News

06-Dec-2017 tagged as
အားနည္းေနတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခိုင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုတာက မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါ။ အစိုးရ တစ္ဆက္ ႏွစ္ဆက္နဲ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မခိုင္မာလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ႀကီး ယိုင္လဲမသြားရေလေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ခိုင္မာေအာင္ စဥ္းစားျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ ခရီးဆက္ၾကဖို႔ပါ။
06-Dec-2017 tagged as
မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ ေကာင္းစားေရး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ အေလးေပး တန္ဖိုးထားေသာ အရာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေရးကို လိုလားၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိၾကစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး (ႏိုင္ငံသားမ်ား) အေပၚ ခ်စ္ၾကသည့္ စိတ္တူညီေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ လက္ကိုင္က်င့္သံုးသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေနာက္လိုက္ အနည္း အမ်ား ကြာျခားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
05-Dec-2017 tagged as
...အဆင့္ဆင့္ေသာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ပါေစ မိမိဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
05-Dec-2017 tagged as
အင္ဖာတြင္ နယူးေဒလီမွလာေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ ထိုအေခၚအေဝၚ၊ ေဝါဟာရကိစၥ ပါလာသည္။ မိမိတို႔က “ဘဂၤါလီ”ဟု ေခၚေဝၚလိုက္ေသာအခါ အိႏၵိယသတင္းစာ ဆရာႀကီးေတြက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကသည္။
05-Dec-2017 tagged as
ည္သို႔ပင္ မတူညီသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေရာင္အေသြးမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား သမိုင္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း အမွန္တကယ္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ကမၸည္းထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ေရးသားျပဳစုၾကရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း
05-Dec-2017 tagged as ဒီမုိကေရစီ
လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ လယ္ယာေျမျပႆနာအေရး၊ စနစ္သစ္ပညာေရး၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားျပႆနာ၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကိစၥ၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈနဲ႔ မႈခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚေနမႈနဲ႔ မိုးေလဝသအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ သိရွိခြင့္ရတာေၾကာင့္ နီတြတ္အသိဥာဏ္ေတြ ဗဟုသုတေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာေတာ့ အမွန္အကန္ပဲ။
04-Dec-2017 tagged as
ဒီအေျခအေနမ်ားဟာ မၾကာခင္ကာလအတြင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္နဲ႔႐ုရွားတို႔က အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပိုၿပီးေႏြးေႏြးေထြးေထြးျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္သူေတြက ႐ႈျမင္ၾကပါတယ္။
04-Dec-2017 tagged as
အသိဉာဏ္ ႀကီးရင့္သူတို႔သည္ ေနာက္လိုက္ ပရိသတ္တို႔၏ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးကိုသာ အစဥ္ ေရွး႐ႈေလ့ရွိၿပီး ယင္းပရိသတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းထက္ ပို၍တန္ဖိုးထားသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
04-Dec-2017 tagged as
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို လိမၼာေရးျခားကိစၥထက္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး အေတြးအေခၚလြတ္လပ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္လာေအာင္ ကိုယ့္အတၱအတြက္ ဘာမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လိမၼာပါးနပ္စြာ သြန္သင္ ဆံုးမတတ္ၾကရမယ္ဆိုတာကို ေျပာလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
04-Dec-2017 tagged as
ယေန႔အခ်ိန္အထိလည္း လက္ေတြ႕က်သည့္ နည္းလမ္းကို ႏွစ္ဖက္ စလံုးက ပညာသားပါပါ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက တစ္ခါတစ္ရံ ေကာင္းတူ ဆိုးဘက္ သေဘာမ်ိဳး ေဆာင္ေနတတ္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
04-Dec-2017 tagged as
သစ္မေရာက္ခင္၊ ဝါးေပါင္းကြပ္ဟူသည့္ ျမန္မာဆို႐ိုးအတိုင္း ႀကီးမားလွသည့္ မဟာအိပ္မက္ႀကီးမ်ားကိုလည္း မက္ၾကရမည္ျဖစ္သလို ယင္းအိပ္မက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္မလာမီစပ္ၾကား ျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိထားရမည္
29-Nov-2017 tagged as
International Humanitarian Law ထဲမွာပါတဲ့ Responsibility to Protect–R2P ကို ႐ုပ္လံုးေဖာ္ဖို႔ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ Ethinic Cleansing ဆိုသည့္အခ်က္ကို စတင္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ R2P ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေနာက္အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ Genocide ၊ War Crime နဲ႔ Crime Against Society ဆိုတဲ့ အခ်က္ သံုးခ်က္ဘက္ကို တျဖည္းျဖည္း လွည့္ယူရင္း ေဆာင္႐ြက္လာၾကတာကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႔လာရပါတယ္။
29-Nov-2017 tagged as
ယေန႔ကမၻာတြင္ အထူး ေရပန္းစားေနေသာ Diversity ဟူသည့္ မတူညီသူမ်ား ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ရာ မိမိႏွင့္ မိမိဘာသာဝင္မ်ား၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံတို႔က အျခား မတူကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ ဖိအားေပး၊ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ပံုစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေပသည္။
29-Nov-2017 tagged as
မည္သည့္အယူဝါဒကို ယံုၾကည္သက္ဝင္သည္ျဖစ္ေစ အကုသိုလ္ အလုပ္ကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳတတ္သည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဟူေသာ တရားမ်ားႏွလံုးသားတြင္ ကိန္းဝပ္မေနေစရန္ အသိဉာဏ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ထြန္းကားမႈတို႔အတြက္ အေျခခံက်သည့္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ “ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ”ဟု သေဘာမထားတတ္သည့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္တို႔၏ ေမတၲာဓာတ္ပါေသာ ျပဳမူေျပာဆိုမႈတို႔ကသာ ၎တို႔ဘာသာတရားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ရန္ၿငိဳးမဖက္ ေမတၲာတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္
27-Nov-2017 tagged as
အခုဟာက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသက အင္မတန္ ဆင္းရဲပါတယ္ဆိုတဲ့ ကုန္းတြင္းပိတ္ လာအိုတို႔၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူသန္းခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ကေမၻာဒီးယားတို႔ ထက္ကို ျမန္မာက ေနာက္က်က်န္ေနတာေနာ္။ စီပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ ခက္ခဲေနတာေနာ္။ ဆုေတာင္းပြဲေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ ေလာက္မွာပဲ ေမ်ာမေနၾကနဲ႔။ ဒီအတိုင္းသြားေနရင္ ေနာက္ဆို ပိုဆိုးမယ္။