News

21-Jan-2019
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်တတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးနဲ႔ ေနထိုင္တဲ့ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္ဟာ တစ္ပါးေသာသူေတြရဲ႕ ေျပာဆိုဆံုးမမႈေတြကိုလည္း ႏႈတ္လွန္ခံထိုးေလ့မရွိဘဲ နာခံတတ္တဲ့စိတ္ ရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ေတြ႔လို ဆံုးမသတိေပး စကားေျပာလာသူတစ္ေယာက္ကို “နင္ဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ”ဆိုတဲ့ ေပတံေတြနဲ႔ တိုင္းတာမႈမျပဳဘဲ ဦးေခါင္း ႐ိုက်ိဳးကာ လိုက္နာခဲ့သူတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
21-Jan-2019
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ Yangon Petrol-YP အမည္ရွိ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ဝန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ေျမေနရာရွာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ေနျခင္းမွာ အနာႏွင့္ကုထံုး သို႔မဟုတ္ အနာႏွင့္ေဆး တည့္ပါ၏ေလာဟု ေမးစရာရွိေပသည္။
20-Jan-2019
တခ်ိဳ႕က် ဘယ္ေလာက္ ပညာေတြ သင္ထား သင္ထား၊ ဘယ္ေလာက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြမွ တက္ခဲ့ တက္ခဲ့၊ ဘယ္ေလာက္ ဘြဲ႔ထူး၊ ဂုဏ္ထူးေတြ ရထား ရထား အဲဒါေတြနဲ႔ မဆီမေလ်ာ္ တစ္စံုတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔အေပၚ ခ်ိတ္တိတ္တိတ္၊ ရိတိတိ၊ သေရာ္ေတာ္ေတာ္ ေသးေသးသိမ္သိမ္ မွတ္ခ်က္စကားေတြ၊ အေျပာအဆိုေတြ ေပးေန၊ ေျပာေနတဲ့ ပညာရွင္ဆိုသူေတြ ျမင္ေနရတာလည္း စိတ္မသက္သာစရာပဲ။
18-Jan-2019
တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း တာဝန္ယူရသလိုျဖစ္ေနရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္လည္း တပ္မေတာ္ကို နာမည္ပ်က္ေစသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္မူ တပ္မေတာ္သည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္သို႔ အျပည့္အဝ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ရာ ျပည္သူလူထုကို ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
18-Jan-2019
ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အလြန္စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ စနစ္တစ္ခုပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားမႈနဲ႔အတူ လူသားတိုင္းရဲ႕လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို အေလးအျမတ္ထားျခင္းပါ။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘယ္သူမွ အခြင့္အေရးပိုလိုခ်င္လို႔မရပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့စံႏႈန္းေတြ ထက္ေက်ာ္လြန္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ ဖ်က္မ်ဥ္းေတြလို႔ နားလည္လာရမွာပါ။ သူ႔စည္းသူ႔ကမ္းကကင္းေလေလ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ေဝးေလေလပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီကိုတည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့နည္း မ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ဆိုရင္ ခရီးကအေတာ္ေဝးလြန္းလွပါတယ္။
18-Jan-2019
ဒီမိုကေရစီေခတ္ဟူသည္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ရွိရာ ယခုခ်င္းမိုင္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ကိစၥကို The Voice အေနႏွင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုရန္ ဆႏၵမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ေစ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ စကားကိုဆိုၿပီး ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ အလုပ္ကိုလုပ္ျခင္းသာ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။
17-Jan-2019
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည့္ ျမန္မာေဝါဟာရမွာ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကပင္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာတို႔နားလည္သည္မွာ စိုးမိုးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း၊ လႊမ္းမိုးျခင္း၊ အမိန္႔အာဏာေပးျခင္း စသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္သာ နားလည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္ကို ယင္းသို႔ေသာ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ေပါက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
17-Jan-2019
GTI ေက်ာင္းဆိုတာဟာ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္ထိ ေပါင္းကူး သင္ၾကားေရးစနစ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ GTI ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ GTI ဆင္း (AGTI) ေတြကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆက္ဆက္လက္ေအာက္မွာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့၊ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသလို ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေတာ့လည္း ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြ ရွာေဖြေပးခဲ့၊ ေပးေနၾကပါတယ္။
