News

POST TYPE

LOCAL

ေတာ္လွန္ေရး၏ သေဘာသဘာဝ
01-May-2019ၿပီးခဲ့တဲ့ သႀကၤန္တြင္း ဘယ္မွ မသြားျဖစ္ခဲ့ပါ။ အိမ္မွာပင္ေနထိုင္ရင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွ တက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးသတင္းပံုရိပ္ အခ်ိဳ႕ကို ဖတ္႐ႈ ျဖစ္သည္။ သတင္းအမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း “ဝ” ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားမ်ား ျဖစ္သည္။ မူလက စာေရးသူ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားေအာက္မွ ကြန္မန္႔မ်ားစြာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာ ျဖစ္သည္။ ကြန္မန္႔အခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ရင္ အင္အားစုေဆာင္းရမည္၊ လက္နက္ကိုင္ရမည္၊ ခိုင္မာေတာင့္တင္းရမည္၊ ဒါမွ တစ္ဖက္က အာ႐ံုျပဳမည္၊ ေလးစားမည္၊ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံမည္ဟု ေရးသားၾကသည္။ အင္မတန္ အႏၲရာယ္မ်ားလွေသာ အေတြးအေခၚ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအေတြးအေခၚသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အခ်ိဳ႕အၾကားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ခိုင္ၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္လာေနပံုရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားက မ်ားျပားလွသည္။ ၿမိဳ႕ျပ လမ္းေပၚဆႏၵျပပြဲမ်ားမွသည္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအထိ ေတာ္လွန္ေရး မည္ပါသည္။ ၁၉၈၈ မွစလွ်င္ ႏိုင္ငံသည္ အေရးအခင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ေသြးေျမက်ခဲ့ရသည္။ ခံျပင္းနာၾကည္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခုေျပာေနၾကသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုလွ်င္လည္း ၁၉၈၈ အေရးအခင္းအၿပီး ၁၉၈၉ ေလာက္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္လာခဲ့သည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုင္ မျငိမ္းခ်မ္း ႏိုင္ေသးေပ။ ယခု ျမန္မာႏွစ္ကူးၿပီျဖစ္ရာ ႏွစ္ကူးဆုေတာင္းမ်ား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႔ေနရပါသည္။ ထံုးစံအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ျငိမ္းခ်မ္းပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းၾကပါသည္။ စာေရးသူအျမင္တြင္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိမိဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ မိမိဆႏၵကို မွ်ေဝျခင္းသာျဖစ္သည္။ မိမိဆႏၵကို ျဖစ္ေစလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဆုသာေတာင္းၿပီး အလုပ္မလုပ္လွ်င္၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ေတြးေခၚလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းမရွိလွ်င္ ဆုသည္ လူၾကားေကာင္း႐ံုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစကားဝိုင္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တရားဓမၼသဘင္မ်ား ဆင္ယင္က်င္းပေနသည့္ၾကားမွ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာပါမူ ျပႆနာ၏ရင္းျမစ္ကို သိျမင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ပါသည္။

