News

10-Feb-2018 tagged as
ပရိသတ္ကို မေလးမစား လုပ္လိုေသာ၊ ဂ႐ုမစိုက္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ႐ုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲလိုက္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား ခြင့္လႊတ္၊ နားလည္ေပးတတ္ေသာ ျမန္မာပရိသတ္၏ သေဘာေကာင္းမႈ၊ မိမိတို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈတို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီထိုက္တန္ေသာ ေတာင္းပန္၊ တံု႔ျပန္မႈေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။
10-Feb-2018 tagged as
ဂိမ္မာမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ က်င့္သားရေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲတစ္ခုအေပၚ မိမိႏိုင္ႏိုင္ေျခ ႐ံႈးႏိုင္ေျခကို ေကာင္းစြာ ႀကိဳေတြးခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ဇြဲေကာင္းဖို႔လိုသည့္အခါ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ဇြဲေကာင္းရသည္။ ဉာဏ္တိမ္သူမ်ား ဂိမ္မာမျဖစ္ႏိုင္။
10-Feb-2018 tagged as လူမႈကြန္ရက္
တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားဆုိတာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ေရးနဲ႔​ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ္ခံအားစနစ္လို႔​ဆုိခ်င္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိယ္ခံအားနည္းလာတာနဲ႔အမွ် ျပင္ပဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ဝင္လာၿပီး အေတြးမွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွား၊ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိမွားမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
10-Feb-2018 tagged as
ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္၊ လြန္လြန္ကဲကဲ ေၾကာ္ျငာ အမ်ားအျပား မီဒီယာမ်ဳိးစုံတြင္ ထုတ္လႊင့္၊ ေဖာ္ျပ၊ တင္ဆက္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ထိုေၾကာ္ျငာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ ေဘးေတြ႔ေနရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ကို စီစဥ္ ထုတ္လုပ္ထားသူမ်ား သာမက ၎တို႔အား စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးျခင္း မရွိဘဲ ခြင့္ျပဳထားသူမ်ား၏ တာဝန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ တာဝန္မဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း
07-Feb-2018 tagged as တရားဥပေဒ
၎တို႔ဆိုလိုသည့္ ထမင္းဝေအာင္ စားထားဆိုသည္မွာ ထိုအမႈကို စစ္ေဆးေနၾကသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကိုပင္ ဆိုလိုသည္လား၊ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားကိုပင္ ဆိုလိုသည္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တရားလိုဘက္မွ လိုက္ပါအမႈလိုက္ေပးေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကို ဆိုခ်င္ေနသည္မ်ားလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒကိုေလးစားၿပီး အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ေျပာခ်င္သည္မ်ားဆိုသည္ကို တိတိက်က် ေသခ်ာစြာမေျပာႏိုင္ . . .
ေမယုျမစ္ကို စုန္ဆင္းျဖတ္သန္းခိုက္ ဤေဒသ၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားေနမိသည္။ ယခုခ်ိန္ထိ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေရေၾကာင္းခရီးကိုသာ အဓိက အားကိုးေနရဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိၿမိဳ႕မ်ား ေရေၾကာင္းတစ္ခုတည္း အားကိုးသြားလာခဲ့ရသလိုမ်ိဳး ဤေဒသမွာ ခရီးသည္တင္ အျမန္ေရယာဥ္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ သေဘၤာေတြကို အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
အိုးမဲအသုတ္ခံကာ အခ်င္းခ်င္း ခြပ္ေနေသာ ၾကက္မ်ား ရွိေနသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္ေသာ ေရတို၊ ေရရွည္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္
ဒီမိုကေရစီကို ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ ညီညြတ္မႈနဲ႔မဟုတ္ရင္ ဘယ္လိုမွ တည္ေဆာက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အျမင္မတူျခင္းနဲ႔ ရန္ ငါ စည္းျခား သေဘာထားျခင္း လံုးဝ မတူေၾကာင္း အေလးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ငါႏိုင္တယ္ ငါလုပ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးက ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမွ လုပ္လို႔ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာ ၿမိဳ႕၊ ​႐ြာမ်ား၏ အမည္လိုပဲ ဘူးသီးေတာင္ အမည္ကလည္း ဒ႑ာရီပံုျပင္ဆန္သည္။ ေရွးက မူလ႐ြာေဟာင္းအနီး ေတာင္ကုန္း ၉၉ လံုး ရွိရာတြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္ရွိ ေတာင္တြင္ ေရႊဘူးသီးႀကီး တစ္လံုးရွိၿပီး ဘူးေစ့မ်ားမွာ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိုက္ဆရာတို႔၏ သိုက္က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပေၾကာင္း။ ထိုေရႊဘူးသီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘူးသီးေတာင္ျဖစ္လာေၾကာင္း ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ ေျပာၾကသည္။
ဘာသာတရားမ်ား၏ အဆံုးအမမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား အားေပး၊ အားေျမႇာက္ျပဳလာျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႔ၿဖိဳး ေသာ၊ သာယာခ်မ္းေျမ့ေသာ လူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေၾကာင္း
လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမွ ခြဲေဝေပးသည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္သည္ ယခင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားထက္စာလွ်င္ အနည္းငယ္ ပိုလာသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္ပင္ နည္းပါးလ်က္ ရွိေနေသးသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရြာေတြအားလံုး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံထားရသည္မွာ မ်က္ျမင္ျဖစ္၍ အမွန္ပဲျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ေတြလည္း မရွိသေလာက္နည္းသြားသည္။ ထိုအခ်က္အရ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ထြက္ေျပးသြားသည္ဆိုေသာအခ်က္မွာ မွန္ႏိုင္သည္။
05-Feb-2018 tagged as
ဥပါယ္တံမ်ဥ္ ႐ုပ္ရွင္သည္ဝါရင့္မ်ား မဟုတ္ၾကသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္အခ်ိဳ႕တြင္ အားနည္းခ်က္ မဆိုစေလာက္ ရွိေနေသာ္ျငား သမား႐ိုးက် ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္မတူျခားနားစြာ၊ သဘာဝက်စြာ ေဖာက္ထြက္ထားသည့္ဇာတ္ကား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အသစ္ကို ေတာင့္တေနေသာ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား၏ အသည္းႏွလံုးကို သိမ္းပိုက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
05-Feb-2018 tagged as
ဒီလူသတ္မႈေနာက္ကြယ္မွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေရာယွက္ေနတဲ့အတြက္ ဒီလို ေစာ္ကားေမာ္ကားႏိုင္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ မတားဆီး၊ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုး မ်က္ႏွာမေဖာ္ဝံ့ေအာင္၊ အရွက္ရစရာ ျဖစ္သြားေအာင္ အိုးမဲသုတ္လိုက္သလိုပဲ
03-Feb-2018 tagged as
ပစၥည္းလုယက္ လူသတ္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ေပါင္းၿပီးက်ဴးလြန္မည္ဆိုပါက ယခုအာဏာတည္ေနဆဲ တည္ဆဲရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပါ အထက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရပင္လွ်င္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္၍ ရႏိုင္သည္ဟု ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ရန္မလိုအပ္သလို ထိုအမႈမ်ားအတြက္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ (Special Law) ထပ္မံ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရန္ မလိုေပ။