POST TYPE

OPINION

ေတာင္းစားခ်င္မိေသာ သစၥာတရားမ်ား
01-Oct-2019


စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားဟူသည္ ခံစားခ်က္မ်ားျပားေလ တြန္းကန္ ႐ုန္းထြက္ဖို႔ရန္အတြက္ ထြက္ေပါက္ေနရာမ်ားကို အၿမဲရွာတတ္ေလျဖစ္သည္။ခံစားထိမိေသာဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ေဝးရာသို႔ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ ထြက္ေပါက္ရွာတတ္ၾကေပသည္။ ထိခိုက္ခံစားရမႈ ဒဏ္ရာဟူသမွ်သည္ အနာေပ်ာက္ေသာ္လည္း အမာ႐ြတ္မ်ားမွာ က်န္ေနတတ္ၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ အမာ႐ြတ္မ်ားကို ထိမိစမ္းမိသည့္အခ်ိန္ေတြတိုင္းမွာလည္း အမာ႐ြတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သူကို သတိရေနမည္ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ရာရရွိမႈတိုင္းသည္ အတိတ္၏ဝဋ္ေႂကြးဟု ဆိုတတ္ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဒဏ္ရာရရွိမႈတိုင္းသည္ အတိတ္၏ဝဋ္ေႂကြးတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေပ။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ ေလွ်ာက္လွမ္းမိေနေသာ အမွားတစ္ခုခုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ခံစားရရွိသည့္ဒဏ္ရာတိုင္းက အတိတ္ဝဋ္ေႂကြးမ်ားမျဖစ္ႏိုင္သလို၊ စံစားရရွိသည့္ ခ်မ္းသာမႈတိုင္းသည္လည္း အတိတ္၏ေကာင္းမႈေၾကာင့္ဟု မဆိုႏိုင္ပါေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနသည့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္သည္သာ အခရာအက်ဆံုး ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပစၥဳပၸန္တြင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းမ်ားကပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဘဝမ်ားကို အမ်ားဆံုးေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အထူးလိမ္ညာတတ္ေပသည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ လိမ္ညာျခင္းမ်ားျဖင့္ စိတ္၏ထြက္ေပါက္ကို ရွာေဖြတတ္ေပသည္။ အတိတ္ကဝဋ္ေႂကြးကို ဆပ္ေနရမည္မွန္းသိခဲ့ၾကလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ အရာရာကိုမသိဘူးဟုသာ ျငင္းၾကေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကားတြင္ လိမ္ညာေျပာဆိုၾကျခင္းမ်ားကို ခံုမင္တတ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လိမ္ညာေနမွန္းသိသိႏွင့္ပင္ အမွန္တရားကို ပံုေဖာ္ဟန္ေဆာင္ေနၾကျခင္းမ်ားကို ပို၍သာယာ တတ္ၾကေပသည္။

