News

POST TYPE

OPINION

ေဆာရီးေျပာဖို႔ ဝန္မေလးပါနဲ႔
14-Jun-2019လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္က ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ပရီတိုးရီးယား ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ေဂၚဖီပင္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ အင္းဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့တယ္။ 

ငါးလၾကာ ေနထိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရီတိုးရီးယားၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ မိသားစုမ်ား၊ ပရီတိုးရီးယားၿမိဳ႕မွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားနဲ႔ေတြ႔ကာ ခင္မင္ရင္းႏွီးခြင့္ ရခဲ့တယ္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အလြန္ေဝးကြာၿပီး ေရျခားေျမျခားမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ဆံုမိၾကေတာ့ မိသားစု ေမာင္ႏွမအရင္းေတြလို ခင္မင္ၾကတယ္။

႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္၏အိမ္တြင္ အပတ္စဥ္တိုင္းနီးပါး ေတြ႔ဆံုျဖစ္ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္၏ အခက္အခဲကို တစ္ေယာက္က ကူညီေပးတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အသိပညာေတြ မွ်ေဝၾကတယ္။ စည္းလံုးမႈရွိၿပီး ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္းတယ္။ အမိႏိုင္ငံကေန ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနရေတာ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအရင္းသဖြယ္ အခ်င္းခ်င္း ခင္မင္ရင္းႏွီးကာ ကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကတယ္။ 

အခ်ိဳ႕ပိတ္ရက္မ်ားမွာေတာ့ အသိမိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ ဆရာဝန္တစ္ ေယာက္နဲ႔အတူ အျပင္ထြက္လည္ျဖစ္တယ္။ မေရာက္ဖူးေသးတဲ့ေနရာေတြ ေလ့လာစရာေနရာေတြကို လိုက္ပို႔ေပးတယ္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အလြန္ေဝးကြာၿပီး တိုက္ခ်င္းလည္း မတူသလို ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မ်ားစြာကြာျခားလြန္းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲကြာျခားေနေစ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာေတာ့ ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံၾကၿပီး လူသားတိုင္း လိုက္နာအတု ယူသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ရတဲ့ေက်ာင္းမွာလည္း အားလံုးအဆင္ေျပေအာင္ အဘက္ဘက္မွ ကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကတယ္။ သင္တန္းတက္ဖို႔ မသြားမီကတည္းက ႀကိဳတင္ေျပာဆိုထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရာက္သြားတဲ့အခါ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း အတိအက် တစ္ခုမက်န္ ေဆာင္႐ြက္ေပးတယ္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုပါကလည္း မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အားမနာတတ္ဘဲ ျပတ္သားစြာ ျငင္းဆိုၾကတယ္။ သူတို႔ဘက္က လုပ္ေပးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တစ္ခုခုေၾကာင့္ အဆင္မေျပပါကလည္း တေလးတစားနဲ႔ ေတာင္းပန္ၾကတယ္။ အဆင္ေျပေအာင္လည္း ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကတယ္။ 

ေတာင္းပန္တယ္ဆိုတာမွာ သူတို႔ဘက္က လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ အရာမ်ား တစ္ခုခုေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္သြားသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ေျပာဆိုထားသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္မလာသည့္ အခါျဖစ္ေစ ေဆာရီးပါလို႔ တေလးတစား ေျပာဆိုေတာင္းပန္ၾကတယ္။ ဘယ္လို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဆိုတာကိုပါ တိက်စြာ ျပန္ေျပာၾကတယ္။ စကားေျပာဆိုရာမွာ အားမနာတတ္ဘဲ ျပတ္သားသလို သူတို႔ဘက္က လိုအပ္ခ်က္ရွိလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကတိျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား လုပ္မေပးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ တစ္ဖက္သားကို ေတာင္းပန္စကားေျပာရမွာ ဝန္မေလးၾကေပ။ အဲဒီအခ်က္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သိပ္သေဘာက်မိတယ္။ အတုယူ လိုက္နာသင့္သည္ဟုလည္း မွတ္ယူခဲ့တယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ဖို႔သြားစဥ္က အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္ ငယ္႐ြယ္ေသးၿပီး ရာထူးအားျဖင့္လည္း မျမင့္ေသးေပ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အားလံုးနဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဆက္ဆံရသည့္အခါတိုင္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ဆက္ဆံတယ္။ တစ္ခုခုလိုအပ္ခ်က္ရွိလာလွ်င္လည္း မတံု႔ဆိုင္းဘဲ ေဆာရီးပါလို႔ တေလးတစား ေျပာဆိုေတာင္းပန္ၾကတယ္။