အေတြးက ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာဆီ ေရာက္သြားသည္။ အားလံုးက အခု ေတာ္လွန္ေနၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္မွ ေလးေလးစားစား အဆက္ ဆံခံရမည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚက အားေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ ဆိုရလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး အယူအဆက တည္ေဆာက္ေရးကို လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းပါးသည္၊ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရ၊ သာတူညီမွ်မႈမရွိဟု သိျမင္ခံစားရလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ ျဖစ္တည္လာပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ ပညာနည္းပါးသျဖင့္၊ အလုပ္အကိုင္မရွိသျဖင့္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသျဖင့္ ျဖစ္တည္သည္ဟု အျမင္ရွိသည္။ ထိုသို႔ အျမင္မွာ တစ္ခ်ိန္ကဆိုလွ်င္ မွန္ပါသည္။ ေတာ္လွန္သူမ်ား ပညာနည္းပါးလွ်င္ ဖိႏွိပ္ ေခ်မႈန္းရလြယ္ပါသည္။ ယေန႔ကာလ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ ဆရာစံ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ ပညာတတ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခုသည္ ပညာတတ္မ်ားလက္ဝယ္ေရာက္ရွိသြားပါက ကိုင္တြယ္ရခက္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က စာေရးသူကိုယ္တိုင္ အစိုးရဝန္ထမ္းဘဝက ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ တရားမွ်တမႈနည္းပါးေသာဝန္းက်င္တြင္ စာေရးသူ မေပ်ာ္ခဲ့ေပ။ ဌာနအတြင္း တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းကိုလည္း မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႔ သိျမင္ေနရာ ကိုယ့္ကို တိုက္႐ိုက္ မထိခိုက္ေသးေသာ္လည္း ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ မတရားမႈတို႔သည္ တစ္ေန႔ ကိုယ့္ထံေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ခံစားတြက္ဆမိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရဝန္ထမ္းဘဝမွ တစ္ေန႔ လႊတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အၿမဲျဖည့္ဆည္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စာေကာင္းမွ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္မည္၊ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟု သိျမင္သျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကို ႏိုင္သေလာက္ ေလ့လာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆိုရလွ်င္ ကိုယ္က လက္နက္ကိုင္မည့္သူ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ပညာလက္နက္ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ စုေဆာင္းသိုမွီးရသည္။ သင္တန္းအခ်ိဳ႕တက္သည္။ ဘာသာ စကားေလ့လာသည္။ အေတြ႔အႀကံဳ ရွာေဖြသည္။ မေကာင္းသည့္အက်င့္မ်ား ေလွ်ာ့သည္။ ေကာင္းသည့္အက်င့္မ်ား တိုးသည္။ ပညာလက္နက္ စုေဆာင္းရင္း ေတာ္လွန္ရမည့္အေျခအေန အခ်ိန္အခါကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့သည္။

ေနစမ္းပါဦးဗ်။ ခင္ဗ်ားက ေတာ္လွန္ေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို ဘယ္သူေတြက ဘာလုပ္လို႔ ေတာ္လွန္ရတာလဲဆိုရင္ ေတာ္လွန္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကိုလာထိမွ၊ တိုက္႐ိုက္ဖိႏွိပ္မွ၊ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမွ မဟုတ္ဘူးေလဗ်ာ။ ကို္ယ့္အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္မျပဳ၊ အတြင္းမွာ အုပ္စုဖြဲ႔၊ ေနရာယူ၊ လူႀကီးနဲ႔နီးစပ္တဲ့သူကို ေနရာေပး၊ ကိုယ့္ကို ေနာက္မွာခ်န္ထား၊ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္ကို ရွာ၊ အားသာခ်က္ကို ေဖ်ာက္၊ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ရွင္ေတာ့ ရွင္သန္တယ္ေလ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေပးသေလာက္၊ ခြင့္ျပဳသေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ့္အရည္အခ်င္း အစစ္အမွန္ကို ဘယ္ထုတ္ ေဖာ္ျပသခြင့္ရမလဲ။ မေက်နပ္လို႔ ေပါက္ကြဲထြက္လာရင္လည္း ကိုယ္ပဲ နစ္နာမွာေပါ့။ ကိုယ့္ကို အခြင့္အေရးေပးႏိုး ေစာင့္ရင္လည္း ဒါက ျမန္မာဗ်။ ေ_ာက္က်င့္ေတြက ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ကို ပါးပါးေလး ေခ်ာင္ထိုး၊ ႏွိပ္ကြပ္၊ ပညာျပသြားမယ္။ အစိုးရအလုပ္ ၁၄ ႏွစ္လုပ္ခဲ့တာပါဗ်ာ။ သိပ္သိတာေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ မတရားအလုပ္ခံရတဲ့သူေတြဆို ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆို ေပါက္ကြဲထြက္သြားတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆို ႏုတ္ထြက္သြားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆို ဘာမွမေျပာဘဲ တစ္သက္လံုး ႀကိတ္မွိတ္ေနရင္း စိတ္ဒဏ္ရာ ခံစားသြားၾကတယ္။ သူတို႔က မေတာ္လွန္တတ္ဘူးေလ။ တစ္နည္း ႏိုင္ငံေရးအျမင္ မရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ေတာ္လွန္တယ္ဆိုတာ ငယ္တုန္းမွာ ေတာ္လွန္ရတယ္။ ပညာ၊ ေငြေၾကး၊ အေတြ႔အႀကံဳစုရတယ္။ စိတ္ရွိတိုင္း သာေတာ္လွန္ၾကရင္ အားမရွိဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ပဲနစ္နာမွာေပါ့ဗ်ာ။ ေတာ္လွန္ၿပီးရင္လည္း ကိုယ္က သူ႔ထက္သာေအာင္ လုပ္ျပရတယ္။ သူတို႔က ကိုယ့္ကို ေဖ်ာက္ထားခ်င္တာေလ။ ကိုယ့္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကို ျဖန္႔၊ ကိုယ့္အားသာခ်က္ေတြကို ဝွက္ထားတာေလ။ သူတို႔ခြင္အတြင္း (ဌာနအတြင္း) ကဆို သူတို႔လက္ထဲ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔ရတယ္ေလ။ သူ႔လူသူ ပင္းၿပီးတက္ၾကမွာေလ။ သာတူညီမွ်မႈမွ မရွိ၊ တရားမွ်တမႈ မရွိ၊ အရည္အခ်င္းကို အသိ အမွတ္မျပဳဘဲ လူႀကီးနဲ႔ အဆင္ေျပမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေနရာေပးမွာေလ။ ဒီလိုဆိုရာမွာ ေနရာရသြားတဲ့သူတိုင္းကို အရည္အခ်င္းမရွိဘူးလို႔ ဆိုလို တာမဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ကိုယ္က သူတို႔ထက္သာတယ္၊ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ တယ္ဆိုတာ သိေနတယ္။ ကိုယ္က အျပင္ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ တိုးတက္တယ္။ အရည္အခ်င္း စစ္မွန္တယ္ဆိုရင္ေပါ့။ ကို္ယ္ တိုးတက္ေလ၊ ေအာင္ျမင္ေလ၊ တစ္ခ်ိန္က ကိုယ့္ကို ႏွိပ္ကြပ္တဲ့သူ၊ အေကာင္းမေျပာတဲ့သူေတြ ကိုယ္နဲ႔ယွဥ္ရင္ သူတို႔ အသံုးမက်ဘူးဆိုတာ အမ်ားအျမင္မွာ ေပၚလြင္ေစတာေပါ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာေတြၾကည့္။ မခံခ်င္စရာေတြ အေတာ္မ်ားတယ္။ အစိုးရ႐ံုးကိစၥေတြဆို အဆင္မေျပတာမ်ားတယ္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုရင္လည္း သိသာတဲ့တိုးတက္မႈက မျမင္ရဘူး။ ေျပာေနတာပဲ။ သံုးႏွစ္ပဲ ရွိေသးလို႔ပါ။ ငါးႏွစ္ေလာက္နဲ႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ မဟုတ္ဘူးဗ်။ လြဲေနတယ္။ တိုးတက္မႈကို မေတြ႔ရလို႔ ေတာင္းဆိုျပန္ရင္လည္း ျပႆနာရွာတယ္ဆိုၿပီး ေထာင္ထဲေရာက္မယ္။ ဒီေတာ့ စာတတ္တဲ့သူေတြက စကားသိပ္မေျပာေတာ့ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးပဲ စဥ္းစားတယ္။ အင္အားရွိၿပီဆိုမွ ထုတ္ျပတယ္။ ကိုင္တြယ္ရခက္ၿပီေပါ့။ ယံုၾကည္မႈကလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီေလ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ တစ္ခုခုဆို အင္မတန္ အခ်ိန္ဆြဲတယ္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတာမဟုတ္ဘဲ အဆင္ေျပသလို ကို္ယ့္လက္ထက္မွာ ေပါက္ထြက္မလာေအာင္ ထိန္းထားတာပဲရွိတယ္။ တစ္ဖက္သား ခံစားစိတ္၊ ကို္ယ္ခ်င္းစာမႈ နည္းပါးတယ္။ ရခိုင္ကိစၥဆိုတာ ဒီသေဘာပဲ။ လူေတြ ေလဗ်ာ။ တစ္ခ်ိန္လံုး ပိတ္ေလွာင္ထားလို႔ မရဘူး။ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုေတာ့ ရွိရမယ္။ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ျပႏိုင္ရမယ္။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရမယ္။ အခု အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ဟိုအျပစ္တင္၊ ဒီအျပစ္တင္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး အစိုးရကပဲ ရွင္းရတာေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ဒီလိုပဲ။ တစ္ခ်ိန္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ တစ္ဖက္ကို အခြင့္အေရးေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အခု စစ္မတို္က္ရင္ၿပီးေရာ သေဘာျဖစ္တယ္။ ေနာင္ျဖစ္တာ ေနာက္လူ ၾကည့္ရွင္းပဲ။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားပဲ ၾကည့္ေလ။ ဘယ္သူမွ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အစိုးရ႐ံုးေတြ မသြားခ်င္ဘူး။ ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခား မဟုတ္ေသးဘူး။ ကိုယ့္ လူမ်ိဳးတူအခ်င္းခ်င္းေတာင္ အလြယ္တကူမရဘူး။ အလြယ္တကူဆိုတာ မလိုအပ္ဘဲ ေထာက္ခံစာေတြ၊ နယ္ခရီးျပန္တာေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရတယ္။ အခ်ိဳ႕ စည္းမ်ဥ္းေတြက လိုအပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ဌာနတြင္းမွာ အရင္ရွင္းလို႔ရတာ ရွင္းသင့္တယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္။ အစိုးရ ဌာနေတြမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သင့္သေလာက္ မလုပ္ဘူးလို႔ လူေတြက ျမင္တယ္။ ဒီေတာ့ လူေတြမွာ အစိုးရ႐ံုးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီးရင္ မေက်နပ္စိတ္က ရွိေနတယ္။ မေက်နပ္စိတ္ဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ တစ္ဖက္ကိုတင္ အျပစ္ေျပာလို႔မရဘူး။ ကိုယ့္ဘက္က တိုးတက္ေအာင္ အရင္လုပ္ျပဖို႔ လိုတယ္။ ကိုယ္ကလည္း မသြား၊ သူ႔ဆီသြားတာလည္း မႀကိဳက္၊ ပိတ္ေလွာင္ ေခ်ာင္ပိတ္႐ိုက္တဲ့အက်င့္ ျမန္မာေတြမွာ ရွိတယ္ေနာ္။ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး အင္အားခ်ည့္နဲ႔ ေတြေဝေအာင္လုပ္တာေပါ့။ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ထြက္ေပါက္မေပး တတ္ဘူး။ အဲဒါ သိပ္မွားတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ ျပႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕တည္း၊ မႏၲေလးတစ္ၿမိဳ႕တည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေနလို႔မရဘူး။ ဆင္းရဲတဲ့ေဒသေတြ တစ္ေျပးညီဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔လိုတယ္။ အခုေတာ့ မသိဘူး။ စာေရးသူ အစိုးရအလုပ္လုပ္တုန္းက အစိုးရ႐ံုးေတြမွာ ျပစ္ဒဏ္ထိၿပီ၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီးဆိုရင္ ဟိုး အေဝး မဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြဆီ လႊတ္တယ္။ အက်င့္ပ်က္တဲ့၊ အရည္အခ်င္းနည္းပါးတဲ့ဝန္ထမ္းကို မဖြံ႔ၿဖိဳး တဲ့ေနရာ လႊတ္တယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ ဘယ္လိုလုပ္ အဲဒီေဒသေတြ တိုးတက္မလဲ။ တကယ္ေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတာ တစ္ခုပဲရွိပါ ေသးတယ္။ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အလမ္းေတြ မပါေသးဘူး။ တစ္ခ်ိန္က