News

28-Sep-2018
အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ဆႏၵေစာလြန္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးလြန္းေနျခင္းေလာ၊ NLD အစိုးရကိုယ္၌က စဥ္းစားေတြးေခၚပံု ေျပာင္းသြားျခင္းေလာ၊ အရည္အခ်င္း လိုအပ္ခ်က္ရွိေန၍ေပေလာ၊ အခန္႔ထားခံအမ်ားစု ႀကီးစိုးထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔လန္႔တိုက္ေနျခင္းေလာ ေဝခြဲရခက္စရာမ်ား ရွိေနသည္။
27-Sep-2018
... ျပည္တြင္းက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အရင္းအႏွီးမတည္ေငြမ်ား ပိုမိုထုတ္ေပးၿပီး ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထိုး ထုတ္ကုန္ေတြကို တိုးျမႇင့္တာ၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြအထဲက စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဌာနေတြကို အရင္းအႏွီး ပိုမိုစိုက္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴၿပီး အေျခခံစားကုန္ေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးတာ၊ ... ဒီလိုေဆာင္႐ြက္မွသာ ျပည္ပသြင္းကုန္ေတြ ေလ်ာ့က်ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
27-Sep-2018
သို႔ေသာ္ အဘယ္သူသည္ ေမာ္စီတုန္းၿပီးကတည္းက တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ရန္ျဖစ္ရဲပါသနည္း။ မစၥတာရွီ၌ (Ideology) အယူအဆတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သူ မရွိ။ တိုင္းျပည္တြင္းမွ တျခား ပါဝါရွိၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ သူ၏ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္အရ ေထာင္က်ကုန္ၾကၿပီ၊ အခ်ိဳ႕လည္း ေသလြန္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လံုးဝ လူျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကသည္။
27-Sep-2018
ေသနတ္ကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားေသာ လူသတ္လက္နက္မ်ိဳးျဖင့္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ိဳးတြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ နားရြက္ကို တံေတြးဆြတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။
26-Sep-2018
ယခုအခါ ရာသီဥတုမ်ားက ေဖာက္ျပန္ေနသည္ျဖစ္၍ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မျဖစ္ပြားႏိုင္ဟု မည္သူကမွ အာမခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေနာင္ျဖစ္လာလွ်င္ မိမိဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္ လႏွင့္ခ်ီ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားဖို႔လိုသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္း၍ ေဟာေျပာျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုသည္။
26-Sep-2018
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေပၚေပးရမည့္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မျပဳရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီးေနသည္။ ထိုအခ်က္ကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေဆးဆရာဝန္မ်ား၊ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ အားလံုး သတိခ်ပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစားၿပီး ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ ဟူသည့္အခ်က္ကို မေမ့သင့္ေပ။
26-Sep-2018
အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေပယ်ာလကန္ ျပဳထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း၊ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ ေခၽြးသိပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမွ်မလုပ္ဘဲ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သူ႔အလိုလို အသံတိုး၊ အသံတိတ္၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြား၊ ေျပလည္ေအးခ်မ္းသြားတတ္သည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး မိန္႔ၾကားခဲ့သလို “ႏြားထက္မိုက္၍ ႐ိုက္ေသာသူ၊ ႐ိုက္သူလည္းႏြား၊ ႏြားလည္း ႏြား” ဆိုသကဲ့သို႔ တစ္ခါတစ္ရံ မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကားသူကို တံု႔ျပန္သည့္နည္းလမ္းသည္ ၎၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို တန္းတူျဖစ္ေစရန္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားတတ္ျခင္းကို သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
