News

28-Jan-2019
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဥပေဒေတြဟာ အဓိကမ႑ိဳင္ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သလို အစိုးရဌာနေတြက ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ကိစၥတိုင္း ကိစၥတိုင္းဟာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကသာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေလ့ရွိ ၾကလို႔သာျဖစ္တဲ့အျပင္ ဥပေဒေတြေကာင္းရင္ ေကာင္းသေလာက္ စည္းေႏွာင္ အားေကာင္းၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေတြ တိုးတက္ေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ မွ်တရင္ မွ်တသေလာက္ တိုင္းရင္းသားေတြ အကုန္လိုက္နာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေနေလ့ရွိပါတယ္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ တိက်ရင္ တိက်သေလာက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။
28-Jan-2019
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ထစ္ခနဲဆို ကြဲၾက၊ ၿပဲၾကသည့္ အသံေတြက တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုၾကားလာရပါသည္။ ဖြဲ႔ထားသည့္ သက္တမ္းက ႏွစ္ရက္တစ္ပိုင္းမွ်ႏွင့္ အုပ္စုေတြကြဲၿပီး အသင္းခြဲေတြ၊ အဖြဲ႔ခြဲေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာလည္း မနည္းမေနာျဖစ္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။
26-Jan-2019
တခ်ိဳ႕မိဘေတြဆိုရင္ ကိုယ့္သားသမီး အဂၤလိပ္လိုပဲ ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ၿပီး ျမန္မာလို မေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္တာကိုေတာင္ ဂုဏ္ယူေျပာဆိုလာၾကတဲ့အထိ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီလိုဂုဏ္ယူတာမ်ိဳးက်ေတာ့ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥလို႔ပဲဆိုရမွာပါပဲ။
25-Jan-2019
သက္ဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရမ်ားအေနနဲ႔ အထက္က ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလို ဘာသာရပ္တစ္ခုမွာျဖစ္ေစ၊ တျခားဘာသာရပ္ေတြမွာျဖစ္ေစရွိေနတဲ့ ျပႆနာအခက္အခဲေတြအတြက္ ခိုင္လံုတဲ့အေျဖရဖို႔ စနစ္တက်ေလ့လာတတ္တဲ့ပညာရပ္ကို တကယ္တတ္ေျမာက္ၿပီးၿပီလားဆိုတာကပဲ အဓိကက်ပါတယ္။
25-Jan-2019
အမွန္တြင္မူ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးသည္မွာလည္း ထိုေအာက္ေျခမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ထိုမေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးသည့္သူမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ရာထူး၊ ေငြေၾကး၊ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုခုကို ရယူထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုအာဏာအေပၚ ယစ္မူးၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ကိုပင္ ေမ့ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွ တစ္ဖန္ အက်င့္ပ်က္ၾကသည္၊ လာဘ္စားၾကသည္။ ျပည္သူ႔အသံလည္း သူမၾကား၊ ေအာက္ေျခေဘးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အသံကိုလည္း သူဂ႐ုမစိုက္။ သူလုပ္တာမွန္သမွ် မွန္သည္ဟုပင္ သူထင္ကာ ဘဝေမ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။
24-Jan-2019
မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ မည္သည့္ ဘာသာေရး၊ မည္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတြင္မဆို ဦးေဆာင္မႈျပဳသူ (Leader)မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ အယူဝါဒ၊ စနစ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကို ယံုၾကည္ေထာက္ခံၾကသည့္ ေနာက္လိုက္(Follower) ဟူ၍ရွိစၿမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။)
24-Jan-2019
ႏိုင္ငံ၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိေရးတြင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါလ်က္ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္မ႑ိဳင္မ်ားကိုလည္း ထိန္းေက်ာင္းလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က သက္တမ္းႏုနယ္ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏တာဝန္မ်ား အားနည္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၈ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိေသာ လြႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစေရး ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
24-Jan-2019
