News

POST TYPE

NEWS

အေစာပုိင္း မဲေရတြက္မႈမ်ားအရ အင္ဒုိနီးရွား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိသမၼတ ၀ီဒုိဒုိ ေအာင္ပြဲခံရန္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္
17-Apr-2019


ဂ်ာကာတာ၊ ဧၿပီ ၁၇

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပေနေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေစာပုိင္း မဲေရတြက္မႈမ်ားအရ လက္ရွိသမၼတ ၀ီဒုိဒုိ အႏုိင္ရရန္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေနၿပီး အၿပီးသတ္ မဲရလဒ္မ်ားကုိ လာမည့္ေမလသုိ႔ ေရာက္မွသာ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီက အသိေပးထားသည္ဟု BBC က ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အင္ဒုိနီးရွားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႀကိတ္အနယ္ ျဖစ္ေနသူမ်ားမွာ လက္ရွိသမၼတ ၀ီဒုိဒုိႏွင့္ စစ္ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆူဘီယန္ႏုိတုိ႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ပင္ အားၿပိဳင္ခဲ့ၾကရဖူးသည္။

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ပိတ္သိမ္းၿပီးေသာ မဲ႐ုံမ်ား၌ မဲေရတြက္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ကာ ယခုထြက္ေပၚလာေသာ အေစာပုိင္းရလဒ္မ်ားအရ သမၼတ ၀ီဒုိဒုိက ၎၏ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆူဘီယန္ႏုိကို မဲအေရအတြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး အသာစီး ရရွိထားၿပီလည္းျဖစ္သည္။

အင္ဒုိနီးရွား အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၂၀ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတ၀ီဒုိဒုိက ျပည္သူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူ ၎အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံကုိ ေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္သြားခြင့္ ရလုိပါေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူေပါင္း ၁၉၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုေပါင္းအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ၂၀,၅၀၀ ေက်ာ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။