News

28-Nov-2016 tagged as
"ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြကရွိေနတယ္။ ဒါတင္မကဘ႑ာေရးလိုေငြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒီႏွစ္ခုတစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက ဒီထက္က်ဖို႔ပဲရွိတယ္။ လတ္တေလာ ျမင္တာေပါ့ေလ"
28-Nov-2016 tagged as
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတုိင္းမွာ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အႏုိင္ရလာၿပီးတဲ့ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရယူၿပီး သူရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္ မူ၀ါဒသစ္ေတြခ်မွတ္ကာ တုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီဟာ တက္လာတဲ့ အစုိးရသစ္ရဲ႕ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမယ့္ တာ၀န္၀တၱရားရွိတယ္။ အစုိးရ ဟာ ေပၚလစီမူ၀ါဒနဲ႔ သက္ဆုိင္ၿပီး ဗ်ဴ႐ုိကေရစီကေတာ့ အေကာင္းဆုံး ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မလဲဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ သက္ဆုိင္တယ္
28-Nov-2016 tagged as
ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ အေရအတြက္မ်ားလွတဲ့ ေရႊျမန္မာေတြ ဒီေလာက္ေစ်းႀကီးတဲ့ ဒီေဆး႐ံုႀကီးေတြမွာ ဒီေန႔ ေဆးကုသခံေနႏိုင္ၾကတာလဲ
28-Nov-2016 tagged as က်ဴးဘား
အသက္ ၉၀ အရြယ္ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ကက္စထ႐ုိ ကြယ္လြန္သြားသည့္ သတင္းမွာ လတ္တေလာ ကမာၻ႔သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေနရာအယူဆုံး သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ား ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သူတစ္ဦး အျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။
27-Nov-2016 tagged as
ယခု ကမ္းနားလမ္းမွာ ညေစ်းတန္းဖြင့္ျခင္းမ်ဳိးက ျပႆနာတစ္ခုကို အလြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဘာကိုမွ် ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စရာ မရွိသလို ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ ၿမဳိ႕လယ္လမ္းေပၚက ေစ်းသည္ေတြကို ေနရာေျပာင္းေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအတြက္ေရာ ျပည္သူအတြက္ပါ အက်ဳိးမရွိ။
27-Nov-2016 tagged as
လူဆိုတာ အတၲ၊ မာန၊ ဇာတိဂုဏ္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္နဲ႔ ေနတတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြ ဆိုေတာ့ လူမ်ိဳးပေဒသာ စံုၿပီး ဘာသာေပါင္းစံု နီးပါး ရွိေနတဲ့အျပင္ ကမၻာေပၚမွာ ႏွစ္အၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မရႏိုင္ေသးတာ ဘာမွ မဆန္းဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။
26-Nov-2016 tagged as ေဒၚလာ
ေဒၚလာေစ်း ဆိုသည္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ကို လွမ္းျမင္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တစ္ဌာန တစ္ခုတည္းတြင္သာ ကြက္ၿပီး တာဝန္ရွိျခင္း မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔တြင္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။
26-Nov-2016 tagged as
သုံးရက္ၾကာက်ည္ဒဏ္သင့္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီး၌ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အေၾကာက္တရားမ်ား ႀကီးစုိးေနဆဲျဖစ္သည္။
26-Nov-2016 tagged as
ပေဒသာစံု သေဘာ ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဗဟု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးတြင္ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ ပံုသဏၭာန္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္စရာ ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။
25-Nov-2016 tagged as
ပန္းကေလးမ်ားႏွင့္ တူေသာ သနားစရာ ကေလးငယ္မ်ားကိုပါ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈမ်ား တုိးလာျခင္းမွာမူ ဥပေဒစုိုးမုိးမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းသို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ ေပးသည့့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ အားနည္းျခင္းႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ျခစား ယိမ္းယိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
25-Nov-2016 tagged as အစိုးရ
တကယ္ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ထဲမွာ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူေတြ အေျမာက္အျမား ရွိေနသည္။ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ေတြေၾကာင့္ အစိုးရယႏၲရားက ထင္ထားသလို မျဖစ္။ ခ်ည့္နဲ႔ခ်ည့္နဲ႔ ထစ္ေငါ့ထစ္ေငါ့ ျဖစ္ေနၿပီး ေရွ႕ေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္။ မူဝါဒေတြ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိ။
24-Nov-2016 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚ ဖြင့္ေပးထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ရည္တူ ပါဝင္ကာ မိမိတို႔ လုိလားခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္း၊ ေတာင္းဆို၊ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကို ရက္တုိတုိျဖင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း
24-Nov-2016 tagged as ကေလးသူငယ္
ယခုအခါ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ သာမက နည္းဥပေဒတို႔ႏွင့္ CRC စာခ်ဳပ္တို႔ အသက္ ဝင္ေနေသာ ယေန႔ ေခတ္ကာလတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေစာ္ကားမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ပိုမို ထိန္းခ်ဳပ္ေစလိုပါသည္။
24-Nov-2016 tagged as
နည္းျပမွာ ေကာင္းၿပီးသား ေတာ္ၿပီးသား ျဖစ္သည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မရွိ။ သို႔ေသာ္ နည္းျပမွာ လူေ႐ြး ညံ့ေနသည္ဟု ပြင့္လင္းစြာ ေျပာခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲရလဒ္ ဆိုးဝါးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူေတာ္ မ်ားစြာ ရွိေနမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
24-Nov-2016 tagged as အမ်ဳိးသားေန႔
႐ုပ္ဝတၳဳအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံအႏွံ႔ မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုမူ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွိေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား အျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၏ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။