25-Sep-2018
တိမ္းညြတ္မႈအသစ္၏အနက္ကို တူးဆြၾကည့္ၾကရာ ယခုလို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္တို႔က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ထည့္မတြက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ရာ၌ အတူတူႏွင့္ အႏူႏူျဖစ္သည္ဟု ယူဆလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏို္င္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္တို္႔ကိုယ္တို္င္ မဲေရာင္းေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
25-Sep-2018
ေအာင္ရဲေထြးအမႈမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးပါ ၆ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈအလို႔ငွာ တံစိုးလက္ေဆာင္အျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၇၃၀ ေပးခဲ့ရတယ္လို႔ ထြက္ဆိုဝန္ခံခဲ့တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၃၇ အရ အစိုးရသက္ေသအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသလား။ သူ႔ကို အမႈမွာ ပူးတြဲတရားခံတစ္ဦးအျဖစ္ တရားစြဲထားၿပီးျဖစ္သလား။ အာမခံေပးထားသလား။ ဒီအေျခအေနေတြကို လူသိရွင္ၾကား ဘာလို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မျပဳေသးတာလဲ။
24-Sep-2018
၈၈ အေရးေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား၊ အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ရခိုင္ျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳကာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ႀကံဳလာရေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕အေပၚ တပ္မေတာ္၏ တံု႔ျပန္ပံုသည္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးကိုသာ ေရွး႐ႈသင့္ေၾကာင္း
24-Sep-2018
ျပည္သူေတြဘက္က လုပ္ေပးႏိုင္တာကေတာ့ တစ္ခုပဲရွိသည္။ ေခၽြတာေရး ...။ အစားေလွ်ာ့၊ အဝတ္ေလွ်ာ့၊ အသံုးအျဖဳန္းေလွ်ာ့။ ဒီတစ္ခုပဲ ရွိသည္။
24-Sep-2018
ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္နီးပါး အိမ္တြင္းေအာင္း၊ အံု႔ပုန္း လူသားတစ္ဦး၊ တစ္ဖက္ပိတ္ဆည္အတြင္း ေလွာင္ထားေသာ ေရႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည္။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အဝန္းအဝိုင္း၊ အသိုက္အၿမံဳ၊ အင္အားစုမ်ား အသီးသီးသည္လည္း ထို႔အတူပင္။
22-Sep-2018
တိုင္းျပည္ဆူပူ၊ မၿငိမ္သက္၊ ဥပေဒမစိုးမိုးမွ ငါတို႔ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ တြက္ၿပီး အကြက္ေခ်ာင္း၊ အမွားရွာ၊ ေျခထိုး၊ ေခ်ာက္ခ် လုပ္ႀကံမယ့္သူေတြကတစ္ေမွာင့္။ တိုင္းျပည္ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ မျဖစ္ဘဲ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အရည္အခ်င္းကလည္း တစ္ျပႆနာ။
22-Sep-2018
သမိုင္းဆိုတာ အေရးပါတာမွန္ေပမယ့္ သမိုင္းေနာက္ခံေတြ သိဖို႔လိုတာမွန္ေပမယ့္ ေလ့လာတဲ့စာအုပ္ေတြက တစ္ခ်ိန္က ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ျပန္ထြက္တဲ့ အႏွီေခတ္ စစ္ၿပီးေခတ္ကအေၾကာင္းေတြကို ႏိုင္ငံေရးဆိုၿပီး ဖတ္ၾကမွတ္ၾက ေလ့လာၾကရင္း လက္ရွိကမၻာႀကီးဟာ စစ္ၿပီးေခတ္လိုပဲ ရွိေနဦးမယ္ထင္ေနတာမ်ိဳးကို စိတ္ပူမိတယ္။ စာဖတ္တာ ေကာင္းေပမယ့္ ေရွးေဟာင္းကိုပဲ ျပန္သြားတဲ့စာေတြထဲနစ္ၿပီး ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေတြကိုပဲ ေပတံမီတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစခ်င္မိဘူး။
22-Sep-2018
ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ လိုရာဆြဲပံုေဖာ္၍ ရႏိုင္သည့္ေမွ်ာ့ကြင္းလို မျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ လိုသည့္အခါတြင္ တင္းၿပီး မလိုသည့္အခါတြင္ ေလွ်ာ့၍ ရႏိုင္မည့္ျခြင္းခ်က္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ိဳး မျဖစ္ေစရေပ။ စည္းေႏွာင္အား (Binding Force) အလြန္ေကာင္းရမည္။ ဥပေဒတြင္ပါဝင္သည့္ စကားလံုးတိုင္းအတြက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ တိက်မႈရွိရမည္။ ေသခ်ာရမည္။ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြ မျဖစ္ေစရေပ။