News

ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သလို ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ညီသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ဆိုရာမွာလည္း တည္ဆဲအစိုးရတစ္ရပ္အတြက္သာ မဟုတ္ပါဘူး၊ မည္သို႔ေသာ အစိုးရ ေျပာင္းလဲသြားသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ သို႔မွသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
03-Feb-2018 tagged as
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးကို အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မည့္ အာဏာပိုင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
03-Feb-2018 tagged as ပညာေရး
အာဏာရွိ ေရးဆြဲသူမ်ားက ၎တို႔၏ ရရွိထားေသာ ပညာအရည္ အေသြးတစ္ခုတည္းျဖင့္ မိမိျမင္ကြင္းကိုသာ ေရးဆြဲလာျခင္းျဖစ္ရာ ေလ့လာမႈမစံုလင္ဘဲ၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္မ်ား၊ ပကတိလက္ရွိပညာေရး ေျမျပင္အေနအထား၊ စကားလံုးပြားမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ ပညာေရးဟု တြင္တြင္ေျပာကာ လုပ္ေဆာင္ပါက အနာဂတ္ပညာေရး ရင္ေလးဖြယ္အတိသာ ျမင္ေနရပါသည္။
03-Feb-2018 tagged as
Eco Green City စီမံကိန္းကို မႀကိဳက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပသည့္အခါ ခြင့္မျပဳဘဲေနလွ်င္ သူ႔အလိုလို ရပ္သြားရေပမည္။ အကယ္၍ အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာကို မသံုးစြဲလွ်င္မူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဝင္စြက္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိပါ။ ထိုစီမံကိန္း နယ္ေျမအတြင္း၌ ျပည္သူမ်ား နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေနလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္။
01-Feb-2018 tagged as
စင္စစ္အားျဖင့္ ဤမွ်႐ိုးစင္းေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္ ပံုစံသည္ ပင္လွ်င္ မ႐ိုးသားမႈမ်ား ပါေကာင္းပါႏိုင္ေပရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္၊ သိပံၸမ်ားသို႔ ကူးစက္သြားကာ ျပာသာဒ္ မီးေလာင္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေန၍ေပေလာဟု သံသယျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း
ကၽြမ္းက်င္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားသည္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ မေလွ်ာ့မတင္း ေစာင္းႀကိဳးညႇင္းသကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ တင္းလြန္းလွ်င္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိမိ၏လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားက မည္သူကမွ် မိမိႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ ၾကမည္မဟုတ္သလို ျပည္သူေတြအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္က မည္သို႔ပင္ မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္ျဖစ္ေစ အမွန္ဟုယူဆၾကမည္ မဟုတ္ၾကပါ။
အထူးသျဖင့္ NLD အစိုးရတက္လာခ်ိန္မွစတင္ကာ (၆၆-ဃ) ကဲ့သို႔ ပုဒ္မမ်ိဳးသည္ အလုပ္အျဖစ္ဆံုးေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ (၆၆-ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ ဆႏၵျပရင္း၊ ေဟာေျပာရင္း တရားစြဲဆိုခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရမႈမ်ားက အရပ္သား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေရအတြက္ မ်ားျပားလြန္းလာခဲ့သည္။
31-Jan-2018 tagged as
ျပႆနာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တစ္ဖက္ဖက္ကို သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္ ဘက္မတူေသာ အျခားတစ္ဖက္ကို အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ ကာ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေလ့ ရွိတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခု လူသတ္၊ လုယက္၊ ႏိုင္ငံေရး ဗန္းျပ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ႏႈတ္မွ မိမိတို႔အား ေထာင္ထဲသို႔ပို႔ရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ထိုသို႔ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအဖို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္ကိုပင္ နာမည္ႀကီးေစရန္၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေစရန္လမ္းေၾကာင္းဟု ယူဆေနဟန္ ရွိသကဲ့သို႔၊ ထိုဖမ္းဆီးခဲ့ရသည့္ အခ်ဳပ္၊ ေထာင္သို႔သြားလွ်င္ပင္ ေပ်ာ္ပြဲစားေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ေလာဟူေသာ အခ်က္တို႔မွာ ေပၚလြင္လ်က္ရွိပါသည္။
30-Jan-2018 tagged as က်န္္းမာေရး
ရင္သားအက်ိတ္ေတြ႔ရာမွ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီးတစ္႐ံုတြင္ Check-up လုပ္ၾကည့္ရာ ကင္ဆာသံသယ။ ခ်က္ခ်င္း ခြဲစိတ္ရန္သင့္ေၾကာင္း၊ ေသာက္ေဆးမွာ လက္တစ္ခုပ္စာ ေသာက္ေသာ္လည္း မထူးျခားေၾကာင္း၊ ခြဲစိတ္ရန္သာ တြင္တြင္တိုက္တြန္းေနေၾကာင္း၊ ထိုရက္ပိုင္း အစာမစားႏိုင္ မေသာက္ႏိုင္ျဖစ္၍ ပိန္သြားေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေျပးရေၾကာင္း၊ လက္ရွိေတြ႔ေနရစဥ္တြင္ ရႊန္းရႊန္းကိုေဝလို႔ အရင္အတိုင္း သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုင္းတြင္ အလံုးစံုစစ္လိုက္ရာ ကင္ဆာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးခ်ိဳ႕တဲ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးအခ်ိဳ႕ၫႊန္လိုက္ကာ ျပန္ဖို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း...
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စမ္းသပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္႐ံုသာမက ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၏ အသိဉာဏ္ပညာ၊ စစ္မွန္ေသာ အဆံုးအမ တရားမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ နာယူ လိုက္နာႏိုင္မႈတို႔ကိုလည္း ေသြးတိုးစမ္းသည့္သေဘာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကိုေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းသူမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေၾကာင္း
ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြမွာ အခုျမင္ေတြ႔ေနရတာေတြက ေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ေငြထုတ္ယူသူအၾကားမွာ ဘာအတားအဆီးမွမရွိဘဲ ေကာင္တာေပၚမွာ ေငြေတြ အပံုလိုက္တင္ထားတာေတြ၊ ေကာင္တာအတြင္းမွာလည္း ေငြေတြကို ဒီအတိုင္း စုပံုထားတာေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရတာပါပဲ။ အဲဒါကလည္း ေလာဘသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ေငြကို လုယူခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ထားမႈတစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘူးသီးေတာင္ဘက္မွာေတာ့ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီဘက္က မြတ္ဆလင္ေတြလည္း ေတာင္ေက်ာ္ၿပီး ႐ြာလံုးကၽြတ္ ထြက္ေျပးသြားတာရွိတယ္”ဟုဆိုသည္။
29-Jan-2018 tagged as
လမ္းခုလပ္ရွိ တမင္ဆြေပးသည့္ ရန္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ သြားျခင္းေၾကာင့္ မူလက ဦးတည္ထားသည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသြားျခင္း၊ ပန္းတိုင္ေပ်ာက္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းလြဲသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း
29-Jan-2018 tagged as
တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနသမွ်၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေလာင္ေနသမွ်၊ လူတစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႔လက္ထဲမွာပဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ အာဏာ၊ ဩဇာနဲ႔ ဥစၥာဓနရွိေနသမွ်၊ ဥပေဒေအာက္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တစ္ေျပးညီမျဖစ္ေသးသမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္မႈေတြ က်ၿပီးရင္း က်ေနမွာပဲ။