News

POST TYPE

OPINION

႐ြက္ဆုတ္ျပကၡဒိန္ထဲက ဘဝေလွကားမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း
07-Oct-2019


အျဖဴေရာင္သန္႔သန္႔တို႔ျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ခဲ့ပါေသာ အတိတ္တို႔ဆီက အရိပ္တို႔မည္သည္ တစ္ေရးႏိုး၍ ျပန္လည္ရွင္သန္တတ္ေပသည္။လွပေသာစိတ္မ်ားႏွင့္ ျဖဴစင္မႈမ်ားကို အျဖဴေရာင္ထပ္ဆင့္ျခယ္သေပးတတ္သည့္ စိတ္ထားေကာင္းတို႔မည္သည္ တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ ရွင္သန္တတ္ေပသည္။ ေကာင္းမြန္တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ထားမ်ားကို တစ္ဖန္ျပန္လည္က်င့္သံုးေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျဖဴေရာင္ျခယ္သထားသည့္စိတ္သစ္တို႔ျဖင့္ တစ္ေရးႏိုးျခင္းမ်ားသည္ကား ကေလးငယ္တို႔၏ ရွင္သန္မႈပံုရိပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္သည္။

အတိတ္တြင္က်န္ရစ္ေနခဲ့သည့္ ပံုရိပ္ေကာင္းအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ပစၥဳပၸန္၌ ေတြးမိၾကသည့္အခ်ိန္တိုင္း ခြန္အားသစ္တို႔ကို ျပန္လည္ေမြးဖြားေပးတတ္ပါသည္။ ကေလးဘဝတြင္ အသန္႔ရွင္းဆံုးလိုခ်င္မႈမ်ားျဖင့္ ပူဆာခဲ့ၾကသည့္ ေလာဘတရားမ်ားဆိုသည္ သန္႔ရွင္းလွေပသည္။ အျဖဴေရာင္သက္သက္တို႔ျဖင့္ ျခယ္သရွင္သန္ခဲ့ၾကေသာ ကေလးဘဝတို႔တြင္ အေရာင္ေျပာင္းျခင္းမ်ားဆိုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေရခံေျမခံကိုလိုက္၍သာလွ်င္ ေျပာင္းလဲတတ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အျဖဴေရာင္ေတြေပၚမွာ ေဆးေရာင္စံုျခယ္သခံရျခင္းမ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္ဘဝတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါေသာ ေလွကားမ်ားသည္ကား လွပသန္႔ရွင္းလွေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ စိတ္ထဲကို စာသင္ခ်င္စိတ္ႏွင့္ ထႂကြႏိုးၾကားတတ္ေသာ အလင္းေရာင္မ်ားကိုသာ ဦးစြာေပးႏိုင္ၾကဖို႔လိုသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ရင္ထဲတြင္ စာလိုခ်င္စိတ္ႏွင့္ ဘဝကိုျမႇင့္တင္လိုစိတ္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးရပါမည္။ တစ္ေရးႏိုးလွ်င္ တစ္ခါေျပာင္းလဲတတ္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈမ်ား မျဖစ္ၾကရေလေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရမည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အျဖဴေရာင္စိတ္ထားမ်ားကို ေဆးေရာင္စံုမေရာယွက္ႏိုင္ေစဖို႔ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂ႐ုစိုက္ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေရာင္တလက္လက္ႏွင့္ ထြန္းလင္းခြင့္ရွိေသာ အျဖဴေရာင္အလွတရားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကိုယ္တိုင္ ေမြးျမဴလမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

အျဖဴေရာင္အၿပံဳးပိုင္ရွင္ေလးမ်ားကို တစ္ေရးႏိုးလိုက္တိုင္း အလွေပ်ာက္ကမၻာမျဖစ္ၾကေစရန္ စိတ္အသိုးမ်ားကို ခြာခ်တတ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုေပသည္။ အေရာင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာင္းေျပာင္း၊ သူတို႔ ေလးေတြ၏ ကိုယ္ပိုင္ေအာက္ခံအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာင္မ်ားကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ေအာက္ခံအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ကိုယ္တိုင္က ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအေနႏွင့္ က်င့္သံုးျပဖို႔လိုအပ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ ႐ြက္ဆုတ္ျပကၡဒိန္ေလးမ်ားကို အသံုးျပဳဖူးၾကေပမည္။ ပစၥဳပၸန္အသစ္တစ္႐ြက္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာတိုင္း အတိတ္တစ္႐ြက္ကို ဆုတ္ၿဖဲလႊင့္ပစ္တတ္ၾကေပသည္။ လႊင့္ပစ္ခဲ့ၾကသည့္ အတိတ္တစ္ရက္တိုင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ေနာက္သို႔ ကပ္လိုက္လာတတ္သည့္ အျဖစ္ကို ေမ့ပစ္တတ္ၾကေပသည္။ ႐ြက္ဆုတ္ေလးေတြကို ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း ဆုတ္ၿဖဲအေရခြံလဲေပးေနရသလိုမ်ိဳးသည္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ဘဝမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲလို႔ေပးေနရမည္။

