News

17-Nov-2018
တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ “ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚ ယာဥ္မရပ္ရ” လို႔ ေရးထာတာကို ေတြ႔ရျပန္တယ္။ ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚ ၿပီးစလြယ္ ရပ္ထားတဲ့ကား ေတြကို ေနာက္ကေန ဝင္တိုက္မိတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြက မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေနလို႔ သတိေပးတာပါ။
17-Nov-2018
ဝန္ႀကီးဌာနကိုဦးေဆာင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕အရည္အေသြး၊ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ပံ့ပိုးကူညီမႈစတဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ယႏၲရားခိုင္မာအားေကာင္းေနမွလည္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ စိစစ္ခြင့္ျပဳရာမွာ အျပဳသေဘာနဲ႔ သံုးသပ္ေဝဖန္ထိန္းေက်ာင္းေပးမယ္ဆိုရင္ အမွားအနည္းဆံုးနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္လာမယ္ လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
16-Nov-2018
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ အေရာေရာအေထြးေထြး ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဖန္တီးရယူႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ အမ်ားစု ေမွ်ာ္ကိုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။
15-Nov-2018
ဒါေပမဲ့ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ ကိုယ့္ဝမ္းကိုယ္ေက်ာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ကုန္လာၾကတယ္။ ကိုယ့္အေရး ကိုယ့္မိသားစုအေရးေလာက္ကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္လာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးသမား အလုပ္သက္သက္လို႔ ခံစားလာၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ နိမ့္က်လာရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အလားအလာကလည္း ျမင့္တက္မလာႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးေသရင္ တိုင္းျပည္ေသတာနဲ႔ အတူတူပဲ။
15-Nov-2018
လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ အရာရာတိုင္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း လိုက္ေလ်ာရျခင္းထက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အင္အားနည္းသူ၊ လူနည္းစု၏ သေဘာဆႏၵကို ဦးစားေပးရတတ္သည့္ ပို၍ ေလးနက္ေသာ ပို၍ သေဘာထားႀကီး ရင့္က်က္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အနုပညာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း
14-Nov-2018
မာကယ္လ္က မဲေပးသူတို႔အေပၚ စိတ္မပ်က္မိပါ။ က်႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေခါင္းေဆာင္ပီသေသာ တာဝန္ယူမႈ ရွိပါသည္။ သူ႔အစိုးရ ပ်က္စီးေလာက္ေအာင္ ပုန္ကန္မႈကို ႏွစ္ႀကိမ္မွ် ေတြ႔ႀကံဳၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူ႔အစိုးရ၏ပံုရိပ္မွာ ပ်က္စီးေနၿပီဟု ဝန္ခံခဲ့ပါသည္။ သူသည္ စီ၊ ဒီ၊ ယူ ေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မ်ားေရာ က်ဆံုးခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ပါ တာဝန္ယူပါသည္ဟုေျပာသည္။ ဤေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ စဥ္းစားခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ ေႏြရာသီတစ္ေလွ်ာက္လံုး မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ႔ေပၚလစီမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ အမွားဟုမယူဆေသာ္လည္း ၎တို႔ကို တာဝန္ယူလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏၊
14-Nov-2018
ျပည္သူနီတိလႈပ္ရွားမႈ ဆရာမ်ားအေနနဲ႔ စာေမးပြဲ က်င္းပေသာ္လည္း ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကို သတ္မွတ္မထားပါ။ ေမးခြန္းပံုစံကလည္း အလြတ္မက်က္ဘဲ အေတြးအေခၚကို အဓိကထားပါတယ္။ ကေလးကို စိတ္ဝင္စားေစတယ္ ဖိအားမေပးဘူး၊ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ ပညာေရးဌာနကေရာ၊ ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားေရာ ပူးေပါင္းၾကတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္လို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကလည္း ဦးေဆာင္ေပးတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို စံျပဳၿပီးေတာ့ သမိုင္းဘာသာ၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာတို႔မွာေရာ ထိုကဲ့သို႔ခ်ဥ္းကပ္လို႔ မရႏိုင္ဘူးလား၊ ပထဝီ၊ ေဘာဂ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ ဓာတု၊ ဇီဝ စတဲ့ အျခားဘာသာ ေမးခြန္းေတြမွာလည္း ဒီအေတြးအေခၚကို အသံုးျပဳလို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားဖို႔ပါ။
