News

03-Jul-2017 tagged as
...သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚေလ့လာၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပရလွ်င္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အားလံုးအတြက္ အဓိက တာဝန္ယူေျဖရွင္းကာ တာဝန္ခံေပးရမည့္သူမ်ားမွာ ပုဒ္မ(၂၇)အရ တာဝန္ယူထားၾကသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီပင္ ျဖစ္ေလသည္။
02-Jul-2017 tagged as
မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္ေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပရိသတ္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံ၌ေနထိုင္ရာ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ Sense of Belonging အတိုင္းအဆကို ယခုလို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ရရွိရန္ အထူး လံုးပန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရမည့္ကိစၥ
01-Jul-2017 tagged as
ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အားကစားကြင္း၊ ေရကူးကန္၊ စာၾကည့္တိုက္စတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့ေနရာေတြ တစ္စထက္တစ္စ ကြယ္ေပ်ာက္လာတာလည္း သူတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားေတြ က်ဆင္းေစမယ့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းေတြပါပဲ။
အလြန္ေျဖရခက္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားအၾကားပင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ရာ ျမန္မာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား အကဲဆတ္လွသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ထိုေမးခြန္းကိုေျဖျခင္း ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည္။
ခ႐ိုနီမ်ားကို တစ္ဖက္မွ ထိန္းထားစဥ္တြင္ လူလတ္တန္းစား တည္ေဆာက္ေရးကို အားျပဳသင့္သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးဖို႔လိုသည္။ သူတို႔အတြက္ အရင္းေရေသာက္ျမစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။
01-Jul-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာ သတင္းမီဒီယာတို႔ကို ေျပးျမင္ရေလာက္ေအာင္ သတင္းမီဒီယာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဆင့္အတန္း၊ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏွင့္ ဖြားဖက္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။
29-Jun-2017 tagged as
ျမန္မာ့စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ မိုးေပၚ ပ်ံတက္လိုသည္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ လိုသည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာဖူးေသာ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေျပာစရာျဖစ္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေအာင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေကာင္းမ်ားအား အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသထူျပရန္သာ က်န္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
29-Jun-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ပံုစံက်အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနၿပီျဖစ္႐ံုမက ဒီမိုကေရစီနည္းက် အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ လည္း ႏိုင္ငံတကာအလယ္ ဝင္ဆံ့လိုလာသည့္အခါ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည့္ “စာေပစိစစ္ေရး”ကို ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝမ္းသာစရာ ေကာင္းပါသည္။
29-Jun-2017 tagged as ပညာေရး
ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကျဖစ္စဥ္တြင္ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္သာ ျဖစ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုဆရာမ၏မိသားစုမ်ား ရင္က်ိဳးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ယူမည့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးထားသင့္ပါသည္။
29-Jun-2017 tagged as
အစိုးရအေနႏွင့္ ယင္း၏ပိုင္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒအရကို ဖယ္ရွားပိုင္ခြင့္ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရဟူသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္မွာလည္း မည္သို႔မွ် ျငင္း၍မရေပ။
28-Jun-2017 tagged as ပညာေရး
ထို႔ျပင္ ထူးခၽြန္ေမြးထုတ္ေက်ာင္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းေၾကာ္ျငာတင္ျပပံု သြယ္ဝိုက္မႈ သေဘာအရ ထိုေက်ာင္းမ်ား၌ (၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ေစသည့္ (သို႔) စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေစသည့္ နတ္ေရကန္ရွိသည့္အလား မိဘမ်ားစိတ္ထဲတြင္ ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ မိမိသားသမီးအားလည္း ထိုနတ္ေရကန္အတြင္း ခုန္ဆင္းခြင့္ရလိုၾကသည္။
27-Jun-2017 tagged as
စာေရးဆရာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းစာဆရာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သီခ်င္းေရးသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအႏုပညာ တစ္ခုခုကို ဖန္တီးသည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ အလုပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Product သည္ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဖာ္က်ဴးေသာ Presentation တစ္ရပ္ျဖစ္ေပရာ မိမိအခြင့္အေရးလည္း မထိခိုက္ တစ္ပါးသူ၏ အခြင့္အေရးလည္း မပြန္းပဲ့ေစေသာ Presentation မ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္
27-Jun-2017 tagged as
တစ္ခုရွိတာက အခုက်င္းပေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သေဘာမတူတာရွိရင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိတဲ့အထိ အေလွ်ာ့အတင္း အေပးအယူနဲ႔ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲ သိမ္ေမြ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။
27-Jun-2017 tagged as
ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာတစ္ဦးသည္ ျမန္မာလို ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကိုမွ် နားမလည္ဘူးဆိုလွ်င္ စာဖတ္အား နည္းေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
27-Jun-2017 tagged as
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေခတ္မီေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ မိုးပ်ံႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်သည္ဟု ဆို၍ရေသာ္လည္း “သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ”ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံႀကီးသားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးသား ပီသသူဦးေရ မည္မွ် ရွိသနည္းဟူသည္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။