အရမ္းဆင္းရဲ၊ မဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ ရွိတယ္။ ဘယ္သူမွ မသြားဘူး။ ေနာက္ အဲဒီကို ဘာသာျခား သာသနာ ျပဳအဖြဲ႔ေတြ ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီေဒသက ဘာသာျခားေတြ ျဖစ္သြား တယ္ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီက်မွ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆိုၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ကူးစက္ေရာဂါသည္ေတြ၊ အနာႀကီးေရာဂါသည္ေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ဆီ ဘယ္သူမွ မသြားဘူး။ ေနာက္ အဲဒီကို ဘာသာျခားေတြ ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီေရာဂါသည္မိသားစုအခ်ိဳ႕ ဘာသာျခားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ အဲဒီက်မွ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆိုၿပီး ေနာက္ကလိုက္ၾကတယ္ဆိုပါစို႔။ မျဖစ္ခင္က ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရမယ္၊ မျဖစ္ခင္က ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေလ့အက်င့္၊ အေျမာ္အျမင္၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ျမန္မာေတြမွာ အင္မတန္နည္းတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္ခင္၊ ေတာ္လွန္ေရးကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။

အဲဒီလိုတားဆီးဖို႔ဆိုတာ လက္နက္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မရဘူး။ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈေတြ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ အခုဟာက ေတာ္ေတာ္လြဲေနတာေတြ ရွိတယ္။ ကိုယ့္ဘက္ကို နည္းနည္းထိၿပီဆိုရင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ အရည္မရ၊ အဖတ္မရ တစ္ခ်ိန္လံုး ဝင္ဆဲေနၾကတယ္။ နည္းနည္းပါးပါး ဝင္ရွင္းျပလို႔ေတာင္ မရဘူး။ ျမန္မာေတြ ေသြးဆူၿပီဆိုရင္ ဘာမွမျမင္ေတာ့ဘူး။ တစ္ဖက္က ကိုယ့္ကို အၿမဲအကဲခတ္ေနတာေလ။ သူတို႔က ကိုယ့္အေၾကာင္းသိသြားၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ ႐ိုင္းစိုင္းတယ္။ ေသြးဆူတယ္။ ေသြးဆာတယ္။ သိသြားၿပီ။ ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူး။ ေျပာေနလည္း မထူးဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မွရမယ္ဆိုတဲ့စိတ္ေတြ ျဖစ္ကုန္တာေပါ့။ ျမန္မာသမိုင္းကိုလည္း ျပန္ၾကည့္ေလ။ တစ္ခ်ိန္လံုး သတ္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ကေနာင္လည္း အခ်င္းခ်င္းသတ္တာပဲ။ ေအာင္ဆန္းလည္း အခ်င္းခ်င္းသတ္တာပဲ။ အခုေခတ္က အရင္ေခတ္ေတြလို စာသင္ခန္းက သင္တာေလာက္ပဲ သိတဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ၊ အျပင္မွာ လိုခ်င္တာ အကုန္ဖတ္လို႔ရတယ္။ သမိုင္းေတြ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးသားေနၾကတာရွိတယ္။ လူေတြက စာတတ္ကုန္ၿပီ။ အကုန္႐ႈပ္ေထြးကုန္ၿပီ။ အသိပညာကို ေဘာင္ခတ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ အသိမမွားေအာင္၊ အထင္လြဲမႈ မႀကီးမားေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္လို႔ ရေတာ့မယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ပင္လံုေလာက္ေျပာၿပီး စည္း႐ံုးလို႔ရေတာ့တဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ျမန္မာေတြ အုပ္စုဖြဲ႔မိရင္ ၾကည့္ေလ။ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ သူ႔လူသူပဲ ေနရာေပးခ်င္တယ္။ အျခား လူဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္၊ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အခြင့္အေရးေပးမယ္၊ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳး မရွိဘူး။ ကိုယ့္ပါတီက မဟုတ္ရင္ မဲမေပးဘူးဆိုတဲ့ အုပ္စုစြဲ၊ ပါတီစြဲစိတ္ေတြမ်ားတယ္။ ဘက္လိုက္တယ္ဆိုတာ လူ႔သေဘာသဘာဝ ျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီႏိုင္ငံမွာ အႏၲရာယ္ရွိေလာက္ေအာင္ကို ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ႀကီးမားေနတာ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးရင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ ဟိုေျပာ၊ ဒီေျပာ၊ စိတ္မေကာင္းပါဘူးတို႔၊ လူငယ္ေတြ ရင့္က်က္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းၾကပါတို႔၊ ဘာတို႔၊ ညာတို႔၊ အမွန္ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာက လူႀကီးေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီလူႀကီးေတြက သူတို႔နဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့လူငယ္ေတြကို ေနရာေပး၊ လူငယ္ေတြက လူႀကီးျဖစ္၊ စိတ္ဓာတ္ေတြက တစ္တြဲႀကီး၊ မေျပာင္းလဲဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ လုပ္ရင္းနဲ႔သင္၊ လူေကာင္းရင္ ၿပီးေရာ၊ လူေတာ္ဖို႔ မလိုဘူး။ လူေတာ္ရင္ သူတို႔ကို ပခံုးခ်င္းယွဥ္မွာ စိုးတယ္။ လူႀကီးအားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ လူႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဲဒီပံုစံပဲ။ သူတို႔ငယ္စဥ္ကတည္းက ဝန္းက်င္က အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာကိုး။ သူတို႔စည္းထဲကမဟုတ္တဲ့ ျပင္ပက လူငယ္ေတြ သူတို႔ထက္လုပ္ႏိုင္တယ္၊ သာလြန္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ေျပာရင္ အဲဒါေတြပါ ပါတယ္ေနာ္။ ေတာ္လွန္ေရး အေၾကာင္းေျပာရင္ အဲဒါေတြပါ ပါတယ္ေနာ္။

ေတာ္လွန္ေရး သေဘာသဘာဝေတြ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒီႏိုင္ငံဝန္းက်င္ မေကာင္းဘူး။ သမိုင္းလည္း မေကာင္းခဲ့ဘူး။ ဝန္းက်င္နဲ႔ သမိုင္းကို ဖန္တီးတာ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့လူေတြျဖစ္ တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ရာႏႈန္းျပည့္ ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းမွာ ပဋိပကၡေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးေတြဟာ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တည္ရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ သူတို႔ဆီမွာ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျပင္ပအထိ ပြင့္အံထြက္မလာပါဘူး။ စာေရးသူတို႔ဆီမွာ ျဖစ္ေနတာေတြကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြဆီအထိ ဦးတည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ကူပါ၊ လူဝိုင္းပါ အေျခအေနမ်ိဳးပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြလည္း ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလည္း ပါတယ္။ ဂ်ပန္လည္းပါတယ္။ အာဆီယံလည္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ၊ ေဒသတြင္းမွာ ရွက္တတ္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္ရွက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ လူေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈေတြ မေျပာင္းလဲသမွ် ေတာ္လွန္ေရးေတြ အေတာမသတ္ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားရဲ႕ အဆံုးသတ္က ဘာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ မသိၿပီ။ သိလည္း မသိခ်င္ၿပီ။

ေအာင္ေအာင္ (IR)