News

15-May-2017 tagged as
အခု အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဆဲ၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းေတြ သေဘာတူညီမႈ ေတြအေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္႐ႈျမင္ၿပီး ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ ဆိုတာဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းလွသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။
15-May-2017 tagged as
မည္သည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမဆို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ Stakeholder ေခၚ လုပ္ငန္းႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္စပ္ေသာ အဓိက တာဝန္ရွိသက္ဆိုင္သူ အားလံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၊ တိုင္ပင္၊ ညႇိႏိႈင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် သုေတသန၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ စုေဆာင္းထားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
13-May-2017 tagged as
ဒီဘက္ေခတ္လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း ေခတ္၊ စနစ္ေၾကာင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေၾကာင့္၊ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေခတ္ရဲ႕ သားေကာင္ေတြအျဖစ္ ပံုအသြင္းမခံဘဲ ႐ုန္းထြက္ၿပီး ကိုယ့္အနာဂတ္ ေတာက္ပေအာင္ ကိုယ့္ဘာသာလည္း အခ်ိန္ျပည့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနဖို႔ လိုမယ္။
13-May-2017 tagged as
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းမွ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ယူထားၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္သား ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား နားလည္မႈ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ထားဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။
13-May-2017 tagged as
NLD အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ “သစၥာ၊ ေမတၲာ”အေၾကာင္းေတြကို တစ္ခါမက ေတြ႔ေနရသည္။ “ေမတၲာတရား”ႏွင့္ “ေခါင္းေဆာင္မႈ”တို႔မွာ တူၾကပံုမေပၚပါ။ ေမတၲာတရားမွာ “ပုဂၢလိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Private Transaction) ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ “အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Public Transaction )ျဖစ္သည္။
13-May-2017 tagged as ဘဏ္
ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိေနတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္၊ စီးပြားေရး ခြၽတ္ၿခဳံက်ေနခ်ိန္၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား ေဖာင္းပြေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ေကာလာဟလ အမ်ားဆုံး ထြက္ေပၚတတ္သည္။
12-May-2017 tagged as
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ အခ်င္းခ်င္းအၾကားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ယင္းကိစၥအေပၚ အထက္ဆိုခဲ့ပါ လက္ေတြ႔က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းၾကေစလိုေပသည္
11-May-2017 tagged as
ပုဒ္မခြဲ (ဇ)၌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္”ဟူ၍ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ျဖစ္ရာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အားသာလွ်င္ တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
11-May-2017 tagged as ပညာေရး
ကေလးလုပ္သားဦးေရ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေစသည့္ အခ်က္သည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေန၏။ တစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္ ကေလးလုပ္သား ဦးေရ တိုးပြားလာေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ အႏုတ္ လကၡဏာဒီေရ အမွတ္ျမင့္သထက္ ျမင့္လာျခင္းပင္မည္၏။
11-May-2017 tagged as
ၿပီးခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေတာင္အာဖရိက၊ လက္တင္ အေမရိက၊ ပိုလန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ ႀကံဳခဲ့ၾကဖူးသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာ ယူ၍ ႏွိပ္စက္သူႏွင့္ ခံရသူကို မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ရေအာင္ မျပဳလုပ္ပါဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။ ထိုသို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေပးလွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ ခံစားခ်က္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ႀကံဳၾကရသည္။
10-May-2017 tagged as
ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ထိုေဒသခံ မဟုတ္သူ လူအုပ္စုတစ္စုက ႀကိဳတင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး အၾကမ္းဖက္၊ မီးရိႈ႕မႈမ်ားကို စနစ္တက် လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ကိုင္သြားၾကျခင္းမွာ မ်ားစြာ ထင္ရွားလွသည္။
10-May-2017 tagged as
အျပာကားကိစၥလည္း အေသးအဖြဲပါ ဆိုေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံမွာက တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးက အားနည္းေတာ့ ဒီထက္ဆိုးဝါးလာမွာ လူေတြက စိုးရိမ္ၾကတယ္။ အခု သူနာျပဳဝတ္စံုနဲ႔ အျပာကား ႐ိုက္တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ ဝတ္စံုအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႐ိုက္ကူးလာႏိုင္တယ္။ အြန္လိုင္း ေငြေခ်စနစ္ေတြအရဆို အျပာ႐ုပ္ရွင္ ေလာကဟာ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကီးထြားလာႏိုင္တယ္။
09-May-2017 tagged as
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အာဏာကို လက္လႊတ္ထားသူမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား တည့္တည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနႏိုင္သည္။
09-May-2017 tagged as
လူတိုင္းစာဖတ္အား ျမင့္တက္လာေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေပၚပင္လုပ္ေဆာင္မရသည္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ား သတိျပဳေစလိုပါသည္။ စာေပႏွင့္နီးစပ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၌ အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါသည္။
09-May-2017 tagged as
ျမန္မာက အက်ပ္အတည္း ႀကံဳေနေသာအခါ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ဟမ္ဘမ္တိုတာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မတၲလာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