News

16-Sep-2019
လႊတ္ေတာ္စနစ္ပီျပင္ဖို႔ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈတာဝန္လည္း ပီျပင္ဖို႔လိုမွာပါ။ ျပည္သူေတြကိုယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ ပိုမိုပါဝင္ဖို႔လိုေနပါတယ္။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံနည္းပါးေနျခင္းဟာ ယင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူမရွိလို႔လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ။ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံလို႔ ဆိုထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အမွန္တကယ္ အသံမ်ား လႊမ္းမိုးေစလိုပါတယ္။
16-Sep-2019
သတိထားၾကည့္ပါ။ ထင္တယ္ဆိုတာအတြက္ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား သိပ္မလိုအပ္ပါဘူး။ အခ်က္အလက္နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ လံုးဝမရွိသည္ျဖစ္ေစ ကိစၥတစ္ခုကို ကိုယ္ထင္ခ်င္သလို ထင္လို႔ရပါတယ္။ ကိုယ္ထင္တာဟာ ကိုယ့္အယူအဆသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ခိုင္မာတဲ့အယူ အဆတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားလက္ခံဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာကိစၥနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ လိုအပ္မယ့္အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စံုေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး ေတြးေတာမႈျပဳဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္၊ ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္လည္း ဆင္ျခင္တတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေတြးၾကည့္တယ္ဆိုတာ အခ်က္အလက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့စိတ္ကူးတစ္ခုကို ေမြးဖြားျခင္း အလုပ္ပါပဲ။ ထင္ျမင္ခ်က္ဆိုတာကေတာ့ ဘာအေထာက္အထား ဘာသက္ေသမွမရွိဘဲ ကိုယ့္တစ္ကိုယ္စာ အမွန္တရားတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
15-Sep-2019
မိဘ သို႔မဟုတ္ မိစံု၊ ဖစံုမရွိသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေကာင္းမ်ား မည္မွ်ပင္ေထာက္ပံ့ေပးမႈရရွိေစကာမူ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈရွိသည့္ဘဝ ရရန္ခဲယဥ္းသည္ဟု စိတ္ပညာရွင္မ်ားက အကဲျဖတ္ၾကသည္ကိုလည္း ၾကားဖူးပါသည္။
14-Sep-2019
အေရးႀကီးတာက ဘယ္အေၾကာင္းအရာပဲေတြ႔ေတြ႔၊ ဘယ္သူကပဲေရးေရး၊ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးတဲ့သူကပဲေျပာေျပာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ျမင္သမွ်၊ ေတြ႔သမွ် ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ လက္ခံတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြလုပ္ထားဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာပါ။
13-Sep-2019
အခုေခတ္ကေလးေတြက်ေတာ့ ေက်ာင္းကစာနဲ႔၊ က်ဴရွင္စာနဲ႔ပဲ နပန္းလံုးေနၾကရတယ္။ ျပင္ပစာအုပ္ဖတ္ခ်ိန္ဆိုတာ အေတာ္ေလး နည္းပါးလာတယ္။ ဖုန္းေတြကလည္း ေပါလာေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ဗိုက္ပါ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြနဲ႔သာ အားလပ္ခ်ိန္ေတြကို အစားထိုးလာၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ စာအုပ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ မဂၢဇင္းနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြဟာလည္း ဖတ္႐ႈသူနည္းလာၿပီး တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရပ္နားကုန္တယ္။
13-Sep-2019
နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ေပးမည့္တာဝန္မွာ ယခင္က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ရာ နည္းဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ဆံုး ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက “၂၀၁၉ ခုႏွစ္မကုန္မီ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္စု လက္စြဲစာေစာင္ ေရးဆြဲျပဳစုရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လက္စြဲစာေစာင္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
12-Sep-2019
မိမိလူမ်ိဳးမ်ားကို ေကာင္းသည့္အက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားရွိလာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း (စံျပပုဂၢိဳလ္) ႏွင့္ စနစ္ေကာင္းမ်ားလည္း ေသခ်ာေပါက္ရွိခဲ့ၾကေပသည္။
12-Sep-2019
ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမ်ား၏ ေဆးဖက္ဝင္ပံုမ်ားသည္ကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူႏိုင္ၾကေပ။ ခံစားခ်က္အတိမ္အနက္အေပၚမူတည္၍သာ ကြဲျပားသည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ နာလန္ထလာၾကသည့္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ မုန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မခံခ်င္စြာ နာလန္ထလာၾကသည့္သူမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။ ခ်စ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္တိုင္းမျဖစ္သည့္အရာမ်ားရွိၾကသလို မုန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္သင့္သည္အရာမ်ားကို မလုပ္မိၾကသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ၾကေပသည္။
