News

POST TYPE

NEWS

ဂရိအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၊ ဗဟိုလက္ယာအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ မေသခ်ာ
07-Jul-2019ေအသင္၊ ဇူလုိင္ ၇

ဂရိႏုိင္ငံမွာ ပါလီမန္အသစ္တစ္ရပ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးလ်က္ရွိရာ ဗဟိုလက္ယာအတိုက္အခံမ်ားက အင္အားေကာင္းစြာနဲ႔ လက္ဝဲဝါဒီအစိုးရကို စိမ္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနႏုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေရးသားလ်က္ရွိသည္။

ေလးႏွစ္တာ အာဏာရရွိထားတဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အလက္ဆစ္စီပရက္စ္ရဲ႕ ပါတီ စိုးမိုးမႈကို ဒီမုိကေရစီသစ္ ပါတီက အဆုံးသတ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ကိုင္ရီယာကို႔စ္ မစ္ဆိုတာကစ္စ္၏ ပါတီသည္ အင္အားေကာင္းလာလ်က္ရွိၿပီး လက္ဝဲအစိုးရကို ေကာင္းစြာ စိမ္ေခၚႏုိင္မည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနသည္။

ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဥေရာပေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွဳံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စီပရက္စ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေခၚဆိုေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ႐ုံမ်ား မနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဂရိျပည္သူမ်ား လာေရာက္မဲေပးလ်က္ရွိသည္။

ဂရိသည္ ေၾကြးၿမီအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကဳံေနရသည့္ ဥေရာပႏုိင္ငံျဖစ္ကာ အလုပ္လက္မဲ့ႏူန္းကလည္း သိသာစြာ ျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ 

F-02