News

POST TYPE

OPINION

ရာဇဝတ္ေဘး ေျပးလုိ႔လြတ္သတဲ့လား
17-Jun-2019“ရာဇဝတ္ေဘး... အေဝးသို႔ ... ေျပး ... လို႔ မလြတ္ႏိုင္ပါ ...၊ ဥပေဒ အေျခခံျပဳကာ ... ေဝဖန္႐ႈရင္သာ ... သူ႔ကိုျပစ္မွားရင္ ... ကိုယ့္မွာလည္း မုခ် အေသအခ်ာ ... အျပစ္ရေပမွာ ... ” ဟူေသာစာသားမ်ားပါဝင္သည့္ အဆိုေတာ္ႀကီး ေဒၚတင္တင္ျမ၏ သီခ်င္းေတးသြားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားခဲ့ၾကရသည္။

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၁ နာရီႏွင့္ ည ၇ နာရီ၌လာေသာ ဇာတ္လမ္းပမာ နားဆင္စရာအခန္း၌ မႈခင္းဇာတ္လမ္းမ်ား မၾကာခဏလာသလို ဇာတ္လမ္းအဆံုး၌ တရားခံကိုဖမ္းမိေသာအခါ ထိုသီခ်င္းေလးကို ဖြင့္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသီခ်င္းေလးသည္ နားထဲတြင္စြဲေနၿပီး အသက္အ႐ြယ္ အေတာ္ရသည့္တိုင္ အလြတ္ရေနသည္။ ထိုေခတ္က ႐ုပ္သံလည္းမေပၚ ေသးသျဖင့္ လူတိုင္းလိုလို ေရဒီယိုကိုသာနားေထာင္ေလ့ရွိၾကၿပီး နားထဲတြင္ စြဲေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ႀကံစည္ သူမ်ားသည္ မက်ဴးလြန္မီ ထိုသီခ်င္းေလးကို ၾကားေယာင္မိၿပီး မက်ဴးလြန္ ျဖစ္သူမ်ား အေတာ္မ်ားလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ယခုေတာ့ ထိုသီခ်င္းေလးကို မၾကားရသည္မွာလည္း ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသီခ်င္းေလးကို မၾကားရသည္မွာ ၾကာသည့္အေလ်ာက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသလို စိတ္ထဲတြင္ခံစားမိၿပီး ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ တရားခံမ်ား ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ၾကၿပီး ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကလည္း ပိုမို၍ မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိဖတ္႐ႈေနရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သာ ထိုသီခ်င္းေလးကို ဖြင့္ျပပါက အားလံုးဝိုင္းဝန္းရယ္ေမာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး သေရာ္ေလွာင္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီက ကာတြန္းတစ္ကြက္ကို ဖတ္မိလိုက္ရာ တစ္ဦးက “တရားခံ မိၿပီတဲ့”ဟု ေျပာသည္ကို ေနာက္တစ္ဦးက “ဘယ္မွာတဲ့လဲ” ဟု ျပန္ေမးသည္၊ ထိုအခါ ပထမလူက “႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ”ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္။ သည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ အစဥ္အလာတစ္ခုလို ျဖစ္ေနသည္။ ဖမ္းဆီးရန္ တာဝန္ရွိသူတို႔ကလည္း တရားခံကို ရွာမေတြ႔ေၾကာင္း တရားသူႀကီးထံဝရမ္းျပန္အပ္ျခင္း၊ တရားသူႀကီးကလည္း တရားခံေျပးအျဖစ္ေၾကညာျခင္းတို႔သည္ သာမန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အစဥ္အလာတစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စတင္သတိျပဳမိသည္ကား အင္းလ်ားလမ္း၊ စိမ္းလဲ့ကန္သာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈမွသည္ ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေလးေလာင္းၿပိဳင္၊ သံုးေလာင္းၿပိဳင္၊ ႏွစ္ေလာင္းၿပိဳင္စသည့္ အမႈႀကီးမ်ားမွသည္ သာမန္လူသတ္မႈမ်ား၊ လုယက္မႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားအလယ္၊ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားအဆံုး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ယခုအခါ အလြန္မ်ားျပားေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ လူတို႔၏အသိစိတ္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးပါက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆက ေခါင္းထဲသို႔ စြဲဝင္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအမႈကိစၥမ်ားမွာ ထြက္ေျပးေသာတရားခံကို ျပန္လည္ဖမ္းမိေသာ္လည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအားနည္းသျဖင့္ အမႈျဖစ္ပြားစဥ္ကေလာက္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ မျဖစ္ေတာ့သျဖင့္ လူေတြက သိပ္မသိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားခံကို ျပန္လည္ဖမ္းမိေသာ ျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ တစ္ခ်ိန္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္ေနေသာတရားခံေျပးမ်ားကို လူစည္ကားရာေနရာမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကပ္ထားသလို ယခုလည္း အမ်ားျမင္သာသည့္ေနရာမ်ား(ေဈးမ်ား၊ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား)တြင္ပါ ထင္ထင္ရွားရွား ႀကီးႀကီးမားမား ဓာတ္ပံုမ်ားကိုကပ္ထားသင့္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ထုတ္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားတြင္ပါ ထင္ရွားေသာဓာတ္ပံုမ်ား ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာ၍ သတင္းေပးသူကို ဆုေငြမ်ားခ်ီးျမႇင့္သင့္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရပ္႐ြာေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ပံုကပ္ထားသည့္ တရားခံကို မမိေသာ္မွ ေနာင္က်ဴးလြန္မည့္သူမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏မိသားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အရွက္တရားအတြက္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ အထိုက္အေလ်ာက္ ဝန္ေလးလာမည္ဟုထင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူျမင္ကြင္းတြင္ဓာတ္ပံုကပ္ျခင္းသည္ အျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္သကဲ့သို႔ ပင္ျဖစ္ၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ တရား႐ံုးမွ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရသကဲ့သို႔ ၎၏ စိတ္ဝယ္ခံစားရလိမ့္မည္ဟုထင္သည္။

