သူရယ္လို႔ ေလာကမွာ မရွိဘူးလို႔ထင္မိပါတယ္။ အလြန္ျဖဴစင္တဲ့ စိတ္ထားေကာင္းေလးေတြနဲ႔ လူ႔ေလာကကို ေရာက္ရွိလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ေလာကထဲမွာ က်င္လည္ျဖတ္သန္းရင္းက စိတ္ထားေတြဟာ မတူကြဲျပားသြားရတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္လည္း ရွိရင္းစြဲစိတ္ထားေကာင္းေလးေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတတ္ပါတယ္။
18-Nov-2019
ICJ သမိုင္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္ တရားစြဲဆိုခံရတဲ့ႏိုင္ငံ၊ အမႈအခင္း ျဖစ္ၾကတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကနဲ႔ ႏိုင္ငံငယ္ေတြသာမ်ားၾကတယ္။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဆိုဗီယက္တို႔လို ႏိုင္ငံႀကီးေတြ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ မႈခင္းေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြဘက္က အၿမဲမွန္ေနသလို ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရတယ္။
15-Nov-2019
တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့ ေရွ႕မွာေ႐ြးစရာကရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးစရာမရွိဘူးလို႔ ကိုယ့္စိတ္က ထင္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ေတြ႔ကရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေကာက္ခ်လိုက္မိတတ္ပါတယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္စရာရွိတာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ မေ႐ြးမိဘဲ ေ႐ြးခြင့္မရေတာ့တဲ့အရာေတြကိုမွ လွမ္းေမွ်ာ္ေနမိတတ္ပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘဝမွာေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအမ်ားႀကီးထဲကမွ ကိုယ့္ဘဝအတြက္ အေရးပါတဲ့ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
15-Nov-2019
သည္အျဖစ္အပ်က္ေလး ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း အသံဗလံမ်ားျဖင့္ ဆူညံျခင္း၊ ငါးစိမ္းသည္ ကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္ေလာင္ေသာ ဆူညံျခင္းမ်ိဳးေတြကို သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ ေတာ္မမူဘဲ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုသာ အလိုရွိေတာ္မူ တယ္ဆိုတာကို သိသာ ထင္ရွားေစခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ႏႈတ္ကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အသံေတြကို ငါးစိမ္းသည္ေတြကဲ့သို႔ ခိုင္းႏိႈင္းၿပီး အျပစ္တင္ေနတဲ့ အျခင္းအရာကို ေထာက္ဆရင္ျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာဆီက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အသံေတြကို ဘုရားရွင္ဘယ္လိုမ်ား အျပစ္တင္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူမလဲဆိုတာကို စာေရးသူ ေတြးဆမိပါတယ္။
14-Nov-2019
ေအာင္ျမင္မႈကိုရလိုသူတိုင္းသည္ အၿမဲတမ္း လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္အားထုတ္ေနရမည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လမ္းသစ္မ်ား ကိုဖန္တီးၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေက်ာက္ခ်ၿပီး ကပ္တြယ္ေနပါက ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္လမ္းလြဲေနမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကေပးမည့္ ပထမဆုဟူေသာေနရာတစ္ခု အေပၚ၌ သိပ္အာ႐ံုထားစရာမလိုပါ။ ပံုမွန္ႀကိဳးစားၿပီး နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ပါမည္။ သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
14-Nov-2019
လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုေပးရာတြင္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံုၫႊန္ၾကားသြားသင့္သည္။ ၾကားခံလူသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ေပးသူ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တိက်စြာ မွတ္သားနာယူႏိုင္စြမ္းမရွိလွ်င္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမစ္ရွင္ကို လက္ခံလာသူကလည္း တိက်သည့္ လိုလားခ်က္ကို လက္ေအာက္သို႔ ခ်ျပႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးသည္ လက္ေအာက္ကို မတိက်မေရရာေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးေန႐ံုမွ်ျဖင့္ တာဝန္ေက်ပြန္မည္ မဟုတ္ေခ်။ လုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ အခ်ိန္ျပည့္ႏွစ္ထားမွသာလွ်င္ တန္ကာက်ေပမည္။
13-Nov-2019
ကၽြန္မတို႔ဟာ လုပ္ခ်င္တာနဲ႔လုပ္သင့္တာ၊ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ျဖစ္သင့္တာၾကားမွာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြျပဳလုပ္ၾကတယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွားသြားခဲ့ရင္လည္း ကၽြန္မတို႔ေတြရဲ႕ဘဝဟာ ကေမာက္ကမျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ဒုကၡေတြ တစ္ေပြ႔တစ္ပိုက္နဲ႔ႀကံဳရႏိုင္တယ္။ ‘တစ္ကြက္မွားတဲ့က်ား အစားခံရ’ ဆိုသလို အစားမခံရေအာင္လည္း ဦးေႏွာက္နဲ႔ ေသခ်ာသံုးသပ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္မွာ ဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဘဝမွာလုပ္သင့္တာလုပ္ခဲ့သူဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္လိုက္ရလို႔ ေနာင္တရေနတတ္တယ္တဲ့။ အဲဒီလိုပဲ အလားတူ ဘဝမွာ လုပ္ခ်င္တာ ကိုလုပ္ခဲ့သူဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လုပ္သင့္တာကိုမလုပ္လိုက္ရျခင္း ဆိုၿပီး ေနာင္တရေနတတ္ျပန္ပါတယ္တဲ့။
13-Nov-2019
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အကူအညီကိုရယူကာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ညစဥ္ညတိုင္း ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ (ယခုအခါ ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္မ်ားတြင္ ရွာေဖြပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လွည့္လည္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို မေတြ႔ရွိရပါ)။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ အင္အားမလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးသာရွိၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး စသည္တို႔၏ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း ယခင္ကေလာက္မရရွိ၍ ျဖစ္ပါသည္။