News

18-May-2017 tagged as
ျပည့္တန္ဆာေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြဆိုတာလည္း ေရာဂါျဖစ္ခါမွ ေဆးေတြ ေဝ၊ ေဆးကုတဲ့ အဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ျပည့္တန္ဆာေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြ၊ လူမႈေရး ဒုကၡေတြ၊ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆိုတာ ရွားလွပါတယ္။
17-May-2017 tagged as
အျပဳသေဘာ ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းေနသည့္ၾကားက တပ္မေတာ္အေပၚ နားလည္မႈလြဲေသာ အျမင္ သေဘာထားမ်ားကို စိတ္ခံစားခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္၊ ေျပာဆို၊ ေရးသားမႈမ်ား ရွိလာပါကလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါက တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ပို၍တက္လာစရာသာ ရွိေပသည္။
17-May-2017 tagged as
ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရသည့္ ဒုကၡႏွင့္ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးခံရျခင္း၏ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္သူတို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားလိုၾကေသာ္လည္း အလြယ္တကူ တိုင္ၾကားခြင့္ မရရွိၾကပါ။
17-May-2017 tagged as
ထို႔ထက္ထူးျခားသည္မွာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ မွန္သမွ် အဆိုပါဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (က) ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။ (ခ) မည္သည့္ တရား႐ံုးတြင္မွ် တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိေစရဟု ပုဒ္မ (၂၀)တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို အထူး အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ခံထားရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
16-May-2017 tagged as
ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံထားသူ အခ်ိဳ႕၏ ဗုဒၶ အဆံုးအမႏွင့္မညီသည့္ ေဒါသသင့္ ရန္လိုေသာ ျပဳမူ၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားက လူနည္းစု ဘာသာဝင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ျမန္ဆန္စြာ ထိန္းသိမ္းရန္လည္း လိုေပသည္
16-May-2017 tagged as
လက္ရွိမွာ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား) ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲကေန သမၼတက စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီး သူတို႔ေတြက သမၼတကို တာဝန္ခံရပါတယ္။ အခု ရည္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ အေျခအေနမွာ ေဖာ္ျပပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ခြဲေဝမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ ေျပာင္းလဲလိုက္မလဲဆိုတာက စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။
16-May-2017 tagged as
တ႐ုတ္က မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီးေတြကို ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္အထိ ေျမာ္ျမင္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘက္က Long Term လည္းမရွိ၊ Short Term လည္းမရွိ ႀကံဳသလို စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ သြားေနလွ်င္ ခံရဖို႔မ်ားသည္။
15-May-2017 tagged as
ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒ အပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ဆိုပါက ယူႏိုင္သည့္ သေဘာရွိေပသည္။
15-May-2017 tagged as
ဆင္ျခင္တံုတရားဆိုတာ မိမိလုပ္ရပ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ၿပီး မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ရေအာင္၊ ျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္ရေအာင္ ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိျမင္ၿပီး လက္သင့္ခံဖို႔ ျပင္ဆင္ထားလို႔ျဖစ္ေစ၊ ကိစၥတစ္ခုခုကို ေျပာဆို၊ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ လက္ကိုင္ထားတဲ့တရားပါ။
15-May-2017 tagged as
လူဦးေရ ၃၁ သန္းရွိၿပီး ဗင္နီဇြဲလား ကဲ့သို႔ေသာ ေရနံႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အေျခအေန ယိုယြင္း ပ်က္စီးသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ မာဒူ႐ိုက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး မိမိတြင္ ပိုမို၍ ဩဇာအာဏာ ရွိေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။
15-May-2017 tagged as
အခု အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဆဲ၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းေတြ သေဘာတူညီမႈ ေတြအေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္႐ႈျမင္ၿပီး ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ ဆိုတာဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းလွသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။
15-May-2017 tagged as
မည္သည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမဆို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ Stakeholder ေခၚ လုပ္ငန္းႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္စပ္ေသာ အဓိက တာဝန္ရွိသက္ဆိုင္သူ အားလံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၊ တိုင္ပင္၊ ညႇိႏိႈင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် သုေတသန၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ စုေဆာင္းထားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
13-May-2017 tagged as
ဒီဘက္ေခတ္လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း ေခတ္၊ စနစ္ေၾကာင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေၾကာင့္၊ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေခတ္ရဲ႕ သားေကာင္ေတြအျဖစ္ ပံုအသြင္းမခံဘဲ ႐ုန္းထြက္ၿပီး ကိုယ့္အနာဂတ္ ေတာက္ပေအာင္ ကိုယ့္ဘာသာလည္း အခ်ိန္ျပည့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနဖို႔ လိုမယ္။
13-May-2017 tagged as
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းမွ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ယူထားၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္သား ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား နားလည္မႈ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ထားဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။
13-May-2017 tagged as
NLD အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ “သစၥာ၊ ေမတၲာ”အေၾကာင္းေတြကို တစ္ခါမက ေတြ႔ေနရသည္။ “ေမတၲာတရား”ႏွင့္ “ေခါင္းေဆာင္မႈ”တို႔မွာ တူၾကပံုမေပၚပါ။ ေမတၲာတရားမွာ “ပုဂၢလိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Private Transaction) ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ “အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Public Transaction )ျဖစ္သည္။