ေျပးႏိုင္ရင္ လြတ္မယ္

ျပည္သူေတြက တာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ သံသယဝင္ေနေသာ အခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ မည္သူပင္ျဖစ္ပါေစ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာအဖြဲ႔ အစည္း/ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီတရားစြဲဆိုျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ အေရးယူေစျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္ပါကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းကို အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ယခုမူ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာရာတြင္လည္းေကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းသည့္အခါမွသာ မိမိတို႔အေနႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္၊ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံထားပါသည္ စသည္ျဖင့္ ေျဖၾကားၾကပါသည္။ ထိုအခါ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးမ်ားတြင္ အားရပါးရ စာလံုးမည္းႀကီးမ်ားျဖင့္တင္၍ သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည့္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သူအဖို႔ ထြက္ေျပးရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ တပ္လွန္႔ေပးသလိုျဖစ္သြားၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာျဖစ္စဥ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အခ်ိန္ဆြဲ၍ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို တမင္သက္သက္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေစလိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္လားဟူ၍ ျပည္သူတို႔က သံသယဝင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေၾကာင့္လား

တစ္ဖက္က ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးမည္ဟု ေျပာလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ ဖမ္းဆီး၍မရေအာင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္ တရားခံတစ္ေယာက္ကို သြားေရာက္ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ (ရဲအေရးမပိုင္ေသာအမႈမ်ားတြင္) တရားသူႀကီးထံမွ ဖမ္းဝရမ္းက လိုလာျပန္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ထားရျခင္းမွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္ “လူတစ္ဦးအား မိမိသေဘာျဖင့္ ဖမ္းခ်င္သလို ဖမ္း၊ လႊတ္ခ်င္သလိုလႊတ္” မျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေၾကာင့္ပင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေရးႀကီးေသာတရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိရန္အေရး ေႏွာင့္ေႏွးကာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ကုန္သည္မ်ားရွိပါသည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၅(၁)တြင္ လူဖမ္းဝရမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ “ဤဥပေဒအရ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက ထုတ္ဆင့္ေသာ ဝရမ္းတိုင္းကို စာျဖင့္ေရးသား၍ တရား႐ံုးအႀကီးအကဲ အရာရွိကျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယင္းတရား႐ံုးသည္ ခံု႐ံုးျဖစ္ပါက ယင္းခံု႐ံုး၏ အဖြဲ႔ဝင္ကျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တရား႐ံုးတံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ရမည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၇၇(၁)တြင္ “ဖမ္းဝရမ္းအရေဆာင္႐ြက္ရန္ သာမန္အားျဖင့္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ရဲအရာရွိမ်ားအားၫႊန္ၾကားရမည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္သည့္ တရား႐ံုးသည္ မိမိဝရမ္းကို ခ်က္ခ်င္းအတည္ျပဳရန္လိုၿပီး၊ မည္သည့္ရဲအရာရွိမွ် ႐ုတ္တရက္မရရွိႏိုင္လွ်င္ အျခားမည္သူ႔ကိုမဆို အတည္ျပဳေပးရန္ ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ၫႊန္ၾကားခံရသူ သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခံရသူမ်ားသည္ အဆိုပါဖမ္းဝရမ္းကို အတည္ျပဳေပးရမည္” ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဝရမ္းဆိုသည္မွာ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ဆြဲကာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဖမ္းဝရမ္းကိုခ်က္ခ်င္းအတည္ျပဳ(ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳ)ရန္လိုအပ္သလို ဖမ္းဝရမ္းေတာင္းခံျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး ညီေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယခုေတြ႔ရွိရသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ(အႀကီးအကဲ)မ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာမ်ားကေမးျမန္း၍ျဖစ္ေစ ေျဖၾကား/ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ အထက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္ရရွိမွသာလွ်င္ ဖမ္းဝရမ္းေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဆိုရလွ်င္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦးကို ေက်ာ္ေစာသတင္းအရ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအေထာက္အထားမ်ားအရျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာတရားသူႀကီးထံ ၂၄ နာရီအတြင္း အခ်ိန္မေ႐ြးေတာင္းခံ၍ လက္ဦးမႈရယူကာ ဖမ္းဆီးႏိုင္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရန္ အေၾကာင္းရွိသူ၊ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူကို သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးတြင္ ဝရမ္းေတာင္းခံ၍ ဖမ္းဆီးရမည့္လုပ္ငန္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ပင္မလုပ္ ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ရဲကိုင္ရဲမရွိပါကလည္း မိမိအထက္အဖြဲ႔အစည္းထံ တင္ျပ၍ မေႏွးအျမန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ယခုမူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို သတင္းေထာက္မ်ားကေမး၍ ေျဖၾကားၿပီး ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး အထက္ကၫႊန္ၾကားမွသာ ဝရမ္းေတာင္း၍ သြားေရာက္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ တရားခံေရွာင္ေျပးခ်ိန္ရေအာင္ တမင္သက္သက္ အခ်ိန္ေပးထားသည္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္အရာကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းမျပဳဘဲ လူသိထင္ရွား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းသည္ က်ဴးလြန္သူအားေျပးဖို႔ အခ်ိန္ရေအာင္ ေတာေျခာက္သည့္သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။

နိဂံုး

အခ်ဳပ္ဆိုရပါလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးရမည္ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ ဘာမွျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအလိုက္၊ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစား၍ တာဝန္ယူထားသူမ်ားသည္ တာဝန္ေက်႐ံု၊ ဝတၱရားေက်႐ံု လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးဆိုသည္ကလည္း မည္သည့္အခါမွ် ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္းအတာအထိ တရားဥပေဒကို အေလးမထား အတင့္ရဲစြာေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္သူတို႔ကို ေပါ့ျပက္ျပက္သေဘာမထားသင့္ေပ။ အမ်ားေရွ႕တြင္ ဖမ္းမည္၊ ဆီးမည္၊ အေရးယူမည္ဟုဆိုကာ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီးခါမွ ဘာမွ်မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အစိုးရလုပ္ၿပီး အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အလားတူပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း တရားဝင္ဖမ္းဆီးမိန္႔မရရွိမီ သတင္းရယူျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စသည္အားျဖင့္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းအားျဖင့္ အမိန္႔ရသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဦးေဆာင္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ ကၽြန္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီဆိုသကဲ့သို႔ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ စိတ္တူကိုယ္တူ သေဘာတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္ကာ “ရာဇဝတ္ေဘး ေျပးလို႔မလြတ္ႏိုင္ပါ” သီခ်င္းသံသည္လည္း ေလလိႈင္းမွေန၍ ျပန္လည္ပ်ံ႕လြင့္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္