News

POST TYPE

OPINION

ေပးစာတစ္ေစာင္ဆီမွ ယူသင့္သည့္ သင္ခန္းစာ (Daily, Vol-7/No-57)
16-Jun-2019ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ (ၿငိမ္း) ၏ သားသမက္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္သြားသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စာတစ္ေစာင္ေရးသားၿပီး တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေဟာင္း၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အတူဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပခဲ့သည့္သတင္းကို ယမန္ေန႔သတင္းစာတြင္ စာဖတ္သူမ်ား ဖတ္ရႈရလိုက္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေပးစာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ၏ ေျမးျဖစ္သူက ၎၏လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္တကြတင္ခဲ့ရာ အဆိုပါပို႔စ္၌ဝင္ေရာက္ကာ ကြန္းမန႔္ေရးသူ၊ Share လုပ္သူ အေျမာက္အျမားရွိခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။

“Uncle ရွင့္ …”ဟု အစခ်ီးထားၿပီး “႐ိုေသေလးစားစြာျဖင့္”ဟူ၍ အဆုံးသတ္ထားသည့္ အဆိုပါစာႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားစု(အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ေထာက္ခံသူမ်ား)က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ေမတၱာတရားေရွ႕ထားႏိုင္မႈ စသည္တို႔ကို အံ့ၾသတႀကီး ခ်ီးမြမ္းၾကသည္ကို သတိျပဳမိေပသည္။

အံ့ၾသတႀကီးျဖစ္မည္ဆိုလည္း ျဖစ္သင့္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံကာလမွစ၍ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ကာလအတြင္း ႏွစ္လၾကာရွည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့၊ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးကို ဂ႐ုတစိုက္ အေလးအနက္ထား ဆက္ဆံႏိုင္သည္ဆိုေသာကိစၥမွာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအေနႏွင့္ မိမိလက္ေထာက္တစ္ဦးဦးကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာစီစာ႐ိုက္ထားေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔၍ရႏိုင္ေသာ္လည္း စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ေဘာပင္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ စာေရးသားေပးပို႔ျခင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အၿငိႇဳးအာဃာတမရွိ၊ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးမႈသာရွိသည့္ သေဘာကိုေဖာ္ျပရာေရာက္ေပသည္။

တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေလ့ရွိသည္ဟု ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ အရာရွိႀကီးတစ္ဦး၏ ေျပာျပခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား “စာဖတ္သူႀကီး”ဟု တင္စားေခၚဆိုျခင္းခံရသူ ဦးသန္းေ႐ႊအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စာကိုဖတ္ၿပီး မည္သို႔အေတြးရွိမည္ကို မည္သူမွ်မသိႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက မိမိတို႔စစ္ဘက္အစိုးရကို ထိပ္တိုက္စိန္ေခၚခဲ့သူ၊ မိမိတို႔ႏွင့္ ရန္သူသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သူက တေလးတစားသေဘာျဖင့္ စာေရးေပးပို႔ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဃာတမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္မႈမ်ိဳးကို မည္သူမဆို စိတ္ေက်နပ္ၾကမည္သာပင္။

ထို႔ထက္ပို၍ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ခရီးၾကမ္းႀကီးအတြင္း မိမိကို ဖိႏွိပ္ခဲ့ဖူးသည့္ အင္အားစုမ်ားေရာ မိမိကိုဆန႔္က်င္သည့္ အင္အားစုမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ ဘုံတူညီသည့္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အၿငႇိဳးတရားႏွင့္ အာဃာတမ်ားကို ဖယ္ခြာ၍ဆက္ဆံႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ထက္ပို၍အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္သူ႔အစိုးရအျဖစ္ လက္မေထာင္ႏိုင္သည့္ေခတ္ထဲတြင္ မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကို မေက်နပ္၍ ေဝဖန္ကန႔္ကြက္သူ ဆႏၵျပသူအင္အားစုမ်ားအေပၚ အာဏာရွင္္ဆန္စြာ မတုံ႔ျပန္မိရန္ သတိႀကီးႀကီးထားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၆-၆-၂၀၁၉)