အစစ္မွန္ေစတနာမပါေသာ ေလာကြတ္အတုမ်ားကိုလည္း သေဘာက်တတ္ေပသည္။ မဟုတ္မွန္းသိေသာ္လည္း ဟုတ္ႏိုးႏိုးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို အရဲကိုးကာ မ်က္စိစံုမွိတ္၍လည္း ယံုၾကည္လို႔ ေပးတတ္ၾကေပသည္။ တိုေတာင္းလြန္းေသာဘဝထဲမွာမွ ရွင္သန္မႈမ်ားကို သက္တမ္းက်ံဳ႕ေစမည့္ ေစတနာမဲ့ေသာေလာကြတ္အတုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ မယံုၾကည္သင့္လွေပ။ ေလာက္ကြတ္အတုမ်ားဆိုသည္ ဘဝစစ္စစ္၊ ေစတနာ စစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးမ်ားတြင္ ဆင္းရဲျခင္းဒဏ္ရာမ်ားကိုသာ ေပးတတ္ေပသည္။ ထိုသို႔ အဆိုးဒဏ္ရာမ်ားကို အမ်ားဆံုးေပးတတ္သည့္ ေစတနာအတုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လိမ္ညာမႈမ်ားကို အရင္းတည္၍ ပခံုးဖက္ခင္တြယ္ၾကေသာ ခ်စ္ျခင္းမ်ားသည္ကား ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးသီးတစ္လံုးႏွင့္ တူလွေပသည္။ အခ်ိန္မေ႐ြးေပါက္ကြဲႏိုင္ေသာ ယမ္းဘီလူးမ်ားျပည့္ႏွက္ေနေသာ ဗံုးသီးတစ္လံုး၏စနစ္တံကို ပါးစပ္ဖ်ားျဖင့္ပင္ ဆြဲႏုတ္သြားႏိုင္သည့္ ပံုပမာပင္ျဖစ္ေပသည္။ လိမ္ညာမႈမ်ားကို အရင္းတည္လာတည္းက ခင္တြယ္လာၾကသည့္ ခင္မင္မႈမ်ားဆိုသည္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ဖို႔ မရွိေပ။ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာပင္ ပ်က္စီးသြားၾကမည့္ ခ်စ္ခင္မႈသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ခ်စ္ခင္တြယ္တာျခင္းမ်ားတြင္ အတုေယာင္မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုနည္းအတူပင္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ေပးဆပ္လိုက္ရေသာ ႏွလံုးသားမ်ားသည္ လမ္းမွားကို ဦးတည္တတ္ေပသည္။ မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေဝးရာဆီသို႔ မွားယြင္းစြာ ေခၚေဆာင္တတ္ေပသည္။ နာၾကည္းခ်က္တည္းဟူေသာ အမုန္းဝကၤပါထဲတြင္ ဝဲလည္၍ထြက္ေပါက္ရွာမရ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မစစ္မွန္သည့္ခ်စ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဘဝဟူေသာဝကၤပါထဲမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ကား မျဖစ္ႏိုင္ပါေပ။ စစ္မွန္တည္ၾကည္သည့္ တြဲလက္မ်ားျဖင့္သာ ဘဝဟူေသာဝကၤပါထဲက ႐ုန္းထြက္ၾကဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ မသိဘူးဟူေသာ ျငင္းဆန္ျခင္း သေကၤတမ်ားအားကိုးျဖင့္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြတတ္ၾကေပသည္။ တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္းဟူေသာ ေႏြးေထြးသည့္အေပါင္းသေကၤတမ်ားျဖင့္ အမွန္တရားကိုရွာေဖြဖို႔ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနတတ္ၾကေပသည္။ ခံရပါမ်ားလာခဲ့ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကို စာနာနားလည္ေပးၾကရင္း ေဖးမကူညီၾကရမည့္အစား ဝဋ္ေႂကြးဟူေသာ စကားလံုးေအာက္သို႔သာ တြန္းပို႔ေနတတ္ၾကေပသည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ အမွားကိုအမွားႏွင့္ေပါင္းၿပီး သံသရာရွည္ေအာင္ ဆြဲဆန္႔ၾကျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ မိမိတို႔ ဆင္းရဲစြာ ခံစားခဲ့ရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကို အရင္းတည္၍ ပစၥဳပၸန္ကိုျပဳျပင္ၾကရမည့္အစား သူလည္း ငါ့လိုခံစားေစဆိုသည့္ စိတ္မည္းညစ္မ်ိဳးမ်ားကိုသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အားထုတ္တတ္ၾကေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ရသည့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားကို တစ္ပါးသူတို႔မခံစားရေလေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈမွာ အားနည္းလြန္းၾကေပသည္။ မိမိတို႔ခံစားခဲ့ရသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုရားတရင္း သစၥာဆိုခဲ့ၾကမည့္ ေကာင္းေသာဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့စြာ အမိုက္တရားဘက္ကို ပို႔တတ္ၾကပါသည္။ ခံစားရသမွ်ေသာ ဒဏ္ရာမွန္သမွ်ကို ဝဋ္နာကံနာသေဘာထားမ်ိဳး ေျပာဆိုတတ္ၾကေပသည္။

အမွန္တရားအားနည္းေသာ ဘဝဟူသည္ သံသရာကို ပို၍ရွည္ ၾကာေစမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားမ်ား အားနည္းလာသည့္အေလ်ာက္ အမွားမ်ားသည္လည္း ေရာေထြးစြာ ပူးကပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အမွားမ်ားျဖင့္ တြဲကပ္ေနေသာဘဝမ်ားစြာတြင္ အမွန္ရွိရာသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူစြာပင္ အမွန္နည္းေသာအရပ္၌ အမွန္တရားမ်ားကို ေတာင္းစားဖို႔ရန္ ခက္ခဲလြန္းေပမည္။ ေခါင္းညိတ္ေခါင္းခါ လုပ္တတ္႐ံုျဖင့္ အမွန္တရားကို လံုးဝရွာေဖြလို႔ မရရွိႏိုင္ပါေပ။

