News

POST TYPE

NEWS

ငွေကြေးမရှိသည့်အတွက် ရပ်နားထားသည့် သင်္ဘောများ မပြေးဆွဲနိုင်ခြင်း ဖြစ်ဟုဆို
06-Aug-2016
စဈတှေ၊ သှဂုတှ ၆

ရခိုငပှှညနှယအှတှငှး တဈနှဈကှောကှှာ ရပနှားထားသည့ှ ရကှေောငှးပို့ဆောငရှေး သဘောၤမှား ပှနလှညပှှေးဆှဲနိုငခှှငှး မရှိသညမှှာ ငှကှေေးခှို့တဲ့မှုကှောင့ှ ဖှဈကှောငှး ရခိုငပှှညနှယလှှတတှောှ ဒုတိယ ပုံမှနအှစညှးအဝေးတှငှ ရခိုငပှှညနှယှ လှှပစှဈ၊ စကမှှုနှင့ှ လမှးပနှးဆကသှှယရှေးဝနကှှီး ဦးအောငကှှောဇှံက ဖှကှေားခဲ့သညှ။

ကှောကဖှှူမှို့နယှ မဲဆနဒှနယမှှ လှတတှောကှိုယစှားလှယှ ဦးဖိုးစံ၏ “ရခိုငပှှညနှယအှတှငှး ရပနှားထားသည့ှ ပှညတှှငှးရကှေောငှးမှား မညသှည့ခှုနှဈတှငှ ပှနလှညပှှေးဆှဲမညကှို သိရှိလိုကှောငှး” မေးမှနှးခကှကှို ရခိုငပှှညနှယှ လမပှနှးဆကသှှယရှေးဝနကှှီး ဦးအောငကှှောဇှံက ယငှးသို့ ဖှကှေားလိုကခှှငှး ဖှဈသညှ။

“ပှညတှှငှးရေးကှောငှးပို့ဆောငရှေးမှာ နိုငငှံတောအှစိုးရ ဘကဂှကှမှှ ခှဲထှကပှှီး ကိုယတှိုငငှှကှေေးဖှင့ှ သုံးစှဲနရခှငှေး ဖှဈသဖှင့ှ ငှကှေေးခှို့တဲ့သည့ှ အတှကကှှောင့ှ လိုအပခှကှမှှားကို လုပပှေးနိုငခှှငှး မရှိသေးပါကှောငှး၊ ရယောဉသှဈမှား တညဆှောကရှနှ ဂပှနနှိုငငှံမှ သံပှားမှား ထောကပှံ့ပေးမညှ ဖှဈကှောငှးနှင့ှ ရယောဉသှဈ တညဆှောကရှနှ ဆှေးနှေးနပေါကှောငှး၊ ရခိုငပှှညနှယတှောငပှိုငှး ပငလှယပှှငှ ဖှတသှနှးသှားရသည့ှ ကှောကဖှှူ၊ မှပေုံ၊ တောငကှုတှ ခရီးလမှးမှားအတှကှ အဆင့မှီရယောဉှ ရရှိရေးမှာ ယခုလကရှှိအခှအနအရေေ ငှကှေေးနှင့ှ ပံ့ပိုးပဈစညှးမှားကို စုဆောငှးဆဲ အခှအနသေော ရှိသေးသဖှင့ှ ပှေးဆှဲနိုငမှည့ှ ခုနှဈနှင့ှ အခှိနကှို အတိအကှ ပှောနိုငခှှငှး မရှိကှောငှး” ဝနကှှီးက ဖှကှေားခဲ့သညှ။

ရခိုငပှှညနှယအှတှငှး ကှောကဖှှူ၊ တောငကှုတှ၊ မှပေုံ စသည့ှ မှို့မှားသို့ ယခငကှ အောငတှံခှနှ သဘောၤမှားဖှင့ှ ပှေးဆှဲနခေဲ့သောလှညှး ၂၀၁၅ ခုနှဈ မတလှအတှငှး ခရီးသညှ အမှားအပှား သဆေုံးခဲ့ရသည့ှ အောငတှံခှနှ (၃) သဘောၤနဈမှုပခှဲ့ခှိနမှှ စတငပှှီး ပှေးဆှဲခှငှး မရှိခှငှးအတှကှ အခကတှှေ့နရကှေောငှး မှပေုံမှို့မှ ဒသခေံတဈဦးက ပှောဆိုသညှ။

အစိုးရ သငှဘှောမှား ပှေးဆှဲခှငှး မရှိသည့အှတှကှ ကုနပှဈစညှးမှား သယယှူရာတှငှ စားရိတမှှင့မှားမှုမှားဖှင့ှ တှေ့ကှုံနကှရပှေီး အခှခေံလူတနှးစားမှား အနဖှငှေ့ ပုဂဂှလိက အမှနယှာဉမှှားဖှင့ှ သှားလာရနှ အခကတှှေ့နရကှေောငှး ကှောကဖှှူဒသခေံတဈဦးက ပှောသညှ။