News

ႏိုင္ငံသားမ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီး၊ အေရးယူမွသာ တရားဥပေဒကို ေလးစားရေကာင္းမွန္း သိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ အစိမ္းအက်က္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမ်ားရွိပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက ဥပေဒမ်ားကို ျပက္ရယ္ျပဳၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူျခင္းမခံဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
03-Jul-2018 tagged as ပညာေရး
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ကား အစမ္းသပ္ခံဘဝမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးေပ။ အဓိကအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ မူအားျဖင့္ မည္သို႔ပင္ ေကာင္းေနေစကာမူ၊ ယင္းမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ပညာေရးရပ္ဝန္းတစ္ခုလံုး၏ Mindset မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္၏။ စနစ္ေဟာင္း၊ သင္နည္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ကာ နည္းပညာအားျဖင့္ မည္သို႔ပင္တိုးတက္ေနေစကာမူ ဝါးလံုးေခါင္းထဲတြင္ လသာေနၾကဆဲျဖစ္၏။
02-Jul-2018 tagged as
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းရဲ႕အေရးနဲ႔ ကိုယ့္အေရးကို တစ္ဖက္စီ ခ်ိန္ဆရင္းနဲ႔ ေသာကပူဗ်ာေတြ ပြားၾကရပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ အစကတည္းကမွ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာဆိုၿပီးေတာ့ နာသံုးနာနဲ႔ အနစ္နာခံခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပီပီ ကိုယ့္အေရးနဲ႔ ေက်ာင္းအေရး ယွဥ္လာတဲ့အခါ ေက်ာင္းအတြက္ပဲ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ အဆင့္ေနရာ ေလွ်ာက်တဲ့ေဝဒနာကို က်ိတ္မွိတ္မ်ိဳသိပ္ရင္းနဲ႔ ဒီစာေတြ တင္ျပလိုက္ရင္ ဒီလိုေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကို သိသိႀကီးနဲ႔ ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးခြင့္တင္ျပလိုက္ၾကတာပါပဲ။
02-Jul-2018 tagged as
ေရေျမာင္းအတြင္း အမိႈက္ပစ္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးကို ကုန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ကဆိုလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးတယူ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိအာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၊ တိုးပြားေရးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့သူမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရသည္။
ဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ ဘယ္အခ်ိန္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိရမလဲဆိုတာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ဖို႔ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳး ဥပေဒစိုးမိုးေရးလား၊ အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလား။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ မွ်တစြာက်င့္သံုးဖို႔၊ မွ်တစြာ လိုက္နာေစဖို႔အတြက္လည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါမွသာလည္း ဥပေဒကို လိုက္နာသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွိပါလိမ့္မယ္။
01-Jul-2018 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အာဏာကို လက္လႊတ္ထားသူမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား တည့္တည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနႏိုင္သည္။
30-Jun-2018 tagged as
ရန္ ငါ စည္းျခားလြန္း၊ အဆိုးေျပာ အႏုတ္သေဘာ ျမင္လြန္း၊ ေဘးထိုင္ ဘုေျပာသူ မ်ားလြန္း၊ ေသခ်ာ ဂဃနဏ မသိဘဲ ထင္ရာ ျမင္ရာ ရမ္းသမ္းေဝဖန္ ျပစ္တင္လြန္း၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ နည္းလြန္းတဲ့ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ေအာင္လအန္ဆန္းရဲ႕ အားကစား စိတ္ဓာတ္ျပည့္ဝတာ၊ ၿပိဳင္ဘက္အေပၚ ညႇာတာ ေထာက္ထားတာ၊ ေလးစားတာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသတာေတြ အတုယူသင့္တယ္။
30-Jun-2018 tagged as
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ သူတို႔၏ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြကို စိတ္ကူးျဖင့္ လိုက္ၿပီးစီမံၾကည့္မိသည္။ အစမွစ၍ စီမံခြင့္ရွိမည္ဆိုလွ်င္ အေႂကြးသံသရာ မရွိေစရန္ စီမံႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္အဝ ရွိေသာ္လည္း သူတို႔ လည္ပတ္ေနသည့္ဘဝထဲသို႔ဝင္ၿပီး စီမံၾကည့္လွ်င္မူ ကၽြန္မစိတ္ကူးမ်ားပါ သူတို႔၏ အေႂကြးသံသရာ စက္ဝန္းထဲတြင္ လံုးခ်ာပတ္လည္လိုက္ၿပီး ေမ်ာပါသြားေလ့ ရွိေလသည္။
ဒီလို ပရဟိတ၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ နာေရးကူညီမႈ အသင္းေတြရဲ႕ အျဖစ္ေတြဟာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ေတြ မျမႇင့္တင္ႏိုင္ေသးတဲ့ေခတ္ကဆိုရင္ ေတာ္ေသးေပမယ့္ အခုအစိုးရလက္ထက္ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္ကို ရာခိုင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ျမႇင့္ၿပီး အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ေတြ တိုးျမႇင့္ဝယ္တာ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက အစီးေရ အေတာ္မ်ားမ်ား လွဴတာေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မျဖစ္သင့္ေတာ့တဲ့ကိစၥလို႔ ေျပာရမွာပါ။
28-Jun-2018 tagged as
ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးပံုစံမ်ားအတိုင္း လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အခ်ိန္မဆိုင္း ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေကာလာဟလ သတင္းမွားမ်ားအေပၚ အခ်ိန္မဆိုင္း တံု႔ျပန္ရွင္းလင္းႏိုင္မႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ေနာက္က်မွသာ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိစြာ ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားက ဖိနပ္စီးေနေသာအခ်ိန္တြင္ မုသားက ကမၻာတစ္ပတ္ ပတ္ၿပီးသြားသည္ဟူေသာ စကားအတိုင္း အရာရာေနာက္က်ျခင္း၏ ခါးသီးေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤအျဖစ္အပ်က္က ထပ္မံသတိေပးေနသည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ေစလိုရင္း
တကယ့္ကို ကိုင္တြယ္ရ ခက္ေနတယ္ဆိုရင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမူလတာဝန္မ်ား ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ေစလိုက္သည္ ဆိုတဲ့အမိန္႔ ထုတ္လိုက္လို႔ရပါတယ္။ ဒါဆို ေနာက္တစ္ေယာက္ ေျပာင္းေပါ့။ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လက္ထက္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို စစ္ဘက္ျပန္ပို႔တာမ်ိဳး မေတြ႔ရေသးေပမယ့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ေတြမွာေတာ့ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္တာေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ဥပေဒမျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မီ အခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဆင့္ဆင့္ဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ တရားသူႀကီး၊ ဥပေဒအရာရွိ အပါအဝင္ အျခားေသာ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားအေပၚ မာန္မာနေတြ မထားၾကပဲနဲ႔ မိမိရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ညီရင္းေနာင္ခ်ာမ်ားသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံေျပာဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ အႀကံျပဳ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။
27-Jun-2018 tagged as
မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို ႀကံစည္၊ ေတြးေတာ၊ ထင္ျမင္၊ ယူဆ၊ စိတ္ကူးျခင္းတည္းဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူေသာ လက္ေတြ႔ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္မွသာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရွိေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိထားၾကသည္။