ေမြးဖြားသည္မွ ေသဆံုးသည့္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းသံသရာမွ ကၽြတ္လြတ္မည္မဟုတ္ေပ။ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာ၍ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္အတူ ေသဆံုးရမည္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း ဝဲဩဃဝယ္ ခ်ာခ်ာလည္ရင္း ေသမင္းခံတြင္းသို႔ သက္ဆင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း ေရအလ်ဥ္မွာ ေမ်ာပါရင္း ဘဝ အေထြေထြကို မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ ကူးခတ္ေနၾကေပသည္။
24-Jan-2019
အဆိုပါျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ပင္မသတင္းမီဒီယာႀကီးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေရးသား၊ ေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိသည့္ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အျမင္သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား ေအာက္တြင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကဲေသာ ၾကမ္းရွရွ၊ ႐ိုင္းပ်ပ်၊ အစြန္းေရာက္၊ အႏၲရာယ္ရွိ မွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အႏုတ္လကၡဏာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
23-Jan-2019
အမိႈက္က ေ႐ႊျဖစ္တယ္ဆိုတာ မယံုၾကည္သူမ်ားအဖို႔ ထိုကဲ့သို႔ အမိႈက္ပံုမ်ားတြင္ ေလ့လာေရးခရီးထြက္သင့္သည္။ ထိုအမိႈက္ပံုမ်ားကိုေရာင္းမည္ဆိုလွ်င္ ဂ်ပန္တို႔၊ ကိုရီးယားတို႔က ဝမ္းသာအားရခုန္ေပါက္ ေရာက္ခ်လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲျဖစ္သည္။
23-Jan-2019
ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုသည္က မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာ ႀကီးမ်ားလား ေမးဖို႔ရွိလာသည္။ ဤသို႔မဟုတ္ပါ။ လြယ္လြယ္ေလး ေျပာင္းလဲလိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ ျပည္သူေတြ ေက်နပ္သြားႏိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ရွိပါသည္။ ဤသည္ကား အျခားမဟုတ္။ လမ္းတံတားအေဆာက္အဦ ဖြင့္ပြဲမ်ားကို ပကာသနမပါ ႐ိုး႐ိုးေလးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္လိုက္႐ံုသာ ျဖစ္ပါသည္။
23-Jan-2019
ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးရွိရာ မင္းကြန္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ရွိေသာ အမ်ားသံုး သန္႔စင္ခန္းအခ်ိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ (အာဆီယံ) က ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ေသာ ASEAN Public Award ဆုရရွိသြားေၾကာင္း ဟိုတယ္။ခရီးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္လာပါသည္။ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္တိုင္းက်ႏိုင္စရာ အေျခအေနရွိ၊ မရွိကို ရွင္းျပေနစရာပင္မလိုေသာ ျမန္မာ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ယခုလိုအမ်ားသံုးအိမ္သာအခ်ိဳ႕ အာဆီယံဆုအထိပင္ ဆြတ္ခူးသြားႏိုင္ခဲ့သည္ဟူေသာသတင္းမွာ ဝမ္းသာစရာသတင္းထက္ပင္ ပိုသည္ဟု ဆိုခ်င္ေပသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ ေလာက္ေလာက္ငင ရွိၿပီေလာဟူသည္မွာလည္း ေမးစရာျဖစ္လာပါသည္။
22-Jan-2019
ယခုျမင္ေတြ႔ေနရေသာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္က ျပန္လည္ဖန္တီးထားေသာ ဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည္။ ေဂါတမဗုဒၶကို မဇၩိမေဒသ၌ ေမြးဖြားၿပီး ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူကာ တရားေဒသနာမ်ားေဟာၾကားၿပီး မဇၩိမေဒသ၌ပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၁၉ ရာစု ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ေနရာအတိအက် ေႏွာင္းလူတို႔ မသိရွိခဲ့ၾကေပ။
22-Jan-2019
ျမစ္ဆံုဆည္မွာ သိုေလွာင္မယ့္ေရပမာဏဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဒုတိယအႀကီးဆံုး အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ ေရပမာဏရဲ႕ အဆ ၄၀ ခန္႔ရွိတယ္လို႔ တြက္ခ်က္သိရွိရၿပီး ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ေရေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အထက္အျမင့္မွာ အၿမဲတမ္းဦးထိပ္တင္႐ြက္မထားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ဧရာဝတီကမ္းနံေဘးက ျပည္သူအားလံုး စားေကာင္းျခင္းမစားရ၊ အိပ္ေကာင္းျခင္း မအိပ္ရတဲ့ ဘဝေတြနဲ႔ ေနထိုင္ၾကရမွာေၾကာင့္ပါ။
22-Jan-2019
သမိုင္းကို အခ်ိဳ႕က လြမ္းဆြတ္ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ဟု ဆိုၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က အျငင္းအခံု (Argument) ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ မ်ိဳခ်၍ မရႏိုင္သည့္ အမွန္တရားဟုလည္းဆိုသလို အခ်ိဳ႕က စိတ္အနာတရမ်ားကို ျပန္လည္ႏိႈးဆြေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာသိသမိုင္း ပညာရွင္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းကမူ လူအ၊ လူနမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သမိုင္းကို ေလ့လာၾကရမည္ဟု သတိေပးခဲ့ဖူးေပသည္။