News

25-Dec-2018
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိျခင္း၊ ယင္းကိုမူတည္ကာ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးပြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္မရွိသူမ်ားက ယင္းအရာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရယူရန္၊ ကာကြယ္ရန္သာ စဥ္းစားၾကေသာေၾကာင့္ မိမိအဆင့္အတန္းကို မိမိျပန္ခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားျခင္းကို သတိမမူမိၾကေပ။
25-Dec-2018
ထိုထက္ပို၍ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲျဖစ္ရာ ဟိမဝႏၲာေဒသသည္ ပို၍အပူျမန္ေသာေဒသျဖစ္သည္။ ေရခဲျမစ္မ်ား အေရေပ်ာ္၍ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းေျပာင္းလွ်င္ ဆည္မ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္အားကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
25-Dec-2018
အမ်ားသူငါ တင့္တင့္တယ္တယ္ က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ သြားလာလို႔ရတဲ့ လမ္းႀကီးေပ်ာက္သြားတဲ့အတြက္ နီးစပ္ရာ ဒီလိုႀကံဖန္သြားရတယ္။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီျဖတ္လမ္းကအထြက္ ရဲစခန္းမွာ ရဲတပ္သားေတြ တန္းစီေနတာျမင္ရရင္ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား ေျမမညီမညာမွာ တန္းစီ ညာညႇိဆို မညီလည္းညီ ညီလည္းညီ တန္းျဖဳတ္တာျမင္ေနရတာပါပဲ၊ လမ္းေတြက ခ်ိဳင့္ေတြ ရႊံ႕ေတြ ျဖစ္ေနၿပီကိုး။
25-Dec-2018
အေရးႀကီးလာသည္မွာ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈဆိုင္ရာ အဆံုးအမမ်ား၏ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈ၊ ဆင့္ပြား ျဖန္႔ခ်ိေဝငွသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ သီလ လံုၿခံဳမႈ၊ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ နာယူ လက္ခံသူမ်ား၏ စိတ္အခံႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးႏိုင္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
24-Dec-2018
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္သည္ ၎ႏွင့္မတူကြဲျပားသည့္ အျခားလူမ်ိဳးစုဝင္မ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္မိသားစုဝင္ႀကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားျခင္းမရွိပါက ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစစ္အမွန္မ်ားသည္ လံုေလာက္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းကို ရရွိၿပီးပါက ဆင္းရဲသားေတာသူေတာင္သားတို႔၏ ဘဝကိုၾကည့္ရပါမည္၊
24-Dec-2018
တပ္ခ်ဳပ္၏ ဒီပလိုေမစီက အလြန္ညက္ေညာသည္။ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသမွ်ကို ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္သည္။ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးက ပုဂၢလိကမီဒီယာေတြရပ္တည္ဖို႔ အခက္အခဲေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းေျပာေတာ့ “အင္း... ၾကားေနရတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ အခက္အခဲေတြ။ ဘာလုပ္ေပးလို႔ရမလဲ။ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုရင္ ေၾကာ္ျငာရဖို႔လိုတယ္။ က်ဳပ္တို႔ ကူညီလို႔ရတာ ေၾကာ္ျငာေတာ့ရွိတယ္” ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အရာရွိကို ၫႊန္ၾကားေနတာေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ေကာင္စီဝင္ေတြထဲက ေၾကာ္ျငာေပးပါဆိုၿပီး ဘယ္သူကမွ ေတာင္းတာမဟုတ္။ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြရပ္တည္ဖို႔ အခက္အခဲႀကံဳေနရပံုကို သိေအာင္ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
24-Dec-2018
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ အေရာေရာအေထြးေထြး ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဖန္တီးရယူႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ အမ်ားစု ေမွ်ာ္ကိုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။
23-Dec-2018
