News

POST TYPE

NEWS

အာဖရိကဆိတ္သမင္မ်ား ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ေရာက္ရွိ
08-Sep-2018ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၈

ေနျပည္ေတာ္ ဆာဖာရီတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မွ အာဖရိက ဆိတ္သမင္မ်ိဳးစိတ္သစ္ ၇ ေကာင္ကုိ ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းရာ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အာဖရိကဆိတ္သမင္မ်ိဳး၌ မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးပါဝင္သည္။ ႏူးဆိတ္သမင္မ်ိဳးစိတ္ ၄ ေကာင္အနက္ အထီးတစ္ေကာင္၊ အမ ၃ ေကာင္ႏွင့္ ညာလာဆိတ္သမင္ ၃ ေကာင္တြင္ အထီးတစ္ေကာင္၊ အမ ၂ ေကာင္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ထံမွ သိရွိရသည္။

"ရန္ကုန္ရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ရာသီဥတုက ကြာျခားမႈမရွိေတာ႔ အဆင္ေျပတယ္။ ဘယ္အခ်က္ကို စိတ္ပူရသလဲဆိုေတာ့ မိုးမ်ားလာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ စိတ္ပူရတယ္။ အဲ႔တာေၾကာင့္ ညဘက္နားခိုဖို႔ ေနရာေလးေတြ လုပ္ေပးထားတယ္ ” ဟု ဦးထြန္းဝင္းေအာင္က ေျပာဆုိသည္။

အာဖရိကဆိတ္သမင္၏ အေလ့အထအရ တစ္ႏွစ္ တစ္ေကာင္ႏႈန္းေမြးဖြားၿပီး ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ၇လၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ ေရာက္ရွိလာသည့္ ၇ေကာင္ကုိ ေသဆံုးသြားေသာ သစ္ကုလားအုတ္ထားရွိခဲ႔သည့္ေနရတြင္ ထည့္သြင္းျပသထားေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာဆုိသည္။

သစ္ကုလားအုတ္ကုိလည္း ျပန္လည္ျပသထားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာ၌ တိရစၦာန္မ်ိဳးစိတ္ ၁၃၄မ်ိဳးရွိလာၿပီး အေကာင္ေရေပါင္း ၁၄၀၀နီးပါးရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

J-17