News

POST TYPE

NEWS

ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထိန္းညႇိေပးေရးအဆို စတင္ေဆြးေႏြး
15-Aug-2018

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၁၄ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ (ေကာ္ ၃ ေကာ္) တို႔၏ အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညႇိေပးမည့္ အစီအမံတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ယေန႔က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။

လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြာ အကြက္ေဖာ္ေရာင္းစားေနၾကျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား အလ်င္အျမန္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လိုအပ္လာပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ေျမလြတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေကာ္မတီသံုးရပ္၏ တာဝန္မေက်မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာထိန္းညႇိေပးေရး အဆိုကို မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမ်ိဳးဝင္းက ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီသံုးရပ္၏ တာဝန္မေက်မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ဦးေဌးဦးက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေအာက္ေျခပိုင္းမွ မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိူ႔ကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ျပေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကိုဥပေဒျပဳေရးက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု ေျပာဆိုခံရေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ( ၃) မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေျမျပင္ ေျမပံုစာရင္းမွန္ကန္ေအာင္ မျပဳစုႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၀ မွ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

S-01