ေခါင္းညိတ္႐ံုသက္သက္ျဖင့္ ဘဝကိုေရွ႕ဆက္ေနရေသာ ရွင္သန္ျခင္းမ်ားဟူသည္ ေတာက္ေျပာင္မႈ အားနည္းေနႏိုင္သည္။ ခံစားခ်က္ ဒဏ္ရာဆိုးမ်ားျဖင့္ အိပ္စက္ေနရသည့္ဘဝမ်ားဆိုလွ်င္ ေပါက္ကြဲအားျပင္းထန္ေသာ ဗံုးတစ္လံုးကို ဖက္တြယ္အိပ္စက္ရသည္ႏွင့္ တူလွသည္။ ေပါက္ကြဲထြက္ေပၚလာလွ်င္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္သည္။ လံုးဝထိန္းခ်ဳပ္မရသည္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ အဆိုးမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ၾကေလ အေကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေလျဖစ္သည္။ အဆိုးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ အေမ့ႏို႔ဖိုးမ်ားကစၿပီး သစၥာျပဳတိုင္တည္တတ္ၾကေပမည္။ မိမိတို႔ဆိုးခဲ့သမွ်ကို သစၥာဆိုရင္း သင္ပုန္းေခ်လိုတတ္ၾကေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ စဥ္းစားတတ္ဖို႔လိုပါသည္။ မိမိတို႔အလွည့္ေရာက္ခါမွ မိုက္ပစ္ေတြအတြက္ သစၥာမ်ားဆို တိုင္တည္၍ ေခ်ဖ်က္ပစ္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ကား ရွက္စရာေကာင္းလြန္းလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈတိုင္းသည္ ဝဋ္နာကံနာေၾကာင့္ဟု မဆိုသာေပ။ အေကာင္းျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈ အားနည္းလြန္းေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဒဏ္ရာမ်ားကို ေပြ႔ဖက္၍ ေရွ႕ဆက္ေနေသာသူအခ်ိဳ႕၌ အမွန္တရားကိုပိုမို၍ ျမတ္ႏိုးေတာင္းခံတတ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ လိမ္ညာဖူးၾကေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက လိမ္ညာခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်နပ္အၿပံဳးတို႔ျဖင့္ ေက်နပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔တစ္ေတြကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္အလိမ္ညာခံရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္မူ နာက်င္ေဒါသထြက္မႈသည္ ႀကီးထြားလြန္းမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ခံစားရသည့္အလွည့္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ လိမ္ညာမႈ၏ဆိုးကြက္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ရွက္တတ္ေသာ စိတ္ထားေလးမ်ားရွိၾကမည္ဆိုလွ်င္ လိမ္ညာျခင္းမ်ားကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္လိုေပသည္။ လိမ္ညာဟန္ေဆာင္ျခင္း၏ အပုပ္နံ႔မ်ားဟူသည္ အနံ႔ထြက္လြယ္လြန္းလွပါသည္။

ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ထိုး၍လည္း သံုးသပ္ၾကည့္လို႔ရေပသည္။ အမွန္တရားအားနည္းေနသည္ဟု ဆိုအပ္သည့္ ဥပေဒျပင္ပလုပ္ရပ္မွန္သမွ်၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသာ အဓိက ခံစားလို႔ေနရေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားၾကားတြင္ ဖ်က္ဆီးခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝတြင္ အမွန္တရားရွိပါ၏ေလာ။ မည္သည့္ဘက္ကတာဝန္ယူ၍ ျပင္ဆင္လို႔ေပးၾကမည္နည္း။ ဝမ္းေရးမလြယ္ကူၾကသည့္ၾကားက အသက္စြန္႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ခိုကိုးရာ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ အားကိုးရာ အားထားရာ ရွာေဖြမရေသာျပည္သူမ်ား၏ဘဝဟူသည္ အမွန္တရားငတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ထပ္ဆင့္ဆိုရေသာ္ အမွန္တရားရွိရာကို ရွာမေတြ႔ၾကရ၍ ရင္ဖြင့္တိုင္တန္းစရာ မရွိၾကျခင္းမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔ေခၽြးႏွဲစာတို႔ျဖင့္ ရွာေဖြတည္ေဆာက္ထားရသည့္ ပစၥည္းမ်ားဆံုး႐ံႈးရျခင္းမ်ားသည္ ေခတ္အေျခအေနအရ ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကဖို႔ ခက္လွေပသည္။ မည္သည့္ဘက္ကမွလည္း အမွန္တရားမ်ားကို ေတာင္းစားလို႔ ရႏိုင္သည့္ တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္းမ်ိဳးမ်ား မရွိၾကပါေပ။ စိတ္ဒဏ္ရာအထပ္ထပ္ရေနသည္မွအပ အမွန္တရားကို တည့္တည့္မတ္မတ္သံုးစြဲ သူမ်ားထံမွေန၍ အမွန္တရားမ်ားကို ေတာင္းစားရန္ကား ခက္ခဲေနဆဲသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ခံစားထိရွမိေသာဒဏ္ရာမ်ားကို သက္သာရာသက္သာေၾကာင္းအျဖစ္ အမွန္တရားမ်ားကို ျမတ္ႏိုးတတ္ဖို႔လိုေပသည္။ မသိျခင္းတည္းဟူေသာဝကၤပါထဲမွ အမွားကို အမွားနဲ႔ထပ္ေပါင္းၿပီး သံသရာကိုရွည္ခိုင္းခ်င္တတ္သည့္ မိုက္ျပစ္မ်ားအတြက္ ရွက္တတ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေပသည္။ ဆိုးခဲ့သမွ်ေသာ အရာရာတိုင္းအတြက္ သစၥာအတုေတြဆိုၿပီး အမွန္တရားမ်ားကို မေတာင္းတေစလိုေပ။ မသိဘူးဟူေသာ ျငင္းပယ္ျခင္းသေကၤတမ်ိဳးမ်ားထက္စာလွ်င္၊ တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္းတည္းဟူေသာ သစၥာတရားမ်ားကိုသာ ေတာင္းစားတတ္ပါေစေၾကာင္း ေရးသားတိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

ခိုင္ျမင့္ေဝ