သာမန္ သူလိုငါလိုဘဝ ဒါမွမဟုတ္ မထင္မရွားဘဝမွာေတာ့ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္ရွိၾကေပမယ့္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစၥာတစ္ခုခု ျပည့္စံုတဲ့ဘဝေရာက္ရွိသြားရင္ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္မရွိၾကတဲ့သေဘာလို႔ ထပ္ဆင့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္တယ္။
22-Dec-2018
ဝန္ထမ္းေတြကို ေပးထားတဲ့ လစာႏႈန္းထားနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ခံစားခြင့္ေတြအရဆိုရင္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းငယ္ေတြကသာ အမ်ားဆံုးဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါ။ ဒီအတြက္ ဒီဝန္ထမ္းငယ္ေလးေတြအေပၚကို အထက္က ဆက္ဆံၾကတဲ့အခါ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ိဳးထက္ သင္ယူဆြဲေဆာင္ျခင္းဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ လက္တြဲေခၚယူၾကရမွာပါ။
21-Dec-2018
အစာမေၾကလွ်င္ ေရာဂါထူတတ္သတဲ့။ အခုမ်ားေတာ့ “စာမေၾက” သူေတြ မ်ားလာတဲ့တိုင္းျပည္မွာ အသိတရား ဆင္းရဲျခင္းေရာဂါေတြ ထူေျပာေနဦးမွာ အေသအခ်ာပင္။ စာဖတ္ေနတယ္။ စာဖတ္ေနတယ္ဆိုတိုင္းလည္း စိတ္မခ်ရ။ ဘာစာေတြကို ဘယ္လိုရင္အခံနဲ႔ဖတ္ၿပီး ဘယ္လိုဝမ္းစာေပတံနဲ႔ တိုင္းတာသံုးသပ္ႏိုင္ၾကမလဲ စဥ္းစားၾကရဦးမွာ ေသခ်ာလွပါတယ္။
21-Dec-2018
ေနရာတိုင္း၊ နယ္ပယ္တိုင္း၊ က႑တိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ယင္းျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းမွာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။
20-Dec-2018
တကယ္ေတာ့ အမွားလုပ္မွ မလုပ္မွရယ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္က ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ရၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေအးေအးလူလူ သာသာယာယာနဲ႔ ေနေနေပမယ့္ တစ္ဖက္က အ႐ိုးေၾကေၾက အေရခန္းခန္း ႀကိဳးစားေနတာ။ သူ႔ႀကိဳးစားမႈက ကိုယ့္ထက္သာသြားရင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သူက ကိုယ့္ေရွ႕ကို အလိုလိုေရာက္သြားမွာ။ ဒီအခ်ိန္က်မွ အလန္႔တၾကားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ထလိုက္ဖို႔ကလည္း သိပ္ေတာ့မလြယ္ပါဘူး။ အရွိန္ျပန္ယူရလိမ့္ဦးမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္က ေရွ႕ကေရာက္ေနႏွင့္တဲ့သူဆိုရင္လည္း ႏႈန္းမေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္ေျပးေနဖို႔ လိုျပန္ပါေသးတယ္။
20-Dec-2018
ယခုအခါတြင္ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ႏွင့္ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴ အတုပမာဏ မ်ားျပားစြာေတြ႕ရွိလာျခင္း၊ ယင္းေငြစကၠဴမ်ားသည္ တန္ဖိုးတူေသာ္လည္း ပံုသဏၭာန္ မသိမသာ ကြာျခားေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ေဝခြဲမရျဖစ္ေနၿပီး စကၠဴအစစ္မ်ားကို ျပည္သူတို႔က အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့႐ံုမွ်မက ကိုင္တြယ္သံုးစြဲရမည္ကိုပင္ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။
20-Dec-2018
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္တြင္ သာမန္မိသားစုငယ္ေလးတစ္ခု၊ ရပ္ကြက္သာေရး၊ နာေရးအသင္းမွသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားအထိ အေျပာမ်ားသူထက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ပို၍လိုအပ္သည္။
19-Dec-2018
အမွန္ဆိုရင္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ အျခားေမွာင္ခိုပစၥည္းေတြ၊ အေကာက္ခြန္မဲ့ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ စားေသာက္ကုန္ေတြကိုေတာ့ လွည့္လည္ စစ္ေဆးေရးလႈပ္ရွားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ကာကြယ္တားဆီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသလို အဲ့ဒီလိုကုန္ပစၥည္းေတြထက္ အဆတစ္ရာအႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ တစ္မ်ိဳးသားလံုး လူၫြန္႔တံုးေစတဲ့ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးကိုေတာ့ ဘာလို႔မ်ား ဒီလိုအေျခအေနထိေရာက္ေအာင္ မကာကြယ္ မတားဆီး မထိန္းခ်ဳပ္ ၾကသလဲဆိုတဲ့အေျဖကိုလည္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြ၊ တားဆီးကာကြယ္ေပးၾကရမယ့္ဌာနေတြက အေျဖေပးၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။