News

POST TYPE

NEWS

ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္
19-Feb-2019

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

ေလးႏွစ္တာသင္ယူရမည့္ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ သတၱေဗဒဌာနတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

ယင္းသင္တန္းကို ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (MYSAP) က ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၀ ဦး စတင္တက္ေရာက္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း MYSAP စီမံကိန္းထံမွ သိရသည္။

ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းအတြက္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးစနစ္တစ္ခုကို အင္းယားကန္အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္းထံမွ သိရသည္။

“ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္မွာ ငါးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးပညာရွင္၊ သားေဖာက္စခန္းမန္ေနဂ်ာ၊ အစာအာဟာရပညာရွင္၊ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာစတဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြရလာမွာပါ” ဟု ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသင္တန္းအတြက္ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ကြင္းဆင္းစခန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းသုံးစနစ္မ်ား၊ တတိယႏွစ္ဘြဲ႔ႀကိဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တစ္လတာ အလုပ္သင္ဆင္းရမည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ကာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္၌ အနည္းဆုံးရမွတ္ ၇၅မွတ္၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္တြင္ အနည္းဆုံးရမွတ္ ၆၀ ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယခုသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတၱေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေကလြင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဒုတိယအသုတ္တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေလၽွာက္လႊာမ်ားစတင္လက္ခံရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

MYSAP စီမံကိန္းသည္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြ ယူ႐ို ၂၂ ဒသမ ၂၅သန္းျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (GIZ) တို႔က ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

J-11