News

POST TYPE

OPINION

ေတာ္လွ်င္ခံရသည့္ေခတ္ ကုန္သင့္ပါၿပီ (Daily, Vol-7/No-148)
30-Sep-2019

၈၈ အေရးအခင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာ တစ္ဦးက (ေမာင္သာရဟုထင္သည္) “ျမန္မာျပည္မွာ ေတာ္ရင္ခံရၿပီသာမွတ္”ဆိုသည့္စကားတစ္ခြန္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးရာ ယင္းစကားသည္ ထိုေခတ္ထိုအခါက စာေပေလာကတြင္သာမက ဝန္ထမ္းေလာကတြင္ပါ လူေျပာမ်ားသည့္ စကားတစ္ခြန္း ျဖစ္သြားခဲ့ဖူးသည္။

တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ျဖင့္ အကြန္႔တက္၍မရေသာ ေခတ္ကာလတြင္ ျပည္ပႏွင့္အဆက္အသြယ္လည္းရွိ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈလည္းရွိၾကေသာ ျမန္မာပညာတတ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပည္ပသို႔ေရာက္သြားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ဝန္ႀကီးဌာနတြင္း မိုးက် ေ႐ႊကိုယ္မ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာမႈအေပၚ မေက်နပ္၍ ျပည္ပသို႔ထြက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္တစ္စံုတစ္ရာ ပတ္သက္မိ၍ အလုပ္ထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ ျပည္ပသို႔ေရာက္သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕က အာရွေဒသတြင္းမွ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္သြားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းျပည္မွာ Brain Drain ဆိုသည့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ ျပႆနာႏွင့္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ႀကံဳေတြ႔လာ ခဲ့ရေပသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျပည္တြင္းတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးျခင္း၊ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကျခင္း၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေတာ္သူတတ္သူ၊ ထက္ျမက္သူ အမ်ားအျပား ျပည္တြင္းမွ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ထြက္ခြာသြားေသာေၾကာင့္ နယ္ပယ္စံုတြင္ အားနည္းသြားခဲ့ေပသည္။

ေခတ္အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ျပည္ပတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳလည္းရွိ၊ ကမၻာ့အဆင့္မီေအာင္လည္း လုပ္ကိုင္တတ္သည့္ ျမန္မာမ်ား အမိေျမ၌ အလုပ္ျပန္လုပ္ရန္ ဝင္ေရာက္လာသူ အေတာ္အတန္ ရွိလာခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိျခင္း၊ ထိုက္တန္ေသာလစာမရရွိျခင္း၊ မိမိတတ္ေျမာက္လာေသာပညာကို ထုတ္ေဖာ္ျပခြင့္ရရန္ အေျခအေန နည္းပါးျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္သြားေသာ ဦးေႏွာက္ေကာင္းမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္ဝင္လာေအာင္ ဖန္တီးေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Brain Gain ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးမွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသးေပ။

သည္ဘက္ေခတ္စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ၿပီး Update လုပ္ထားေသာ ျမန္မာ့ဦးေႏွာက္မ်ား ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းသို႔ ခပ္ျမန္ျမန္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာေရးအတြက္ ျပည္တြင္းမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီး၏ ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ ေနရာဖန္တီးေပးႏိုင္မႈတို႔မွာ အထူးအေရးႀကီးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အာရွဆူပါပါဝါအဆင့္သို႔ အံ့မခန္းေရာက္ရွိလာျခင္းမွာ ျပည္ပတြင္ Update လုပ္ထားေသာ ဦးေႏွာက္မ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ စနစ္တက် ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေအာင္၊ ျပည္တြင္း၌ ၎တို႔၏ ကမၻာ့အဆင့္မီ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့၍ျဖစ္ေပ သည္။

ျမန္မာတို႔အတြက္ေတာ့ “ေတာ္ရင္ ေခ်ာင္ထိုးခံရၿပီ” ဆိုေသာ သေဘာတရားကို ဌာနအသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေခ်ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မွသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀-၉-၂၀၁၉)