ဆုတ္ၿဖဲလႊင့္ပစ္လိုက္ေသာ ႐ြက္ဆုတ္ေလးမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ဝမ္းနည္းမႈမ်ားႏွင့္ ဝမ္းသာမႈမ်ား ပါသြားတတ္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျဖဴေရာင္သန္႔သန္႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားရွိၾကသလိုပင္ အမည္းေရာင္သန္းခဲ့သည့္ေန႔ရက္မ်ား ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ အေရာင္ေျပာင္းလဲ၍ ခံစား စံစားခဲ့ၾကေသာ ေန႔ရက္တိုင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ရွင္သန္မႈပံုရိပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေမာင္းထုတ္၍မရေသာ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရႏိုင္ပါေသာ ေန႔ရက္အစိတ္အပိုင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အေရာင္ေျပာင္းလဲ၍ ေမာင္းထုတ္မရ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရေသာ ေန႔ရက္တို႔ထဲတြင္ ဟန္မပ်က္ရွင္သန္ခဲ့ရသည့္ဘဝမ်ားမွာ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ေပမည္။ ေရွ႕ဆက္တိုးေနရေသာ ေျခလွမ္းတိုင္းကို ဟန္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းၾကရင္းျဖင့္ စိတ္အသိုးေတြကို ဖံုးဖိေနၾကရေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ အျဖဴေရာင္သက္သက္ကိုသာ လိုခ်င္ၾကမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တစ္ေတြ၏စိတ္သည္ အမည္းေရာင္ဘက္သို႔သာ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပလိမ့္မည္။ လွ်ာႏွစ္ခြပမာ အဆိပ္ျပင္းလွပါေသာ စိတ္အသိုးတို႔မည္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ အျဖဴေရာင္ေလွကားမ်ားကို ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။ 

ကေလးဘဝတြင္ အျဖဴစင္ဆံုးေသာ လိုခ်င္မႈမ်ားသည္ တစ္ေရးႏိုး အ႐ြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ ဇရာအို၏ တပ္မက္မႈမ်ားကို စတင္ေပလိမ့္မည္။ ျခားနားမႈမ်ားမွာ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အမည္းေရာင္တို႔၏ သတ္ပံုမွန္မွန္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ားကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ အျဖဴႏွင့္အမည္းၾကားတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျဖဴေရာင္သန္႔သန္႔တို႔ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ဘဝေလွကားမ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္မသြားမိၾကေစရန္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဘဝဆိုေသာ ရွင္သန္မႈမ်ား၏ ေအာက္ခံအေရာင္ကို အျဖဴေရာင္သက္သက္ျဖင့္သာ အၿမဲတမ္းျခယ္သႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးေပသည္။

အျဖဴႏွင့္အမည္းၾကားတြင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ၾကဖို႔ဆိုလွ်င္ တစ္ေရးႏိုးလိုက္တိုင္း အေကာင္းေတြးတတ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အေမွာင္ပေယာဂမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ အျဖဴေရာင္မ်ား၏ လင္းလက္ခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။ တစ္ေရးႏိုးလိုက္တိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ အေတြးထဲတြင္ တန္ဖိုးရွိတာေတြ သယ္ေဆာင္တတ္သည့္ အက်င့္ေကာင္းမ်ားရွိၾကဖို႔ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ တန္ဖိုးမရွိေသာအရာေတြကို အေတြးမ်ားထဲက ဖယ္ထုတ္ၾကဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။ 

