News

01-Nov-2017 tagged as
အတိတ္တြင္ မည္သို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳး ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ယေန႔အခ်ိန္သည္ ပညာေရးက႑ကို ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးပံုစံ ေလွ်ာက္လုပ္ေနရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာသည့္နည္းလမ္း၊ ခိုင္မာသည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ပါမွ အနာဂတ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စိတ္ခ်ရမည္ ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း
31-Oct-2017 tagged as
ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲသည္ စာရင္းပိတ္ခ်ိန္ႏွင့္ စာရင္းဖြင့္ခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အဆိုပါ ပိတ္ခ်ိန္၊ ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ပို၍ Timing ကိုက္ညီစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာမူ အခ်ိန္ကပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေပသည္။
31-Oct-2017 tagged as ပညာေရး
ပညာေရး အရည္အေသြးသည္ လြန္စြာ နိမ့္က်ေနသည့္အတြက္ အေျခခံပညာေရးသည္ အဝီစိသို႔တိုင္ ေရာက္ေတာ့မည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးသထက္ ပ်က္စီးေနၿပီဆိုေသာ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈျပဳသံမ်ား ပြက္ေလာညံလ်က္ ရွိေနရပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အဆင္သင့္ရွိေနေသာ ေဆးဝါး မဟုတ္ပါ။ အနာကိုလိုက္၍ စီရင္ရေသာ ေဆးမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေနသည့္ရန္ပြဲကို ေကာင္းစြာ နားလည္လက္ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။
30-Oct-2017 tagged as
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီကာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲခဲ့သည့္ ျပႆနာတစ္ခုမကႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ လံုၿခံဳေရးကိစၥဟူသည္ ေပါ့ေပါ့ေတြးကာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရမည့္ ကိစၥလံုးဝ မဟုတ္သည္ကို အထူး သတိေပး ေဖာ္ျပလိုရင္း
30-Oct-2017 tagged as
ျပည္သူေတြရဲ႕ ညီညြတ္တဲ့ ဦးခိုက္ပူေဇာ္မႈနဲ႔ ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဘုရင္တစ္ပါးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခရီးကိုၾကည့္ၿပီး ခုခ်ိန္ထိ မညီမညြတ္ျဖစ္ေနေသးတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ျဖစ္အင္အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနမိတယ္။
30-Oct-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားမွ ထိုအခ်က္ကို အဓိက တြက္ခ်က္ကာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေရးမ်ားအတြက္ စု႐ံုးျပင္ဆင္ၿပီး စည္းလံုးညီညႊတ္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ေနသည္။
29-Oct-2017 tagged as
ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ သစၥာေစာင့္သိၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔သာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာ ေနာက္သားတို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ ကမၸည္းတင္ က်န္ရစ္မည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ထာဝရ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
29-Oct-2017 tagged as
လြန္ခဲ့သည့္ ေခတ္ႏွစ္ေခတ္အၾကား အဓိကျခားနားခ်က္မွာ ေနာင္ ဆက္ခံမည့္ မ်ိဳးဆက္ကို ႀကိဳတင္စနစ္တက် ေမြးျမဴ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ရာထူးတာဝန္မွ အနားယူေစျခင္း၊ ထိပ္ဆံုး ရာထူးတာဝန္မ်ားကို သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အမွားေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ိဳး မႀကံဳႏိုင္ဟုလည္း တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက ဆိုၾကေလသည္။
28-Oct-2017 tagged as
လူဆိုတာ အတၱရွိၾကတဲ့ သတၱဝါေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အတၱဆိုတဲ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္၊ လိုခ်င္တဲ့အရာေတြ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ရလာဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္သားအေပၚ စာနာစိတ္၊ နားလည္စိတ္ေတြ ထားေပးမွ ေအာင္ျမင္မွာပါ။
27-Oct-2017 tagged as
...ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာစြာ ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ညီညြတ္မႈကိုေတာ့ ဥေပကၡာျပဳထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ႏိုင္ငံေရးက စလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပါအဝင္ ဘယ္က႑ကိုမွ ေသေသခ်ာခ်ာ တည္ေဆာက္လို႔မရ ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
26-Oct-2017 tagged as
ယေန႔ရန္ကုန္တြင္ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္သည့္ ျပႆနာကို အရင္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကားပါကင္ေနရာဦးသည့္ ျပႆနာႏွင့္ စည္ပင္သာယာပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း နယ္ခ်ဲ႕ကာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်ၾကသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ဆိုင္မ်ား ျပႆနာတို႔သည္လည္း ေရွ႕ဆံုးမွ ပါဝင္ေနေပသည္။
25-Oct-2017 tagged as
အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို အားက်ေန႐ံုမွ်မက အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ရမည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ အမွန္တကယ္ ရွိသည္ဆိုပါက အျပဳခံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ရွာႀကံထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Virtual World ႏွင့္ Real World ဟူသည္ ေလာကႏွစ္ရပ္တြင္ မွ်တစြာ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
25-Oct-2017 tagged as
တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားက ၎တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရန္မွာလည္း တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ၏ မ်က္ႏွာကို မည္မွ်ေထာက္႐ႈသည္ ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္း တည္မွီပါသည္...။
24-Oct-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးလမ္းတြင္ အေမရိကန္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မယူဘဲ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ယခုအျဖစ္သနစ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ တစ္ဆက္တည္း စဥ္းစားထားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။