14-Nov-2018
ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း၊ မေလ်ာ္ညီျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတို႔ ရွိတတ္ၾကသည္။
13-Nov-2018
... ရန္ကုန္တိုင္းမွာတင္သြင္းၿပီး ဟိုးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္မွ ျပည္သူက ဒါကို အသစ္အဆန္းလို႔ ထင္ျမင္လာမယ္၊ ဒီအေပၚေဝဖန္မႈေတြ ရွိလာမယ္ဆိုရင္ မည္သူေတြက တာဝန္မေက်သလဲ၊ မည္သူေတြက ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ေနသလဲ၊ ဥပေဒထဲမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ ထပ္မံထည့္သြင္းျပင္ဆင္သင့္သလဲဆိုတာ တာဝန္ရွိသူ လူႀကီးမင္းအေပါင္းက စဥ္းစားခ်ိန္တန္လာၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
13-Nov-2018
ကမၻာ့သတင္းေတြမွာ ေက်ာက္ျဖဴက ထင္ရွားလာေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးပဲ ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ မ်ားစြာကတည္းကရွိခဲ့ေသာ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ အသြင္သဏၭာန္မ်ား က်န္ရစ္ေနဆဲ။ ယခင္ကထက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕က လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မရွိလွေသးပါ။ သဘာဝက ေပးအပ္ထားသည့္အလွမ်ား ေက်ာက္ျဖဴတြင္ အ႐ိုင္းဆန္ဆန္ ရွိေနေသးသည္။
12-Nov-2018
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုသုိ႔တုိင္းတာပါက အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္သံႏွင့္ ဟြန္းသံမ်ားအျပင္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးသံုး အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆူညံဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနေပသည္။
12-Nov-2018
ကေလးသူငယ္တစ္ဦးကို ေက်ာင္းစာအတန္းပညာအျပင္ အျခားေသာ ကိုယ္ကာယပိုင္း က်န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား တိုးေစရန္၊ အေပါင္းအေဖာ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ သူႏွင့္လိုက္ဖက္မည့္၊ သူဝါသနာပါသည့္ အားကစားနည္းတစ္ခုခုကို နည္းစနစ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည္အထိ တတ္ေျမာက္ထားေစရန္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးထားရမည္။ မိဘတို႔က မကၽြမ္းက်င္ပါက ကၽြမ္းက်င္သူနည္းျပဆရာျဖင့္ ေခၚယူသင္ျပေပးသင့္သည္။
12-Nov-2018
တမူးေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲေပးပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လက္လွမ္းမီသမွ် ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ သူတို႔ ယခုလို ေျဖၾကသည္။ ေဒသခံအမ်ားစုက အေမစုကို ေလးစားယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ပါတီထက္ လူကို အဓိကထားၾကည့္၍ မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။
11-Nov-2018
“ဘဝဟူသည္ တိုက္ပြဲ”ဆိုသကဲ့သို႔ လူသားအားလံုး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အပါအဝင္ ဩဇာ၊ အာဏာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကဲ့သို႔ ေလာကီလူ႔ဘံု၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ဆႏၵမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနရေပသည္။
11-Nov-2018
အခုေနာက္ပိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ အေျခအေနအားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ ျမန္မာေတြ အရင္ကထက္စာရင္ ပိုၿပီးစည္းကမ္းမဲ့လာၾကသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေပၚလာတယ္။ အဲဒီလို ေမးခြန္းထုတ္ရေလာက္ေအာင္လည္း စည္းမဲ့၊ ကမ္းမဲ့ ျပဳမူ၊ ေနထိုင္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္တာေတြ ေနရာတိုင္းမွာ အေတြ႔ရမ်ားလာတာကိုး။