News

27-Aug-2017 tagged as အာဏာရွင္
အာဏာရွင္ေခတ္ႏွင့္ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္တို႔တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ နီးစပ္ပတ္သက္ရာမ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ားကိုသာ ေျမႇာက္စား၊ ဆုေပးသည့္ အေနႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ တာ၀န္မ်ားေပးခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ သို႔မဟုတ္ အေမြဆိုးကို ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။
26-Aug-2017 tagged as ေမာင္ေတာ
ျပည္သူေတြကုိ လူသားဒုိင္းသဖြယ္ ေရွ႕တန္းတင္ အသံုးခ်ခံရရင္ ေမာင္ေတာက်ခဲ့ေသာ္ ျပန္ရေအာင္တုိက္ယူဖုိ႔ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ အခ်ိန္ယူရဖြယ္ရွိၿပီး၊ အရပ္သားျပည္သူေတြ အထိအခုိက္ မ်ားႏုိင္တာေၾကာင့္ ႏုိင္္ငံတကာ ဖိအားနဲ႔ အျပင္းအထန္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးလည္း ဆက္လုပ္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။
26-Aug-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ေဒသတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာ မဟုတ္ဘဲ အစြန္းေရာက္ ဝါဒီတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား နားလည္မႈ လြဲေစမည့္ ေသြးကြဲစကားမ်ားျဖင့္ ျပႆနာ ပို႐ႈပ္ေထြးသြားေစရန္ ႀကံစည္အားထုတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကပါ အထူးသတိႀကီးႀကီးထားကာ က်င့္ဝတ္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
25-Aug-2017 tagged as ဆရာဝန္
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မရရေအာင္ ေမးတတ္သူမို႔ ေမးတာမႀကဳိက္ဘူးဆိုတဲ့ ဆရာဝန္ဆို ေမးခြန္းထုတ္တာမ်ဳိးလုပ္ၿပီး ေနာက္လည္း မျပေတာ့။ ဆရာဝန္ကို ကိုယ္ကခ်ည္းပဲ ေလးစားရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိး မလုပ္ရန္ သိေအာင္ေတာ့ ေျပာျပထားခဲ့လိုက္တာပါပဲ။
24-Aug-2017 tagged as
အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယဝယ္လက္၏ ေဈးကစားမႈ၊ ေဈးႏွိမ္မႈႏွင့္ ၎တို႔ ျပည္တြင္း အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ မူတည္ၿပီး ျမန္မာပဲေလာက ရပ္တည္ေနရျခင္းကို ယခု ျပႆနာက သတိေပး ေခါင္းေလာင္း ထိုးလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု စတင္ရန္ (ဝါ) အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ေပၚလာျခင္းဟုလည္း ယူဆႏိုင္သည္။
24-Aug-2017 tagged as အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ေရွ႕တိုး ေရာက္ရွိေစရန္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အား ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သူမဆို ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ကို ပို၍အထင္ႀကီး အေလးထားၾကသည္၊ ပို၍ တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ကို ကိုယ္က ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုရင္း၊ အမႊမ္းတင္ရင္း အျခားအဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္ကို ႏွိမ့္ခ်သလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ အျခားအဖြဲ႔အစည္းကလည္း သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ကို ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရပါ့မလားဟုဆိုကာ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုၾကျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းအၾကား မုန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ပါသည္။
23-Aug-2017 tagged as လႊတ္ေတာ္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားက ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ဥပေဒျပဳ တာဝန္ကို ထမ္းရြက္ရာ မ႑ိဳင္ႀကီး တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
23-Aug-2017 tagged as
မိုဘိုင္းလ္ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ လက္လြတ္စပယ္ အေထာက္အထားမဲ့ ဝယ္၍ရေနျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရးစည္းတစ္ခု ေပါက္ေနသည္ဟု စာေရးသူ ခံစားမိပါသည္။
23-Aug-2017 tagged as
က်င့္သံုးေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲယူသူဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ နည္းသြားတာရယ္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမရွိတာ၊ အားက်အတုယူ ဖြယ္မရွိတာ၊ အဲဒီလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့တာေတြေၾကာင့္၊ သင္ယူသူ နည္းတာရယ္ေၾကာင့္ ဂုဏ္ထူးရွင္ေတြ နည္းသြားတာကို သိမွသိပါေလစ။
22-Aug-2017 tagged as
ေဈးသူ၊ ေဈးသားမ်ား၏ စိုးရိမ္စိတ္၊ ပူပင္ေသာကႏွင့္ အခက္အခဲကို ေဈးသူ၊ ေဈးသားမ်ားထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေပးသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔အျပင္ မည္သူမွ် ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
...ကရင္လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ေသာ၊ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေစလိုေသာ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ/ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေသာ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔အၾကား အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကလ်က္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို သယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစ...
22-Aug-2017 tagged as ယာဥ္ေၾကာ YBS
ေခတ္မီမီးပြိဳင့္နဲ႔ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ ဆင္ဆာအားနည္းမႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ကာလအတန္ၾကာအထိ ျပည္သူေတြ ခံစားၾကရဦးမွာလည္းျဖစ္တယ္။ ယခင္က ဒိုင္နာနဲ႔ ဘီအမ္ လူစီးယာဥ္ေတြေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ YBS စနစ္မွာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုယာဥ္လိုင္းအသစ္၊ ယာဥ္အသစ္ေတြ ျပန္ဝင္လာတဲ့အခါ နဂိုအတိုင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔လ်က္ ရွိပါေသးတယ္။
21-Aug-2017 tagged as အားကစားပညာ
ဒါဟာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ရက္နဲ႔ ဂိမ္းေတြမွာ အခ်ိန္ ကုန္ေနၾကတယ္လို႔ ၂၀၁၆ ႏိုဗယ္ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္ သဝဏ္လႊာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထည့္သြင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ တိုင္းေရးျပည္ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သိသာထင္ရွားစြာ နားလည္မႈလြဲေနတဲ့ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။
... ဖြဲ႔စည္းမႈ တစ္ႏွစ္ကာလျပည့္ခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားအၾကားတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို မည္သို႔တင္သြင္းၾကမည္နည္း ဆိုသည့္အခ်က္ကလည္း ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။