News

POST TYPE

NEWS

အိႏၵိယေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ဝါယာနတ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ရာဟူးဂႏၵီ ရင္ဆိုင္ေနရ
24-Apr-2019ေဒလီ၊ ဧၿပီ ၂၃ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၇ ဆင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မာရသြန္၏ တတိယအဆင့္ မဲေပးပြဲကို မဲေပးရန္ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး အားလံုး၏ အာ႐ံုသည္ လူတစ္ဦးအေပၚတြင္ စုၿပံဳက်ေရာက္ေနသည္ဟု ႀဃ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကာရာလာျပည္နယ္ ဝါယာနတ္သည္ ကြန္ဂရက္ပါတီအတြက္ လြန္စြာအေရးပါၿပီး အတိုက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရာဟူးဂႏၵီသည္ ဤေနရာတြင္ အႏိုင္ရမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရာဟူးဂႏၵီသည္ ေနာက္လတြင္ ၎၏ အေျခစိုက္ အူတာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္ ေအမက္သီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရပါက ႏွစ္ေနရာအနက္မွ တစ္ခုကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဝါယာနတ္သည္ အဂၤါေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၁၄ ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁၅ နယ္အနက္မွ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုအဆင့္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလံုးအတြက္ အႀကီးဆံုးအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အာဏာ ရရွိလာခဲ့ေသာ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲသဖြယ္ ႐ႈျမင္ထားၾကသည္။

ဝါယာနတ္သည္ ကြန္ဂရက္ပါတီအတြက္ စိတ္ခ်ရသည္ဟု ယူဆရၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ ကြန္ဂရက္ပါတီက အႏိုင္ရထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ေမလ ၆ ရက္တြင္ မဲေပးမည့္ ေအမက္သီမဲဆႏၵနယ္သည္ ဂႏၵီမိသားစုအတြက္ ေျခကုပ္နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရာဟူးဂႏၵီ၏ မိခင္၊ ဖခင္ႏွင့္ ဦးေလးတို႔သည္ ထိုနယ္တြင္ အစဥ္အဆက္ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဝါယာနတ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရာဟူးဂႏၵီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ ကြန္ဂရက္ပါတီကမူ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားအား အေလးထား ေလးစားေၾကာင္းကို အသိေပးလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ေအမက္သီတြင္ မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ဝါယာနတ္တြင္ ရာဟူးဂႏၵီ လာၿပိဳင္သည္ဆိုပါက ၿပိဳင္ဘက္မ်ားက အႀကိဳက္ေတြ႔ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က မဲရလဒ္ တစ္သိန္းစြန္းစြန္းျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ရာဟူးဂႏၵီ၏ ေအာင္ပြဲသည္ မဲကြာဟခ်က္ နည္းလြန္းသည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။

အဂၤါေန႔မဲေပးပြဲသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ၏ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ BJP ပါတီအတြက္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ မိုဒီသည္ ဗာရာဏသီ မဲဆႏၵနယ္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂူဂ်ာရတ္သည္ BJP ပါတီအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

အဂၤါေန႔ မဲေပးပြဲ၌ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကိစၥတစ္ခုမွာ ရာဟူးဂႏၵီႏွင့္ အမည္ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္ေသာ ရက္ဟူးဂႏၵီဆိုသူ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏၵိယၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေရာေထြးေစရန္အတြက္ ဆင္တူယိုးမွား အမည္ရွိသူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေလ့ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ ေဒသခံ ရက္ဟူးဂႏၵီကမူ “သူက ႏိုင္ငံအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ေဒသႏၲရအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေသးေသးေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အတိုက္အခံ ကြန္ဂရက္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရာဟူးဂႏၵီသည္ ဝါယာနတ္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ၂၉ ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

F-04