News

POST TYPE

OPINION

ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူတို႔အတြက္ တာဝန္ႀကီးတစ္ခု (Daily, Vol-7/No-58)
18-Jun-2019

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယမန္ေန႔ကထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိထားေနရသည့္ ေခတ္ကာလအတြက္ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္သည့္ ေၾကညာခ်က္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ၿပီး ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ သကၤန္းဝတ္မ်ားကို ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ မသတ္မွတ္ထိုက္ဟု ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ “ဆရာေတာ္”ဟု မေခၚဆိုသင့္ မေခၚဆိုထိုက္သည့္သူမ်ားထဲတြင္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ထားသူ ဝရမ္းေျပးမ်ားႏွင့္ အာဏာစက္ျဖင့္ အေရးယူခံထားရသူမ်ား သာမက သာသနာေတာ္ကို အေလးမထားသူ၊ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ကို မေစာင့္ထိန္းသူမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားရာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုဟု ဆိုရေပမည္။

အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးတြင္ အေနေခ်ာင္၊ အစားေခ်ာင္၍ ဝင္ေရာက္ခိုလံႈေနသူမ်ား တိုးပြားေနခဲ့႐ံုမွ်မက ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေသာ ၎တို႔၏ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုမ်ားေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္ ရဟန္းတရားကို အားထုတ္ေနၾကကုန္ေသာ အျခားအရိယာႏြယ္ဝင္ ရွင္ရဟန္းမ်ား၏ သိကၡာသံုးရပ္မွာ ျမန္မာ့အလယ္တြင္ သာမက ကမၻာ့အလယ္တြင္ပါ ညႇိဳးႏြမ္းရမည့္ကိန္း ဆိုက္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ ယခုလိုကာလမ်ိဳးတြင္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္ကာလထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိုစဥ္ကတည္းက ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြင္း ဂႏၴဓူရႏွင့္ ဝိပႆနာဓူရဟူသည့္ ဓူရႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ပါးမွ် မက်င့္သံုးေသာ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားကိစၥကို အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ရန္ ထိုစဥ္ကတည္းက စတင္ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ဟန္ရွိေပသည္။

အမွန္ေျပာရလွ်င္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ပါက အသိဉာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ျခင္းထက္ အေၾကာက္တရား (ငရဲႀကီးမွာေၾကာက္ျခင္း အပါအဝင္) ႀကီးစိုးထားေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္မွာ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ဟုဆို၍ရပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၆၃ ႏွစ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက အျခား ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ သဂၤါယနာတင္မႈမ်ား၊ ဗုဒၶဓမၼ မစစ္မွန္ေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္ကို သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ့ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ ပါလီမန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆ႒သဂၤါယနာ တင္ႏိုင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသလို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သာသနာေတာ္သန္႔ရွင္းေရး စီမံခ်က္ႀကီးတစ္ရပ္အား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။

ယခုဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စပါးပင္ၾကားက ေပါင္းပင္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ နာမည္ပ်က္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းရျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက သာသနာေတာ္ကို အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ မည္ေပလိမ့္မည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အဓိက ေျပာခ်င္သည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္စရာ အရာမဟုတ္သလို စီးပြားေရးအရ ေရာင္းကုန္ တစ္ခုမဟုတ္သည္ကို ျမတ္ဗုဒၶ၏တပည့္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ထူးျခားေလးနက္ေသာ ဓမၼမ်ားကို အမွန္အတိုင္း ေသြဖည္မႈမရွိေအာင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်လ်က္ရွိသည့္ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ား ေနာင္ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၇-၆-၂၀၁၉)