News

26-Jun-2017 tagged as
တရားဝင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ သတင္းမီဒီယာႀကီးတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး ယခုက်ေတာ့မွ တရား႐ံုးသတင္းရယူရာတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားဆိုၿပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ကိုးကားေဖာ္ျပေနသည္။
26-Jun-2017 tagged as
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရွ႕တစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မစႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ ေလာေလာဆယ္ ဒုကၡသည္ ထပ္တိုးမလာေစေရး၊ IDP တပ္တိုးမလာေစေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုေနပါတယ္။
25-Jun-2017 tagged as
မည္သူမွ် မႀကံဳခ်င္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပြတ္တိုက္မိမႈမ်ားမွာမူ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈရွိေလ (တစ္မ်ိဳးဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိေလ) ေလ်ာ့ပါးသြားေလသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္
25-Jun-2017 tagged as
မမွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုရင္ အႏိုင္ကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ေတာ့ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ဂႏၴဝင္မေျမာက္တဲ့ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့သူေတြ အျဖစ္သာရွိမွာ ျဖစ္တယ္။
24-Jun-2017 tagged as စီးပြားေရး
ျမန္မာ့စီးပြားေရး လက္ရွိအေျခအေနသည္ မည္သည့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္သို႔ တာစူေနသည္။ မေျပာင္းလွ်င္လည္း မရေတာ့။ ၂၀၁၇ တြင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး စမလႈပ္လွ်င္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ေနာက္က်သြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ညိႇၾကႏိႈင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးသည္သာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည္။
24-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ ထိုသုံးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ဘယ္အလုပ္လုပ္ ထြန္းေပါက္မည္။ ယင္းသုံးျဖာတြင္လည္း ဝါသနာသည္ အေခါင္အခ်ဳပ္။ ဝါသနာပါေသာ အလုပ္၊ ပညာရပ္၊ နယ္ပယ္သာဆိုလွ်င္ ေစတနာပိုမည္။ ေစတနာပိုလွ်င္ အနစ္နာခံႏိုင္သည္။ မည္မွ်ပင္ပန္းပင္ပန္း သည္းခံႏိုင္သည္။ အလုပ္အရည္အေသြး ပိုေကာင္းရန္ ကာယအား၊ ဉာဏအား ပိုထည့္မည္၊ အခ်ိန္ကုန္သည္ကို သိပင္သိလိုက္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရြးရမည္ဆိုလွ်င္ ဝါသနာပါရာကို ဦးစားေပး ေရြးေစလိုသည္။
24-Jun-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ
‘ဟိုဘက္ကၾကည့္လွ်င္ သည္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္သည္၊ သည္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ဟိုဘက္ႏွင့္ ပင္းသည္’ ဟု အထင္ခံရျခင္းသည္ အလယ္တည့္တည့္ရပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ဟုဆိုလွ်င္ The Voice သည္ လမ္းမွန္ေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနလည္း ျဖစ္သည္။
22-Jun-2017 tagged as
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားေရးႏွင့္ Credit Card ျပန္အသိမ္းခံရမည့္ အေျခအေနထဲသို႔ မဆိုက္ေရာက္သြားေစရန္ လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ အျမတ္ထြက္ေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးသည္ပင္ စပြန္ဆာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လတ္တေလာ အေျဖျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
22-Jun-2017 tagged as တရားဥပေဒ
လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္ အလြန္မ်ားျပားတာ မွန္ေပမယ့္ ဥပေဒျပဳတဲ့ တာဝန္ဟာ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အဓိက တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး ရွိ မရွိ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိ မရွိနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက ဥပေဒရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ မရွိ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး သံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
22-Jun-2017 tagged as
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု မွားေနတာကို ေဝဖန္တဲ့အခါမွာလည္း အမွန္တရား ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ ထည့္သြင္း ေဝဖန္သင့္ပါတယ္။
21-Jun-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာပိုင္းတြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ ရင့္က်က္မႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးကို လိုလားသည့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ ရြက္ပုန္းသီးႀကီးမ်ား အေျမာက္အျမားရွိထားရာ ေရွးမီ၊ ေနာက္မီ ယင္းရြက္ပုန္းသီးႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္သည္
21-Jun-2017 tagged as ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)
သို႔ျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားသည္သာ တေရြ႕ေရြ႕ ကုန္လြန္ေက်ာ္ျဖတ္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုပုဒ္မျပင္ဆင္ေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ ထိုပုဒ္မကို လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသည့္ဦးေရမွာလည္း တစ္ေန႔တျခား ျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ လူ ၇၀ မွ်ပင္ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
20-Jun-2017 tagged as
ျပည္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ဆက္ဆံေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား ဆက္ဆံေရး တြင္မူ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္(အုပ္ခ်ဳပ္သူ)ဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပးပါမွရရွိႏိုင္သလို အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ ျပည္သူ(ေနာက္လိုက္)မ်ားဘက္က လုပ္ေပးမွရသည့္သေဘာတြင္ ရွိသည္ကို အထူးသတိျပဳၾကရပါမည္
20-Jun-2017 tagged as
သို႔ျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အဲဒီကေလးလုပ္သားေလးရဲ႕ အခမဲ့ ပညာသင္ယူျခင္း ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အိပ္ခ်ိန္ကိုေတာ့ ဝိုင္းဝန္းဖန္တီးၿပီး စာနာစိတ္နဲ႔ ကူညီေပးၾကပါဦးလို႔ တစ္ေလာကလံုးၾကားေအာင္ သူ႔ကိုယ္စား ဗ်ိဳ႕ဟစ္လိုက္ခ်င္တယ္ ေမာင္႐ို႕။
တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္မွာ ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ ဥပေဒအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈႀကီး၊ အလြန္တရာ ႀကီးမားတဲ့ တရားစီရင္ေရး တိမ္းေစာင္းမႈႀကီး ေပၚေပါက္ေနတာကို ခ်က္ခ်င္း ကုစားမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ မျပဳဘဲ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနၾကတဲ့ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးတို႔မွာ လံုးဝ တာဝန္ရွိပါတယ္။