News

POST TYPE

OPINION

ေျပာင္းလဲခ်ိန္မတန္ေသးတဲ့ ေနပူေတာင္လား
18-Jun-2019၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေနပူေတာင္စီမံကိန္းကို အၿပီးသတ္ပိတ္သိမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတစ္ခုကို ဖတ္ခဲ့ရသည္။ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းကိုရပ္တန္႔ခြင့္တင္ထားေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေနပူ ေတာင္စီမံကိန္းကို တရားဝင္ပိတ္သိမ္းၿပီးပါက သဘာဝအေျခခံခရီးသြား လာမႈေဒသျဖစ္လာေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ စင္စစ္တြင္ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္တန္းေပၚမွ ေနပူေတာင္ကို မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ Mr Nguyen Cong Kien ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီ (Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd.) က (၁၆.၃.၂၀၁၂ မွ ၁၅.၃.၂၀၃၂ ခု ႏွစ္ အထိ) ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ႏွစ္ရွည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေနပူေတာင္ေက်ာက္ျပားစီမံကိန္းကိုရပ္တန္႔ကာ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း (Eco-Tourism) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ဆိုပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သာမက ေဒသခံလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္မည့္အေျခအေနဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါသတင္းစကားသည္ လက္ရွိတိုင္ေအာင္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္မတန္ေသးေသာ ေနပူေတာင္လားဟု ေမးရမလို ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ 

(တစ္) 

ေနပူေတာင္သည္ ရခိုင္႐ိုးမေပၚတြင္ တည္ရွိေနေသာ ဆင္စြယ္ေရာင္ စက်င္ေက်ာက္ေဆာင္ေၾကာႀကီးျဖစ္သည္။ ရခိုင္႐ိုးမကိုေကြ႔ပတ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၉.၃) ဖာလံုတြင္ရွိသည္။ ရခိုင္႐ိုးမ၏ အျမင့္ဆံုးအပိုင္းဟုဆိုႏိုင္ေသာ ေနပူေတာင္ဝန္းက်င္သည္ အလြန္သာယာလွပၿပီး ရာသီမေ႐ြး ျမဴေျခဆိုင္းေနတတ္ေသာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ျမင့္မားလြန္းေသာ ေတာင္ေၾကာေအာက္ေျခတစ္ေနရာတြင္ ေကြးေကြးကေလးစီးဆင္ေနေသာ ေရေကာက္ေခ်ာင္းကို လွမ္းျမင္ႏိုင္သည္။ ေနပူေတာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ျပားစက္႐ံုတည္ရွိရာေနရာသို႔ ဟိုက္ေဝးလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေတာလမ္းအတိုင္း သံုးမိုင္ခန္႔သြားရသည္။ စီမံကိန္းတည္ေနရာသည္ အေရွ႕ေလာင္က်ီက်ဳ (၉၉ံ ၊ ၃၂ ၊ ၃ဒဒ) နဲ႔ ေျမာက္ လတၱီက်ဳ (၁၈ံ၊ ၄၂ဒဒ)ၾကားတြင္တည္ရွိေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုသည္။ 

ေနပူေတာင္စီမံကိန္းနယ္ေျမသို႔ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ေက်ာက္ျပားစီမံကိန္းစက္႐ံု တည္ရွိရာေနရာတို႔တြင္ ထူထပ္ေသာ သဘာဝသစ္ေတာမ်ား၊ ဝါးေတာမ်ား၊ လွ်ိဳေျမာင္စိမ့္စမ္းမ်ားႏွင့္ ဇီဝငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္မ်ားၾကားထဲတြင္ အစဥ္အၿမဲ ျမဴေျခဆိုင္းေနတတ္သျဖင့္ စိမ့္ေအးေသာရာသီဥတုမ်ိဳးကိုလည္း ရရွိခံစားႏိုင္၏။ ရခိုင္႐ိုးမထဲမွ သစ္ပင္သစ္ေတာအမ်ားစုသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ကတံုးအသြင္ ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနပူေတာင္စီမံကိန္းနယ္ေျမထဲတြင္ေတာ့ ပကတိသဘာဝတရားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။ အထူးျခားဆံုးမွာ ထိုေနရာတြင္ “ေနပူေတာင္” ဟုေခၚေသာ ဆင္စြယ္ေရာင္မာဘယ္ေက်ာက္ေတာင္တန္းမ်ား ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

(ႏွစ္)

ေနပူေတာင္သည္ အသြင္ေျပာင္းေက်ာက္ေတာင္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အနည္က် ေတာင္တန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္႐ိုးမေပၚတြင္ အသြင္ေျပာင္းေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေနပူေတာင္ တည္ရွိေနျခင္းကို ပညာရွင္မ်ားက ေဝခြဲရခက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။ ျဖစ္တည္ျခင္းအစပိုင္းတြင္ တျခားေနရာမွ ေမ်ာပါတင္က်န္ေနရစ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရ၏။ေနပူေတာင္ေက်ာက္သည္ ထံုးေက်ာက္အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေက်ာက္သား၏အတြင္းပိုင္းတြင္ ယွေလေက်ာက္ (Copper Cretaceous)၊​ သဲေက်ာက္ (Agillaceous)၊​ ကယ္လ္စီယမ္ကာဗြန္နိတ္၊ အလူမီနီယံေအာက္ဆိုဒ္၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႔ ဆိုဒီယံမိုေနာက္ဆိုဒ္ စေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသူမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွဆိုသည္။ မစၥတာ သီအိုဘဲလ္ဒ္ (Mr. Throbald) ႏွင့္ အိႏၵိယ ဘူမိေဗဒ တိုင္းတာေရးအဖြဲ႔  (Volume of Geplogical Paper on Burmese) ၏ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္ေပၚမွ ေက်ာက္မ်ားသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္း (၁၈၀-၂၂၅ သန္း) ထိ သက္တမ္းရွိၿပီး မအီ (ေတာင္ကုတ္) မွ ေက်ာက္မ်ားမွာ (၁၃၅) သန္း သက္တမ္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ 

ေက်ာက္ျပားထုတ္လုပ္ျခင္းမျပဳရေသးမီအခ်ိန္က ေနပူေတာင္၏ မူလအတိုင္းအတာသည္ ေျမေပၚမ်က္ျမင္ထုထည္သည္ ကုဗေပ (၃၄၉,၂၃၇,၅၀၀) ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေျမျပင္အေပၚသို႔ ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔မွ် ထိုးထြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခသို႔ ေပ ၃၅၀ ခန္႔မွ်နက္႐ိႈင္းေၾကာင္း ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ အခ်ိဳ႕ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ေနပူေတာင္ေက်ာက္ေဆာင္ေၾကာႀကီးသည္ သံတြဲႏွင့္ ဂြ ၿမိဳ႕နယ္ဘက္ထိ သြယ္တန္းေနေၾကာင္း ၾကားဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေနပူေတာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ေလ့လာထားေသာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား အလြန္အားနည္းလွသျဖင့္ အတိအက်ေျပာႏိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲ၏။ လက္ရွိေက်ာက္ ျပားထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေနပူေတာင္ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီး၏ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း တျခားေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ေတာင္တန္းမ်ား အသြယ္သြယ္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ (၁၉၇၃-၇၄ ခုႏွစ္) က ေနပူေတာင္၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို (ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀) ႏွင့္ ဝယ္ယူရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဂ်ပန္တို႔ဝယ္ယူမည့္အစီအစဥ္ အထမေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက ၁၉၇၅-၇၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အမွတ္(၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေႂကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္း လက္ေအာက္ခံေနပူေတာင္ဌာနခြဲ (၃) အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ေက်ာက္ျပား မ်ားစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Simco Song Da Joint Stock Company  က ေနပူေတာင္ကို အလွဆင္ေက်ာက္ျပားမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းအရ ၁၆.၃.၂၀၁၂ ခုနစ္မွ (၁၅.၃. ၂၀၃၂ ခုႏွစ္အထိ) ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာက္ျပားထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

(သံုး)

ေနပူေတာင္စက်င္ေက်ာက္ျပားစက္႐ံုဝင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက လွီးျဖတ္ထုတ္ယူထားေသာ ဆင္စြယ္ေရာင္၊ အျပာႏုေရာင္ႏွင့္ အနီရင့္ ေသြေၾကာကေလးမ်ားပါေသာ ေလးေထာင့္ပံု စက်င္ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကို အစီစီ အရီရီ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အေလအလြင့္ျဖစ္သြားေသာ ေက်ာက္ျပားအပိုင္းအစမ်ား၊ စံခ်ိန္မမီေသာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ယြင္းသြား ေသာေက်ာက္တံုးႏွင့္ ေက်ာက္ျပားမ်ားကို စက္႐ံုစီမံကိန္းနယ္ေျမထဲတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ေက်ာက္ခြဲ႐ံုထဲတြင္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာ ဟုမဆိုႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ျဖတ္စက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ခြဲလႊ အ႐ြယ္အစားစံုတို႔ ရွိေနသည္။ ေနပူေတာင္ (စက်င္ေက်ာက္) ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းႀကီးဆီမွ ေက်ာက္သားမ်ားကို ခြဲထုတ္ယူရန္အတြက္ လူလုပ္အားႏွင့္ စက္လုပ္အားကို မွ်သံုးရေသာအေနအထားမ်ိဳးကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 

ထိုေက်ာက္ျပားစီမံကိန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္သိန္းခြဲ (၁၅၀,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းသာရရွိေၾကာင္း စက္႐ံုထမင္းခ်က္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ လစာကို တစ္သိန္းခြဲသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုခုေၾကာင့္ အလုပ္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက လစာကို ရက္ေၾကးႏွင့္တိုင္းတာကာ ျဖတ္ေတာက္ခံရေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း သူကဆိုသည္။ ေနပူေတာင္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ SIA, EIA, HIA ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိကို ေဒသခံမ်ားက မၾကာခဏ ေမးခြန္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