12-Sep-2019
ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ျပည္သူတင္ေသာအစိုးရက အစစအရာရာ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္ေနရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ အေညႇာက္ေလးသည္ အပင္ေပါက္ရန္ တာစူေနၿပီျဖစ္သည္။ အကိုင္းအခက္ ေဝျဖာတင့္တယ္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ညီၫြတ္မွျဖစ္ေပမည္။ ညီညာလွ်င္ ျပည္သာ သည္မဟုတ္လား။
11-Sep-2019
အားကစားသမားေကာင္းတို႔ဟူသည္ မိမိအသင္း အႏိုင္ရေရးအတြက္ ေရကုန္ေရခန္း ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အႏိုင္- အ႐ံႈး ဆိုျခင္းထက္ သန္႔ရွင္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ပို၍အေလးထားၾကရေပသည္။ အႏိုင္ရလိုမႈ တစ္ခုအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ကို ေျခထိုးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒျပင္ပကစားျခင္းမ်ိဳးသည္ အားကစားစိတ္ မဟုတ္ေပ။
11-Sep-2019
ေငြရွင္ေၾကးရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပက်ီးအာသီးေတြ ရွိေနတာပါပဲ။ သူတို႔ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေငြရေပါက္ရလမ္းကလြဲလို႔ တျခားဟာေတြအတြက္ ေနရာမရွိဘူး ေျပာရမွာပါပဲ။ သူတို႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ သမာသမတ္ရွိၿပီး သမၼာအာဇီဝနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ၾကသူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အလုပ္သမားေတြအေပၚကေန ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစားလုပ္ၾကတာပါပဲ။ အခ်င္းခ်င္း လိမ္လည္လွည့္ျဖားတာေတြလည္းရွိရဲ႕၊ ကတိမတည္တာေတြလည္းရွိရဲ႕။
11-Sep-2019
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေရွးယခင္ကာလကတည္းက အသံခ်ဲ႕စက္ေတြကို သာေရး၊ နာေရးကိစၥေတြမွာ သံုးေလ့ရွိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း ခုေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတိုးတက္ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္တခ်ိဳ႕မွာ အသံခ်ဲ႕စက္ေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ဖြင့္သံုးၾကတဲ့အျပင္ အသံႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ဆက္တိုက္ဖြင့္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြအတြက္ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာၾကတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ တစ္ခုခု ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာရင္ ကံကံ၏အက်ိဳးလို႔ ယံုၾကည္ေျဖသိမ့္ေလ့ရွိၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက လူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ စ႐ိုက္ေၾကာင့္ရယ္၊ သုေတသနေတြ၊ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူျပဳစု ေလ့လာမႈနည္းပါးေနေသးတဲ့ အေျခအေနေတြရယ္ေၾကာင့္ တိတိက်က် မသိႏိုင္ေပမယ့္ ခုေနာက္ပိုင္း လုယက္မႈ၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈ၊ လူသတ္မႈ စတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားလာတာေတြဟာ ဆူညံသံေတြေၾကာင့္ လူေတြမွာ ေသြးဆူလြယ္လာၾကၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာလား ဆိုတာလည္း စဥ္းစားစရာတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
10-Sep-2019
အျဖဴ-အမည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား လြန္စြာႀကီးစိုးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ “ငါ့အျမင္၊ ငါ့အယူအဆ၊ ငါ့အဖြဲ႔အစည္း၊ ငါ့လူမ်ိဳး၊ ငါ့ဘာသာတရားသာအမွန္”ဆိုသည့္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္သည့္ ရပ္တည္မႈမ်ား အ႐ိုးစြဲေနခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘက္မတူ၊ အျမင္မတူ၊ အုပ္စုမတူ၊ အယူအဆမတူလွ်င္ အျမင္ကတ္ပုဒ္မျဖင့္ တံု႔ျပန္ရန္ အခ်ိန္မေ႐ြး အဆင္သင့္ရွိၾကေပသည္။
10-Sep-2019
မိုး႐ြာတိုင္း မိုးစိုေနၾကရေသာ ကေလးမ်ား၊ မူလတန္းေအာင္သြားၿပီးပါက ပညာေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ျမာဝအထဲကြင္းေက်း႐ြာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းသံသည္ အက္ကြဲေနသည္ဟုပင္ ေက်ာင္းဆရာေလးက ေတြးမိေနေလသည္။
10-Sep-2019
ကိုယ့္ဘက္ကသာ ေတာ္ေန၊ တတ္ေနရင္ ေနရာတိုင္းဆီက ကိုယ့္ကို ေနရာေပးဖို႔ အသင့္ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။ ေနရာဆိုတာ ထိုက္တန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူျဖဴနဲ႔လူမည္း ဆင္းရဲနဲ႔ခ်မ္းသာဆိုၿပီး ခြဲျခားမထားပါဘူး။ ကိုယ့္ဘက္က အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာဆိုတာ ရမွာအေသအခ်ာပါ။ အခုေခတ္လို သတင္းေတြဟာ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါေကာင္းႀကီးမွာ ႀကိဳးစားေနသူတစ္ေယာက္အတြက္ အခါအခြင့္ေတြက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနပါၿပီ။