News

20-Jan-2018 tagged as ရခိုင္
ေမာင္ေတာႏွင့္ တက္ခနက္အၾကား ယခုကုန္သြယ္ေရးဇုန္က ပိုနီးၿပီး ပိုအဆင္ေျပသည္။ ဒီေဒသမွာ ပဋိပကၡေတြ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေတာ့ဘဲ ဆက္လက္ တည္ၿငိမ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္က အလြန္ အလားအလာေကာင္းေသာ အေနအထားမွာ ရွိေနပါသည္။
ျပန္လည္ကုစားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား နည္းပါးလြန္းေသး၍ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း မ်ားျပားလာေနျခင္း၊ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေနႏိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ေခါင္းေထာင္လာျခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေသြးထြက္သံယို ႏွိမ္နင္းျခင္းတို႔မွာ ေဒသအတြင္း အာဏာ ႏိုင္ငံေရးကို အေျချပဳေနသည့္အတြက္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္ကာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ဥပေဒအရ မွ်တေသာ အေရးယူမႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမီးပြား ပိုႀကီးထြားမလာေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း
သို႔ရာတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပိုမိုႀကီးမားလာေသာ ယာဥ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဝင္းအတြင္းရွိ ကားလမ္းမ်ားမွာ က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္ဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ပင္ သိပ္သည္းက်ပ္ညပ္လာပါသည္။
20-Jan-2018 tagged as ရခိုင္
ေပ ၇၀ဝ ေက်ာ္မွ်က်ယ္ဝန္းေသာ ေခ်ာင္း႐ိုးမ်ားကိုပင္ တံတားတစ္စင္းမွ်မရွိဘဲ ႀကံဳသလို ကူးခတ္သြားလာေနၾကရေသာ ေနရာေဒသမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိသည္။
20-Jan-2018 tagged as
အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈသည္ မူလကပင္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ား၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သံသယ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရေသာ အေျခအေနကို မီးထိုးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေပသည္
18-Jan-2018 tagged as YBS
... ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ မျပင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ပိုမိုေပါမ်ား အတင့္ရဲလာတဲ့ ခါးပိုက္ႏိႈက္လိုလို၊ လူဆိုးဂိုဏ္းလိုလိုေတြအေၾကာင္းေတြ၊ ယာဥ္ ႏွစ္ဆင့္ သံုးဆင့္ စီးေနရဆဲျဖစ္ေနတာေတြ၊ အခ်ိဳ႕လိုင္းေတြမွာ ယာဥ္အစီးေရ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ၾကားကားေတြကို အားထားေနရဆဲ ျဖစ္ေနတာေတြအေပၚမွာေတာ့ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စိတ္ရွည္ရွည္ထား သည္းခံ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကဖို႔ ခက္ခဲလာၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
18-Jan-2018 tagged as ေမာင္ေတာ
အလယ္သံေက်ာ္ အထက္တန္းေက်ာင္းႀကီးက အေကာင္းအတိုင္း က်န္ေနေသးေသာ္လည္း ပိတ္ထားေသာ ေက်ာင္းတံခါးႏွင့္အတူ အသက္မဲ့ေနသည္။ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ျဖစ္စဥ္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ဤေက်ာင္းႀကီး ပိတ္ထားရသည္မွာ ငါးလခန္႔ရွိၿပီ။
16-Jan-2018 tagged as
အထူးသျဖင့္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ေခါင္းစဥ္တြင္ အထူးျပဳထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုေသာ စကားလံုး၏ ေလးနက္ခံ့ညားမႈ ဂုဏ္သေရႏွင့္ အားကစားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေခၽြးႏွဲစာ ေငြေၾကးေပးသြင္းကာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကသူ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အားနာငဲ့ကြက္စိတ္ရွိပါက မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ စီစဥ္သူ MPU အေနႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ ေတာင္းပန္သင့္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။
16-Jan-2018 tagged as တရားဥပေဒ
လႊတ္ေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔လည္း Shift တစ္ခု ျဖစ္ မျဖစ္ ဆိုသည္ကေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္နဲ႔ ထြက္ရွိလာတဲ့ ရလဒ္ကိုသာ သံုးသပ္တိုင္းတာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူရန္ လိုအပ္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေျပာင္းလဲလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔လည္း Shift တစ္ခု ျဖစ္ မျဖစ္ ဆိုသည္ကေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္နဲ႔ ထြက္ရွိလာတဲ့ ရလဒ္ကိုသာ သံုးသပ္တိုင္းတာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူရန္ လိုအပ္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေျပာင္းလဲလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။
16-Jan-2018 tagged as
ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ နည္းနာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူကို လက္ေတြ႔ သက္ေသျပရန္ တာဝန္ရွိသည့္ လက္ရွိအစိုးရကို အထူးကိုယ္စားျပဳေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္လံုး အေပၚျပည္သူလူထု၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားက သံသယရွိသြားပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးလွေၾကာင္း
15-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Institutions) မ်ားက စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ တာဝန္ယူရပါတယ္။
15-Jan-2018 tagged as စစ္ေတြ
တစ္ခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီ အိုင္ကြန္တစ္ဦးအျဖစ္ သူတို႔ ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္လွ်င္ ယခု ဗီလိန္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရးသားလာၾကသည္။