News

15-Jan-2018 tagged as
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိ အစိုးရမ်ား၊ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ရွိသည့္ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ ႀကိဳတင္ ဇာတ္တိုက္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း
15-Jan-2018 tagged as
မိသားစုတစ္စု၊ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း၊ တကၠသိုလ္တစ္ခု၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုကေန လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံု၊ ဘာသာေရးနယ္တစ္ရပ္၊ အာဏာသံုးရပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို ဦးေဆာင္ရမယ့္သူေတြက သာမန္လူေတြ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုထက္ ပိုၿပီး ေလာကဓံတရားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ လိုမယ္ဆိုတာ ေျပာလိုရင္းပါ။
12-Jan-2018 tagged as ပညာေရး
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးစနစ္မွာ စာေမးပြဲစနစ္ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ သို႔ျဖစ္၍ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္သာ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားသည္ ဘာသာရပ္ အရည္အေသြးႏွင့္အတူ အတန္းအဆင့္အလိုက္ စံမီဖို႔လိုသည္။
ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ၿမဲရာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသထဲ၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းဦးေဆာင္ေသာ ထိုအဖြဲ႔သည္လည္း ထင္သေလာက္ အထေျမာက္ပံု မရေခ်။ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ၊ ေငြေၾကးအင္အား၊ လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ စသျဖင့္ အရာရာ အားနည္းပံုရသည္။
12-Jan-2018 tagged as
ဥပေဒမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း နည္းဥပေဒပိုင္း အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒမဲ့ ခရီးဆက္ေနရသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို တရားဥပေဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ရွာေဖြသင့္ၿပီ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနရျခင္းျဖစ္၏။ လူ႔ဦးေႏွာက္သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မရေတာ့ပါက ၃ မိနစ္အတြင္း ေမ့ေျမာႏိုင္သည္။ ၅ မိနစ္ၾကာလွ်င္ ေသဖို႔ ေျခလွမ္းစျပင္ေနၿပီျဖစ္၏။ ၁၀ မိနစ္ၾကာသည့္အခါ ဦးေႏွာက္သည္ အလုပ္ လုပ္ေနသည့္တိုင္ ေမ့ေျမာသြားလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ဦးေႏွာက္သည္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္သြားပါက အသက္ရွင္ဖို႔ရာ မလြယ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဦးေႏွာက္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္သည္ အလြန္ အေရးႀကီးေလသည္။
သို႔အတြက္ လစာတိုးေပးေရးအိပ္မက္ကို အမွန္တကယ္မက္သူမ်ားအုပ္စုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက ေအာက္ေျခအမႈထမ္း အဆင့္မ်ားကသာ ပို၍မက္ၾကရသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမွက်ခံကာ ေပးၾကရသူအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္သာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္ တရားမွ်တမႈ မရွိျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။
11-Jan-2018 tagged as
အြန္လိုင္းေပၚက သတင္းတု၊ သတင္းအမွားမ်ား ကိစၥကိုလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ေျဖရွင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ထင္ျမင္လြဲမွားေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို အထူး သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ Waste-To-Energy plant မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္၏။ မ်ားမၾကာမီ စတင္လည္ပတ္ေပေတာ့မည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လုပ္တာျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းလုပ္မွာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္းဆိုတာ ရွိေသးသည္။
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သူကမွ် လက္ရွိအႏိုင္ႏိုင္စားေသာက္ေနရေသာ ဟင္းတစ္ပြဲကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုေသာဆႏၵ ရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တာဝန္ရွိသူ၏ေျပာစကားသည္ သူတို႔တစ္ေတြ၏နားမွာ သကာပ်ားလိုမခ်ိဳဘဲ တမာမ်ားလို ခါးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် ကိစၥတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မျဖစ္မေန ပတ္သက္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားကို အကုန္မေျပာရန္၊ ေျပာၿပီးပါကလည္း ေျပာသည့္အတိုင္း စံျပလုပ္ျပရန္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အေဝဖန္ခံႏိုင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေၾကာင္း
လက္ရွိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ သာမကပါဘူး၊ ဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အင္အားႀကီး အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးေနတာကို သတိႀကီးႀကီးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုတာ မေျပာင္းပါဘူး။ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
09-Jan-2018 tagged as
နည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္မႈပိုင္း အားနည္းၿပီး ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ားျဖင့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေနျခင္းသည္ မူျဖင့္မအုပ္ခ်ဳပ္ဘဲ လူျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္သေဘာသို႔လည္း သက္ေရာက္ေနေပရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အဆိုပါ နည္းဥပေဒကိစၥကိုလည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားက အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးရေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
08-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာျပည္သည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ အမီလိုက္ႏိုင္ဟန္ မတူ။ ႏိုင္ငံျခားၿမိဳ႕ေတြ၊ ႐ြာေတြမွာ လမ္းႏွင့္ စည္းကမ္းႏွင့္ ေနထိုင္ၾကတာေတြကို သိေစခ်င္သည္။