News

POST TYPE

NEWS

ငါးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းဆန္ေဈးတက္၊ ျပည္ပပို႔ဆန္ေဈးက်
05-Jun-2019


ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၅

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ငါးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းဆန္ ေဈးသည္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၈၀၀ မွ ၁၁၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္ေသာ္လည္း ျပည္ပပို႔ဆန္ေဈးမွာ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၅ မွ ၁၀၀ အထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည့္ဆန္ေဈးႏႈန္းဇယားအရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းဆန္ေဈးကြက္တြင္ ငါးႏွစ္အတြင္း ေ႐ႊဘိုေပၚဆန္းက တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျမင့္တက္ၿပီး ဆန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ ဧည့္မထဆန္ေဈးမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၈၀၀ မွ ၂၄၀၀ ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသထြက္ ေပၚဆန္း ဆန္မ်ားမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ ၇၀၀၀ ခန္႔ျမင့္တက္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔သည့္ ဆန္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကထက္ ေဈးရရွိမႈ နိမ့္ပါးသြားခဲ့ၿပီး ျပည္ပဝယ္လက္မ်ားသည့္ ဧည့္မထ ၅ မွတ္ (ထိပ္ဆံုးစ) ဆန္ေဈးမွာ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ အျဖစ္ အမ်ားဆံုးက်ဆင္းခဲ့ကာ ဧည့္မထ ၅ မွတ္ (ထိပ္စ)မွာ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၈၀၊ ၁၀ မွတ္မွာ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၇၀၊ ၁၅ မွတ္မွာ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၆၀၊ ၂၅ မွတ္မွာ တစ္တန္လွ်င္ ၄၅ မွ ၆၅ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည္။

လတ္တေလာ ဆန္ေဈးကြက္အတြင္း ျပည္တြင္း စားသံုးသည့္ဆန္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ပို႔ဆန္ေဈးမ်ားမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္က်ဆင္းေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကထက္ ဆန္ေခ်ာေဈးမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အထိႏွင့္ ဆန္ၾကမ္းေဈးမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ ၄၀၀ က်ပ္ခန္႔က်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါးတန္းဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ဧရာဝတီေဒသထြက္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ ၂၀၁၄ က က်ပ္ ၃၅,ဝ၀၀ မွ ယခုအခါ က်ပ္ ၄၂,ဝ၀၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ ေ႐ႊဘိုေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ ၂၀၁၄ က က်ပ္ ၄၃,၅၀၀ မွ ယခုအခါ က်ပ္ ၅၅,ဝ၀၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ ဧည့္မထ ၅ မွတ္မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၀၁၄ က က်ပ္ ၁၆,၈၀၀ မွ ယခုအခါ ၁၉,၂၀၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၅ မွတ္ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၀၁၄ က က်ပ္ ၁၅,၅၀၀ မွ ယခုအခါ က်ပ္ ၁၇,၃၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ငစိန္ ၂၅ မွတ္တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၀၁၄ က က်ပ္ ၁၆,၅၀၀ မွ ယခုအခါ ၁၉,၇၀၀ သို႔လည္းေကာင္း ေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပပို႔ဆန္ေဈးမ်ားတြင္ ဧည့္မထ ၅ မွတ္ (ထိပ္ဆံုးစ) တစ္တန္လွ်င္ ၂၀၁၄ က ေဒၚလာ ၄၃၀-၄၄၀ မွ ယခုအခါ ၃၃၅-၃၄၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ ဧည့္မထ ၅ မွတ္(ထိပ္စ)တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၁၅-၄၂၀ မွ ယခုအခါ ၃၃၅-၃၄၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၀ မွတ္ တစ္တန္လွ်င္ ၂၀၁၄ က ေဒၚလာ ၃၉၅-၄၀၅ မွ ယခုအခါ ၃၃၀-၃၃၅ သို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၅ မွတ္ တစ္တန္လွ်င္ ၂၀၁၄ က ေဒၚလာ ၃၇၅-၃၉၀ မွ ယခုအခါ ၃၂၅-၃၃၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၅ မွတ္(အေကာင္း)တစ္တန္လွ်င္ ၂၀၁၄ က ေဒၚလာ ၃၄၀-၃၅၅ မွ ယခုအခါ ၃၀၅-၃၁၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၅ မွတ္တစ္တန္ လွ်င္ ၂၀၁၄ က ေဒၚလာ ၃၃၀-၃၄၀ မွ ယခုအခါ ၂၇၀-၂၇၅ သို႔လည္းေကာင္း ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ 

S-04