(ေလး) 

“ေနပူေတာင္ (မာဘယ္လ္ေက်ာက္ေတာင္) ဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေက်ာက္ေတာင္ျဖစ္တယ္။ သစ္ပင္ေတြလို ခုတ္လွဲၿပီးရင္ ျပန္လည္ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးလို႔ရတဲ့ အမ်ိဳးအစားမဟုတ္ပါဘူး... ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေနပူေတာင္ကို သဘာဝအတိုင္းထားၿပီးေတာ့ Eco-Tourism လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္းတိုက္တြန္းေနခဲ့ရတာပါ”

ရခိုင္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကြန္ရက္မွ ကိုေဇယ်ေက်ာ္ ေျပာျပေသာစကားမ်ား ျဖစ္၏။ ကိုေဇယ်ေက်ာ္သည္ ေနပူေတာင္ေက်ာက္ျပားစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ ထိုေနရာတြင္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခု အစားထိုးျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွား ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေတာေတာင္သဘာဝအလွအပ မ်ား၊ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ ေစတီပုထိုးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနရသည္။ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏အေရးပါမႈထဲတြင္ (S) သံုးလံုးႏွင့္ (N) သံုးလံုးကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ (S) သံုးလံုးမွာ Sunshine (ေနေရာင္ျခည္)၊ Sand ႏွင့္ Sea (ပင္လယ္) တို႔ ျဖစ္၏။ လက္ရွိေခတ္စားလာေနေသာ (N) သံုးလံုးမွာ Nature (သဘာဝတရား)၊ Nostalgia (ေခတ္ေနာက္ ျပန္ျခင္း) ႏွင့္ Nirvana (ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈရွိျခင္း) တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထိုသို႔ (S) သံုးလံုးႏွင့္ (N) သံုးလံုးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ အျပည့္အဝရွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။ ထို႔အျပင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ စိုင္းတင္ေရတံခြန္၊ မရဇိုင္ေတာင္တန္း၊ ဂူေတာင္ကန္ေတာင္၊ မအီေျခေတာ္ရာႏွင့္ ေနပူေတာင္စေသာ အထင္ကရေနရာမ်ားစြာလည္း ရွိေန၏။ The International Ecotourism Society (ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔) ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈထဲတြင္ Ecotourism ဆိုသည္မွာ သဘာဝအရတည္ရွိေနေသာေဒသမ်ားသို႔ ေဒသခံမ်ား၏သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ ယင္းေဒသကိုထိန္းသိမ္းေရးအလို႔ငွာ တာဝန္သိသိ ခရီးသြားျခင္းဟုဆို၏။ သက္ရွိမ်ားႏွင့္ သက္မဲ့ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္ကို ခရီးစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးထားေသာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ဟု ဖြင့္ဆိုသည္။ 

(ငါး)

ခ်မ္းသာေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ာ၊ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သဘာဝတရားကို တန္ဖိုးထားေသာႏိုင္ငံမ်ာတြင္ သဘာဝေတာ ေတာင္အလွအပမ်ားကို ျဖဳန္းတီးဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိၾကဘဲ ထိန္းသိမ္းမႈမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေငြရရွိေအာင္ဖန္တီးၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝကိုအေျခခံေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း (Eco Tourism) လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ကမၻာ့ရာသီဥတုအေျခအေနႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားအရ ႏိုင္းျမစ္ဝွမ္းမွ ပိရမစ္မ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပမ်ားထက္ ပင္လယ္ကမ္႐ိုးတန္းမ်ား၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့အေအးဆံုး အြိဳင္ျမခံု (Oymy akon) ႏိုင္ရာဂရာေရတံခြန္၊ တူရကီႏိုင္ငံ Denizil Pamukkale ၿမိဳ႕ေပၚမွ Pamukkale ေရပူစမ္းေလးမ်ား၊ ေရာ့ကီး ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေရခဲေတာင္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈ ခြင့္ရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ားကို လူမ်ား ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာၾကၿပီျဖစ္၏။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုပ်က္စီးျပဳန္းတီးလာေနေသာ အေျခအေနအရ သဘာဝတရားမ်ားကို လူအမ်ား ပိုမိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ရွိလာရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၊ ရခိုင္႐ိုးမ ေတာင္ေပၚမွ ေနပူေတာင္ကိုလည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစဘဲ သဘာဝကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖန္တီးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က သတင္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ၾကားသိခြင့္ရခဲ့ေသာ ေနပူေတာင္ သဘာဝအေျခခံခရီး သြားလုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္မလာေသးသည္မွာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္မတန္ေသးလို႔လားဟုသာ...။ ။

ရကၡ