News

POST TYPE

NEWS

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ဘတ္ဂ်က္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာေရးအတြက္ သံုးမည္
21-Nov-2018

ေခ်ာက္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀

မေကြးတိုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္မွသံုးပံုႏွစ္ပံုကို ပညာေရးက႑တြင္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕စီမံကိန္း ဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရဌာန ၆ ခုအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ဘတ္ဂ်က္က်ပ္သန္း ၂၄၀၀ နီးပါးရရွိခဲ့ရာတြင္ ပညာေရးဌာနအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၉၁၅ သန္းအသံုးျပဳရန္လ်ာထားၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္၊ အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာနအတြက္ က်ပ္ ၇ သန္းေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၆၇ သန္းေက်ာ္၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနအတြက္ က်ပ္ ၃၈ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၉၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းၿမိဳ႕၏ ပညာေရးက႑အတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ က်ပ္ သန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းရွိ စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေဆာင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္က်ပ္သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ယင္းၿမိဳ႕ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေက်း႐ြာ ၁၅ ႐ြာမွ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေက်ာင္းမ်ားကို အသစ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမ်ားထံမွ သိရသည္။

R-24