28-Nov-2016
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတုိင္းမွာ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အႏုိင္ရလာၿပီးတဲ့ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရယူၿပီး သူရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္ မူ၀ါဒသစ္ေတြခ်မွတ္ကာ တုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီဟာ တက္လာတဲ့ အစုိးရသစ္ရဲ႕ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမယ့္ တာ၀န္၀တၱရားရွိတယ္။ အစုိးရ ဟာ ေပၚလစီမူ၀ါဒနဲ႔ သက္ဆုိင္ၿပီး ဗ်ဴ႐ုိကေရစီကေတာ့ အေကာင္းဆုံး ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မလဲဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ သက္ဆုိင္တယ္
28-Nov-2016
ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ အေရအတြက္မ်ားလွတဲ့ ေရႊျမန္မာေတြ ဒီေလာက္ေစ်းႀကီးတဲ့ ဒီေဆး႐ံုႀကီးေတြမွာ ဒီေန႔ ေဆးကုသခံေနႏိုင္ၾကတာလဲ
28-Nov-2016
အသက္ ၉၀ အရြယ္ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ကက္စထ႐ုိ ကြယ္လြန္သြားသည့္ သတင္းမွာ လတ္တေလာ ကမာၻ႔သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေနရာအယူဆုံး သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ား ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သူတစ္ဦး အျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။
27-Nov-2016
ယခု ကမ္းနားလမ္းမွာ ညေစ်းတန္းဖြင့္ျခင္းမ်ဳိးက ျပႆနာတစ္ခုကို အလြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဘာကိုမွ် ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စရာ မရွိသလို ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ ၿမဳိ႕လယ္လမ္းေပၚက ေစ်းသည္ေတြကို ေနရာေျပာင္းေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအတြက္ေရာ ျပည္သူအတြက္ပါ အက်ဳိးမရွိ။
27-Nov-2016
လူဆိုတာ အတၲ၊ မာန၊ ဇာတိဂုဏ္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္နဲ႔ ေနတတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြ ဆိုေတာ့ လူမ်ိဳးပေဒသာ စံုၿပီး ဘာသာေပါင္းစံု နီးပါး ရွိေနတဲ့အျပင္ ကမၻာေပၚမွာ ႏွစ္အၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မရႏိုင္ေသးတာ ဘာမွ မဆန္းဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။
26-Nov-2016
ေဒၚလာေစ်း ဆိုသည္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ကို လွမ္းျမင္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔တစ္ဌာန တစ္ခုတည္းတြင္သာ ကြက္ၿပီး တာဝန္ရွိျခင္း မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔တြင္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။
26-Nov-2016
သုံးရက္ၾကာက်ည္ဒဏ္သင့္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီး၌ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အေၾကာက္တရားမ်ား ႀကီးစုိးေနဆဲျဖစ္သည္။
26-Nov-2016
ပေဒသာစံု သေဘာ ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဗဟု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးတြင္ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ ပံုသဏၭာန္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္စရာ ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။
25-Nov-2016
ပန္းကေလးမ်ားႏွင့္ တူေသာ သနားစရာ ကေလးငယ္မ်ားကိုပါ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈမ်ား တုိးလာျခင္းမွာမူ ဥပေဒစုိုးမုိးမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းသို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ ေပးသည့့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ အားနည္းျခင္းႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ျခစား ယိမ္းယိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
25-Nov-2016
တကယ္ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ထဲမွာ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူေတြ အေျမာက္အျမား ရွိေနသည္။ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ေတြေၾကာင့္ အစိုးရယႏၲရားက ထင္ထားသလို မျဖစ္။ ခ်ည့္နဲ႔ခ်ည့္နဲ႔ ထစ္ေငါ့ထစ္ေငါ့ ျဖစ္ေနၿပီး ေရွ႕ေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္။ မူဝါဒေတြ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိ။
24-Nov-2016
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚ ဖြင့္ေပးထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ရည္တူ ပါဝင္ကာ မိမိတို႔ လုိလားခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္း၊ ေတာင္းဆို၊ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကို ရက္တုိတုိျဖင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း
24-Nov-2016
ယခုအခါ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ သာမက နည္းဥပေဒတို႔ႏွင့္ CRC စာခ်ဳပ္တို႔ အသက္ ဝင္ေနေသာ ယေန႔ ေခတ္ကာလတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေစာ္ကားမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ပိုမို ထိန္းခ်ဳပ္ေစလိုပါသည္။
24-Nov-2016
နည္းျပမွာ ေကာင္းၿပီးသား ေတာ္ၿပီးသား ျဖစ္သည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မရွိ။ သို႔ေသာ္ နည္းျပမွာ လူေ႐ြး ညံ့ေနသည္ဟု ပြင့္လင္းစြာ ေျပာခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲရလဒ္ ဆိုးဝါးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူေတာ္ မ်ားစြာ ရွိေနမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
24-Nov-2016
႐ုပ္ဝတၳဳအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံအႏွံ႔ မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုမူ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွိေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား အျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၏ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
23-Nov-2016
ဗဟုိဘဏ္က ဝင္ေရာက္ ထိန္းညႇိရန္ စေသာ တာဝန္မ်ား ပ်က္ကြက္ေနပါက ေဒၚလာေစ်း ျမင့္မားမႈကို မထိန္းသိမ္းႏုိင္ဘဲ ေစ်းကြက္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားကာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းဆီသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္သြားႏုိင္