ဒီလိုေလးစားမႈနဲ႔ ဆက္ဆံတာဟာ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚတြင္မကဘဲ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိအျခားသူမ်ားနဲ႔ ေျပာဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအတြင္းျဖစ္ေစ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တေလးတစားနဲ႔ တန္ဖိုးထားဆက္ဆံၾကတယ္ဆိုတာကို ျမင္ေတြ႔ သိခြင့္ရခဲ့တယ္။ 

သင္တန္းတက္ေရာက္ရင္း ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာရေတာ့ ေက်ာင္းက ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔လည္း ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္လာတယ္။ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းကေန အထက္အရာရွိအထိ အားလံုးက ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံၿပီး လိုအပ္ခ်က္ အားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ 

ဝန္ထမ္းအားလံုးထဲမွာမွ ေဒးဗစ္နဲ႔ကေတာ့ အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာတယ္။ ေနထိုင္ရာ အေဆာင္ကေန ေက်ာင္းကို ေဒးဗစ္ကပဲ ေန႔တိုင္းႀကိဳပို႔ လုပ္ေပးတယ္။ လိုအပ္တာမွန္သမွ်ကိုလည္း သူကပဲ အၿမဲ ျဖည္းဆည္းေပးတယ္။ ေဒးဗစ္ဟာ ေက်ာင္းနဲ႔ အနည္းငယ္ေဝးတဲ့ေနရာမွာ မိသားစုနဲ႔အတူ ေနထိုင္တယ္။ 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ ပိတ္ရက္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေဒးဗစ္လည္း အလုပ္မနားရဘဲ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးရတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီေန႔မွာပဲ သူ႔ကေလးေတြကို ကစားကြင္း လိုက္ပို႔ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးထားၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္။ အလုပ္ကိစၥေၾကာင့္ ေပးထားတဲ့ကတိ မတည္ႏိုင္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကေလးေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပၿပီး တေလးတစားနဲ႔ ေတာင္းပန္စကားေျပာတာကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ သူ႔ကတိအတြက္ ျပန္လည္လုပ္ေပးပါ့မယ္လို႔လည္း ထပ္မံ ကတိေပးလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဒးဗစ္ကို သိပ္ေလးစားသြားမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ မိဘအမ်ားစုကေတာ့ အဲဒီလို ကတိမတည္ႏိုင္ တဲ့အခါမွာ “မအားလို႔ လိုက္မပို႔ႏိုင္ေသးဘူး၊ ေနာက္ေန႔မွ လိုက္ပို႔ေပးမယ္” လို႔သာ ေျပာၾကတာေတြ႔ရတယ္။ 