ဘဝဟူသည္ အမိႈက္ပံုးတစ္ခု မဟုတ္ပါေပ။ ဘဝ၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားထဲက အမည္းေရာင္တိုင္သည္လည္း ျခပံုးမ်ားဟု မဆိုႏိုင္ပါေပ။ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြအေနႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား မွန္ကန္မႈသာလွ်င္ အေရးႀကီးပါသည္။ လူသားတိုင္း မွားတတ္ၾကပါသည္။ လူသားတိုင္းသည္ အျဖဴႏွင့္ အမည္းတို႔၏ လြန္ဆြဲျခင္းမ်ားကို ခံစားၾကရေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားပါေသာ အေဟာင္းမ်ားထဲမွေန၍ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ၾကဖို႔ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ လူသားတိုင္း မွားတတ္ၾကေသာ္လည္း ထိုအမွားမ်ားထဲတြင္ အျမစ္တြယ္မခံရဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ အမွားကို အမွားမွန္းသိၾကဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမွားကို အမွားမွန္းမသိရွိျခင္းမ်ားကသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ဘဝကို အမည္းေရာင္နယ္ေျမထဲသို႔ တြန္းပို႔တတ္ပါသည္။ အေဟာင္းတိုင္းသည္ အဆိုးမဟုတ္ႏိုင္သလို၊ အေဟာင္းတိုင္းသည္လည္း အေကာင္းမဟုတ္ႏိုင္ေပ။ အေကာင္းမကုန္ၾကေသာ ဘဝမ်ားသည္ပင္ အကုန္မေကာင္းႏိုင္ၾကသည္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

အဆဲၾကမ္းလာေသာ ယေန႔ေခတ္သစ္၏ ယဥ္ေက်းမႈဉာဥ္ဆိုးကို တြန္းလွန္ႏိုင္ၾကဖို႔ လိုအပ္လာသည့္ အခ်ိန္အခါပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ခက္ထန္႐ိုင္းစိုင္းလာသည့္ လူမႈဝန္းက်င္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္ေအာက္ခံေပၚတြင္ အမည္းေရာင္ေရးျခယ္ေနၾကျခင္းမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ၾကဖို႔ ႀကိဳးစားခ်ိန္လည္းျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ရွင္သန္ေလွ်ာက္လွမ္းေနရေသာ ေလာကႀကီးဆိုသည္ ကေလးငယ္တစ္မ်ိဳးပမာပင္ ျဖစ္သည္။ အေတြးဆိုးမ်ားျဖင့္ သားေဖာက္ေနတတ္ေသာ ေလာကႀကီးထဲက အမည္းေရာင္မ်ားကို ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ၾကဖို႔ရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ကမၻာႀကီးျဖစ္လာေစရန္ အမည္းေရာင္မ်ားကို ျငင္းပယ္ၾကဖို႔ လိုအပ္လွေပသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ တစ္ေရးႏိုးျခင္းဟူသည္ မည္ကဲ့သို႔ ေခၚဆိုၾကသနည္း။ အိပ္မက္မက္၍ လန္႔ႏိုးခဲ့ၾကျခင္းမ်ားကို တစ္ေရးႏိုးသည္ဟု ေခၚမည္ေလာ။ အိပ္မက္လွလွမ်ားမက္ခဲ့၍ ပီတိသုခတို႔ျဖင့္ ႏိုးထႏိုင္ျခင္းမ်ားကို ေခၚၾကမည္ေလာ။ နဖူးေပၚလက္တင္ စဥ္းစားၾကရင္း အိပ္မေပ်ာ္၍ မ်က္ႏွာသစ္ခဲ့ၾကရသည့္ ေန႔သစ္မ်ားကို ေခၚဆိုၾကမည္ေလာ။ အျဖဴႏွင့္အမည္းတို႔၏ သတ္ပံုမွန္မွန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္တတ္သည့္ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္တတ္ၾကသည္ကို ေခၚမည္ေလာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြ၏ ဘဝတိုင္းတြင္ တစ္ေရးႏိုးလိုက္ၾကတိုင္း အေတြးဆိုးမ်ားျဖင့္ အလွေပ်ာက္ကမၻာမျဖစ္ၾကေစရန္မွာ အထူးအပ္လွပါသည္။

ေလာကဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အလွႏွင့္ဘဝကို ျခယ္သၾကရာ၌ အျမင့္ကိုေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အေကာင္းအဆိုးဒြန္တြဲေနေသာ ေလွကားမ်ားကို အသံုးျပဳရေပမည္။ အလွႏွင့္ဘဝသည္ အျဖဴေရာင္အျဖစ္က်န္ရွိေစဖို႔ရန္ အထူးအေရးႀကီး လိုအပ္ပါသည္။ လူသားတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရယူၾကဖို႔ လိုအပ္ၾကျခင္းသည္ မွန္ကန္သည့္ ပန္းတိုင္တစ္ခုပမာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စုတ္ၿဖဲပစ္ခဲ့ၾကသည့္ ႐ြက္ဆုတ္ျပကၡဒိန္ေလးမ်ားကိုေမ့ပစ္၍ အလွႏွင့္ေဝးေသာ ဘဝေလွကားမ်ားကို အသံုးမျပဳမိၾကေစဖို႔ရန္ အထူးလိုအပ္လွပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ခိုင္ျမင့္ေဝ