News

POST TYPE

OPINION

စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးမွာ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား
19-Sep-2018

စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးမွာ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား

ASEAN 4.0

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ World Economic Forum on ASEAN အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုစီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္အားလံုး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အသီးသီး မိန္႔ခြန္းမ်ားေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

World Economic Forum က ကမၻာတြင္ အလြန္ဩဇာရွိေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ဒါးဗို႔စ္ညီလာခံက ထင္ရွားသည္။ ဒါးဗို႔စ္ညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံတကာထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ မီဒီယာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ World Economic Forum အေနႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ညီလာခံမ်ားက်င္းပသလို ေဒသဆိုင္ရာညီလာခံ (Regional Conference) ေတြကိုလည္း က်င္းပေလ့ရွိရာ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ညီလာခံက ASEAN ဆိုင္ရာ ညီလာခံျဖစ္သည္။ 

ယခုႏွစ္ အစည္းအေဝးအတြက္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ “ဗီယက္နမ္” ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္မွာ ထူးျခားသည္။ ဗီယက္နမ္က အာဆီယံတြင္ တစ္ဟုန္ထိုး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က “အာဆီယံဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္” ကို ဗီယက္နမ္တြင္ က်င္းပဖို႔ ျဖစ္ေစခဲ့သလား မေျပာတတ္ပါ။ သူတို႔ေပးထားသည့္ေခါင္းစဥ္က ASEAN 4.0 ျဖစ္သည္။ ကမၻာတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚေတြက တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး ဆန္းသစ္ေနသည္။ 4.0 ဆိုေသာ ေဝါဟာရက အသစ္ျဖစ္သည္။ စတင္သံုးႏႈန္းလာသည္မွာ သိပ္မၾကာေသး။ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲ၊ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးအဆင့္မ်ားကို အလြယ္ကူဆံုး သံုးႏႈန္းလိုက္သည့္ ေဝါဟာရ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒါးဗို႔စ္ WEF ညီလာခံမွာ ထိုေဝါဟာရက တြင္က်ယ္လာသည္။ WEF ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူ “ကေလာ့စ္ ရွဝက္ဘ္” က ယေန႔ေခတ္ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးကို “စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး” (Fourth Industrial Revolution) ဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲလိုက္သည္။ Industrial Revolution 4.0 ဟု အတိုေကာက္ေခၚေဝၚသည့္ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးက ယေန႔ကမၻာႀကီးကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္ေနၿပီျဖစ္ရာ အေကာင္းအဆိုးေတြကလည္း ေရာျပြမ္းေနသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေၾကာင္း ေျပာေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ Industrial 4.0 ေဝါဟာရက မပါမျဖစ္ ပါလာရသည္။ အာဆီယံဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ က်င္းပေသာအခါ ထိုအေရး (Issues) ကို အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိုေကာက္အားျဖင့္ ASEAN 4.0 ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Industry 4.0 က တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအားျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိၿပီး ေဒသအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအေနႏွင့္ေတာ့ အားလံုးအဆင္သင့္မျဖစ္ၾကေသးပါ။ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ထဲထဲဝင္ဝင္ မတီးေခါက္ႏိုင္ေသးသည့္ အေနအထားေတြကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ Industry 4.0 က အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္က်သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ Industry 4.0 ကေတာ့ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းထဲ ဝင္ေရာက္လာမွာပဲျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုသည္။ အာဆီယံထဲမွာ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုး စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ကိုအသာထား၍ ယေန႔ ဗီယက္နမ္၏ အခင္းအက်င္းကပင္လွ်င္ Industry 4.0 အတြက္ စဥ္းစားစရာေတြ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ အဆိုအရအနာဂတ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုး ထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္း၌ ဗီယက္နမ္ပါဝင္လာရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟုဆို၏။ ဗီယက္နမ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဖိုင္ဘာႀကိဳးမွ်င္ဆက္သြယ္မႈ ကီလိုမီတာ ၁ သန္း ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဖိုင္ဘာဆက္ေၾကာင္းအမ်ားဆံုး ထိပ္တန္းႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ ျဖစ္လာသလို မိုဘိုင္းလ္လႊမ္းၿခံဳမႈကလည္း ၉၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဗီယက္နမ္အိုင္တီလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၈,၀၀၀ က အိုင္တီလုပ္သား ၉၀၀,၀၀၀ ကို အလုပ္ေပးထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အိုင္တီ (သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ) စက္မႈလုပ္ငန္းက ႏွစ္စဥ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပံုမွန္တိုးတက္ေနၿပီး ဝင္ေငြအေနႏွင့္ ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္ ဆို၏။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ Industry 4.0 အတြက္ ဗီယက္နမ္က ျပင္ဆင္ေနသည္မွာ မဆန္းပါ။ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ေရာ အိုင္တီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘယ္ေလာက္အထိ ျပင္ဆင္ထားၿပီလဲ။ အနာဂတ္နည္းပညာစိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ေရာ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားၿပီလဲ။ 

လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ။ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးလိႈင္းက မိမိတို႔ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းထဲ ဝင္လာၾကမွာပဲ ျဖစ္သည္။ စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးက လူသားတို႔၏ သမား႐ိုးက် အစဥ္အလာလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္သလို လူေနမႈပံုသဏၭာန္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲပစ္သည္။ ေအအိုင္ဟုေခၚသည့္ (Artificial Intelligence) အသံုးတြင္က်ယ္လာမႈ၊ လူသားအရင္းအျမစ္အစား စက္႐ုပ္ (Robots) မ်ား သံုးစြဲလာမႈ၊ အရာအားလံုးႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Internet of Things) အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ေသာယာဥ္မ်ား (Autonomous Vehicles) သံုးဖက္ျမင္ပံုႏွိပ္နည္းပညာ (3D printing) နာႏိုနည္းပညာ (Nano-technology)၊ ဇီဝနည္းပညာ (Biotechnology) ကြမ္တမ္ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ အစရွိသည့္ နည္းပညာအစုအေပါင္းက နယ္ေျမအပိုင္းအျခားမရွိ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာသည္။ WEF အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ကေလာ့စ္ ရွဝက္ဘ္ကေတာ့ “ဒုတိယစက္မႈေခတ္” ဟု အမည္ေပးသည္။ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲက လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ လူေနမႈပံုသဏၭာန္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သည္။ 

ASEAN 4.0 က စတင္ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည့္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကို အေကာင္းဆံုး ဘယ္လိုအသံုးခ်ၾကမလဲ။ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကမလဲ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲက ယေန႔လူမႈဘဝကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္ေနတာ သိသာထင္ရွားေနၿပီျဖစ္သည္။ တတိယစက္မႈေတာ္လွန္ေရးက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးကို အေျခခံေသာ္လည္း စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမွတစ္ဆင့္ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ဉာဏ္ရည္တု (AI) နည္းပညာ၊ အလိုအေလ်ာက္စြမ္းေဆာင္လာႏိုင္သည့္ (Automation) နည္းပညာ၊ အရာဝတၳဳမ်ား၊ လူမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ နာႏိုနည္းပညာ၊ သံုးဖက္ျမင္ပံုႏွိပ္ျခင္းနည္းပညာ စသည့္ နည္းပညာအစုအေပါင္းျဖစ္လာသည္။ 

မီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားရာမွ သမား႐ိုးက်မီဒီယာ (Traditional Media) မ်ား ေမွးမွိန္လာသည္။ အလုပ္ပံုသဏၭာန္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သမား႐ိုးက်ပံုသဏၭာန္လုပ္ငန္းမ်ား က်ဆံုးသြားသည္။ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ေငြေၾကးအေရာင္းအဝယ္စနစ္၊ ကုန္သြယ္ေရးပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ဆိုင္ဘာကမၻာထဲမွာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြလုပ္ၾကသည္။ ထိုင္ရာမထ အလိုရွိရာမွာႏိုင္သည္။ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းႏိုင္သည္။ ကြပ္ကဲ ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ Industry 4.0 က လူသားေတြ၏ လူေနမႈဘဝကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲၿပီး ဘယ္လို႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္ေလ့လာသံုးသပ္ထားဖို႔ လိုသည္။ ႏိုင္ငံက ေနာက္က်ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည့္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကိုေတာ့ မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္းပါ...။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္