News

10-Jul-2017 tagged as စီးပြားေရး
ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ကမၻာေက်ာ္ Development Expert ဘႀကီးဆီမွ အလြန္ ႀကီးက်ယ္ထက္ျမက္တဲ့ Economic Policy ႀကီးကို ၾကားရေတာ့ မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားမိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေတာ္ကိုစိတ္ပ်က္သြား ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး သူက ဆက္ၿပီးေတာ့ “ခက္တာက ငါတို႔ လူမ်ိဳးက ဘိုးဘိုးေအာင္ကိုေမၽွာ္တယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲခ်င္ တယ္၊ ႀကီးပြားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ Economics မွာ ဘိုးဘိုးေအာင္မရွိ ဘူးကြ၊ တျဖည္းျဖည္း ႀကိဳးစားလုပ္သြားမွရတာ”
09-Jul-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရးဟူသည့္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥတြင္ ဂိုဏ္းဂဏကိစၥကို ခြဲျခားစဥ္းစားၿပီး အမုန္းတရားမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ရွာေဖြႏိုင္ေလ အမွန္တကယ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိေလသာျဖစ္မည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
08-Jul-2017 tagged as
ဘဝအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြဟာ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားလို႔ရတဲ့ ေနရာလို႔ ခံယူထားတဲ့သူေတြ မ်ားလာေလ တိုင္းျပည္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နစ္နာရေလ ဆိုတာကို သတိျပဳေစခ်င္တာပါ
08-Jul-2017 tagged as
အထူးသျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ တာဝန္ယူထားရေသာ မီဒီယာေတြက အၿမဲတမ္း ေဝဖန္သံုးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုေဝဖန္မႈတြင္ မျပည့္စံုမႈေတြ၊ အမွားေတြလည္း ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္လာႏိုင္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္ဆိုသည့္ သေဘာထားခံယူခ်က္က ပို၍အေရးႀကီးသည္။
08-Jul-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
မိမိအဖြဲ႔အစည္း ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ေရး၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ဝင့္ဝင့္ထည္ထည္ ရပ္တည္ရန္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ား ရွိဖို႔လိုလာသည္။ ယင္းတို႔ ရွာေဖြျခင္း၊ ေမြးဖြားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အလိုလိုေနရင္း မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ ကိုယ္စားျပဳရာႏိုင္ငံတို႔မွာ မည္သူကမွ တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္ျခင္း မရွိပါဘဲ ေအာက္က်ေနာက္က် ဘဝသို႔ ထိုးက်သြားႏိုင္သည္။
06-Jul-2017 tagged as
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္မ်ားစြာ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ဘဲ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အဆိုပါ ေက်ာင္းေတာ္က ရန္စကိစၥက မ်ားစြာႀကီးစိုးထားခဲ့သည္မွာ အားလံုး အသိပင္ျဖစ္ရာ မိမိႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ကို ျမင္လို၊ ေတြ႔လိုသည္ဆိုပါက စနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေပးခဲ့သူ (က်ဆံုးခဲ့သူ)မ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ကာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စိတ္ရင္းမွန္စြာျဖင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ၾကရမည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
06-Jul-2017 tagged as
အခု ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ခန္႔ထားရာမွာ အရည္အခ်င္းကို တန္ဖိုးမထားဘဲ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခကို ခ်ိဳးႏွိမ္ၿပီး ေဈးေပါေပါနဲ႔ရေအာင္ သံုးလတစ္ခါ လစာတိုးေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ငွားတယ္။ အတန္းပိုင္ ဆရာမဦးေရကို ခ်ံဳ႕လိုက္ၿပီး လုပ္အားခနဲ႔ မတန္ေအာင္ တာဝန္ေပးတယ္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာရွိရမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း မထားဘဲ ဝန္ထမ္းဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်တယ္။
06-Jul-2017 tagged as
ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ စာနယ္ဇင္းသည္ ေက်ာ႐ိုးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ သတင္းသမားသည္ ေလာကႀကီး၌ ေစာင္းေနတာေတြကို တည့္မတ္သြားေအာင္၊ ရြဲ႕ေနတာေတြကို မတ္သြားေအာင္ကို ေခတ္ကို ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေနသူ ျဖစ္သည္။ သတင္းသမားတြင္ အခ်စ္မရွိသလို အမုန္းမရွိပါ။ လူ႔က်င့္ဝတ္ လူ႔သိကၡာ ေဖာက္ျပန္ေနသူ မည္သူ၏အေၾကာင္းကိုမဆို သတင္းသမားက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားရပါလိမ့္မည္။
06-Jul-2017 tagged as
အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး တစ္ရပ္လံုးကို ထိပါးလာေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ ဟန္႔တားႏိုင္ေရး အတြက္ အေနာက္တံခါး တစ္ခုတည္းသာမက တံခါးေပါက္မ်ား အားလံုးကို မ်က္ျခည္မျပတ္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အေၾကာင္း
05-Jul-2017 tagged as
ဒီေန႔ေခတ္ ၁၀ တန္း ပညာေရးစနစ္လို႔ ဆိုရမယ့္ ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖ၊ (ဒေလးလံုး) ပညာေရးအတြက္ မလိႈင္ေက်ာင္းနည္းျဖစ္တဲ့ တုတ္နဲ႔မိုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့နည္းက အေကာင္းဆံုး အေျဖကို ထြက္ေစတယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႔ သက္ေသျပေနပါၿပီ။
အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးၾကၿပီး ထိုက္သင့္သည့္ပညာရပ္ႏွင့္ အလုပ္မရၾကသည့္ ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားလူငယ္မ်ားမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေလသည္။
04-Jul-2017 tagged as
ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ား မေတြ႔ရေသးေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္တြင္ ယေန႔ေခတ္သည္ ယခင္ေခတ္ ကာလမ်ားထက္ လံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့သလို ခံစားရေသာ ေခတ္ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကလိမ့္မည္
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူသည္မွာ (All men are equality before the law) ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္မူဘဲ ရာထူးႀကီးသူ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ၊ အာဏာရွိသူမ်ား အေပၚတြင္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွာလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
04-Jul-2017 tagged as
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးစီတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထံုတမ္း အစဥ္အလာမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာမွာ တူညီၾကသည္မ်ား ရွိသလို မတူကြဲျပား ျခားနားၾကသည္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားမွာမူ ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔ ဘာသာစကားရွိသည္က မ်ားၿပီး လူမ်ိဳးႀကီးမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စာေပမ်ား ရွိၾကပါသည္။
03-Jul-2017 tagged as
ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္စရာ အရာမဟုတ္သလို စီးပြားေရးအရ ေရာင္းကုန္တစ္ခု မဟုတ္သည္ကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ တပည့္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ထူးျခားေလးနက္ေသာ ဓမၼမ်ားကို အမွန္အတိုင္း ေသြဖည္မႈ မရွိေအာင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်လ်က္ရွိသည့္