News

POST TYPE

NEWS

ပညာေရးတြင္ ထိပ္တန္း ၁၀ စာရင္းဝင္လာသည့္ ဗီယက္နမ္
24-Mar-2018အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ပညာေရးထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ နံပါတ္ ၇ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း World Bank အစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ သင္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ေက်ာင္းေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္းမွာ ကမၻာ့ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ၃၃၁ သန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထိုေက်ာင္းသားအေရအတြက္ထဲတြင္ OECD ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းပါဝင္သည္။ စင္ကာပူ၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ထိုအထဲတြင္ ပါဝင္သလို၊ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔လည္း OECD အဆင့္ကိုလိုက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြႏွင့္တိုင္းတာရန္ပင္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္တန္း ဗီယက္နမ္ကေလးမ်ားသည္ အိႏၵိယ၊ ပီ႐ူးႏွင့္ အီသီယိုးပီးယားတို႔ထက္ပင္ ပိုၿပီးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ား ျမင့္မားတိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈမွာ မိသားစုဝင္ေငြႏွင့္လည္း မသက္ဆိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေထာက္ျပျပန္သည္။ ဥပမာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္တ႐ုတ္တို႔တြင္ ဆင္းရဲသည့္မိသားစုမ်ားက ေမြးဖြားသူ ကေလးမ်ားသည္လည္း ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ OECD မ်ားမွ ကေလးမ်ားထက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ ကေလးေတြကို သခ်ၤာႏွင့္သိပၸံတြင္ ပိုေတာ္ေနၾကသည္။ 

ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကလည္း တည္ၿငိမ္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပညာေရးလည္းေကာင္းၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ပညာေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေန႐ံုႏွင့္မၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြလည္း လိုသည္။ လူေကာင္း မူေကာင္းမွသာ ပညာေရးေကာင္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မည့္ ေပၚလစီကို ခ်ရမည္။ ပညာေရးကလည္း လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ရမည္။ 

အရည္အေသြးျပည့္ပညာေရးကို ကေလးတိုင္း ရရွိသင္ယူႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရးေကာင္းေသာ္လည္း ကေလးတိုင္း ပညာေကာင္းေကာင္း မသင္ႏိုင္လွ်င္ အနာဂတ္မေကာင္းႏိုင္ေပ။ ပညာေရးေကာင္းရန္ ဆိုသည္မွာလည္း တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္လိုသလို၊ ဦးတည္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ၿပီး ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ပညာေရးတိုးတက္ရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ က႑အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း၊ သင္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ သင္ၾကားမည့္သူမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

ပညာေရးေကာင္းလာသည္၊ ထိပ္တန္းတက္လာသည္ဆိုျခင္းမွာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို အစိုးရက မည္မွ် အေထာက္အကူျပဳၿပီးၿပီနည္းဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ ပညာကိုေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားကို ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ဆရာကိုေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းကိုေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ မရွိဘဲ ပညာေရးတိုးတက္ရန္ စိတ္ကူးယဥ္၍ မရေပ။ 

ပညာေရးတြင္ ဆရာ၏ အခန္းက႑မ်ားကို မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သေ႐ြ႕ ဆရာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ေတာ္သူကိုေတာ္သလို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကလည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ အားလံုးအပါဆြဲေခၚႏိုင္လွ်င္ ထိပ္တန္းေရာက္မည္။ ဗီယက္နမ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိပ္ေရာက္ လာသနည္း ဆန္းစစ္ရန္လိုမည္ထင္သည္။ 

E-01
(Ref: Vietnam.Net)


  • VIA