News

POST TYPE

NEWS

ၿဗိတိန္ခြဲေရး စိတ္ေအးရေစရန္ ဂ်ာမနီေရာက္ ထရီဇာေမ ႀကိဳးပမ္း မေရမရာ အခ်ိန္မၾကာေစသင့္ဟု မာကယ္လ္ သတိေပး
22-Jul-2016

ဘာလင္၊ ဇူလုိင္ ၂ဝ

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ရန္ မဲေပးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ေအးရေစရန္ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔က ဂ်ာမနီသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ၿဗိတိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဇာေမက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နက္႐ိႈင္းေသာ ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ရွိေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမဂၢမွ တရားဝင္ခြဲထြက္မႈ မျပဳလုပ္မီ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းရန္အတြက္ ၿဗိတိန္တြင္ အခ်ိန္လိုအပ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ဂ်ာမနီ အဓိပတိ အင္ဂလာမာကယ္လ္က သေဘာတူေသာ္လည္း မည္သူကမွ် ‘မေရမရာ ကာလရွည္ႀကီး’ ကို မလိုလားေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ခြဲေရး မဲႏုိင္ၿပီးေနာက္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းေနရာ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ ေမက ေမွ်ာ္မွန္းမထားခဲ့ေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး အခ်ိန္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း သမဂၢအတြင္းရွိ အျခားႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ  ခြဲထြက္မည့္ ၿဗိတိန္အတြက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရး ကူညီရန္ ဆႏၵမရွိ ျဖစ္ေနသည္။

ဂ်ာမနီ ခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္သို႔ ဆက္သြားမည့္ ေမက အီးယူ၏ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ မာကယ္လ္ႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္ဆြာေဟာ္လန္တို႔ႏွင့္  ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းေနသည္။

“အခုခရီးစဥ္ဟာ အားေကာင္းခိုင္မာတဲ့ မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းဖုိ႔ ကြၽန္မရဲ႕သႏၷိ႒ာန္ကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဂ်ာမနီက ျပည္သူေတြနဲ႔ ၿဗိတိန္က ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈမ်ဳိးပါ” ဟု ေမက မာကယ္လ္ႏွင့္အတူ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔နဲ႔ ေနာက္ရက္သတၱတစ္ပတ္ေတြထဲမွာ ဥေရာပတစ္လႊားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေအာင္ ေျပာခ်င္တာက ကြၽန္မတုိ႔ဟာ ဥေရာပ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေဝးရာကို ထြက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါ” ဟု ေမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လန္ဒန္အစိုးရက အီးယူ၏ လစ္စဘြန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၅ဝ ပါ ခြဲထြက္ခြင့္ကို တရားဝင္ စတင္ေတာင္းဆိုမႈ မျပဳမခ်င္း ခြဲထြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တရားဝင္ စတင္ဦးမည္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္းကိုမူ  မာကယ္လ္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး မဆြဲရန္လည္း ေမကို တုိက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။

“ဘယ္သူမွ မေရမရာ ကာလရွည္ႀကီးကို မလိုခ်င္ပါဘူး။ ၿဗိတိန္ျပည္သူေတြေရာ ဥေရာပအဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံေတြေရာ ဘယ္သူမွ မလိုခ်င္ပါဘူး” ဟု မာကယ္လ္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပင္ဆင္မႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ဖုိ႔က အားလံုးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဆုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ရွင္းလင္းပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၿဗိတိန္ဟာ အခ်ိန္ပမာဏ တစ္ခုေတာ့ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာလည္း လံုးဝနားလည္ႏုိင္တယ္လုိ႔  ထင္ပါတယ္” ဟု မာကဲလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ပုဒ္မ ၅ဝ ကို အသံုးျပဳဦးမည္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ေမက ေျပာၾကားထားသည္။

ၿဗိတိန္ေခါင္းေဆာင္သစ္ကို ဂ်ာမနီက ဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲျဖင့္ ႀကဳိဆိုခဲ့ၿပီး ညစာအျဖစ္ တူနာငါးဟင္းကို သရက္ခ်တၱနီး၊ မိႈႏွင့္ ႏြားကေလးသားတုိ႔ျဖင့္ မာကဲလ္က ဧည့္ခံခဲ့သည္။

ေမႏွင့္ မာကဲလ္တို႔အၾကား တူညီသည့္ ေနာက္ခံမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ သင္းအုပ္ဆရာ သမီးမ်ား ျဖစ္သလို အဓိပၸာယ္ မရွိသည္ကို မလုပ္သည့္ လက္ေတြ႔ပဓာနဝါဒီမ်ား အျဖစ္ ထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္သလို အမ်ဳိးသားမ်ားသာ လႊမ္းမိုးသည့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ဝါဒီ ပါတီမ်ားကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းကလည္း တူညီမႈ ရွိေနသည္။

ႏွစ္ဦးဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမက “ဒီမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္က အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာပါပဲ။ ႏွစ္ဦးစလံုးက ၿဗိတိန္နဲ႔ ဂ်ာမနီ ျပည္သူေတြအတြက္ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကို လုိခ်င္ၾကတာပါ” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ အဘယ္မွ် ခက္ခဲမည္ကိုမူ နားလည္ထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ခြဲေရးမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လိုလားခ်က္ ျဖစ္ေသာ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ၂၇ ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူအမ်ား ၿဗိတိန္သို႔ ဝင္ေရာက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အီးယူ၏ အက်ဳိးအျမတ္ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဘံုေစ်းကြက္တြင္ ၿဗိတိန္စီးပြားေရး ဆက္လုပ္ခြင့္ရေရး ႏွစ္ခုစလံုး ေျပလည္ေစရန္မွာ ေမအတြက္ ခက္ခဲေသာကိစၥ ျဖစ္ေနသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ လြတ္လပ္စြာ အေျခခ် ေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ကို လက္မခံလိုေသာ္လည္း ဥေရာပ ဘံုေစ်းကြက္ကိုမူ ထိေတြ႔ခြင့္ရေရးမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသာကိစၥ ျဖစ္သည္ဟု ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ေမသည္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္၌လည္း အီးယူ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္လႊတ္မည္ေလာ ဆုိသည္ကို ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္ဆြာေဟာ္လန္၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က နိစ္ၿမိဳ႕တြင္ ကုန္ကားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္  ျပည္တြင္းဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေဟာ္လန္သည္ ၿဗိတိန္အေရးတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ျပင္သစ္ကိုလည္း ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲထြက္ေစလိုေသာ ဖရိတ္စစ္ (Frexit) လိုလားသည့္ လက္ယာစြန္းပါတီ အမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ယင္းပါတီေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး မာရီနီလီပင္းတို႔ လူႀကိဳက္မ်ားေနမႈေၾကာင့္ ေဟာ္လန္မွာလည္း အခက္ႀကံဳေနရသည္။