News

POST TYPE

NEWS

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲရမွတ္စာရင္း ျပန္စစ္ေပးရန္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ေက်ာ္ ေလွ်ာက္ထား
04-Jul-2019

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၄

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဘာသာရပ္အလိုက္ ရမွတ္စာရင္းမ်ား ျပန္စစ္ေပးရန္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ ေက်ာ္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ ရမွတ္စာရင္းအေပၚ ခန္႔မွန္းထားသည့္ အမွတ္ျဖင့္ကြာဟေန၍ သံသယျဖစ္လွ်င္ တစ္ဘာသာ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ေပး၍ ျပန္စစ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားအမည္၊ မိဘအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာန၊ ခံုနံပါတ္၊ ျပန္စစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ဘာသာရပ္၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာတို႔ကို စာစစ္ဌာနသို႔ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္အတိုင္းအတာအေနႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ေန႔မွ တစ္လအတြင္း ျပန္သိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမႈကို ရက္သတ္မွတ္ မထားေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေနာက္ဆံုး တင္ရမည့္အခ်ိန္အထိသာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အမွတ္စာရင္း ျပန္စစ္ခ တစ္ဘာသာက်ပ္ ၂၅၀၀၀ ေတာင္းၿပီး ယခင္ႏွစ္က တစ္ဘာသာ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေတာင္းခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္က အမွတ္စာရင္း ျပန္စစ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသူ ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

ေက်ာ္ၿဖိဳး