News

04-Sep-2017 tagged as ဒီမုိကေရစီ
ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဒီမိုကေရစီ ေပၚေပါက္ထြန္းကားေရးအတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေထာက္ပံ့မႈ၊ အားေပးမႈေရာ ဖိအားေရာ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့အထင္ရွားဆံုး ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ရွိတဲ့ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီေခါင္းေဆာင္က လူထုဆႏၵနဲ႔ ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ခြင့္ရသြားတဲ့ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြက ဘယ္သူမွ ဘယ္တံုးကမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားၾကတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။
03-Sep-2017 tagged as
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမႈ၊ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး သတၲဝါအားလံုးအေပၚ ေမတၲာထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ တို႔ကို အေျခခံထားေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ဖီလာျပဳေနေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ စိတ္ထားမ်ား မျပဳျပင္ႏိုင္ေသးပါက ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ က်ဆင္းေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
02-Sep-2017 tagged as
စ္ဖက္မွာ ႏိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစကားကို လူတိုင္း မျဖစ္မေန သင္ယူထားၾကရမွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္မွာလည္း တစ္ခ်ိန္က အဂၤလိပ္စာကို အေရးမပါ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ မိမိရဲ႕မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မထားသင့္ေၾကာင္း
31-Aug-2017 tagged as
ထို႔အတူ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ စဥ္းစား၊ ခ်ဥ္းကပ္၊ သုံးသပ္၊ အေျဖထုတ္၊ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားကို သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္တကြ၊ သေဘာ သဘာဝႏွင့္တကြ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိထားေသာ ျပည့္အင္အားႏွင့္တူသည့္ ျမန္မာပညာရွင္၊ ပညာတတ္မ်ား၏ အခန္းက႑က မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွေပသည္။
31-Aug-2017 tagged as ပညာေရး
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာေရးေလာကထဲမွာ အျငင္းပြားစရာမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဟိုတစ္ခ်ိန္က စနစ္က ဘယ္လို၊ အခုစနစ္ေတြက ဘယ္ပံု ေျပာေနၾကေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ရလဒ္က အလြတ္က်က္ အလြတ္မွတ္ ပညာေရးစနစ္ (Copy Paste Knowledge)နဲ႔သာ ရွိေနသည္။
ဒီဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို သာမက ေငြေၾကး၊ ေနရာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကိုပါ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
30-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေျမျပင္တြင္ ပကတိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တစ္ဖက္သတ္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းမွ အစြန္းေရာက္ေသာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ “သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္”သေဘာျဖင့္ ညႇပ္ပူး၊ ညႇပ္ပိတ္ ဖိအားေပးသကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း
30-Aug-2017 tagged as မေလးရွား
မေလးရွားျဖစ္ေနသည္မွာ တ႐ုတ္တို႔၏ပါတီျဖစ္ေသာ DAP ကို အာဏာေပးရမွာ အေၾကာက္ဆံုးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ႀကီးစိုးေသာလူမ်ား အာဏာရသြားမွာကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ မေလးအမ်ိဳးသားႀကီးစိုးေရးဝါဒကို လက္ကိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မဟာ သီယာသာ DAP အစိုးရႏွင့္တြဲၿပီးတက္လာလွ်င္ ထိုသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေတာေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး၊ ေဒသခံမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးတို႔အား အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္မ၌လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္စရာအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္မေန မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အထူး အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္။
29-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ယေန႔အခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးမွ်ပင္ မရရွိဘဲ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးခဲ့ရေသာ အေနာက္တံခါး ေပါက္ရွိရာေနရာ ေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား က်န္ရွိေနႏိုင္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း
ပိုမိုစိုးရိမ္ၾကရသည္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို ထိုအၾကမ္းဖက္သူမ်ား လက္တြင္း က်ေရာက္မည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို အၾကမ္းဖက္သူမ်ား လက္ဝယ္ ရရွိသြားလွ်င္ ေဒသခံၿမိဳ႕ေန လူထုႏွင့္အစိုးရ႐ံုးမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကာ လူသားဒိုင္းသဖြယ္ျပဳၿပီး အစိုးရကို အက်ပ္ကိုင္ကာ လရွည္ ႏွစ္ရွည္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
29-Aug-2017 tagged as ပညာေရး
တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးကို ဂရင္းန္ကတ္ ဘယ္ေတာ့ရမလဲ လို႔ သြားေရာက္ၿပီးေမးတိုင္း ေအာက္ေျခက စာေရးမေတြက ေနျပည္ေတာ္က ျပန္က်မလာေသးဘူးလို႔ ေျဖေနတာကိုပဲ နားေထာင္ၿပီး ျပန္လာရတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဂရင္းန္ကတ္ ထုတ္ေပးတဲ့ကိစၥေလာက္ကို ညႊန္ခ်ဳပ္တို႔၊ အတြင္းဝန္တို႔က ကိုင္တြယ္ေနသလားလို႔ေတာင္ စဥ္းစားရမလို ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ပဲ ေနျပည္ေတာ္က ျပန္မက်လာေသးဘူးလို႔ ဆိုတာမွန္ေနရင္ ဗဟိုဦးစီးတဲ့စနစ္က အျမစ္တြယ္ဆဲပဲလို႔ ေျပာရေတာ့မွာပဲ။
29-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပီအာေခၚ လူထုဆက္ဆံေရး နည္းဗ်ဴဟာ ေကာင္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြ အင္အား ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းျဖင့္ ေလာ္ဘီ လုပ္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္၊ အရက္စက္ခံ သနားစရာ လူနည္းစုအသြင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္သူမ်ားက လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသအၾကမ္းဖက္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ျပႆနာအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ ခက္ေစခဲ့သည္။
28-Aug-2017 tagged as
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ လူတိုင္း လက္လွမ္းမီတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တင္သြင္းမႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ အခြန္ေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလွ်ာ့ခ်ေနခ်ိန္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိတဲ့ အခြန္ေကာက္ခံပံုစနစ္နဲ႔ အခြန္ေဆာင္ရဖို႔ ျဖစ္လာတာဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈနဲ႔ နစ္နာမႈ ပိုပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္မွာ သံတမန္ေရးအရ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ယခုကတည္းက ျပင္ဆင္ပါ။ ဘဂၤါလီဆူပူမႈသည္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္မဆုိင္ဘဲ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဆုိတာ ကမၻာသိေအာင္ ေျပာထားပါ။