ေက်ာင္းမွာတြင္မကဘဲ အျပင္ထြက္လည္တဲ့အခါမွာလည္း ႀကံဳေတြ႔ရတယ္။ တစ္ေန႔ေသာ ႐ံုးပိတ္ရက္မွာ ၿမိဳ႕ထဲကိုေရာက္ျဖစ္ေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ေန႔လယ္စာ စားေနရင္း ဆိုင္ထဲကို လူလတ္ပိုင္းအ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာ ေလးငါးႏွစ္အ႐ြယ္ အျမႊာသမီးေလး ႏွစ္ေယာက္ကို လက္ဆြဲၿပီး ဆိုင္ထဲဝင္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဘးနားရွိ စားပြဲမွာ လာထိုင္ၾကတယ္။ သမီးႏွစ္ေယာက္ကို စားပြဲမွာထားခဲ့ၿပီး စားစရာမ်ားကို သြားမွာတယ္။ ခဏေနေတာ့ အစားအေသာက္မ်ားကို ယူလာၿပီး သမီးႏွစ္ေယာက္ကို စားစရာမ်ား ျပင္ေပးေတာ့ ကေလးမ်ားက Thank you Daddy လို႔ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကတယ္။ ျမင္ရၾကားရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္သေဘာက်သြားတယ္။ 

စားေနရင္းမွာပင္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ဟာ မုန္႔မ်ားကိုလုရင္း စားပြဲေအာက္ကို ျပဳတ္က်သြားၿပီး အက်ႌနဲ႔စားပြဲမ်ားကို ညစ္ပတ္ေပကုန္တယ္။ အေဖက စားေနရင္းမွပင္ထကာ သန္႔ရွင္းေပးရေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ လုစားရသလဲ ေမးၿပီး အဲလိုမလုပ္ရန္ပါေျပာေတာ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္က ေဆာရီးပါလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း မလုပ္ပါဘူးလို႔ ကတိေပးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အနီးအနားမွာ ထိုင္ေနေတာ့ သူတို႔ေျပာသမွ်ကို ၾကားေနရေတာ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို မ်ားစြာ သေဘာက်ေနမိခဲ့တယ္။ 

လူႀကီးက လူငယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ လူငယ္က လူႀကီးကိုျဖစ္ေစ၊ မိဘက သားသမီးကိုျဖစ္ေစ၊ သားသမီးက မိဘကိုျဖစ္ေစ အမွားလုပ္သူ၊ ကတိမတည္ႏိုင္သူက ေဆာရီးပါလို႔ေျပာၿပီး ေတာင္းပန္ၾကတာ ေတြ႔ရေတာ့ အေတြးဝင္မိတယ္။ သူတို႔ေျပာတဲ့ ေဆာရီးက ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္အမွားေၾကာင့္ အျခားသူအေပၚ ထိခိုက္တဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ေျပာထားတဲ့ ကတိမတည္တဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ ေဆာရီးပါလို႔ ေလးေလးနက္နက္ေျပာၿပီး ေတာင္းပန္ၾကတယ္။ ဒါဆိုရင္ အမွားလုပ္သူ၊ ကတိမတည္သူ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တဲ့သူက ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ စကားလံုးေတြက ကြဲေပမယ့္လည္း အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတူတူပဲလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္။ 

ေဆာရီး သို႔မဟုတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႔ ေျပာတာဟာ မိမိအမွား ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ မိမိေျပာထားတဲ့စကား ဒါမွမဟုတ္ ေပးထားတဲ့ ကတိမတည္ႏိုင္တာကို ကိုယ္တိုင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ေတာင္းပန္တယ္။ 

အမ်ားစုဟာ ေဆာရီး သို႔မဟုတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာ အလြန္ဝန္ေလးၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မေျပာႏိုင္ၾကတာလဲ ေတြးမိေတာ့ အမ်ားစုမွာ မာန္မာနက အဲဒီစကားေျပာဖို႔ကို ဟန္႔တားထားပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ ကိုယ့္အမွားကို ကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳ ဝန္မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ “ငါ့လိုအဆင့္က သူတို႔ကို ဘာလို႔ ေျပာရမွာလဲ၊ ငါလိုလူက ေျပာဖို႔ မလိုဘူး” စသျဖင့္ မာန္မာနမ်ားက ဖံုးလႊမ္းေနၾကပါတယ္။ လူငယ္ကသာ လူႀကီးကို၊ ဆရာက တပည့္ကို၊ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္ကို၊ သားသမီးမ်ားက မိဘကိုသာ ေျပာရတယ္လို႔ ေတြးထင္မွတ္ယူတတ္ၾကတယ္။ 

