News

16-Aug-2019
ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ ယမကာဆိုင္ေတြ ေပါမ်ားလြန္းတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္အ႐ြယ္ေကာင္းေလးေတြဟာ အရက္ဆိုင္ေတြမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကၿပီ။ အရက္စြဲတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကာယ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ကာ လုပ္အားေတြ ဆံုး႐ံႈးေနရပါၿပီ။ အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ ေသဆံုးကုန္ၾကသျဖင့္လည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အင္အားေတြဟာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိခိုက္ေနရပါတယ္။ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ေရာဂါဘယေတြကို ကုသေနၾကရတဲ့အတြက္လည္း မိသားစုေတြမွာ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း ရွိလာရပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္မွာ အရက္သမားတစ္ေယာက္ ရွိေနရင္ အဲဒီအိမ္ဟာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဆင္းရဲၾကရပါတယ္။
16-Aug-2019
ယေန႔ႀကံဳေတြ႔ေနရပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ဘဝကို ေသခ်ာေတြးၾကည့္သင့္ပါေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ျပန္လည္အစားထိုးလို႔မရႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားကိုလည္း မသိျခင္းမ်ားေအာက္တြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ရသင့္ရထိုက္ပါေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးေပးခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ မသိျခင္း၏ေနာက္တြင္ မနာတတ္ျခင္းကိုပါ အဆစ္ေမြးျမဴထားၾကေပသည္။ထိုသို႔ေသာ မနာတတ္ျခင္းမ်ားကပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကို ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္ေစပါသည္။
15-Aug-2019
မိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနပါသည္ဟု မည္သို႔ပင္ေႂကြးေၾကာ္ေနေစကာမူ အျပစ္မဲ့သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးသည္ အၾကမ္းဖက္သူတို႔၏လမ္းစဥ္သာျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ေသာလမ္းစဥ္ကိုက်င့္သံုးသူ မည္သူ႔ကိုမဆို အထူးပင္ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္
15-Aug-2019
တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကိုယ့္လူကို ဘယ္သူ႔လူကမွ စစ္ေဆးအေရးယူခြင့္မရွိ၊ ကိုယ့္လူ ကိုယ္သာအေရးယူခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုလာျပန္ေသးေတာ့၊ ဒီပံုမ်ိဳးနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္လိုက္ေနာက္ ပါေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္း ေကာင္းမလာၾကဘဲ အဆိုးတကာ့ထိပ္ေခါင္ေတြအျဖစ္သာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ိဳးက မျဖစ္မေန ရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
15-Aug-2019
သိပၸံနည္းပညာအရ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္လည္း လူသားမ်ားမရွိေတာ့လွ်င္ ကမၻာေျမႀကီးပ်က္သုဥ္းသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာသတၱဝါ မ်ားမရွိေတာ့လွ်င္သာ ကမၻာေျမႀကီးပ်က္သုဥ္း၍ သြားႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာ မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေလးကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ကမၻာေျမအေပၚသို႔က်ေရာက္ေနရျခင္းမွာ လူသားတို႔၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစိတ္မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိသာ၍လည္းေနပါသည္။
14-Aug-2019
ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏စ႐ိုက္ကို၌က အသင္းစြဲ၊ လူပုဂၢိဳလ္စြဲရွိတတ္ရာ မန္ယူအသင္းအေပၚ လူပုဂၢိဳလ္သံေယာဇဥ္၊ အသင္းသံေယာဇဥ္ျဖင့္ အားေပးၾကေသာေၾကာင့္ မန္ယူအသင္းႏွင့္ကန္ေသာ အသင္းတိုင္းကိုလည္း မိမိတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အသင္းဟု ႐ႈျမင္တတ္ၾကသည္မွာ အစဥ္အလာတစ္ခုသဖြယ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
14-Aug-2019
သဘာဝေဘး ေျပးမလြတ္ဘူး ဆိုေပမယ့္ အသိပညာ၊ နည္းပညာ၊ ေငြေၾကးျပည့္စံုမႈရွိရင္ လြတ္ႏိုင္ပါတယ္။ မလြတ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ ခိုင္ခံ့တဲ့အေဆာက္အအံုေတြ၊ အသက္ကယ္ပစၥည္းေတြ၊ အစားအစာနဲ႔ ေရသန္႔ေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမွာေပါ့။ အိမ္ေဆာက္ရင္ေတာင္ ထြက္ေပါက္၊ ေနာက္ေဖးေပါက္ ေဖာက္ထားတတ္တယ္ မဟုတ္လား။ ခုလည္း အိမ္ေဆာက္ရင္၊ ႐ြာတည္၊ ၿမိဳ႕တည္ရင္ ငလ်င္ေၾကာနဲ႔ လြတ္ေအာင္၊ ေရေဘး၊ မီးေဘးနဲ႔လြတ္ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
14-Aug-2019
ယခုကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မည္သည့္အေျခအေနအထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ပါက အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေစာင့္ၾကည့္ ေတာင့္ခံဖို႔လိုေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ခ်ျပေပးရန္ လိုသကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာရန္ လုပ္ေဆာင္ေရးသည္လည္း အဓိက အေရးႀကီးသည့္ကိစၥျဖစ္ေပသည္။
13-Aug-2019
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မြန္ျပည္နယ္ေရေဘးကိစၥအပါအဝင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ႀကံဳေတြ႔လာရႏိုင္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွေန၍ အကူအညီေပးသူအျဖစ္ မပါဝင္ႏိုင္လွ်င္ေသာ္လည္း မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားႏွင့္ အလုပ္မ်ားကို ေထာက္ခံေျပာဆို မွ်ေဝသူမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံႀကီးသားစိတ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း
13-Aug-2019
ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ သက္ဆိုင္ပါဝင္သူ အားလံုးဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာမျဖစ္ေစဘဲ အေပါင္းလကၡဏာသာ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးေတြသာ ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ မွ်မွ်တတႏွင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ရွိခ်င္ၾကသူမ်ားလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လိုက္နာတတ္ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈေအာက္မွာ တရားဥပေဒကိုလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းသူေတြကိုသာ ျပည္သူအမ်ားစုက လိုလားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
13-Aug-2019
မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးကို ပါတီႀကီးအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ၾကားရပါသည္။ ထို႔အတူ လူငယ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒြိဟျဖစ္ဖြယ္ရာမွာ ယင္းလူငယ္မ်ားအား လက္တြဲေခၚယူေရးႏွင့္ ယံုၾကည္စြာ တာဝန္ေပးအပ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပါတီမ်ားက က်င့္သံုးေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္ဆက္ခံမႈ မူဝါဒေပၚလစီမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၂၀၂၀ လြန္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကိုျမင္ေတြ႔ရန္ မလြယ္ကူ ႏိုင္ေသးေခ်။
12-Aug-2019
မိမိမေထာက္ခံသည့္ အစိုးရကို ဘာသာေရးမိႈင္းတိုက္ကာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္းအျခား ကိုးကြယ္သူနည္းပါးသည့္ အျခားဘာသာတရားတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးတစ္စုကို ခုတံုးလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ မ.ဆ.လ လက္ထက္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကိစၥထက္ပင္ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ကို ယေန႔ေခတ္ အဆဲသန္သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆိုသူမ်ား အထူးသတိထားဆင္ျခင္အပ္ေပသည္။
12-Aug-2019
ကေလးသူငယ္၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ားကို ေဖာ္ျပပါဆိုလွ်င္ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မိဘႏွင့္ ဆရာမ်ားဟု ဆိုရေပမည္။ ထိုသို႔ ကေလးငယ္မ်ားအား မေကာင္းျမစ္ထာ ေကာင္းရာၫႊန္လတ္ ျပဳစဥ္အတြင္းမွာပင္ အမွတ္မထင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မိ သည့္အျဖစ္မ်ိဳး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို မရည္႐ြယ္ဘဲ မေရာက္ေစလိုေပ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ကေလးသူငယ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
12-Aug-2019
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးက ေရႀကီးသတင္းေတြၾကားမွာ သဲျဖဴကုန္းေတာင္ၿပိဳမႈက အနိ႒ာ႐ံုသတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သြားသည္။ မြန္ျပည္နယ္မွာ မိုး႐ြာေရႀကီးလို႔ ေတာင္ၿပိဳမႈ မရွိသေလာက္ရွားသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ေတာင္ၿပိဳမႈျဖစ္ပြားတာ သမိုင္းမွာ တစ္ခါမွ မၾကားဖူး။ ဒါ ပထမဦးဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘယ္သူကမွ် မထင္ထားေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္။
11-Aug-2019
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက အေရးေပၚ အေျခအေန မေၾကညာေသးသည့္တိုင္ ယင္းျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးမ်ားက ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူတို႔၏အသက္ကို ႏုတ္ယူသြားၿပီျဖစ္သလို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံျပည္သူတို႔ကို ႀကီးစြာေသာ ေဘးဒုကၡေရာက္ရွိေစခဲ့ၿပီျဖစ္ေပသည္။