News

29-Jan-2018 tagged as ရန္ကုန္ တကၠစီ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္မရြံ႕၊ လူမဆန္ အမႈအခင္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ေစရန္၊ ဝ႐ုန္းသုန္းကား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္၊ အကာအကြယ္မဲ့သည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖန္တီးေနသေလာဆိုသည့္ ေကာလာဟလမ်ား၊ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္မႈမ်ား အသံက်ယ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း
27-Jan-2018 tagged as ကား
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေနထိုင္သူတစ္ဦးဟာ ျပည္ပကေန ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားဝင္တင္သြင္းလာတဲ့ ယာဥ္တစ္စီးကို သတ္မွတ္ထားတဲ့အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း တရားဝင္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီးၿပီဆိုရင္၊ အဲဒီယာဥ္ကို မိမိေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသတြင္ ထားရွိခြင့္ရွိသင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။
27-Jan-2018 tagged as အစိုးရ NLD
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဥပေဒေတြဟာ အဓိကမ႑ိဳင္ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သလို အစိုးရဌာနေတြက ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ ကိစၥတိုင္း ကိစၥတိုင္းဟာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကသာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေလ့ ရွိၾကလို႔သာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဥပေဒေတြေကာင္းရင္ ေကာင္းသေလာက္ စည္းေႏွာင္အားေကာင္းၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေတြ တိုးတက္ေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ မွ်တရင္ မွ်တသေလာက္ တိုင္းရင္းသားေတြ အကုန္လိုက္နာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေနေလ့ရွိပါတယ္။
...ကၽြန္ေတာ္က ဒီႏိုင္ငံသား၊ ဒီႏိုင္ငံမွာေမြးၿပီး ဒီႏိုင္ငံမွာပဲ ေသမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ ေနာက္က ထိုင္ေနၾကသူေတြလည္း ဒီသေဘာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးပဲ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေမြးတယ္။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ေက်းဇူးကို သိရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရင္ ေက်နပ္တယ္”
25-Jan-2018 tagged as
ဒါေပမဲ့ “ရွက္စရာမဟုတ္တာ ရွက္ၿပီး” အဲဒီလိုလုပ္သြားတာေတာ့ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာေတြ ရွက္တတ္ဖို႔ လိုေနၿပီလား။
25-Jan-2018 tagged as
လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာအေနႏွင့္ ႐ုရွားလုပ္စစ္လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အင္အားႀကီးျပည္ပႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္တစ္ခုခု၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္သို႔ ေရာက္မသြားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ နည္းပညာေရွ႕ေျပးေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
ဥပေဒတစ္ခုက ေခတ္စနစ္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ထင္ရင္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ကေနတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္တာေတြ၊ ႐ုပ္သိမ္းတာေတြ လုပ္ေပးဖို႔ သူ႔လမ္းေၾကာင္းႏွင့္သူ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။ ဒီလို မျပင္ဆင္ႏိုင္ခင္၊ မ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ခင္မွာေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို လိုက္နာရမယ့္တာဝန္က ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေပၚမွာ ရွိေနပါတယ္။ဒါက ဆင္ျခင္စရာတစ္ခုပါ။
25-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကို အၿပီးအတုိင္ ရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္လိုပါက လူမ်ဳိးစု အသီးသီးတြင္ ရွိေနေသာ အတၱႏွင့္ မာနတုိ႔ကို အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်၊ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္ကို ရက္တိုတိုျဖင့္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။
... ရပ္ကြက္ကြင္းျပင္ထဲမွာ ဟိႏၵဴကေလးငယ္မ်ား ေဆာ့ကစားေနၾကသည္။ လာရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဒသခံ႐ြာသားေတြႏွင့္ ယခုမွပဲ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခြင့္ရသည္။ ႀကိမ္ေခ်ာင္းက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြေရာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြေရာ၊ မြတ္ဆလင္ ဘဂၤါလီေတြပါ အတူတကြ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာ ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ ဘဂၤါလီေတြ မရွိေတာ့ပါ။
... ျပည္ပေႂကြးၿမီမ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေႂကြးၿမီ ရယူသံုးစြဲထားရွိမႈႏွင့္ ထြက္ရွိလာေသာရလဒ္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ေႂကြးၿမီဆိုသည္မွာ တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေႂကြးတင္ ရွင္ဘုရွင္ဆပ္ဟု ေျပာၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္စနစ္တြင္မူ ေႂကြးတင္ ရွင္ဘုရင္ ဆပ္မည္မဟုတ္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္သာ ဆပ္ၾကရပါမည္။
Naf river ။ ျမန္မာလိုေတာ့ နတ္ျမစ္။ တစ္ဖက္ကမ္းကူးလိုက္လွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ထဲ ေရာက္ၿပီ။ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးအနီး ဒီဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ ေရကန္က်ယ္ႀကီး ေတြရွိသည္။ ပုစြန္ေမြးေသာကန္မ်ား ျဖစ္ပံုရသည္။ ကန္ေပါင္တာ႐ိုးေပၚမွ ကားမ်ားျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္လ်က္ ၿမိဳ႕ထဲဝင္လာခဲ့ၾကသည္။
23-Jan-2018 tagged as
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ အစိုးရတို႔သည္လည္း ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ပါက ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မည္သည့္တရား႐ံုးတြင္မဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို ခံရႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း ေမ့မထားသင့္ေပ။
... ျမန္မာႏိုင္ငံက အခ်က္အလက္ ဓာတ္ပံုအေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာျဖင့္ ေပးပို႔ထားၿပီးသားျဖစ္သည့္ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ဖမ္းဆီးကာ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးေရးကိစၥျဖစ္ရာ ထိုအေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ မည္သို႔မည္ပံု အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳလာႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။
22-Jan-2018 tagged as
အထူးအားျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနျခင္း၊ ဥပေဒအထက္တြင္ တစ္စံု၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို မျပဳျပင္ႏိုင္ဘဲ ျပႆနာတိုင္းကို ယခင္စနစ္ေဟာင္း၊ စဥ္းစားပံုအေဟာင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအေဟာင္း၊ နည္းလမ္းအေဟာင္းတို႔ျဖင့္ အေျဖထုတ္၊ ေျဖရွင္းေနပါက ျပည္သူလူထု၏ နားလည္သည္းခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေၾကာင္း
22-Jan-2018 tagged as
Racism က Humanism ထက္ပိုၿပီး အားေကာင္းေနမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး က်န္တဲ့ကိစၥေတြ ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ခက္ခဲေနမွာပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (မေထာက္မညႇာေျပာရရင္) လူသားဝါဒ အားနည္းေနပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အစြဲေတြ အင္မတန္မွ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနပါေသးတယ္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကလြဲရင္ အထင္အျမင္ေသးခ်င္ႏွိမ္ခ်ခ်င္တဲ့ သေဘာထားေတြလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားၾကမလဲ စဥ္းစားၾကဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။