ေဆာရီးပါ၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႔ ေျပာတာဟာ စကားလံုးအားျဖင့္ မမ်ားလွေပမယ့္ ဘာမွသာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ရေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေဒါသေျပေစႏိုင္တယ္။ စိတ္ဆိုးေနတာကို ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္တယ္။ နားလည္မႈ လြဲမွားေနတာကို ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္တယ္။ ဝမ္းနည္းေနတာကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္တယ္။ စိတ္အားငယ္သြားတာကို အားေပးႏွစ္သိမ့္ႏိုင္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္တယ္။ 

တစ္ခါတေလမွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္နဲ႔ အလုပ္အတူလုပ္ဖို႔ ၊ တစ္ေနရာရာသြားဖို႔ အခ်ိန္အတိအက်နဲ႔ ခ်ိန္းဆိုထားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္က အခ်ိန္မီေရာက္မလာတဲ့အခါမွာ ေဒါသထြက္ရတာ အမ်ားစုႀကံဳဖူးၾကပါတယ္။ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြလည္း အခ်ိန္မီ မၿပီးစီးႏိုင္တာ ျဖစ္တတ္ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေနာက္က်မွ ေရာက္လာေသာ္လည္း ေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ ေဆာရီးပါ၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႔ တစ္ခြန္းမွ် မေျပာဆိုလာခဲ့ရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေဒါသထြက္ရပါတယ္။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲ ဘာေၾကာင့္ အခ်ိန္ေနာက္က်သြားတယ္ဆိုတာ ေျပာျပၿပီး အခ်ိန္ေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္စကား ေလးေလးနက္နက္ေျပာ လာမယ္ဆိုရင္ ေစာင့္ရတဲ့သူကလည္း ေဒါသေျပေပ်ာက္သြားမယ္။ စိတ္ဆိုး ေနတာေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္။

ေဆာရီးပါ ဒါမွမဟုတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႔ တေလးတစားေျပာဆိုျခင္းဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ငါက လူႀကီးပဲ၊ အလုပ္ပိုင္ရွင္ပဲ၊ ဆရာပဲ၊ ရာထူးႀကီးသူပဲ၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူပဲ စသျဖင့္ မာန္မာနမ်ား မထားရွိသင့္ပါဘူး။ ထို႔အတူပဲ လူငယ္၊ ေအာက္လက္ငယ္သား၊ အလုပ္သမား၊ တပည့္၊ ဆင္းရဲသားတို႔ကလည္း ကိုယ့္ထက္အသက္ႀကီးသူ၊ ရာထူးႀကီးသူ၊ အလုပ္ရွင္၊ ဆရာသမားတို႔ကို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တန္ဖိုးထားဆက္ဆံရပါမယ္။ လူတိုင္းမွာ သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္သူ ရွိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာရွိတဲ့ တန္ဖိုးတိုင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံရပါမယ္။

အရွင္းဆံုးဆိုရရင္ လမ္းေဘးမွာ အမိႈက္ေကာက္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ကိုေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္လိုက္တဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုခုဟာ အဲဒီ ကေလးအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိသြားလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္လို လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ေနပါေစ တေလးတစားနဲ႔ ေတာင္းပန္စကား ေျပာရပါတယ္။ ဒီလိုေျပာဆိုလိုက္ျခင္းဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလးစားၾကည္ညိဳစရာလည္းျဖစ္သလို လူသားတိုင္းကို တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီကေန႔ကစလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရွိတဲ့ လူသားတိုင္းဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ မ်ားထားၿပီး တန္ဖိုးထားဆက္ဆံႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါတယ္။ 

ေဒါက္တာကိုကိုလတ္ (ဇီဝနည္းပညာ)