News

01-Aug-2016 tagged as
''အလုပ္အကိုင္ အမ်ားႀကီး ေပးႏိုင္တဲ့ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေပးတယ္''
01-Aug-2016 tagged as
ကတ္ေရာ၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းစနစ္နဲ႔ေရာ ေငြေပးေခ်လို႔ ရသြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္စနစ္နဲ႔ ယာဥ္လိုင္းေတြ အားလုံး ျဖစ္လာေအာင္ ဒီႏွစ္အတြင္း ျဖစ္လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္
01-Aug-2016 tagged as
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဏာသိမ္းထားသည့္ စစ္အစိုးရသည္ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုမႈမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ပိတ္ပင္ထား
01-Aug-2016 tagged as
''ခုလို ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ မေလ်ာ္ညီေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ တင္ျပတာပါ''
01-Aug-2016 tagged as
ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးကို ကာကြယ္သည့္ အေနႏွင့္ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဇုန္ဘီစီမံကိန္း
01-Aug-2016 tagged as
''တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တန္ဇင္ဒီလက္ရင္ပိုခ်ီ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရစဥ္အတြင္း ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ ေပးခဲ့သည္''
01-Aug-2016 tagged as
သမၼတက အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလံုးကို ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရး၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ အသင့္အေနအထား ရွိၾကရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္
01-Aug-2016 tagged as
“တျခားႀကိဳးဝိုင္း ဒီေရေတာ ေနရာေတြကိုလည္း ကြင္းဆင္း ေလ့လာရဦးမယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တရားမဝင္ က်ဴးေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေနတာ ငါး ဦးေလာက္ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ အေရးယူသြားမယ္”
01-Aug-2016 tagged as
လြယ္အိတ္အတြင္းမွ ေငြစကၠဴေရာရာ စုစုေပါင္း ၂၈၄၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္အတူ USA တံဆိပ္ပါ ပိြဳင့္ ၂၂ ပစၥတို တစ္လက္၊ က်ည္ ငါးေတာင့္၊ က်ည္ကပ္ တစ္ခုႏွင့္ အျပာေရာင္အိတ္အတြင္း WY စိတ္ၾကြေဆးျပား ၄၀၀ ကုိ သိမ္းဆည္းရမိ
01-Aug-2016 tagged as
က်န္းမာေရးမွဴး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ အဲဒီလိုရွိေနရက္နဲ႔ က်န္းမာေရး ပညာ ဘြဲ႔ရမဟုတ္တဲ့သူေတြကို က်န္းမာေရးမွဴး တာဝန္ ခန္႔အပ္ေနတာပါ။
01-Aug-2016 tagged as
ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ေနၿပီ။ သူတို႔အေနနဲ႔ လခ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ပံ့ပိုးမႈတစ္ခုခု စီစဥ္ေပးမွာပါ။
01-Aug-2016 tagged as
ဒီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ စားသုံးသူေတြက စားသုံးကုန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈေတြ တိုင္ၾကားလာရင္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအျပင္ ဥပေဒပါ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားနဲ႔အညီ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္း ေပးရမွာပါ
01-Aug-2016 tagged as
မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမွာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂ နာရီ ၁၇ မိနစ္၌ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ဘားႏွင့္ ကလပ္မ်ားရွိရာ အီး ၆ လမ္းတြင္ ပစ္သတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္
01-Aug-2016 tagged as ဗလီ
ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗလီမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