News

POST TYPE

OPINION

ဝါရွင္တန္ရဲ႕ ဖိအားကို ဘယ္လို တံု႔ ျပန္ၾကမလဲ (Daily, Vol-7/No-84)
17-Jul-2019

ယမန္ေန႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ထိပ္ပိုင္းစစ္ဘက္အရာရွိႀကီးေလးဦးႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုဝင္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဒဏ္ခတ္အေရးယူလိုက္သည့္သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာႀကီးမ်ားက အထူးတလည္ ေရးသားေဖာ္ျပသြားၾကသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ကပါ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္သည့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို အေတာ္အတန္ ထိခိုက္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရက ဒဏ္ခတ္အေရးယူသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားသည္၊ မွန္သည္ဟု The Voice Daily အေနႏွင့္ အကဲမျဖတ္လိုေသာ္လည္း ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားလုပ္႐ံုႏွင့္ ရခိုင္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ေလာ ဟူသည့္အခ်က္ကို ဝါရွင္တန္မွသက္ဆိုင္သူမ်ား အေလးအနက္ စဥ္းစားၾကည့္သင့္သည္ဟုေတာ့ ဦးစြာမွတ္ခ်က္ေပးလိုေပသည္။

အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပိုမိုဆိုး႐ြားစြာ ႀကံဳေတြ႔လာရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသည္ကိုျမင္လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္အသိေပးဖူးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ရခိုင္ကိစၥ (ဘဂၤါလီကိစၥ) တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကိုဖယ္ထုတ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုသာ အဓိကပစ္မွတ္ထားခဲ့ေပရာ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္လည္း စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ဒဏ္ခတ္လိမ့္မည္ဟု လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္၊ ၂ ႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာတို႔ဘက္က တြက္ဆ၍ရခဲ့ေပသည္။

အေမရိကန္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈဟူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ မစိမ္းေသာ အေရးကိစၥတစ္ခုသာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူရာတြင္ အင္းဒင္ေက်း႐ြာျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လအနည္းငယ္သာဖမ္းဆီးခံရၿပီး ယင္းကိစၥအေၾကာင္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ သတင္းေရးသားသူ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ရက္ ၅၀၀ ေက်ာ္ (တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး) ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပံုကို ဝါရွင္တန္၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ေထာက္ျပခံရသည္မွာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသည္ကို အထူးသတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အတြက္လည္း အရွက္ရေစသလို သတင္းစာ/မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္း မည္မွ်က်ဆင္းေနသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ရာေရာက္ေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးျဖဳတ္ရွင္းလင္းမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အေရးကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္မဆြဲဘဲ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုေပသည္။

ယခု တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကိုၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္တို႔အေနႏွင့္ ရခိုင္ကိစၥအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စတင္ဖိအားေပးလာၿပီဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္မည္ဆိုပါက ႏွစ္အတန္ၾကာ အစီအစဥ္ဆြဲခဲ့ရသည့္ အာရွေဒသ တ႐ုတ္ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိေရးဟူေသာ အာရွႏွင့္ဆိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အိပ္မက္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကီးမားသည့္ အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္သာရွိရာ ႀကီးမားသည့္ ဖိအားေပးမႈမ်ိဳးေတာ့ ထပ္လုပ္ဖြယ္မရွိေပ။

ျမန္မာတို႔သည္ မည္သို႔ပင္ ကာလၾကာရွည္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ္ျငားလည္း ကိုရီးယားကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ အၿပိဳင္လုယူ၍ လံုးဝမရႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကို အေမရိကန္တို႔ ေကာင္းစြာ သိထားၿပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဘဂၤါလီကိစၥပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္ေတြ႔က်ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ခ်ဥ္းကပ္လာမည့္ သေဘာျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အေနႏွင့္လည္း မိမိ၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေျခလွမ္းတိုင္းကို ဟန္ခ်က္ညီညီ သတိႀကီးစြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၇-၇-၂၀၁၉)