News

23-Apr-2018 tagged as သႀကၤန္
ယခုေတာ့ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပြဲသံေတြ ျပင္းထန္ေနသေလာက္ ကရင္ျပည္နယ္မွာ အသံတိတ္ေနခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ဟိုတစ္ခ်ိန္က ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား သြားလာခဲ့ရသည့္နယ္ေျမမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ သြားလာႏိုင္လာျခင္းျဖစ္သည္။
22-Apr-2018 tagged as
ႏွစ္မ်ားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္တိမ္းေစာင္းမႈ ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးလိုက္သည့္ ေခါင္းေလာင္းသံဟု မွတ္ယူရမည္
21-Apr-2018 tagged as
ဒီျပႆနာကို အစကတည္းကေန ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ လိမၼာပါးနပ္မႈမရွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ခ်ည္း ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းလာခဲ့တာ ဒီေန႔ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္နဲ႔ သူ႔မိသားစုအေပၚ ျပဳမူလိုက္တဲ့နည္းလမ္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာပဲ။
ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ အဆင့္ျမင့္ေစခ်င္တဲ့အစိုးရမ်ားဟာ လူထုကို အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ ေနထိုင္မႈ ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြ ေကာင္းလာေအာင္ နည္းစံုလမ္းကုန္သံုးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးၾကတယ္။ ထိန္းမတ္ေပးၾကတယ္။ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကတယ္။ ေခ်ာ့သင့္တာေခ်ာ့ ေျခာက္သင့္တာေျခာက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေကာင္းေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး စနစ္တက် ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကတယ္။
21-Apr-2018 tagged as
လက္ရွိႏိုင္ငံေရးစုဖြဲ႔မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွစ္ရပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ ကမၻာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ျမင္ေနျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေပၚ သံသယရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ယံုၾကည္အသိအမွတ္ျပဳမႈ (legitimacy) က်ဆင္းႏိုင္သည္။
21-Apr-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိလြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳသည့္ပံုစံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စနစ္အက်ဆံုး၊ အစိုးရ၏ ေစတနာအေပၚလြင္ဆံုးဆိုေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိုမူ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး သဲတစ္ရွပ္ရွပ္ျဖစ္သြားသည့္ ကိုသံေခ်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥကိုမူ ေျမာက္ပိုင္းပါေဂ်ာင္ လူသတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထု အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးအေနႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိဖို႔၊ မူးယစ္ကင္းစင္ဖို႔၊ ဘ႑ာေငြေတြဖိတ္စဥ္မႈမျဖစ္ဖို႔၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြခ်ဳပ္ျငိမ္းၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ဦးေမာ့ဖို႔ဆိုရင္ အႀကံေပးလိုတာကေတာ့ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔ မိမိအားသန္တဲ့ဥပေဒေရးရာအပိုင္းေတြကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး က်န္တဲ့အပိုင္းေတြကိုေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းက ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားတဲ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံသားစြန္႔ဦးတီထြင္သမားေတြ၊ လူငယ္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖိတ္ေခၚၿပီး ေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႔ေစခ်င္ပါတယ္။
21-Apr-2018 tagged as
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ကိစၥမွာ ပထမအေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရယ္၊ အေရးႀကီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသံုးဦးကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္တဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္ ေထာက္ခံမႈရယ္ရရွိဖို႔လိုပါတယ္
21-Apr-2018 tagged as
အစိုးရသစ္၏ လက္က်န္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ယင္းပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းလမ္းအမ်ားစုမွာ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ နည္းလမ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။
05-Apr-2018 tagged as သတင္းမီဒီယာ
ည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ အလုပ္တာဝန္ေပါင္း မ်ားစြာ၊ ျပႆနာ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဖိအားမ်ားစြာတို႔ စုဆံုရင္ဆိုင္ေနရသူ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္စား အလုပ္တာဝန္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲေဝရယူကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္အတြက္ အာဏာရပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ ျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔လိုသူ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္
05-Apr-2018 tagged as
... တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ခါသာရရွိသည့္ သႀကၤန္ကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္ရွည္တြင္ မနားရသူမ်ား၊ အမ်ားသူငါကဲ့သို႔ မေပ်ာ္ရသူမ်ား၊ အမ်ားသူငါကဲ့သို႔ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကို မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံကာ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားကို “ဘုရားၿပီးျငမ္းဖ်က္”ဆိုသည့္သေဘာမ်ိဳးမထားဘဲ တာဝန္ရွိသူ အႀကီးအကဲမ်ားက (စကၠဴလက္မွတ္တစ္ေစာင္ မဟုတ္ေသာ) ထိုက္တန္သည့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားမႈတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပရင္း “သႀကၤန္ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ” ...
05-Apr-2018 tagged as တရားဥပေဒ
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေမရိကန္သမၼတ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၇ ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာလအည္း အတူတူနီးပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုမူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ သမၼတတစ္ဦးအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခက္ခဲမည္မွာမွန္ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
04-Apr-2018 tagged as
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလာကတြင္သာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း ထူးမျခားနားျဖစ္ေနလွ်င္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းယခုထက္ပို၍ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမင့္တက္၍ ေဝးေဝးျမင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း