News

05-Dec-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းေဒသရွိ ဘဂၤါလီ (ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကုလ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဆို ႐ုိဟင္ဂ်ာ) မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က တစ္ဖက္သတ္ အႏုိင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေနသေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ သံသယ ျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။
ရခိုင္ကိစၥ ေျပလည္ေရးထက္ ပိုရႈပ္ေထြးသြားေစတယ္။ ဘက္ေတြ ထပ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ မွန္တာ၊ မွားတာ အေရးမႀကီးဘဲ ကိုယ့္ဘက္မွန္ဖို႔ ပိုၿပီး အားစိုက္ၾကလိမ့္မယ္။ ျပႆနာက ထင္တာထက္ ပိုၾကာသြားႏိုင္တယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးဖို႔ ပိုႀကိဳးစားရလိမ့္မယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ရွိလာေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ခ်ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ စင္ကာပူကို မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္အတြင္း လိုက္မီရန္သည္ မလြယ္ပါ။ အလြန္႔အလြန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ျမန္မာလူဦးေရသည္ စင္ကာပူ၏ ဆယ္ဆရွိသည့္အတြက္ စင္ကာပူ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံရွိလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး စုစုေပါင္း ဝင္ေငြအရ လိုက္မီေကာင္းမီႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားတို႔ လက္ရွိခံစားေနေသာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို မီရန္မူ မလြယ္ပါ။
03-Dec-2016 tagged as
ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္လည္း အားနည္းေသာ အတိုက္အခံႏွင့္ ႀကံဳရသည္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ လူထုက ပါတီတစ္ခုကို ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ မဲေပးလိုက္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အတိုက္အခံ အားနည္းႏိုင္သည္ျဖစ္၍ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ အားကို ပို၍ ယူသင့္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက အဆို ျပဳၾကပါသည္။ (လာရီဒိုင္းမြန္း - ၂၀၁၆)
03-Dec-2016 tagged as
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားက လက္ရွိ အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းကို စိန္ေခၚေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္သြားေစရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေလာဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ၿခိမ္းေျခာက္လာေနတဲ့ အေနအထားကေန စဥ္းစားရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အဖ်က္အႏၲရာယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ျပဳရမယ္။ တ႐ုတ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ထိခိုက္လာႏိုင္ေျခန ည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ နယ္ျခားေဒသကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ပိုမိုအားစိုက္ၾကရမယ္။
01-Dec-2016 tagged as
မၾကာေသးခင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ တု႔ံျပန္မႈႏွင့္ အထူးျပဳ ညႊန္းဆိုမႈမ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ရာ လြဲေခ်ာ္ေနေပသည္
01-Dec-2016 tagged as သတင္းမီဒီယာ
အခုခ်ိန္ထိ Tone မေလ်ာ့ဘဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေနသူေတြရဲ႕ Facebook Account တြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းထက္ ျပည္ပမွာ ေနထိုင္သူေတြက ပိုမ်ားေနတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒါက Facebook ေပၚက တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္ ကိစၥပါ။
30-Nov-2016 tagged as
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၊ ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သုေတသန အခ်က္အလက္ မ်ား လြန္စြာနည္းပါးလွသည္
30-Nov-2016 tagged as
ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ "အစိုးရအလုပ္ကို ပါတီက ၀င္စြက္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ဘူး" ဆိုတဲ့ ဆရာႀကီးမ်ား သေဘာေပါက္ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ စြက္ဖက္႐ံုတင္မက ဦးေဆာင္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။
30-Nov-2016 tagged as
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ လူအနည္းတကာ့အနည္းစုကို ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ ဤသည္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးတုံ႔ဆိုင္းမႈ ျဖစ္ေစၿပီး မွ်တမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုံး႐ႈံးမႈကို ဦးတည္ေနေလသည္။
29-Nov-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းဟု အမည္တပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ(ကာ/လုံ)အစည္းအေ၀း ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆုိလာျခင္းမွာ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ မရွိ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုစရာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္
'ကာကြယ္ေရးအပိုင္းတြင္မူ တပ္မေတာ္တြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း လုပ္ေဆာင္၍ မရဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔က ၀န္းရံလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမပါဘဲ စစ္မႏိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးတို႔တြင္ ျပည္သူပူးေပါင္း ပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း'
29-Nov-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္သည္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚတြင္ အဖ်ားအနားမွ်သာ သိသူအခ်ဳိ႕၏ အုပ္စုအျမင္ကဲ ေသာ ပူပူေလာင္ေလာင္ မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနႏုိင္ေပသည္
28-Nov-2016 tagged as
"ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြကရွိေနတယ္။ ဒါတင္မကဘ႑ာေရးလိုေငြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒီႏွစ္ခုတစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက ဒီထက္က်ဖို႔ပဲရွိတယ္။ လတ္တေလာ ျမင္တာေပါ့ေလ"