17-Jan-2019
အီးယူသည္ ယခင္က ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး (GSP) ျဖင့္ ျမန္မာ့ဆန္ တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေစာဒကတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကင္းလြတ္ခြင့္ကို သံုးႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
16-Jan-2019
ေနထိုင္မေကာင္းေဝဒနာခံစားရလို႔ ေဆး႐ံုကိုေရာက္လာၿပီး ေက်နပ္ျပန္သြားရတာ ေရာဂါတစ္ဝက္ေပ်ာက္တာေပါ့၊ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ သံုးခ်က္ေထာက္ဆရာဝန္နဲ႔ ဆံုလိုက္ရတဲ့အခါ အျပန္လမ္းမွာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္လို႔ေနတယ္။ အမ်ားေျပာၾကတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္လာ၊ ေငြကုန္လို႔လား၊ တငုတ္တုတ္တုတ္ေစာင့္ရလို႔လား စသျဖင့္ လိုက္ေတြးရင္း ေက်နပ္မႈမရတာကို အေျဖရွာေနမိတယ္။ ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္ခ်မိတာက ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ မဆက္ဆံလိုက္လို႔လို႔ အေျဖရတယ္။
16-Jan-2019
အရွင္အာနႏၵာသည္ ကိုယ္တိုင္ရယူခဲ့သည့္ ရာထူးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘုရားရွင္အား အမွန္တကယ္ပင္ ေပးအပ္ခဲ့၏။ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး စိတ္ပခံုးျဖင့္ပါ ထမ္း႐ြက္ခဲ့၏။ ေရပူေရခ်မ္း ကမ္းလွမ္းျခင္း အရွင္ျမတ္ဘုရား ေရေတာ္သံုးသပ္သည့္အခါ ေက်ာေတာ္ကို ေခ်းတြန္းေပးျခင္း၊ ေညာင္းညာေတာ္မူသည့္အခါ ေျခလက္ဆုပ္နယ္ေပးျခင္း၊ ဘုရားရွင္သီတင္းသံုးရာ ဂႏၶကုဋီကို လွည္းက်င္းသန္႔ရွင္းေပးျခင္း၊ ဘုရားရွင္ နာမက်န္းသည့္အခါ အနီးကပ္ျပဳစုျခင္း စေသာ ကိစၥႀကီးငယ္အသြယ္ သြယ္တို႔ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ႐ြက္ေဆာင္ခဲ့၏။
16-Jan-2019
ဇန္နဝါရီလဆန္းပိုင္း၊ ပထမသီတင္းပတ္အတြင္းကစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ (AA) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အၾကားျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ဦးေရမွာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အေတာ္အတန္ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ၾကားသိရေပသည္။ အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာငယ္ေလးမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ အဝတ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုျဖင့္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ကုလသမဂၢကမူ ယင္းေဒသရွိဒုကၡသည္မ်ားရွိရာသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အျမန္ဆံုးႏွင့္ မဆိုင္းမတြေပးခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားေပသည္။ ဤၾကားထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ထံသို႔ ရိကၡာမ်ားမေရာက္ရွိေအာင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္အစစ္အမွန္မ်ားမွာ စားစရာပင္မရရွိႏိုင္သည့္ အေနအထားထဲသို႔ ေရာက္ေနသည္ဟုလည္း ၾကားသိရပါသည္။
15-Jan-2019
အမွန္တကယ္ျဖစ္ရမည္မွာ မိမိတို႔သည္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ႏွင့္ အတူတကြလိုက္ပါ၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ေအာက္ဝယ္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ပိုမိုထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္သင့္ပါသည္။
15-Jan-2019
တစ္ကမၻာလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးလာခ်ိန္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ေဒသေတြက အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးလြယ္ၿပီး ညံ့တဲ့ေဒသေတြက ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖြံ႔ၿဖိဳးၾကရမွာ မလြဲမေသြပါပဲ။ IT နည္းပညာတိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ တျခားေနရာေတြကဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြကို အလြယ္တကူျမင္ေတြ႔ ၾကားသိေနရတဲ့အတြက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ေဒသေနရသူေတြက အားမလိုအားမရ ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေကာင္းမြန္လာဖို႔အတြက္ အခုလို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေန႐ံုနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
15-Jan-2019
ဤတြင္အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) က ျမစ္ဆံုကိစၥအတြက္ ကခ်င္ပါတီဘက္ကေဆြးေႏြးလိုက ေဆြးေႏြးေပးမည္ဟုဆိုၿပီး ယင္းကိစၥတြင္ ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵအတိုင္း ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ရပ္၊ မရပ္ကိစၥကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ယခု NLD ပါတီ၏ ခါေတာ္မီထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သေဘာထားမွာလည္း ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအတိုင္း ရပ္ဆိုင္းေရးသာျဖစ္မည္ဟု ေယဘုယ်မွတ္ယူ၍ ရႏိုင္ေပသည္။